TT Nyhetsbyrån mörkar riskerna med covidvacciner – MSM kopierar och klistrar in

publicerad 18 juli 2021
- Ingemar Ljungqvist
Ingemar Ljungqvist, feb 2020. Foto: NewsVoice.se
Ingemar Ljungqvist, feb 2020. Foto: NewsVoice.se
Ingemar Ljungqvist, feb 2020. Foto: Torbjörn Sassersson, NewsVoice.se

VACCIN. TT Nyhetsbyrån sände idag ut en prefabricerad “nyhet” runt de officiellt inrapporterade biverkningar som registrerats av experimentinjektionerna. Risker och dödsfall mörkas. “Nyheten” duplicerades blixtsnabbt i massmedia och flera medier kopierade även rubriken “Få allvarliga biverkningar av covidvaccin”. NewsVoice publicerar mail-växlingen mellan Ljungqvist och och direktör Maja Marklund på Läkemedelsverket.

Text: Ingemar Ljungqvist

Idag söndagen den 18 juli går TT dvs MSM ut med följande “nyhet” av de officiellt inrapporterade biverkningar som registrerats runt experimentinjektionerna:

 • “Det är en låg siffra enligt Läkemedelsverket, med tanke på hur många vaccindoser som har delats ut.
 • Det som vi ser är i allra största utsträckning helt enligt förväntan, enligt Veronica Arthurson, enhetschef på myndigheten.

Nästan 260 dödsfall har registrerats, men det är inte säkerställt att alla har ett samband med covidvaccinet, skriver TT. Här försöker alltså nyhetsbyrån TT negligera antalet dödsfall, eftersom det var “förväntat”, men det är ur ett internationellt perspektiv mycket iögonfallande att det sedan det började injiceras med mRNA-injektioner skett fler dödsfall under det första halvåret 2021 än det sammantaget skett under en tioårsperiod vid uppföljning av andra vacciner och då har man vid förhöjda antal av dödsfall också övervägt att dra in vaccinerna.

En verklig undersökning hade frågat vad det reella antalet dödsfall som orsakats av injektionerna är – inte bara de rapporterade som inkommit till Läkemedelsverket. Här kan mörkertalet vara mycket stort.  Det viktigaste att uppmärksamma är att Läkemedelsverket inte vet mörkertalet  – och ansvariga vågar inte ens uppge en vetenskaplig uppfattning om densamma. Däremot tonas allvaret i detta ner när TT ställer sina frågor.

Det ska också viktigt att veta att de inrapporterade biverkningarna är utförda av personer i närheten av den avlidne, antingen av anhöriga eller vårdpersonal. Att dessa av okynne skulle rapportera något sådant måste betraktas som osannolikt. Däremot krävs det en hel del mod och ett visst mått av ansträngning för att rapportera in sådana sammanhang. Därav skulle man tro att mörkertalet är stort.

Nedan följer tre mail från en mailväxling med Maja Marklund som är chef för Veronica Arthurson, båda på Läkemedelsverket.

Text: Ingemar Ljungqvist


Från: Marklund Maja
Skickat: den 2 juli 2021 17:23
Till: kwame.ingemar[at]hotmail.com
Kopia: Press Läkemedelsverket, Registrator
Ämne: Sv: Fråga: Biverkningar dödfall av Pfizer, Moderna och AstraZeneca

Hej Ingemar,

Helt korrekt är det Läkemedelsverkets uppgift att bevaka såväl effekten som säkerheten gällande alla läkemedel som används i Sverige. Vad gäller covid-19-vaccinerna har vi fått ett särskilt Regeringsuppdrag med extra medel, för att arbeta med säkerhetsuppföljningen. Jag har lyft ut de frågor du ställer nedan, och besvarar dem här:

 1. Fråga: Vilken är den tillåtna gränsen för MPA, att avblåsa  de enbart provisoriskt godkända vaccinerna då biverkningarna är för många?

  Svar
  : Övervakningen av covid-19-vaccinerna sker löpande inom EU-systemet, och den enorma exponeringen ger stora mängder data och information, som analyseras och diskuteras intensivt och kontinuerligt. Riskerna med vaccinerna vägs ju hela tiden mot nyttan, dvs den minskade risken att bli svårt sjuk, eller t.o.m. dö i covid-19-infektion. Bedömningen är fortsatt att risk/nytta-balansen är klart positiv för de vacciner som används i Sverige.
  En gräns, som föreslagen, går inte att på förhand definiera under en pågående pandemi. Detta eftersom avvägningen utgörs just av balansen mellan risken och nyttan av vaccinationen, där båda parametrarna fortsatt kan ändras. Om risken med att vaccineras skulle bedömas överstiga nyttan, så dras godkännandet för ett vaccin tillbaks. Antingen för populationen som helhet, eller i någon inringad del av populationen (t.ex. någon viss åldersgrupp).
 2. Fråga: Så utöver de 250 rapporterade och redovisade dödsfallen . Hur stort är mörker talet? Alltså vilken är er educated guess? för det reella antalet döda?

  Svar
  : Frågan om ev. dödlighet orsakade av vaccinerna i sig, kommer att besvaras i en stor registeranalys-studie som pågår för närvarande och där data inkommer kontinuerligt. Rapportering kommer att ske då tillräckligt med underlag inkommit för att kunna göra en välgrundad bedömning.
 3. Fråga: Min egen gissning som vetenskapsjournalist ligger på att man bör ta rapportfallen gånger 4- 8  för att uppnå ett antal som speglar verkligheten.  Vad är er bedömning?

  Svar
  : Någon sådan matematik går inte att applicera på dessa mycket komplexa frågor. De inrapporterade dödsfallen är ju dessutom ännu så länge misstänkta biverkningar, och behöver i sig analyseras för att fastställa ett ev. orsakssamband.

Mvh/ Maja

Läkemedelsverket
Maja Marklund, Direktör
Verksamhetsområde Användning
Box 26, 751 03 Uppsala
Besöksadress: Dag Hammarskjölds väg 42
Telefon växel 018 – 17 46 00
E-postadress: maja.marklund[at]lakemedelsverket.se
www.lakemedelsverket.se


Från: Ingemar Ljungqvist kwame.ingemar[at]hotmail.com
Skickat: den 2 juli 2021 19:29
Till: Marklund Maja, maja.marklund[at]lakemedelsverket.se
Ämne: Sv: Fråga: Biverkningar dödfall av Pfizer, Moderna och AstraZeneca

Hej Maja, och tack för snabbt svar och korrekt.  Ps det var .f.ö du som ringde mig dagarna före 1:a maj och förbjöd mig diskutera mer med Veronica. Har respekterat det.

Men dina svar ger alltid upphov till följdfrågor.

1) Vad anser du om min educated guess  mellan 4- 8 ggr så många rella dödsfall som rapporterade.?

[Maja Marklund] LV anser att en gissning är meningslös och omöjlig att göra på det sätt du föreslår. Data som belyser frågan planeras, som tidigare nämnt, att kunna redovisas under hösten.

2)  Men så har vi blivit varse en helt ny biverkan dvs spontanaborter , dvs missfall av hos gravida.  Fanns nyligen en artikel om det i jag tror NEJM där frekvensen är  bortemot 20%.  Skulle ni inte kunna gå ut med direktiv till BVC och be alla gravida vara uppmärksamma på detta, så att de gör ett välinformerat val?    Känner du till detta?

[Maja Marklund] Säkerheten för vaccinerna bevakas minutiöst, all tillgänglig information bedöms för att ev. användas i de analyser som görs. Data ifrån studier håller olika kvalitet, tolkningar görs ibland på svag eller felaktig grund, och läkemedelsmyndigheterna behöver bevaka att den information som används för myndighets-bedömningar håller rätt och hög kvalité. Det finns inget fastställt samband mellan covid-19-vacciner och missfall. Skulle Läkemedelsverket få en signal om ett möjligt samband så skulle vi i samverkan med Folkhälsomyndigheten självfallet omedelbart diskutera lämplig åtgärd.

Här räcker det du svarar kort.

3)  Likadant när nu vissa vill vaxxa ungdomar och barn så borde ju riskanalys/ benefit bli helt annorlunda då dessa möjligheter att bli allvarligt sjuka av Corona är oerhört små.  Skulle vilja se hur er riska/benfitanalys ser ut för den gruppen.  Dvs det beslutsunderlag som ni har på max tre sidor (dvs sammanfattning)Likadant även om man i nuläget saknar resultat, vilken inverkan har mRNA vaccinet resp spikproteinet på fertiliteten hos flickor/kvinnor dvs framtida sådan. Om man inte vet borde man helt enkelt göra kontrollstudier där de som deltar ger sitt samtycke till en sådan injektion?

[Maja Marklund] Jag bifogar länk till EMAs information kring godkännande för Comirnaty, åldrarna 12-15 år. Via den finns ytterligare information att läsa också. https://www.ema.europa.eu/en/news/first-covid-19-vaccine-approved-children-aged-12-15-eu

4)  En fråga till har ni gjort ngn undersökning hur det står till på er arbetsplats? Hur många har låtit vaxxa sig hittills?

[Maja Marklund] Ingen sådan undersökning är gjord. Jag är själv vaccinerad, och för mig var det inte ett svårt beslut.

5)   Lite mer personligt . Har du sett den personliga videon av Michael Yeadon  fd hög forskningschef på Pfizer, där han varnar för spikproteinernas roll i sjukdomsutvecklingen?  Om du har intresse skickar jag länk till den.

[Maja Marklund] Den är mottagen, tack.

I vilket fall som helst Stort tack för ditt snabba svar.

Ingemar Lj


Från: Marklund Maja <maja.marklund[at]lakemedelsverket.se>
Skickat: den 7 juli 2021 15:06
Till: kwame.ingemar[at]hotmail.com
Kopia: Press Läkemedelsverket; Registrator
Ämne: Sv: Fråga: Biverkningar dödfall av Pfizer, Moderna och AstraZeneca

Hej,

Vill först börja med att styra ev. ytterligare frågor fr.o.m. nu via rätt ingång, nämligen antingen tillLäkemedelsupplysningen https://fragor.lakemedelsverket.se/org/lakemedelsverket/  , som har svar på många allmänna frågor kopplade till covid-19-vaccinerna, men annars till LVs registratur. Pressfunktionen har inte möjlighet att besvara frågor ifrån allmänheten, och vi är dessutom mitt i semesterperioden.

Tack för att du har respekterat att jag vill låta Veronica få arbeta med att leda sin enhet i det viktiga arbetet med säkerhetsövervakningen.

Jag skulle också vilja säkerställa att förståelsen finns för att de resurser som används till att besvara frågor ifrån enskilda medborgare, vilket vi naturligtvis måste göra när de inkommer, tar kraft och tid ifrån annat arbete. Vi bemödar oss verkligen att omvärldsbevaka, använda vår kompetens och expertis inte minst i EMA-arbetet, och att vara transparanta och informativa med det vi vet och har underlag för att kommunicera.

Med detta sagt besvarar jag de specifika frågorna nedan i blått.

Mvh/Maja


Så här kan du stötta Newsvoice

  • Bättre än vacciner som uppenbarligen inte skyddar ett skit:

   På Cypern har myndigheterna beslutat att införa vaccinpass för att bland annat åka buss och äta på restaurang, men även för att handla i en mataffär.
   Träder i kraft DIREKT.
   19 juli 2021
   https://samnytt.se/vaccinpass-krav-for-att-handla-mat/

   – Vi vill inte begränsa rätten för de som vaccinerat sig att njuta av sin frihet. Den stora massan ska inte utsättas för fara på grund av några få, säger presidenten.
   

   • Ja, hör och häpna, Sverige var inte bäst i klassen den här gången! Cypern hann före med att segregera. Inte nog med att förbjuda ovaccinerade att gå på restaurang, utan de trumfade Marcus Ottosson & Co med hästlängder! Så nu får de oympade öborna vinka farväl till bussar och affärer och leta mat i soptunnor. 

    Och Cypern har varit långt före med BAIL-IN också!

    Bail-in är ett “räddningspaket” för banker i kris – som går ut på att ta pengar från bankkunderna och ge till bankerna.

    Men Riksbanken ligger väl färdig i startgroparna:
    http://archive.riksbank.se/Documents/Rapporter/POV/2014/2014_2/rap_pov_artikel_2_1400918_eng.pdf

    Intressant att Riksbanken har skrivit denna utvärdering på engelska och inte på svenska, men den är månntro i första hand avsett för Bank for International Settlements (BIS).

    Riksbankschefen ville kanske ha något riktigt trevligt att överlämna till BIS-cheferna på någon av sina högfrekventa pendel-resor till huvudkontoret i Basel…?

  • Bättre än vacciner som uppenbarligen inte skyddar ett skit:

   På Cypern har myndigheterna beslutat att införa vaccinpass för att bland annat åka buss och äta på restaurang, men även för att handla i en mataffär.
   Träder i kraft DIREKT.
   19 juli 2021
   https://samnytt.se/vaccinpass-krav-for-att-handla-mat/

   – Vi vill inte begränsa rätten för de som vaccinerat sig att njuta av sin frihet. Den stora massan ska inte utsättas för fara på grund av några få, säger presidenten.

   • Ja, hör och häpna, Sverige var inte bäst i klassen den här gången! Cypern hann före med att segregera. Inte nog med att förbjuda ovaccinerade att gå på restaurang, utan de trumfade Marcus Ottosson & Co med hästlängder! Så nu får de oympade öborna vinka farväl till bussar och affärer och leta mat i soptunnor. 

    Och Cypern har varit långt före med BAIL-IN också!

    Bail-in är ett “räddningspaket” för banker i kris – som går ut på att ta pengar från bankkunderna och ge till bankerna.

    Men Riksbanken ligger väl färdig i startgroparna:
    http://archive.riksbank.se/Documents/Rapporter/POV/2014/2014_2/rap_pov_artikel_2_1400918_eng.pdf

    Intressant att Riksbanken har skrivit denna utvärdering på engelska och inte på svenska, men den är månntro i första hand avsett för Bank for International Settlements (BIS).

    Riksbankschefen ville kanske ha något riktigt trevligt att överlämna till BIS-cheferna på någon av sina högfrekventa pendel-resor till huvudkontoret i Basel…?

 • Biverkningsrapporter fram till 7/7/21 från UK Yellow Card System för Moderna, Pfizer och AstraZeneca kombinerade:

  Total adverse reactions reported: 1,056,541
  Nervous system disorders: 215,957
  Reproductive system disorders: 26,024
  Psychiatric disorders: 21,313
  Cardiac disorders: 12,035
  Immune system disorders: 4,286
  Spontaneous abortions: 338

  Moderna Rapport  https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1003230/COVID-19_Moderna_Vaccine_Analysis_Print_DLP_07.07.2021.pdf

  Pfizer Rapport  https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1003227/COVID-19_Pfizer-BioNTech_Vaccine_Analysis_Print_DLP_07.07.2021.pdf

  AstraZeneca Rapport https://assets.publishing.service.gov.uk/government/u

  Tilläggas kan dödsfall totalt drygt 1400 enligt dessa rapporter.
  Som vanligt och enligt klinisk erfarenhet räkna med flera gånger högre reella siffror, spec, gällande vissa kategorier, icke minst dödsfallen, av uppenbara skäl.

 • Biverkningsrapporter fram till 7/7/21 från UK Yellow Card System för Moderna, Pfizer och AstraZeneca kombinerade:

  Total adverse reactions reported: 1,056,541
  Nervous system disorders: 215,957
  Reproductive system disorders: 26,024
  Psychiatric disorders: 21,313
  Cardiac disorders: 12,035
  Immune system disorders: 4,286
  Spontaneous abortions: 338

  Moderna Rapport  https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1003230/COVID-19_Moderna_Vaccine_Analysis_Print_DLP_07.07.2021.pdf

  Pfizer Rapport  https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1003227/COVID-19_Pfizer-BioNTech_Vaccine_Analysis_Print_DLP_07.07.2021.pdf

  AstraZeneca Rapport https://assets.publishing.service.gov.uk/government/u

  Tilläggas kan dödsfall totalt drygt 1400 enligt dessa rapporter.
  Som vanligt och enligt klinisk erfarenhet räkna med flera gånger högre reella siffror, spec, gällande vissa kategorier, icke minst dödsfallen, av uppenbara skäl.

 • Det har inte kommit in drygt 4.000 allvarliga biverkningsrapporter på 5,8 miljoner människor.
  SANNINGEN: Det har kommit in 4.319 allvarliga biverkningsrapporter på de 6.201 biverkningsrapporter de har handlagt av totalt 57.826 biverkningsrapporter som har har kommit in d.v.s. de har ENDAST handlagt 10,7% och 70% av alla handlagda biverkningar är ALLVARLIGA. Det innebär i procent att det finns ytterligare 36.137 gömda allvarliga biverkningar i de 89,3% de inte har handlagt än!
  Det har inte endast misstänkt dött ca 260 personer av 5,8 miljoner människor.
  SANNINGEN: Det är 268 personer som har rapporterats ha avlidit på de 10,7% av rapporterna de har handlagt d.v.s. 4,3% av de handlagda rapporterna är dödsfall. Det innebär i procent att det finns ytterligare 2.220 gömda dödsfall i resterande 89,3% de inte har handlagt än!
  Källa: Läkemedelsverket

  • Skärpt sanningsanalys Åsa!

   Visst försöker man dölja risker och tom skriva ned rapporterade dödstal.

   exempel

   CDC “korrigerar” antalet rapporterade dödsfall efter COVID-vacciner genom dumpning av utländska rapporter CDC reviderade ned sitt officiella antal dödsfall som rapporterats till VAERS efter COVID-vacciner, men en analys av VAERS-data visar att CDC kom fram till det nya, lägre antalet, genom att utesluta rapporter om dödsfall utanför USA.

   CDC ” – Vi kollade vår statistik internt och det är bara 6 000. “

   “Antalet den 16 juli var “dubbelt” jämfört med föregående dag, så det var “definitivt” felaktigt”, säger taleskvinnan. – Vi kollade vår statistik internt och det är bara 6 000. Så någon som gjorde en uppdatering förvrängde det eller gjorde ett misstag, med andra ord.”

   CDC “korrigerar” antalet rapporterade dödsfall efter COVID-vacciner genom dumpning av utländska rapporter • Barns hälsoskydd (childrenshealthdefense.org)

 • Det har inte kommit in drygt 4.000 allvarliga biverkningsrapporter på 5,8 miljoner människor.
  SANNINGEN: Det har kommit in 4.319 allvarliga biverkningsrapporter på de 6.201 biverkningsrapporter de har handlagt av totalt 57.826 biverkningsrapporter som har har kommit in d.v.s. de har ENDAST handlagt 10,7% och 70% av alla handlagda biverkningar är ALLVARLIGA. Det innebär i procent att det finns ytterligare 36.137 gömda allvarliga biverkningar i de 89,3% de inte har handlagt än!
  Det har inte endast misstänkt dött ca 260 personer av 5,8 miljoner människor.
  SANNINGEN: Det är 268 personer som har rapporterats ha avlidit på de 10,7% av rapporterna de har handlagt d.v.s. 4,3% av de handlagda rapporterna är dödsfall. Det innebär i procent att det finns ytterligare 2.220 gömda dödsfall i resterande 89,3% de inte har handlagt än!
  Källa: Läkemedelsverket

  • Skärpt sanningsanalys Åsa!

   Visst försöker man dölja risker och tom skriva ned rapporterade dödstal.

   exempel

   CDC “korrigerar” antalet rapporterade dödsfall efter COVID-vacciner genom dumpning av utländska rapporter CDC reviderade ned sitt officiella antal dödsfall som rapporterats till VAERS efter COVID-vacciner, men en analys av VAERS-data visar att CDC kom fram till det nya, lägre antalet, genom att utesluta rapporter om dödsfall utanför USA.

   CDC ” – Vi kollade vår statistik internt och det är bara 6 000. “

   “Antalet den 16 juli var “dubbelt” jämfört med föregående dag, så det var “definitivt” felaktigt”, säger taleskvinnan. – Vi kollade vår statistik internt och det är bara 6 000. Så någon som gjorde en uppdatering förvrängde det eller gjorde ett misstag, med andra ord.”

   CDC “korrigerar” antalet rapporterade dödsfall efter COVID-vacciner genom dumpning av utländska rapporter • Barns hälsoskydd (childrenshealthdefense.org)

 • Jättebra frågor Ingemar! (och tyvärr mycket oroväckande svar)

  Ang din fråga:

  “Har du sett den personliga videon av Michael Yeadon fd hög forskningschef på Pfizer, där han varnar för spikproteinernas roll i sjukdomsutvecklingen? Om du har intresse skickar jag länk till den.

  [Maja Marklund] Den är mottagen, tack.”

  ———————————————————————————————————–

  Är det denna film Ska vi bli inrättade för massavfolkning? (mercola.com)
  som du delgivit Läkemedelsverket direktör Maja Marklund ?

 • Jättebra frågor Ingemar! (och tyvärr mycket oroväckande svar)

  Ang din fråga:

  “Har du sett den personliga videon av Michael Yeadon fd hög forskningschef på Pfizer, där han varnar för spikproteinernas roll i sjukdomsutvecklingen? Om du har intresse skickar jag länk till den.

  [Maja Marklund] Den är mottagen, tack.”

  ———————————————————————————————————–

  Är det denna film Ska vi bli inrättade för massavfolkning? (mercola.com)
  som du delgivit Läkemedelsverket direktör Maja Marklund ?

 • Nu har redan två hört av sig och undrar om jag tagit experiment sprutan. Det beror nog på att färgen föll bort i Newsvoice publicering. Jag frågar i svart. Maja Marklund svarar med blått.

  4) En fråga till har ni gjort ngn undersökning hur det står till på er arbetsplats? Hur många har låtit vaxxa sig hittills? Ingen sådan undersökning är gjord. Jag är själv vaccinerad, och för mig var det inte ett svårt beslut. (MM)

  När jag kallades till första sprutan var jag faktiskt på plats , men då de inte kunde svara på om hur det stod till med lagen som skulle ersätta eventuella biverkningar var på plats ännu så bad jag ändå om en ampull med vaxxet som jag kunde ta med mig hem och undersöka i mikroskopet. Det fick jag inte, så det var faktiskt de som nekade mig ett vaccin. (IL) Jag har inte låtit dem spruta in vare sig spikproteiner eller grafenoxid i min kropp.

 • Nu har redan två hört av sig och undrar om jag tagit experiment sprutan. Det beror nog på att färgen föll bort i Newsvoice publicering. Jag frågar i svart. Maja Marklund svarar med blått.

  4) En fråga till har ni gjort ngn undersökning hur det står till på er arbetsplats? Hur många har låtit vaxxa sig hittills? Ingen sådan undersökning är gjord. Jag är själv vaccinerad, och för mig var det inte ett svårt beslut. (MM)

  När jag kallades till första sprutan var jag faktiskt på plats , men då de inte kunde svara på om hur det stod till med lagen som skulle ersätta eventuella biverkningar var på plats ännu så bad jag ändå om en ampull med vaxxet som jag kunde ta med mig hem och undersöka i mikroskopet. Det fick jag inte, så det var faktiskt de som nekade mig ett vaccin. (IL) Jag har inte låtit dem spruta in vare sig spikproteiner eller grafenoxid i min kropp.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *