Vaccinstudie: vi måste acceptera 4 dödsfall för att rädda 2-11 liv

publicerad 7 juli 2021
- av NewsVoice
Folkhälsomyndighetens presskonferens i juli 2021. Foto: FHM

VACCINSTUDIE. Enligt en färsk studie rubricerad “The Safety of Covid19 Vaccinations—We Should Rethink the Policy”, som publicerades i den akademiska journalen “Vaccines”, måste vi acceptera 4 dödsfall och 16 allvarliga biverkningar per 100 000 vaccineringar för att rädda livet på 2 till 11 personer.

Reportern Jesper Johansson ställde frågor till Folkhälsomyndigheten under myndighetens presskonferens online om deras åsikt om fyndet, men en ansvarig undvek frågorna och sa att de inte hade någon information om studien.

Studien drogs senare tillbaka. Vi vet inte i nuläget om studiens dragits tillbaka under någon form av hot om repressalier eller om tillbakadragandet beror på om studien har brister.

The Safety of Covid19 Vaccinations — We Should Rethink the Policy

“Background: COVID-19 vaccines have had expedited reviews without sufficient safety data. We wanted to compare risks and benefits. Method: We calculated the number needed to vaccinate (NNTV) from a large Israeli field study to prevent one death.

We accessed the Adverse Drug Reactions (ADR) database of the European Medicines Agency and of the Dutch National Register (lareb.nl) to extract the number of cases reporting severe side effects and the number of cases with fatal side effects.

Result: The NNTV is between 200–700 to prevent one case of COVID-19 for the mRNA vaccine marketed by Pfizer, while the NNTV to prevent one death is between 9000 and 50,000 (95% confidence interval), with 16,000 as a point estimate. The number of cases experiencing adverse reactions has been reported to be 700 per 100,000 vaccinations. Currently, we see 16 serious side effects per 100,000 vaccinations, and the number of fatal side effects is at 4.11/100,000 vaccinations. For three deaths prevented by vaccination we have to accept two inflicted by vaccination.

Conclusions: This lack of clear benefit should cause governments to rethink their vaccination policy.”

Videoreportage: Jesper Johansson | Text: NewsVoice

Källa