Charlotte von Essen blir ny chef för Säkerhetspolisen 1 oktober 2021

publicerad 26 augusti 2021
- av Gästskribent
Charlotte Von Essen. Pressfoto: SÄPO
Charlotte Von Essen. Pressfoto: SÄPO
Charlotte Von Essen. Pressfoto: SÄPO

SVERIGE. Regeringen har utsett Charlotte von Essen till ny säkerhetspolischef och chef för Säkerhetspolisen. Hon tillträder den 1 oktober.

“Det är med stolthet som jag har tackat ja till att bli chef för Säkerhetspolisen. Att vara chef för Sveriges säkerhetstjänst är ett fantastiskt och samtidigt utmanande uppdrag i det säkerhetsläge vi befinner oss”, säger Charlotte von Essen.

Charlotte von Essen är sedan maj 2017 biträdande säkerhetspolischef.

“Säkerhetshoten mot Sverige har ökat och Säkerhetspolisens bedömning är att de kommer att fortsätta öka de kommande åren. För Säkerhetspolisens del gäller det nu att vi fortsätter ligga steget före. Det förutsätter att vi både kan och får ta tillvara teknikutvecklingens möjligheter, säkerställer kompetensförsörjningen och ytterligare utvecklar myndighetens nationella och internationella samverkan”, säger Charlotte von Essen.

Charlotte von Essen har lång erfarenhet från både rättsväsendet och Säkerhetspolisens arbete. Hon har bland annat varit lagman vid förvaltningsrätten i Uppsala och rättschef vid Justitiedepartementet.

“Säkerhetspolisen ska se till att det som inte får hända inte heller händer och våra medarbetare arbetar varje dag för att skydda Sverige och de demokratiska värdena. Men situationen kräver också att fler måste agera för att hålla Sverige säkert”, säger Charlotte von Essen.

Charlotte von Essen efterträder Klas Friberg som varit säkerhetspolischef sedan den 1 mars 2018.

“Det har varit enormt hedrande att få leda Säkerhetspolisen och delta i det viktiga arbetet att skydda Sverige. Jag är inne på mitt fjärde år som chef för Säkerhetspolisen och har hela tiden trivts med uppdraget, uppdragsgivaren och arbetskamraterna på myndigheten. Av privata skäl hemställde jag dock tidigare i år till regeringen att avbryta mitt förordnande, säger Klas Friberg.- Det är ett mycket klokt beslut som regeringen har fattat genom att utse Charlotte von Essen till ny säkerhetspolischef. Hon är en utmärkt person att leda Säkerhetspolisen i framtiden”, säger Klas Friberg.

Klas Friberg lämnar uppdraget som säkerhetspolischef den 20 september. Anställningen upphör därefter på hans egen begäran och han går i pension.

Fakta Charlotte von Essen

Charlotte von Essen har en bakgrund som assessor från kammarrätten i Stockholm. 2001 började hon som rättssakkunnig i Justitiedepartementet. Hösten 2009 utnämndes hon till departementsråd och i januari 2012 tillträdde hon som rättschef i samma departement. Mellan 2016 och 2017 var Charlotte von Essen lagman vid förvaltningsrätten i Uppsala.

Text: Säkerhetspolisen (press)