Dr Chris Milburn sparkades för att han uttryckte tvivel kring covidpolicyn

publicerad 1 augusti 2021
- av NewsVoice
Dr Chris Milburn, pressfoto
Dr Chris Milburn, pressfoto
Dr Chris Milburn, pressfoto

Efter två och ett halvt år som Cape Bretons främsta akutläkare fick Chris Milburn sparken över telefonen fem dagar efter att Milburn medverkat på radio där han diskuterade covidpolitiken i provinsen och osäkerheter kring covidvaccinet, skriver Saltwire.

Dr Chris Milburn sa att det inte fanns någon vetenskaplig grund för att i maj tillfälligt stänga skolor i provinsen Cape Breton som är en del av Nova Scotia i Kanada.

Milburn anser att covidvacciner fortfarande är på experimentstadiet och medför okända framtida risker. Även om han själv har vaccinerats sa han att han också är emot idén att göra inejktionerna obligatoriska.

Det avskedande samtalet den 15 juni kom från dr Don Brien, en medicinsk verkställande direktör.

“Dr. Brien explained to me that my views were unacceptable for someone in my position” ... “I was clearly told that I was fired because of my views.”

Milburn tror att myndighetens avsikt är att tysta honom liksom andra i det medicinska samfundet som vill väcka frågor kring regionens covidpolitik.

Dr Chris Milburn intervjuades av Anna Brees - fd BBC-journalist

https://www.youtube.com/watch?v=PIqWGIUr3sM

Dr Chris Milburn säger till Saltwire att han fick sparken utan förklaring och utan ett skriftligt underlag. Det skedde enbart över telefon. Milburn bad under samtalet att hälsomyndigheten offentligt förklarar sitt beslut att avskeda honom och att ett memo bör cirkuleras där personal informeras om orsaken till Milburns uppsägning. Detta ignorerades.

Milburn säger att sättet på vilket han avskedandes får det att framstå som om han är en dålig läkare.

“It taints me in a way because there was no problem with my performance in that role unless there is something they never told me,” said Milburn. “I’d just like the health authority to clarify why they let me go.”

Milburn säger att det saknas debatt och att nyckeldata antingen inte samlas in alls eller delas inte med allmänheten kring covidkrisen.

Text och översättning: NewsVoice