Faktacheck: dieselavgaser dödar inte 6000 tyska medborgare per år

publicerad 9 augusti 2021
- Tege Tornvall
Dieselbilar förstör inte naturen. Foto: Luke Bender. Licens: Unsplash.com

KLIMATDEBATT. Hur skapar man en nyhet utan verklighet – och får den accepterad som gällande sanning? Det är lätt om man från början vet vad man vill uppnå och håller sig till det oavsett vilka fakta som står i vägen.

Text: Tege Tornvall, nätverket Klimatsans | Temabild: Dieselbilar förstör inte naturen. Foto: Luke Bender. Licens: Unsplash.com

Man kan till exempel vilja försvåra och fördyra ägande och bruk av bilar. Det är mycket vanligare bland opinionsbildare i storstäder än bland folk som verkar och lever i landsort och glesbygd.

Man väljer något som låter farligt men är svårt att mäta, t. ex. hälsorisker från dieselbilars utsläpp av kväveoxider (NOx). Man väljer – som i Tyskland – två särskilt hårt trafikerade korsningar i två storstäder (München och Stuttgart) och låter dem representera hela Tysklands trafik. Man mäter mycket närmare än vad EU-reglerna anger för att slippa effekten att utsläppen snabbt tunnas ut i luften och vips har man oroande höga NO-x-utsläpp från dieselbilar.

Dieseltrim Allbilsverkstad
Annons: Dieseltrim Allbilsverkstad

Sedan räknar man i datorer fram möjligt antal för tidiga dödsfall från sådana koncentrationer och får – som tyska naturvårdsverket – fram 6.000 döda per år. Detta basunerar man sedan ut som gällande sanning: dieselavgaser dödar 6.000 tyska medborgare per år, men i verkligheten är det ytterst svårt att visa just kväveoxider som dödsorsak. Rökning och även vedeldning orsakar bevisligen mångfalt fler för tidiga dödsfall.

Utan att faktakontroll för sedan media kväveoxidernas datorberäknade farlighet vidare. Dagens journalister tycks mer vilja förändra världen än informera om den. Via media får sedan politiker och myndigheter sig denna ”sanning” till livs och reagerar som avsett med inskränkningar, skatter och rena förbud.

Uppdraget slutfört: en skapad nyhet styr nu trafik- och energipolitiken. Även i Sverige!

I verkligheten drar bilar mindre bränsle, har effektivare förbränning och släpper ut färre och renare avgaser i jämn fart. Atmosfärens 78 procent kväve påverkar inte växtligheten. Kväveoxider i luften är giftiga att inandas, men i marken är de växternas näring.

Hur många vet det?

Text: Tege Tornvall, nätverket Klimatsans

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • En mycket bra redovisning av hur man gör en höna av en fäder när det gäller avgaser från bilar. Syftet är naturligtvis att skapa ett falskt skräckscenario som sedan ska rättfärdiga statliga tvångsåtgärder.

  Metodiken känns igen från den Corona-hysteri som piskats upp.

  Men jag har en liten invändning mot en sak som framförs i denna i övrigt så avslöjande artikel, nämligen påståendet att även vedeldning bevisligen skulle orsaka mångfalt fler för tidiga dödsfall.

  Vad då för bevis?

  Jag bor på landet och jag och de flesta andra här eldar med ved. I vår lilla by med omgivning finns det gott om pigga åldringar, varav många som uppnått mycket hög ålder. Röken från skorstenen skulle naturligtvis vara skadlig för oss om vi skulle tillbringa dagarna uppe på taket och försöka andas in den i koncentrerad form, men det gör vi inte!

  Det är samma trista agenda med vedeldning som med bilavgaser – och med så mycket annat. De som djävlas målar gärna fan på väggen.

  Men när det gäller skogsbrand, som myndigheterna inte alls har kapacitet för att bekämpa och som ibland anläggs med avsikt, då kan jag hålla med om att röken kan vara väldigt skadlig.

  För inte så länge sedan var det tjocka brandmoln på himlen och jag ringde till brandkåren. Då fick jag beskedet att det var en “kontrollerad skogsbrand” i ett närliggande naturreservat som anlagts av länstyrelsen. 

  Tala om tokenskap!

  • Det är inte så mycket fråga om svenskars vedeldning som om fattiga länders eldning utom- och inomhus av grenar, kvistar, löv, bark och även träd samt ren dynga. Men även rök från svensk vedeldning är farlig. För kunde folk dö mitt i natten av kolos från husets enda värmekälla.

   • Javisst, i många fattiga länder brinner eldar på golvet i hyddorna och endast ett hål i taket leder så småningom bort röken som står som ett dis därinne.

    Vi som bor på landet här i Sverige har nuförtiden i regel effektiva braskaminer, som både är mysiga och ger bra värme.

   • Frågan om vedeldning är giftig bör kanske nyanseras: vid ofullständig förbränning (underventilerad eld) frigörs giftiga gaser och partiklar (mycket rök) men när röken inte längre syns stiga ur skorstenen (mycket varmt) frigörs endast koldioxid samt vatten. Viktigt att skorstenen är tätt vilket skorstensfejaren enkelt kan ta reda på med en provtryckning. Elda aldrig med blöt ved, som skapar tjära på skorstensväggens insida som kan ta eld och explodera som knäcker hela skorstenen.

 • En mycket bra redovisning av hur man gör en höna av en fäder när det gäller avgaser från bilar. Syftet är naturligtvis att skapa ett falskt skräckscenario som sedan ska rättfärdiga statliga tvångsåtgärder.

  Metodiken känns igen från den Corona-hysteri som piskats upp.

  Men jag har en liten invändning mot en sak som framförs i denna i övrigt så avslöjande artikel, nämligen påståendet att även vedeldning bevisligen skulle orsaka mångfalt fler för tidiga dödsfall.

  Vad då för bevis?

  Jag bor på landet och jag och de flesta andra här eldar med ved. I vår lilla by med omgivning finns det gott om pigga åldringar, varav många som uppnått mycket hög ålder. Röken från skorstenen skulle naturligtvis vara skadlig för oss om vi skulle tillbringa dagarna uppe på taket och försöka andas in den i koncentrerad form, men det gör vi inte!

  Det är samma trista agenda med vedeldning som med bilavgaser – och med så mycket annat. De som djävlas målar gärna fan på väggen.

  Men när det gäller skogsbrand, som myndigheterna inte alls har kapacitet för att bekämpa och som ibland anläggs med avsikt, då kan jag hålla med om att röken kan vara väldigt skadlig.

  För inte så länge sedan var det tjocka brandmoln på himlen och jag ringde till brandkåren. Då fick jag beskedet att det var en “kontrollerad skogsbrand” i ett närliggande naturreservat som anlagts av länstyrelsen. 

  Tala om tokenskap!

  • Det är inte så mycket fråga om svenskars vedeldning som om fattiga länders eldning utom- och inomhus av grenar, kvistar, löv, bark och även träd samt ren dynga. Men även rök från svensk vedeldning är farlig. För kunde folk dö mitt i natten av kolos från husets enda värmekälla.

   • Javisst, i många fattiga länder brinner eldar på golvet i hyddorna och endast ett hål i taket leder så småningom bort röken som står som ett dis därinne.

    Vi som bor på landet här i Sverige har nuförtiden i regel effektiva braskaminer, som både är mysiga och ger bra värme.

   • Frågan om vedeldning är giftig bör kanske nyanseras: vid ofullständig förbränning (underventilerad eld) frigörs giftiga gaser och partiklar (mycket rök) men när röken inte längre syns stiga ur skorstenen (mycket varmt) frigörs endast koldioxid samt vatten. Viktigt att skorstenen är tätt vilket skorstensfejaren enkelt kan ta reda på med en provtryckning. Elda aldrig med blöt ved, som skapar tjära på skorstensväggens insida som kan ta eld och explodera som knäcker hela skorstenen.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *