Dr. David Martin Explains the “right” to work versus mandated injections

48

PEOPLE’S RIGHTS. Dr. David Martin explains with great detail how the current injection doctrine evades the laws and all accountability. He answers questions about the legal “right” to work versus mandated injections.

Unfortunately, there is no right to have a job in the U.S. and companies can fire someone that refuses to take the injection. Companies can’t even be held accountable if a person is injured by a medical immune triggering injectable.

Moreover, if a person needs to access medical data he/she can’t get it in a useful manner in order to prove medical malpractice since injections are administered during an emergency situation and the reporting system is placed in a gray area.

The whole system to avoid accountability and to force mandated injections upon all people is very well-knitted and perfectly suited for the company world.

Text by Torbjorn Sassersson | More videos on Rumble

Martin was interviewed by James Purpura on August 24, 2021 for ActivateHumanity.com and We The People

Lämna Twitter - Byt till Twitter och friheten
Prenumerera
Notify of
guest

48 Kommentarer
Nyast
Äldst Mest röstad
Inline Feedbacks
Se alla kommentarer
Å. Södergren
Å. Södergren
Gäst
12 november 2021 kl 13:53
Jimmy Cargel
Jimmy Cargel
Gäst
27 augusti 2021 kl 12:40

Ser att massa kommentarer handlar om att David skulle vara en lögnare.
Sen går man ut på google och frågar vem är David Martin?
Det är som att ringa till Bill Gates direkt och fråga vad han tycker.

Om ni VILL ha svaret att den som säger något negativt om Vaccin eller Big Pharma, att den personen är helt okunnig i frågan och inte är en krediterbar källa, använd Google eller kolla på Wikipedia.

Om ni i dagens informationsflöde på RIKTIGT vill vem som är på rätt sida, så krävs det tyvärr intuition och IQ.

Liba Olsson
Liba Olsson
Gäst
Reply to  Torbjörn Sassersson red.
1 september 2021 kl 16:43

Jag vill så gärna tror dig det goda du skriver om Dr David Martin. Men har du sett hans frimurartecken på armen? Newsvoice är din och du bestämmer över den. Jag läser och stödjer den. Men vänligen, låt olika röster att höras, annars kommer den tyvärr likna MSM.

Liba Olsson
Liba Olsson
Gäst
Reply to  Torbjörn Sassersson red.
2 september 2021 kl 17:04
Anders Johansson
Anders Johansson
Gäst
Reply to  Jimmy Cargel
27 augusti 2021 kl 18:21

Det är ju du som snackar om att använda Google och/eller Wikipedia. Sen har alla en IQ. Men om du då syftar på att de som inte tycker som du skulle ha en lägre IQ, så kanske du borde se över din argumentationsteknik.

Jimmy Cargel
Jimmy Cargel
Gäst
Reply to  Anders Johansson
28 augusti 2021 kl 12:48

Jag menar att svaren man hittar på Google eller Wikipedia inte heller är krediterbara källor. Jag saknar alla former utav prestige om du lär mig något nytt kommer jag att tacka dig. Det var dumt utav mig att nämna IQ i samband med detta.

Anders Johansson
Anders Johansson
Gäst
Reply to  Jimmy Cargel
28 augusti 2021 kl 14:25

Men dina egna sökningar på Google är ju inte på något vis representativa för vad andra tycker eller tror sig veta.

Sen är det här ifrågasättandet inte något som för min egen del specifikt bara gäller David Martin. Jag har tidigare inte fäst någon särskild uppmärksamhet på honom och det är väl det där intuitiva som spelat in. Efter att ha läst igenom Mattias andra länk i kommentaren ovan så har mitt intresse för David Martin inte ökat.

MSM tar hand om den virusrädda och vaccinationsbenägna breda massan. Såna som t.ex. Catherine Austin Fits, Dr Vanden Bossche, Dr. Reiner Fuellmich o.s.v. är till för att hålla den mer ifrågasättande delen upptagna. Själv tror jag inte någon av dem är på vår sida eftersom de fortfarande andas.

En som mer troligt var på vår sida var Tanzanias förre president John Magufuli. Han gjorde ju ett åtlöje av hela Coronacirkusen genom att t.ex. testa get, motorolja och papaya som alla kom tillbaka Covid-positiva. Efter detta så dog han av “hjärtproblem”. De som verkligen hade utgjort ett hot skulle även de råka ut för något. Men förledarna, oavsett vilka de nu än är, måste ju andas för annars kan de inte fortsätta berätta “sanningen” för oss.

Sen tror jag mig själv inte sitta inne med några absoluta sanningar utan det jag tror mig veta är bara någorlunda “sant” fram till dess att jag vet bättre.

Last edited 1 år sedan by Anders Johansson
Hans Dahl
Hans Dahl
Gäst
Reply to  Anders Johansson
28 augusti 2021 kl 15:01

Detta att kontrollera båda sidor – hegeliansk dialekttik- är en metod att fullständigt förvirra alla som inte är initierade.

“Se till att ni inte blir vilseledda.”
– Lukasevangeliet 21:8

Anders Johansson
Anders Johansson
Gäst
Reply to  Hans Dahl
28 augusti 2021 kl 15:06

Jesuiter och Frimurare brukar köra den taktiken för att på så vis få ett önskat utfall.

Hans Dahl
Hans Dahl
Gäst
Reply to  Anders Johansson
28 augusti 2021 kl 15:27

Ja visst!

Jesuiternas manual Krigskonsten Sun Tzu framhåller att generalen ska kontrollera båda sidor.

Frimurarorganisationerna infiltrerades på 1700-talet av Jesuitorden och används – tillsammans med många andra liknande hemliga ordnar – för att kontrollera alla maktutövande organisationer.

I 1 Johannesbrevet 5:19 sägs det att hela världen är i den ondes våld.

Men denna makt är tidsbegränsad, som väl är!

Hans Dahl
Hans Dahl
Gäst
Reply to  Anders Johansson
28 augusti 2021 kl 18:22

Min förmodan är att Fuellmich & Co. har uppdraget att passivisera människor, och STARKT överdriva farorna med vaccinerna (som förmodligen i första hand verkar steriliserande) i syfte att förskräcka och förlama människor.

I Lukasevangeliet 21 sägs det: “då nu människor uppgiva andan av förskräckelse och ängslan för det som skall övergå världen”.

Liba Olsson
Liba Olsson
Gäst
Reply to  Hans Dahl
1 september 2021 kl 16:30

Så du menar, att Reiner Fuellmich står inte på vår sida? Vill du utveckla det?

Hans Dahl
Hans Dahl
Gäst
Reply to  Liba Olsson
2 september 2021 kl 18:07

Liba, naturligtvis delar jag din förhoppning att Reiner Fuellmich är ärlig och verkligen har för avsikt att föra mänsklighetens talan mot de ledare i nationerna som nu strävar efter att införa diktatur under förevändning av att bekämpa ett imaginärt hot, men jag är nästan lika skeptisk till att det förhåller sig så som jag blev kort tid efter det att hoppats på att Donald Trump skulle vara på vår sida.

Jag ska precisera varför jag har denna inställning.

(Fortsättning följer.)

Hans Dahl
Hans Dahl
Gäst
Reply to  Liba Olsson
2 september 2021 kl 18:09

1. Efter ett helt år av prat har ännu inget konkret skett.

2. Reiner Fuellmich är en stjärnadvokat. Vi vet att alla viktiga karriärsvägar kontrolleras noga, särskilt inom juridik och politik.

3. Reiner Fuellmich vann en rättsprocess mot VW gällande fusk med utsläpp av avgaser som medförde enorma skadestånd. Varför just detta tyska företag? ALLA fuskade. 
Globalist-strategen George Friedman säger i frågestunden i anslutning till sitt föredrag 
“Europe: Destined for Conflict?” att Tyskland inte ska tillåtas att inta en alltför dominant roll i världsekonomin. Här är hans föredrag:
https://www.youtube.com/watch?v=QeLu_yyz3tc&t=2664s

4. Ständigt förs hoppingivande – men falska – påståenden / personer fram som ska kanalisera människors hopp i syfte att passifisera. Edward Griffin säger att det skulle vara bra att ha en mäktig president på vår sida, men att det nästan är battre att inte ha det, så att VI SJÄLVA tar initiativ till att bli aktiva. De onda krafterna som nu styr skulle vara maktlösa om alla vi andra tog bestämt avstånd ifrån dem.

5. Varje enskild motståndare till globalisterna som blir ett alltför stort hot likvideras. 
Globalisten George Bernard Shaw — “The ultimate form of censorship is assassination.” 

Liba Olsson
Liba Olsson
Gäst
Reply to  Anders Johansson
1 september 2021 kl 16:25

Jag funderade också över detta, att sanningssägare fortfarande andas. Jag vill så gärna tro, att Reiner Fuellmich är på vår sida, men vem vet. Nu för tiden är sanning lögn och lögn sanning. Just nu pågår en stor masspsykos som under häxprocesser. Där pekades ut oskyldiga personer och dog i plågsam död. Kyrka använde barn till detta. Alla var med på detta, för att själva inte anklagas. Rädsla förändrar människor till vad som helst.

Hans Dahl
Hans Dahl
Gäst
Reply to  Jimmy Cargel
28 augusti 2021 kl 14:50

Det talas en hel del om IQ i samband med insikt och förstånd.

En kvinna jag lärde känna när jag bodde i Tyskland hade exceptionellt hög IQ. Vanliga tester som WAIS, som har sitt max vid 155, hade inte på långt när räckt till, utan tilläggstester hade varit nödvändiga för att försöka mäta hennes kapacitet. Hon var onekligen mycket intelligent, men hon berättade att hon hade övat intensivt, vilket man kan göra via exempelvis MENSA. Hon hade sökt – och fått – ett stipendium som till stor del baseras på intelligenstester och som med råge finansierade hela hennes studietid.

En intelligensforskare avslöjade att han själv hade stegrat sin IQ enormt mycket med träning. Han framhöll även att testerna är starkt kunskaps- och kulturbetingade. 

Det är min övertygelse att vishet är långt viktigare än några få parametrar som mäts med så trubbiga redskap som WAIS etc.!

När det gäller informationskällor kan vi verkligen inte generalisera bort Wikipedia och Youtube. Där finns bra information. Men mycket där är också helt uppåt väggarna.

Fusket finns överallt – även i de mest ansedda tidskrifterna och på de mest ansedda universiteten, så det gäller att ha omdöme och pröva allt.

Kenneth Thorberg
Kenneth Thorberg
Gäst
Reply to  Jimmy Cargel
27 augusti 2021 kl 18:36

Så sant. Vill också tillägga att en väldig massa människor har hög IQ men saknar intuition. Att ha intuition medför däremot också hög IQ. Intelligenskvot är ett vitt begrepp.

Magnus Lindgren
Magnus Lindgren
Gäst
Reply to  Jimmy Cargel
27 augusti 2021 kl 20:50

Dr. David Martin refereras till i 9 artiklar av läkarna i world doctors alliance
https://worlddoctorsalliance.com/#search-input

Dr. David Martin anger även källhänvisningar i intervjuerna han ger.

exempel Published January 23, 2021

Rumble — This sit down interview with David Martin is the longest of our interviews. It has covers more material of all we have done. It begins with some issues in the patent system. Moves onto the patents surrounding the virus, moves onto documentation of organizations and concludes with alleged criminal conduct of certain actors. This is probably the most important interview as far as documentation and facts in the series.

Here are the references he provided (documents he speaks of during the interview).

https://apps.who.int/gpmb/assets/annual_report/GPMB_Annual_Report_English.pdf Page 8

https://www.nature.com/articles/s41564-020-0695-z the ICTV reference for “novel” designation.
Poised for human emergence…

https://www.pnas.org/content/113/11/3048 referencing Wuhan.

UNC Chapel Hill first Baric pathogenicity project funded with Fauci

US Patent
US7279327
Curtis, et al.
October 9, 2007

https://rumble.com/vd6jjp-david-martin-full-interview-planet-lockdown.html

Last edited 1 år sedan by Magnus Lindgren
Å. Södergren
Å. Södergren
Gäst
27 augusti 2021 kl 06:39

Inkoncekvens? Varför inte låta plandemin avfolka jorden när det ändå är det som gäller. Men då blir det inget klirr i kassan! Sök: Jen Psaki, fruedian slip.

Å. Södergren
Å. Södergren
Gäst
27 augusti 2021 kl 06:03

jen psaki freudian slip. She says it!

Kenneth Thorberg
Kenneth Thorberg
Gäst
Reply to  Torbjörn Sassersson red.
27 augusti 2021 kl 18:25

Som om vi behövde mer bevis , eller kanske indikationer är ett mer gångbart uttryck i det här fallet. Frågan är hur uppenbart det ska behöva bli innan vi ens kan börja skönja en förändring bland massorna , om vi nu ens kan hoppas på nåt liknande.

Som kuriosa roade jag mig med att fråga mina grabbar , 6 och 8 år , som är väldigt slängda i engelska och oftast använder det när dom pratar med varann , vad dom hörde. De två första gångerna sa äldsta grabben “pandemic” medan lillbrorsan satt tyst , tredje gången sa bägge tvärsäkert “plandemic” och då jag frågade om dom hört uttrycket förr sa dom nej.

Jag tänkte att det kunde vara intressant då dom inte har några som helst förutfattade meningar om saken.

petergrfstrm
petergrfstrm
Gäst
26 augusti 2021 kl 23:16

David Martin verkar vara en kompetent expert och eftersom han ingående satt sig in i och diskuterar patent representerar han antagligen i ngn grad en krets av amerikanska entreprenörer som bla i många fall berörs av andras patentstölder.
Internationellt och relativt de egna monopolisterna.
Han hjälper väl företagare med patentfrågor gissar jag.
Följande är ren spekulation av mig:
Om ni undrar vilka elitintressen han kan tänkas representera så kanske det handlar om att Usa vill skydda sig mot patentintrång etc.
Han nämnde tex i samtalet med Fuellmilch en del kritiska ord om hur Europa hanterar patent.
. . .
Han skulle nog inte våga yttra sig som han gjort om Covid och de stora företagens bedrägeri om han inte visste vad han talade om.

Hans Dahl
Hans Dahl
Gäst
26 augusti 2021 kl 20:52

https://sv.wikipedia.org/wiki/Doc_Martin

Dr. Martin – ett enormt projekt för att vilseleda…?

Låt oss hålla ihop!

Kent J
Kent J
Gäst
26 augusti 2021 kl 14:09

Hoppas vi har Dr Martin på rätt sida har följt honom i något år och inte tänkt tanken att just han skulle kunna vara i fel lag nu. Han har kommit med så mycket viktig framgrävd info om patent etc.

Samtidigt är jag orolig för jänkarna där en alldeles för stor del tror på ”sting-operation” (ala X22) och därför blir helt passiva. Många av dessa tror t.o.m att Biden redan är avrättad och utbytt mot James Wood.

Tror man på detta är det lätt att fortsätta sitta i fåtöljen och äta bigmac och vem vinner på det? Och demokraterna bara garvar och fyller domstolar med aktivistiska domare i sällan skådad takt.

Last edited 1 år sedan by Torbjörn Sassersson red.
Liba Olsson
Liba Olsson
Gäst
Reply to  Kent J
1 september 2021 kl 16:05

Ja, om man tror allt som står på Bakom kulisserna blogg, så är även Hillary Clinton avrättad och rättegång mot Fauci på militär basen på Cuba skulle pågår just nu. Kan det vara en önsketanke för att stå ut?

Mattias RahmD
Reply to  Torbjörn Sassersson red.
26 augusti 2021 kl 12:46

Med en sådan avsändare måste man även begrunda relevansen av hans “fynd”. De kan de såklart vara, men det finns även look here, don’t look over there.

Last edited 1 år sedan by DAVOS-19
Magnus Johansson
Reply to  Torbjörn Sassersson red.
26 augusti 2021 kl 13:45

Torbjörn: “Om det är någon som ifrågasätter David Martins legitimitet, kunskap eller goda uppsåt så håll den diskussionen på en annan plattform.”

Menar du verkligen att man inte får ifrågasätta David Martin här? Är han helgonförklarad av dig, eller vad handlar detta om? Du visar nu prov på precis de förskräckliga egenskaper man ser hos företrädare för malströmsmedia.

Magnus Johansson
Reply to  Torbjörn Sassersson red.
27 augusti 2021 kl 08:33

Nu är det inte jag som har ifrågasatt David Martin här, men man bör kunna få ifrågasätta oavsett vilken substans ens argument har; det hör liksom till det fria samtalet, Torbjörn.

Daljoni
Daljoni
Gäst
Reply to  Torbjörn Sassersson red.
26 augusti 2021 kl 16:31

Dr. David Martin och Dr. Reiner Fuellmich – två av de största hjältarna i modern tid.

Johan Bauer
Johan Bauer
Gäst
Reply to  Torbjörn Sassersson red.
26 augusti 2021 kl 19:17

Snyggt att inte låta dig stoppas.

Information är information, låt den se ljuset, sedan kan den dissikeras.

Att stoppa den, eller censurera den, är diktatur.

Hans Dahl
Hans Dahl
Gäst
Reply to  Johan Bauer
26 augusti 2021 kl 21:15

Ja, jag litar helt på Per, hans omdöme, hans expertis, hans välvilja.

Magnus Johansson
Reply to  Torbjörn Sassersson red.
27 augusti 2021 kl 10:14

McKernan skriver: “Any researcher can order the SARs-CoV-2 genomic RNA or DNA from Biobanks like ATCC.”

Menar han att SARS-CoV-2 finns isolerat och dess genom fysiskt tillgängligt?

Magnus Johansson
Gäst
26 augusti 2021 kl 10:31

Det vore intressant att höra vad Åsa Torp har att säga om David Martin.

Mattias RahmD
26 augusti 2021 kl 08:39

Här är Martins företag. Ser loggan bekant ut?
https://www.m-cam.com/

Spelar på samma lag som Önnerfors.

Who is David E Martin?
https://docs.google.com/document/d/1tQoYi1Y6-HcZ8G1tPKcXOymVN6e7oXH91Bc0ewPljOU/edit

Magnus Johansson
Reply to  Torbjörn Sassersson red.
26 augusti 2021 kl 10:28

Vad sade David Martin när ni frågade honom?

Magnus Johansson
Reply to  Mattias Rahm
26 augusti 2021 kl 10:30

Har du bott i Norge?

Anders Johansson
Anders Johansson
Gäst
Reply to  Mattias Rahm
26 augusti 2021 kl 13:07

Den andra länken var en lång men intressant läsning.

Magnus Johansson
Reply to  Mattias Rahm
27 augusti 2021 kl 10:21

Ur Google Docs-dokumentet: “For some of us, this person’s duplicity in the psychological operation was evident from the moment he sat down with Mikki Willis for an interview. We didn’t even need to research further, because we felt it intuitively.”

Vet någon här var man kan se den intervjun?

Samuel af UgglasD
Samuel af Ugglas
26 augusti 2021 kl 06:49

Vad säger det socialistiska kollektivet om detta?
Mustyst förståss!