Specialistläkare om covidkrisen: “den totala revolutionen kommer”

publicerad 16 augusti 2021
- av Extern resurs
Marcel Westerlund arbetar i Nya Zeeland. Foton: Ndtv.com och och privat
Marcel Westerlund arbetar i Nya Zeeland. Foton: Ndtv.com och och privat
Marcel Westerlund arbetar i Nya Zeeland. Foton: Ndtv.com och och privat. Montage: NewsVoice

OPINION. Marcel Westerlund som är specialistläkare i Nya Zeeland gör ett intressant uttalande på Facebook. Han skriver om hans upplevelser av covidrestriktionerna som resenär och från sin egen karantän. Westerlund kommenterar även vad han anser är covidkrisens egentliga syfte.

Text: Marcel Westerlund

Jag har under 2020 och 2021 rest runt jorden två gånger utan att vara vaccinerad. Senast nu under juni/juli då jag var tvungen att dels begrava min sons aska i Dalarna, men också finnas till hands då min mor dog. Ljuspunkten i livet blev min andra sons bröllop i England som jag besökte via mitt engelska pass. Vid hemresan ville de stoppa mig, men då visade jag mitt svenska pass och då var det grönt. Jag delar detta för att visa vardagen i våra värld. Det finns de som haft det mycket värre.

Vi måste självklart fråga oss varför dödsfall i covid får stor täckning i massmedia medan dödsfall av vaccinet helt utelämnas. Jag varnade som läkare och god vän två friska vänner i Nya Zeeland från att ta vaccinet. De tog ändå sprutorna för att “vi vill kunna resa”. Resultatet blev förödande. Han utvecklad pericardit (hjärtsäcksinflammation) och hon svåra kramper som nu kräver epilepsi-medicin. Hon har dessutom förlorat rätten att köra bil. Vår sjukhusfarmakolog i Hamilton tog vaccinet och blev våldsamt sjuk, men överlevde. Många andra sköterskor har nu vägrat vaccinet, men hotas av avsked om de inte tar sprutorna.

Under min resa till Sverige, England och åter Nya Zeeland har jag covidtestats inte mindre än 10 ggr. I England var det så kallade självtester som man vid önskemål kan utföra på kranvatten för att få ett negativt svar.

Fängelseliknande karantän i Nya Zeeland

Alla fick blå band. Foto: Marcel Westerlund
Alla fick blå band. Foto: Marcel Westerlund

Vid återkomsten hit till Nya Zeeland den 29 juli fick jag sitta i vad som kan beskrivas ett rent fängelse under två veckor. Vi hade rätt till att promenera utomhus 1 timme/dag. Vi omgavs av dubbelt stängsel, kameror, armé-, flyg- och flottpersonal, polis och privata vaktbolag. Det var psykologiskt en förfärlig upplevelse. Alla utrustades som fångar med blå band om de testats negativt för att ha rätten att gå ut en timma under bevakning.

Vetenskapligt finns inget stöd för att vaccinera friska människor mot covid som är ett respiratoriskt virus och som alltid kommer att finnas i stor mängd hos bland annat djur.

Newtons fysik har lärt oss att världen består av fysikaliska lagar beroende av kraft, rörelse och energi. Det är idag en förlegad och gammal princip som använts inom läkekonsten där vi använder läkemedel för att påverka små kroppars rörelse och samverkan. Ofta har resultaten varit begränsade på grund av att allt i vår värld består av elektromagnetisk energi som i många fall varit på kollisionskurs med behandlingen. Alla vet idag att livsstil är avgörande för en god hälsa.

Kvantfysiken däremot har visat att det mesta faktiskt består av tomrum och det som bestämmer en partikels rörelse är de facto det elektromagnetiska fält som omger partikeln (atomer t.ex). Allt i vår kropp styrs alltså av elektromagnetiska fält. Det överlägset bästa sättet att påverka en kropp bestående av energi (den mänskliga kroppen) är genom att använda olika kvantfysiska principer för att påverka cellstrukturer, men också invaderande virus.

En ovanligt hög ton kan faktiskt krossa ett kristallglas. Vi förstår då genast att intensiv strålning som till exempel gamma (extremt kortvågig elektromagnetisk strålning), men också intensiv icke-joniserande elektromagentisk strålning som kommer från 5G-master självklart påverkar oss. I själva verket är den mänskliga kroppen inget annat är en biologisk struktur omgiven av elektromagnetiska fält. Det ter sig då närmast befängt att spruta in mRNA-vaccin som sätter sig i blodkärlens cellväggar och där vaccinets så kallade “spikes” omedelbart mobiliserar vårt immunförsvar. Ibland blir konsekvenserna förödande och till och med dödliga.

Lymfocyter och vita blodkroppar är väl lämpade att försvara oss och studier har tydligt visat att de som fått vaccin redan har ett immunologist minne av coronaviruset sedan långt tidigare.

Covidkriget

Förklaringen till det som sker idag är inte en ökad dödlighet. Socialstyrelsens siffror visar ju med all tydlighet att så inte är fallet. Detta är i själva verket en global rörelse som syftar till total kontroll av individerna. Att kompartmentalisera individerna till olika länder och förhindra resandet är ett underbart instrument för totalitära regimer. Detta kommer, kära läsare, inte att bli bättre. Det blir ännu värre innan den totala revolutionen kommer.

Det goda som covidkriget fört med sig är att människor ställs inför valet att fortsätta sova eller att vakna upp. I själva verket är detta ideologiskt globala maktstrukturers sista desperata kamp för att kontrollera och bestämma ditt liv. Valet är ditt.

Text: Marcel Westerlund, specialistläkare i Nya Zeeland

Referenser