PCR-testcenter kan inte identifiera deltavarianten

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 3 augusti 2021
- NewsVoice redaktion
PCR-test. Licens: Shutterstock.com (1704280819)

PCR-TESTER. Medborgarjournalisten med alias Tim Truth ringde runt till kliniker i USA som utför PCR-tester med frågan om de kan testa för den så kallade deltavarianten av coronaviruset. Svaret är nej.

Tim Truth får samma svar varje gång han lyckas få tag på ansvariga personer på de olika klinikerna. PCR-tester kan endast identifiera förekomst av coronavirus, men inte om det rör sig om deltavarianten. En expert på CDC bekräftar.

En irriterad talesperson, som ersatte Demokraternas pressekreterare Jen Psaki under en presskonferens i Vita Huset, säger att vi måste lita på “experterna” när denne får frågan om hur deltavarianten identifieras.

Text: NewsVoice


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Vi påtalas att fördelarna med vaccinet är att få immunitet.
  Vi påtalas att vaccinet eliminera viruset.
  Vi påtalas att fördelarna med ta vaccinet är för att inte smitta andra.
  Vi påtalas att fördelarna med ta vaccinet är att vi får resa.
  Vi påtalas att fördelarna med ta vaccinet är för att slippa lockdown.

  Men enligt medierna så:

  Vacciner ger dig inte immunitet.
  Vacciner eliminerar inte viruset.
  Vacciner hindrar dig inte att smitta andra.
  Vacciner garanterar inte att du får resa.
  Vacciner utesluter inte lockdown.

 • Ja jösses, har man lyssnat så har man fattat att det sekvenseras specifikt tror Tegnell sa att 10% togs undan och särtestades.

 • Jag tror inte det går att komma åt genom en normal vetenskapligt grundad debatt eftersom eliterna och deras vasaller i medierna faktiskt har fientliga avsikter och är så hänsynslösa att dom genast tar till ngt nytt om en metod fallerar.
  Målet är att bemäktiga sig kontrollen över massorna med alltmer påträngande metoder.
  Medierna är inte främmande för att täcka upp för makten även när den är ond.

 • En relation mellan två interagerande storheter kan inte heller isoleras och studeras separat utan att dessa relata ingår.
  Reduktionismen går ju ut på att allt går att reducera till separata objekt som kolliderar vilket tänkes kunna förklara allt. Men reduktionismen har begränsningar som bekant.
  Universum är ett intelligent system och vi som själva uppkommer i det systemet kan inte självklart se eller komma åt hela systemet.
  Jag tror inte att virusbegreppet kunnat få fäste inom vetenskapen om det vore ett misstag eller en bluff.
  Det hindrar inte att eliterna kan idka ekonomiskt motiverade bedrägerier.
  Men argumentet att man måste isolera virus lär vara hämtat från Koch’s definitioner som kom innan man identifierat begreppet virus och enligt etablissemanget behöver man ta hänsyn till såna kvalitativt nya insikter.

  • Essensen i propagandan kring social distansering och lockdowns är smittspridningen som orsakas av virus. 

   Hur bevisa att viruset smittar via saliv, om det inte går att isolera viruset i saliven från allt annat som inte är viruset och därigenom bevisa dess existens samt dessutom att virus smittar via saliv – i och med att man påstår att virus smittar via saliv, så borde man därför först bevisa viruset genom att isolera detta objekt från allt annat som inte är objektet för att bevisa objektet existens samt dess primära smittfunktion.  

   Vad betyder smitta? Vad är smittspridning? Smittar virus är i så fall smitta och spridning synonymer med varandra och då skulle man också kunna säga smitta-smitta eller spridning-spridning i stället för smittspridning. Nu räcker nu med att säga smittspridning – man behöver nu inte ens lägga till virus i ordet längre.

   • Bra förklaring på problemet Erik!

    Då “virus” objekt inte isolerats, finns ingen möjlighet att agera objektivt
    så som krävs av forskare och våra myndigheter enligt regeringsformen.

    “coronavirus pandemin” är därför endast en subjektiv teori som inte kan prövas mot något symptom då misstänkt isolerad sak /objekt saknas.

    https://svenska.se/saol/?hv=lnr63204

 • De virologer som följer den grupp som först ”sekvenserade” ett virus replikerar helt enkelt proceduren och når därför samma resultat. Det vill säga, de tar detta som en referens, en mall, den ursprungliga sekvensen, men detta är en teoretisk och matematisk konstruktion – de finner samma bitar, gör på samma sätt med samma logaritmer när de bygger ihop detta i datorer och når därför samma slutsats. Varför inte utför ett kontrolltest från samma databas över genetiskt material istället för att styras av referensmallen? Varför inte försöka konstruera andra förmodade virala genomer med samma information – till exempel genomer av andra RNA-virus, såsom HIV eller HIV-liknande virus, Mässling eller Ebola? Men det gör de naturligtvis aldrig. 

 • Pasteur lyckades bota rabies trots att hann inte kunde påvisa ngt virus. Han lät en infekterad blandning successivt byta värddjur tills det gick att använda resultatet för att vaccinera mot rabies. Det påstår iaf denna källa
  https://insidecorona.net/how-do-we-know-that-viruses-exist/
  En skillnad med virus är enligt den texten att de överlever länge utan metabolism så man kan inte svälta ut dem.
  Jag föreställer mig virus som ett meddelandefragment som inte innehåller alla data för att kunna hanteras utan behöver ett gränssnitt som kompletterar.

  • Ok, så Pastör kunde inte påvisa ngt virus, och det är beviset för att virus existerar? Men detta bör man kanske gå lite djupare in i innan man raljerar? Under tiden vi gör det kan konstateras att vi kan bota skörbjugg, som man dessutom tidigare också trodde smittade. Varför inte då säga att skörbjugg också beror på ett virus (som man inte hittat heller) låt vara att skörbjuggsviruset inte kan bevisas som smittosamt?   

  • Infektionsförsök utförs på försöksdjur för att orsaka symtom liknande dom som man tillskriver t ex coronaviruset. Tanken är att visa att viruset sprids och orsakar en rad symptom. Detta görs genom att injicera vätska i deras hjärnor eller genom sätta in ett rör i deras lungor. Detta orsakar en aspirationspneumoni (uppkommer alltid om inandning av främmande material kommer in nedre luftvägar och lungorna. Material kan vara vad som helts: föda, dryck, skadliga vätskor eller magsäcksinnehåll) men eftersom vätskan injiceras med det dom kallar för coronavirus så antar man att symtomen beror på viruset. Faktum är att vilken steril vätska som helst kan som injiceras i lungorna kan orsaka lunginflammation. Symptom som beskrivs, orsakas i själva verket av experimentets grymma godtyckligt och inte av de påstådda patogen, som de antas inokuleras med, vare sig det är HIV eller SARS-CoV-2. Av samma orsakar utförs det heller aldrig några kontrollexperiment.

 • Ingen av de mikroskopiska fotografier som vi kan se överallt i medierna, och som dom påstår är virus, har någonsin tagits från blodprov, saliv eller andra kroppsvätskor från någon människa eller djur. Dom arbetar med konstgjorda cellulära system som bara finns i petriskålar och provrör och har ingenting att göra med vad som händer inuti organismer.

  Om virologerna skulle vilja bevisa att det dom säger är sant, låt dom i så fall isolera och fotografera virus i blod- eller salivprov. Det är slående att vi idag måste bära masker eftersom det sägs att viruset sprider sig som en aerosol, när det visar sig att inget virus någonsin har sett eller fotograferats i saliv?

 • Metoden att “isolera” ett virus infördes redan 1954 av en virolog som hete John Franklin Enders. Han hävdade att han hade isolerats mässlingsviruset. Allt sedan 1954 har man antagit att celldöd beror på förekomsten av virus – inte av alla cytotoxiska antibiotikum, anti-svampmediciner. Det är liksom underförstått att viruset finns i provröret eftersom vävnaden har tagits från en sjuk patient, utan att veta varför denna är sjuk? Sedan, från cell- och vävnadsmassan erhålls genetiska fragment och sorteras konceptuellt för att erhålla “ett viralt genom”. Det relevanta kontrolltesterna för att se om den friska vävnaden dör och sönderfaller utan att tillföra något alls utförs dock aldrig. Det räcker med att virologer antar att viruset finns i miljontals små fragment av genetiskt material i blandningen av döda celler. Sedan väljer man ut några och sorterar eller anpassar dessa för att bygga ihop detta med hjälp av ett datorprogram till ett komplett viralt genom, som man faktiskt inte har hittat. 

  Faktum är att varken i cellkulturer som dessa, eller i saliv eller blod har ett fullständigt virusgenom någonsin hittats, utan dom konstruerar det helt artificiellt. Det är det första teamet av virologer som konstruerar ett viralt genom som avgör hur det ser ut. Alla andra upprepar bara samma process och så klart får de samma resultat som är 99,99% identiskt med referensgenomet, som de nu säger att de har isolerat för alla första gången – med andra ord dom hittar det de vill hitta. Att det sedan aldrig har funnit ett fullständigt virusgenom i blod, saliv osv utan att först konstruera det på detta försåtliga sätt är en tydlig indikation på att det helt enkelt inte finns något sådant viralt genom – det finns inget virus. 

 • Jag hört att tillverkarna av PCR test säger att det är endast till för forskningssyfte.. stämmer det så är ju allt ett stort skämt.

 • faktum är att inget virus har isolerats på ett propert sätt. för att påvisa ett virus måste man först ‘odla’ detta i en cellkultur. detta innebär att man tar provvätskan från en sjuk människa, blandar detta med en cellkultur ofta bestående av apnjurceller. sedan tillför man antibiotika och väntar några dagar tills cytopatiska effekter (dvs cellkulturen börjar dö) kan konstateras. de cytopatiska effekterna ses som bevis för att vätskan innehöll ett skadligt virus. inga kontroller görs.

  kontroller har nu gjorts av bl.a Stefan Lanka där det konstateras att samma cytopatiska effekter uppnås även utan att någon provvätska (med påstått virus i) blandas i.

  detta är alltså enda sättet man kunnat ‘identifiera’ något virus. någon isolation från resten av det ymnigt förekommande genetiska materialet i blandningen görs heller inte. med tanke på att celler som är skadade, sjuka stressade etc utsöndrar exosomer, som är genetiska sekvenser inkapslade i protein, dvs identiska med virus, är det rent bedrägeri att påstå att något virus isolerats eller identifierats.

  den korta genetiska sekvens som pcr-testet identifierar är inte unikt för något virus utan förekommer ymnigt som byggmaterial i levande organismer, såsom bakterier, andra mikroorganismer samt vår egen DNA.

  “The genetic sequences used in PCRs to detect suspected SARS-CoV-2 and to diagnose cases of illness and death attributed to Covid-19 are present in dozens of sequences of the human genome itself and in those of about a hundred microbes.”

  http://philosophers-stone.info/wp-content/uploads/2020/11/The-scam-has-been-confirmed-Dsalud-November-2020.pdf

  COVID-19 Myths  (diskussion mellan Tom Cowan och Andrew Kaufman om ämnet)
  https://youtu.be/j93b1beNTz8?t=328

 • Och nu kör fulmedia igång kampanjen för den tredje sprutan och man utser redan “ambassadörer” som ska locka folk att injicera giftet! Att folk protesterar i miljoner i stora städer bryr sig inte den diktatoriska makteliten om…Världen styrs av globalister och Big Pharma! Det hela är en skandal utan like…

  • Är helt enig med dig, nu kommer det i augusti bli nya restriktioner, tror jag! 3:e sprutan kommer bli het och hipp! Är så trött på hela samhället och alla lättstyrda får med snuttefilten mobilen i högsta hugg likt zombies! Friheten måste vi slåss för det är ingen självklarhet!
   Med vänlig hälsning,

   • Skönt att det finns fler som har samma känslor och tankar. Har varit så trött på mobilfåren enda sedan det drogade gluttandet drog igång på allvar för cirka 10 år sedan. Har snappat att det är något fel med hela den etablerade världen redan då. Men jag får nog tyvärr ingen medalj av kungen för det. Snarare får vi som har medvetande nog lida en stor del av tiden men glädjas likväl åt de likasinnade!

 • Haha!

  PCR testet av ett virus som aldrig isolerat fungerar naturligtvis inte heller för “deltavarianten” pga av att det inte kan finnas en “variant” av ett icke isolerat virus.

  Faktum är att inte ens den första okända varianten behöver “PCR-testas” om det anländer valboskap som döljer befolkningsutbytet av svensk ursprungsbefolkning.

  Asylsökare undantas krav på negativt test för inresa
  Publicerad 3 februari 2021

  Asylsökare undantas krav på negativt test för inresa | Fria Tider

  Relaterad nyhet från de oliktänkande Faucisternas allra senaste dröm… .

  COVID-19
  WHO och Fauci: Inga resor ens med vaccin
  https://www.nyatider.nu/who-och-fauci-inga-resor-ens-med-vaccin/

  Missa inte heller denna goding där läkaren fuskar med PCR test utan att vara läkare.

  Coronatestbedrägeri leder till fängelse för läkare
  https://www.nyatider.nu/coronatestbedrageri-leder-till-fangelse-for-lakare/

  • De har ju skapat en datorgenererad modell av en gensekvens av någonting som de vet kan hittas i väldigt många prover bara man kör PCR-testet tillräckligt många gånger. På så vis har de ju sett till att få en mängd önskade provresultat utan att ens labbpersonalen vet vad det är de har hittat. Den coronatest-bedragande läkaren borde ha en mängd cellkompisar att fördriva tiden med.

    • Det är ju lite det här som är medicinvetenskapen i ett nötskal. På order uppifrån kommer det någon procedur som påstås vila på “vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet” och sen upprepar de flesta underordnade den proceduren utan att ifrågasätta eller kontrollera själva. De som kanske tycker proceduren inte är helt okej utför den ändå för att inte riskera legitimationen.

     En sån organisation av lydiga orderföljare är lätt att korrumpera då det räcker med att besätta några viktiga nyckelpositioner.

   • Helt rätt Magnus!

    Det räcker ju inte heller att PCR testerna är odugliga eftersom det inte ens finns någon teoretisk möjlighet att finna ett samband med ett okänt “virus”.

    Professor Björn Hammarskjöld säger samma sak
    Publicerat den 15 december, 2020 av corneliadahlberg
    Av Dr Sanna Ehdin på FaceBook:

    https://corneliadahlberg.wordpress.com/2020/12/15/professor-bjorn-hammaskjold-sager-samma-sak/

    Även CDC instämmer

    “1. 7 juni 2021:
    CDC medger att de inte har något register över något “COV – 2 eller 19 -virus” som renats från något patientprov via maceration, filtrering och användning av en ultracentrifug, av någon, var som helst, någonsin: “
    
    Brevsvaret från CDC ur länk nedan (klicka på bilden för större text)

    https://www.drrobertyoung.com/post/cdc-now-admits-no-gold-standard-for-the-isolation-for-any-virus

   • Den ovetenskapliga bluffens konfirmerade i brevsvar från CDC 7 juni 2021 (klicka på brevtexten för större bild)

    • Det är ju lite det här som är det sjuka. Kolla vad vi som privatpersoner i ett kommentarsfält kan få fram och tänk då vad de presstituerade hade kunnat skaka fram om det gjort sitt arbete. Men de hoppas väl på egen koksaltinjektion om de fortsätter försöka lura alla andra.

     • Nu handlar ju inte “vaccinbehovet” om någon vetenskap
      men vi har stark tradition att kämpa tillsammans och lösa problem.

      En amerikansk järnvägsentreprenör lär en gång ha sagt: ”Ge mig svenskar, brännvin och snus så ska jag bygga en järnväg ända in i helvetet.”

      Det ser ut som att vi digitalt har byggt en sådan järnväg och förhoppningsvis snart kan hjälpa dessa herrar hem till holken.

      aktuellt bildlöp bakom betalvägg:

      https://www.svd.se/professor-om-fler-doser-ingen-ide-att-chansa

      • Vad de siamesiska “vaccin”-tvillingarna hävdar har vi “konspirationsteoretiker” redan kört en spoiler på i detta trist förutsägbara medicinska drama.

       Även om det i en mängd exempel varit tråkigt att få rätt så visar det ändå att vi har att göra med rätt så simpla sinnen.

 • Ett test som aldrig är kalibrerat, som uppfinnaren ansåg otjänligt som test, som sägs testa för något som aldrig bevisats orsaka sjukdom, vara smittsamt, eller ens existera.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *