Läkemedelsbolag planerar att vaccinera små barn så fort som möjligt i höst

publicerad 19 augusti 2021
- av NewsVoice
Barnvaccinering. Foto: CDC.gov. Licens: Unsplash.com
Barnvaccinering. Foto: CDC.gov. Licens: Unsplash.com
Barnvaccinering. Foto: CDC.gov. Licens: Unsplash.com

COVIDKRISEN. När Pfizer och Moderna nu intensifierar sina kliniska prövningar i ett försök att få fart på covidinjektionerna av barn under 12 år ser det ut som att Pfizer i USA kan få tillstånd för nödanvändning (emergency use authorization) redan i slutet av september 2021.

Text: NewsVoice, uppdaterad kl 09:56

Pfizers vetenskapliga chef dr Phil Dormitzer berättade för kanalen NPR att om nödanvändning godkänns kommer de första injektionerna att ske av barn 5 år och äldre. Pfizers studie inkluderar dock inte data om injektionerna faktiskt hindrar barn från att bli sjuka, skriver dr Joseph Mercola.

Det kommer att ta ytterligare två år att få fram data för att se om antikropparna verkligen förhindrar sjukdom. Pfizer säger att de har bedömt att barn ska ha en tredjedel av vuxendosen, vilket anses vara den “optimala” dosen, fortsätter Mercola i sin kommentar.

Åldersgruppen bestående av barn mellan 5-12 år står för cirka 50 miljoner amerikaner och för närvarande är ingen av dem kvalificerade för injektion. Forskare tävlar därför om att ta reda på hur ett covidvaccin, som för närvarande är tillgängliga endast för vuxna, även ska kunna ges till barn, skriver NPR.

Enligt NPR har det redan registrerats barn så unga som 6 månader och upp till 11 år för att delta i studierna.

Även kontrollgruppen vaccineras i säkerhetsstudien

Barn ska slumpmässigt tilldelas antingen ett vaccin eller placebo. Genom att jämföra en vaccinerad grupp med en placebogrupp uppges forskare kunna bli säkra på om riskerna verkligen är relaterade till vaccinet.

Normalt brukar dock kontrollgruppen bli vaccinerad med placebo som i verkligheten är funktionella vacciner. Kritiker menar att det gör att riskerna inte framgår eftersom både vaccin- och kontrollgruppen får i princip samma vaccinskador. Detta “fenomen” utnyttjas sedan för att få det nya vaccinet att framstå som om det inte är farligare är placebo, enligt den vaccinkritiska sajten Vaccin.me.

Denna uppgift (att vacciner används som placebo) bekräftas i ett dokument från Folkhälsomyndigheten:

“I en klinisk prospektiv (framåt i tiden förlöpande) studie av ett helt nytt vac­cin utgörs jämförelsegruppen helst av ovaccinerade.Med ett vaccins absoluta skyddseffekt (vaccine efficacy) menas den procentuella minskningen av sjukdom hos en grupp vaccinerade jämfört med en grupp ovaccinerade under den tid som studien pågår.

Beräkning av denna skyddseffekt görs vanligen i s.k. randomiserad placebo­kontrollerad dubbelblind prövning. Det innebär att de personer som deltar fördelas slumpmässigt till vaccin­ eller kontrollgruppen, och att varken försöksper­sonerna eller försöksledaren känner till vilka som fått vaccin och vilka som fått placebo.

Med placebo menas något som inte innehåller den studerade substansen, men som ser ut som och ges på samma sätt som denna, t.ex. vaccin mot en helt annan sjukdom.”

Text: NewsVoice