För vems skull ska egentligen barnen covidvaccineras?

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 16 september 2021
- NewsVoice redaktion
Medicinkvinnan Bodil Appelquist och de snart avgående statsministern Stefan Löfven. Foton: SVT. Montage: NewsVoice

NOTERAT. Medicinreportern Bodil Appelquist på den statliga TV-kanalen SVT och Stefan Löfven i Regeringen ger olika budskap när det gäller motivet till varför barnen ska covidvaccineras.

Bodil Appelquist sa i SVT den 15 september 2021 att barnen måste vaccineras för de vuxnas skull, men den snart avgående statsministern Stefan Löfven sa dagen efter att barnen måste vaccineras för barnens skull.

Detta utgör ytterligare ett exempel på ett i raden av motstridiga och opålitliga påståenden som fällts under de senaste 18 månaderna om Covid-19 och de mRNA-baserade covidvaccinerna som av experter kallas för genterapier.

Kunskapsdebatten är fri. Kommentera nedan.

Källor

 • SVT Play 15 september 2021: Socialministern håller pressträff om vaccin
  “Socialminister Lena Hallengren (S) håller en pressträff på temat vaccin. Vid pressträffen medverkar Marie Morell, ordförande i SKR:s sjukvårdsdelegation, och Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson.”
 • SVT Play 16 september 2021: Regeringen presenterar en coronanyhet
  “Statminister Stefan Löfven, socialminister Lena Hallengren, utbildningsminister Anna Ekström och Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson medverkar.”
Medicinkvinnan Bodil Appelquist och de snart avgående statsministern Stefan Löfven. Foton: SVT. Montage: NewsVoice
“Medicinkvinnan” Bodil Appelquist och de snart avgående statsministern Stefan Löfven. Foton: SVT. Montage: NewsVoice


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Symboler…

  Stackars svenska flagga!

  När statsminister Stefan Löfven den 22 mars förra året höll sitt tal till nationen då han förkunnade att “fler kommer tvingas säga ett sista farväl till en älskad” var svenska flaggan bakom honom arrangerad så att ett kors framträdde. 

  I det här klippet, där han framhåller hur oacceptabla “konspirationsteorier” är, ser vi flaggan formad så att det bildas ett X, en frimurarsymbol:
  https://www.youtube.com/watch?v=meRBFR88_gA&list=PLw2eBi2rSx3ZWXQFaRqjvO1vtJ49DpiJo

  I fotot som inleder den här artikeln ser vi att det gula på flaggorna i bakgrunden bildar tre gula pilar.

  De tre pilarna råkar vara symbol för terrororganisationen ANTIFA:
  https://www.spreadshirt.se/shop/design/antifa+symbol+pil+vaenster+t-shirt+herr-D5dc7ec5d2225096cf726840e?sellable=ML2lVDRv0aI3BeZEw21z-6-7

  Men allt detta är naturligtvis endast tillfälligheter – särskilt för tillfällighetsteoretiker!

 • Om man vill GÖRA något? Vad fan ska man göra? Vem skickar man email till? Jag hörde på en amerikansk podcast där någon pratade om kongresspolitiker, enligt den källan så skulle 15 email få en stor effekt på en sån politiker för de är så ovana vid att någon hör av sig. Vem ska man höra av sig till?

  • Alla adresser går nog att hitta men riksdagen har försvårat kontakten med folket genom att ta bort ledamöternas mail lista. https://8sidor.se/e-post-till-alla-riksdagsledamoter/

   1 kap. Statsskickets grunder
   “1 §   All offentlig makt i Sverige utgår från folket.
   Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse.
   Den offentliga makten utövas under lagarna.

   2 §   Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.
   Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.
   Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.
   Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.
   Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara.” 

   https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/kungorelse-1974152-om-beslutad-ny-regeringsform_sfs-1974-152

     • Hej Sven Svensson!

      Myndigheter uppmanar till brott mot mänskligheten genom livsfarliga “vacciner”, sprider desinformation och vilseleder kring vetenskap och stryper samtidigt mediestöd för opinion av myndigheten för press, radio och tv (MPRT) 

      https://www.mprt.se/nyhetsrum/nyhetslista/2021/nya-foreskrifter-mediestod/

      Kanske att fler borde efterfråga om hur sakkunnigas “vaccin” larm mm handläggs för att helt missa att skydda det svenska folket från kända förutspådda vaccinskador och utebliven symptombehandling trots kunskap.

      Mail till Folkhälsomyndighetens Ledningsgrupp
      https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/pressbilder/ledningsgrupp/

      Kontaktuppgifter till departementens registratorerE-post till statsråden eller till departementen skickas till registrator för respektive departement.

      https://www.regeringen.se/kontaktuppgifter/kontaktuppgifter-till-departementens-registratorer/

      Exempel på viktig registrerad delgivning som ignorerats.

      2 December 2020
       
      VÅRDEN KAN INTE LÄNGRE ANVÄNDA RTRT-PCR FÖR SARS-COV-2
      Jag har skrivit till Folkhälsomyndigheten om rtRT-PCR
      Ärendenr: 05709-2020 hos Folkhälsomyndigheten
       
      https://kostkunskap.blogg.se/2020/december/varden-kan-inte-langre-anvanda-rtrt-pcr-for-sars-cov-2.html

      Östervåla 2020-12-02
      Björn Hammarskjöld
      Assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi
      F.d. överläkare i pediatrik
      Filosofie licentiat i biokemi, Stockholms universitet (1971)

     • Hittade ett brev på Telegram som man uppmanar att skicka till ansvariga ang sprutan till 12-15 åringar
      gjorde en översättning och modifiering som kanske kan användas (man byter ut jag mot vi eller du/ni efter behov)
      https://www.nomorelockdowns.uk/immediate_cease_desist

      Avsändare:
      Namn och adress
      ……………….
      Mottagare:
      Namn och adress
      ……………….
      Datum:                                             
      Begäran om att upphöra och avstå 
      Till:
      Jag anser att du är involverad antingen i beslutsfattandet av eller när det gäller den praktiska delen av införandet av Pfizers experimentella genterapi för barn mellan 12-15 år.
      Läkare och forskare runt om i världen (och bl.a. brittiska JCVI) har påpekat att det finns få fördelar med sprutan för denna åldersgrupp men däremot finns risker! Inom EU har man fått in 24 500 anmälda dödsfall och 2,3 miljoner anmälda biverkningar (fram till 11 sept 2021) och brittiska MHRA har dokumenterat över 1600 dödsfall samt över 1 miljon anmälda biverkningar till följd av dessa sprutor.
      Detaljer om anmälda biverkningar och dödsfall hittar du här:
      United Kingdom: https://coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk/

      (forts följer…)

      • forts.. del 3 av brevet…
       Var medveten om att jag kommer att driva detta både i Sverige och som ett internationellt brott mot mänskligheten som sedan kommer att fortskrida till internationella rättegångar.
        Denna skrivelse är ditt juridiska meddelande om att upphöra och jag kräver att du omedelbart avstår alla ytterligare åtgärder när det gäller införandet av dessa sprutor för friska 12-15-åringar som beskrivs ovan. Att bara hänvisa till att du ”lydde order” gäller inte som ursäkt.
       Jag kan komma att använda telefoninspelning för att dokumentera eventuella telefonsamtal som jag kan ha i framtiden om du/ni inte följer detta upphörandebrev. Du instrueras härmed att OMEDELBART agera i enlighet med detta brevs uppmaning eller riskera att ställas inför rättsliga åtgärder enligt tillämplig lag. Efter att du fått detta brev kommer jag att föra en logg över alla kontakter du tar med mig.
        
       Vänligen ge detta viktiga ärende er fulla och omedelbara uppmärksamhet
        
       Hälsningar

 • Löfven säger:
  “Barnen ska vaccineras för vår skull”

  “Vår” betyder alltså Löfven själv och någon / några andra.

  • Öppet brev till Stefan Löfven och Johan Carlson december 8, 2020

   “Öppet brev till Sveriges Statsminister Stefan Löfven och Johan Carlson, generaldirektör på Folkhälsomyndigheten, FHM – från en mycket stor och hälsointresserad del av svenska befolkningen, via mig.

   Ni har beslutat köpa in miljontals doser av ett helt nytt, oprövat och icke säkerhetstestat RNA-vaccin mot SARS-cov-19, baserat på genmanipulation och nanoteknologi. Det innebär att gener ska sättas in i våra mänskliga celler för att producera Coronaprotein för all evighet. FDA i USA har konstaterat att detta vaccin kan orsaka ett stort antal livshotande biverkningar, inklusive dödsfall. Vilka är era grunder för att godkänna detta experimentvaccin?

   • Jag är immunolog, PhD och har studerat hälsa och självläkning i 40 år totalt – och jag har viktiga frågor som 100 000-tals följare på Sociala media vill ha svar på snarast möjligt. Löfven och Carlson har båda fått detta tillskickat sina respektive myndigheter.

   I närmare 20 års tid har Läkemedelsbolagen försökt ta fram ett vaccin mot SARS men misslyckats. För det blivit stora negativa effekter med framför allt autoimmunitet, cancer och även dödsfall hos försöksdjuren.”

   https://ekoappen.se/blogg/oppet-brev-till-stefan-lofven-och-johan-carlson/

   För vems skull ska egentligen barnen covidvaccineras?

 • Det har ju visat sig att även fullvaccinerade smittas och dör i/med Covid-19. Dessa s.k. genombrottsinfektioner tyder på att “vaccinet” inte fungerar.

  På t.ex. ett äldreboende i Överkalix dog en fullvaccinerad åldring och då ljög Socialchefen och sa att de var en ovaccinerad som hade dött. Anhöriga blev tvungna att dementera denna lögn.

  Anhöriga tillbakavisar regionens uppgifter: Den avlidne var fullvaccinerad
  https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/anhoriga-tillbakavisar-uppgifter-om-att-den-avlidne-var-ovaccinerad

  Men eftersom det blir svårt att motivera människor till att ta ett “vaccin” som inte fungerar och som dessutom har en massa biverkningar så måste FHM agera.

  DN-blaskan skriver följande: “Snart kan den som är fullvaccinerad slippa att testa sig för covid-19 vid symtom som hosta, snuva och feber.

  – Vi är inte riktigt där ännu. Om covid-19 viker av i linje med våra modelleringar kan den punkten nås senare under hösten, säger Karin Tegmark Wisell, biträdande statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten.”
  https://www.dn.se/sverige/fullvaccinerade-slipper-snart-testa-sig-vid-symtom/

  Genom att sluta testa fullvaccinerade med symptom hoppas FHM kunna försöka trolla bort det faktum att det s.k. “vaccinet” inte fungerar. Men man kan nog utgå från att ovaccinerade ska testas precis som vanligt eftersom Regeringen vill lägga 10 miljarder till på testning och “vacciner”.

  Dessa bedrägliga människor vill dessutom att vi ska lita på dem.

  • FHM: Även vaccinerade ska vara fortsatt försiktiga Publicerad 17 september 2021 kl 10.27

   INRIKES. Även fullvaccinerade bör fortsatt vara uppmärksamma på symtom och stanna hemma vid misstanke om covid-19. Detta enligt Folkhälsomyndighetens nya råd.


   Föreskrifter och allmänna råd riktade mot verksamheter med anledning av covid-19 upphör i sin helhet från den 29 september. Detta eftersom dessa inte längre bedöms vara motiverade ur ett smittskydds- och folkhälsoperspektiv.”

   FHM: Även vaccinerade ska vara fortsatt försiktiga | Fria Tider

   190 fullvaccinerade svenskar har dött i covid-19 Publicerad 26 augusti 2021 kl 18.17

   INRIKES. Många som blivit fullt vaccinerade mot covid-19 har trots det blivit smittade och avlidit, enligt siffror från Folkhälsomyndigheten.


   Dessa fall kallas för genombrottsinfektioner. Under maj månad utgjorde sådana fall 1 procent av de rapporterade smittfallen. Men under de två första veckorna av augusti utgjorde de 11 procent av de rapporterat smittade med covid-19, enligt FHM:s siffror.”

   190 fullvaccinerade svenskar har dött i covid-19 | Fria Tider

   För vems skull ska egentligen barnen covidvaccineras?

 • FHM vaccinerar årligen barn i åldrarna från 6 månader och uppåt. Självklart kommer de också erbjuda vaccin mot “covid”. Virus som virus, vore tjänstefel annars.

  Att fäkta mot vaccinering är att fäkta mot vindkvarnar. Föregå vår strykrädda alternativmedia, okunniga läkarkår och Lars Bern och fäkta mot virusnarrativet istället, sabla ned hela deras ruttna och falska struktur.

  Det finns varken influensavirus eller kovidvirus, hur ofta FHM än säger så. Dra ned byxorna på dem med fakta.

 • Att injicera barn som inte berörs av smittan med ett experimentvaccin är kriminellt. Finns det ingen lagkunnig som kan stämma dom. Vi kan crowdfunda en stämning. Jag kan bara känna AVSKY för dylika beslut. Det är dags nu föräldrar att sätta ner foten…

  1. Inget labb i världen har ännu lyckats isolera och identifiera något covid virus.
  2. I flera rättegångar där staten stämts för olika brott relaterat till lockdown och förekomsten av viruset, har i samtliga fall staten förlorat då INGA bevis på viruset kunnat visas. Samma gäller FHM.
  3. Grundlagen är tydlig att det krävs vetenskapliga sakliga skäl att inskränka folks fri o rättigheter. Vilket INTE finns. Utöver detta bryter lockdown regelerna mot flertalet andra paragrafer i grundlagen. OBS allt som är i strid med grundlagen gäller INTE.
  4. WHO och FHM har tydligt redovisat att PCR testerna inte är tillförlitliga, varför den s k smittspridningen är falska påståenden rakt av.
  5. S k covid dödsfall är fullständigt falska påståenden baserade på av läkemedelsindustrin korrumperade läkare som utfärdar ett -intyg- på dödsorsaken. INGA obduktioner finns rapporterade i hela världen där viruset är en konstaterad orsak. Där obduktioner utförts i strid med WHO:s riktlinjer har det rört sig om bakteriella orsaker där främst TBC förekommer. Utöver detta är de högre mobila frekvens systemen orsaken till bl a klumpbildning av blodkroppar, utslagning av hjärnan och nervsystemet samt förstås hjärtats funktion. 5G är militära frekvensvapen ursprungligen syftande till att döda, vilket det också gör i civil användning.
  6. S k mutationer av något som ännu inte hittats är förstås rena bedrägeriet, men används för att dölja dödsfall orsakade av vaccinationerna främst.
  7. Vaccinerna är INGA vacciner i vetenskaplig mening utan är genetiskt modifierande cocktails, eller fulla med grafenoxid. Eftersom viruset INTE finns och ingen dör av det. Så är sättet att uppfylla agendan med kraftig befolkningsminskning att injicera dödliga ämnen, vilket bl a strider mot Nurnbergkoden. de som utför sådant får dödsstraff.
 • “Annika Linde tog aldrig sprutan” som ej vill förstöra sitt eget immunförsvar https://runelanestrand.com/2012/02/25/annika-linde-tog-aldrig-sprutan/
  gick ut med högst rimlig strategi 15 mars 2020 “Folkhälsomyndighetens strategi är att låta så många svenskar som möjligt smittas av coronaviruset, utan att samtidigt belasta vården för mycket. Det säger Annika Linde, före detta statsepidemiolog.”

  “Nyckelordet är flockimmunitet. Om en tillräckligt stor andel av befolkningen, vanligen runt sex av tio, är immuna mot viruset genom vaccin eller smitta, kommer smittspridningen avta spontant. Att ett vaccin skulle bli klart inom kort tid ses som mycket osannolikt, och strategin från svenska myndigheter är enligt Annika Linde därför att låta svenskarna smittas av coronaviruset.”
  https://tt.omni.se/strategin-lat-manga-smittas-i-lagom-takt/a/mR4EE

  Men Per Shapiros kusin Karin Tegmark-Wisel chef på Folkhälsomyndigheten
  förnekade sen strategin samma dag 15 mars 2020.

  Uppgifter om strategi för flockimmunitet förnekas: ”Målet är att bromsa”

  Folkhälsomyndigheten dementerar att man har som strategi att bygga upp en flockimmunitet bland befolkningen. Den tidigare statsepidemiologen Annika Linde skrev på Facebook i går att hon tror att strategin är att låta smittan spridas långsamt utanför riskgrupperna för att bygga upp en flockimmunitet och på så vis skydda de äldre.

  Detta förnekas av Karin Tegmark-Wisell, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten, i Sveriges Radios ”Godmorgon, världen!”
  https://omni.se/uppgifter-om-strategi-for-flockimmunitet-fornekas-malet-ar-att-bromsa/a/wPQJjL

  För vems skull förnekade Karin Tegmark-Wisel den normala strategin?

  Är det Karin Tegmark-Wisel som är ansvarig för säsongsinfluensan försvann
  vecka 14 ur Folkhälsomyndigheten statistik?

  https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistik-a-o/sjukdomsstatistik/influensa-veckorapporter/aktuell-influensarapport/

  För vems skull försvann säsongsinfluensan?

 • Vet ni vad jag har svårt för? Att barnläkarföreningen, skolläkarföreningen och smittskyddsläkarföreningen under de senaste veckorna officiellt har gått ut och rekommenderat detta till regeringen. ( källa Läkartidningen, där deras absurda motivationer också framgår)
  Må Gud förbarma sig över oss! En nation som dödar sina egna barn….

  • ÖPPET BREV TILL SJUKHUSLÄKAREN OCH DESS STYRELSE


   Att nu fortsätta att ge Comirnaty och Spikevax och kräva vaccinpass innebär att den nu informerade sjukvårdspersonal som fortsätter att injicera oinformerade enskilda människor synes begå brott mot Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser 2, 13, 14, 15, 16 §§ 12.

   Det hjälpte inte att hävda att ”jag bara lydde order” i försöken under Nürnbergrättegångarna att undkomma ansvar från brott mot mänskligheten som begicks före och under andra världskriget.

   FN:s stadga om de mänskliga rättigheterna, Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna (EKMR) och Europeiska Unionens RättighetsStadga (EURS) innefattar det personliga ansvaret för att hindra brott mot mänskligheten.

   Det är därför som Sverige har stiftat Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.
   Jag begär att Sjukhusläkaren och dess styrelse att gå ut och omedelbart rekommendera sina medlemmar att på eget ansvar se till att sjukvården slutar injicera befolkningen med Comirnaty och Spikevax då injektionerna synes innehålla icke i innehållsförteckningen redovisat material som kan uppvisa magnetiska egenskaper. Betänk att lagen (2014:406) innehåller regler om ansvar för förmän.”

   Östervåla 2021-09-13
   Björn Hammarskjöld
   Medlem

   https://kostkunskap.blogg.se/2021/september/oppet-brev-till-sjukhuslakaren-och-dess-styrelse.html

 • Det finns ju ingen godtagbar anledning till detta. De kan bara komma med bs. De egentliga anledningarna, vilka de nu är, kan de inte avslöja för då skulle ingen ta vaccinen och det skulle bli uppror ffa bland alla som lurats eller låtit sig pressas till att ta dem. Frågan är: varför skickas närpå samtliga resurser fram för att utpressa allmänheten, med det uttalade målet att ALLA ska injiceras? Det är väl klarlagt att intressenterna är samma som driver “Great reset/Build bacl better”. Men vad uppnår de med detta? Ställer de till med denna destruktiva skit för att tjäna maximalt med pengar på vaccin och test? Det måste väl finnas något mer?

  • Genmodifiering och total kontroll av mänskligheten. Vi blir som robotar/ zombies. Vi blir halvt syntetisk/ halv människor. Många forskare och läkare tror att vi til och med förlorar vår egen vilja när vi blir tillräcklig syntetiska. Det är därför man har nanoteknologi i sprutorna.
   Kolla gärna på http://www.orwell.city

  • Jag tror att syftet är att testa vilka åtgärder politiker, myndigheter och folk är villiga att acceptera när de utsätts för maximal pandemi propaganda.

   Rockefeller Foundation har finansierat och planerat pandemin sedan 2010.

   Thierry Baudet, partiledare för det nationalkonservativa politiska partiet Forum för demokrati (FvD) i Holland. Deltog i marschen och Baudet, som höll ett väl mottaget tal, var en av dem som uppgav deltagarantalet till 100 000.
   I somras höll Baudet ett mycket uppmärksammat tal i nederländska parlamentet där han avslöjade hur covid-restriktionerna, som sedan förra året kastat världen i tyranni och slagit sönder människors liv, i detalj fanns återgivna i ett över tio år gammalt dokument. Det är ett framtidsscenario som kallas Lock Step och som utgavs av den globalistiska stiftelsen Rockefeller Foundations redan 2010.

 • feb 2021:Svenska forskare varnar för att hat och hot kan leda till självcensur. Jonas F Ludvigsson, professor och barnläkare, utsattes nyligen för en stormvåg av hatiska mejl och kommentarer efter sin studie om barn och covid-19. Nu slutar han såväl debattera som forska om pandemin.

  Det var i början av januari som Jonas F Ludvigsson drog slutsatsen att förhållandevis få barn i Sverige, trots öppna skolor, under våren blivit mycket svårt sjuka på grund av covid-19. Studien byggde på data från Intensivvårdsregistret och Barnreumaregistret och publicerades som ett så kallat research letter i New England Journal of Medicine.

  https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2021/02/risk-att-forskare-skrams-till-tystnad/

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *