Graviditet och coronavaccin – Emma Frans råd är chansartade

publicerad 6 september 2021
- av Kersti Wistrand
Emma Frans (SVT), Carry Madej, Peter McCullough och Christiane Northrup

GRAVIDITET OCH CORONAVACCIN. Bör gravida kvinnor vaccinera sig? Två narrativ föreligger. ”Ja”, säger medicinske epidemiologen Emma Frans som företräder Folkhälsomyndigheten. ”Nej” varnar amerikanske professorn och kardiologen Peter McCullough som företräder beprövad erfarenhet och sätter patienterna först.

Text och analys: Kersti Wistrand

Jag har forskat kring barnaföderskor och deras upplevelser av förändrade medvetandetillstånd i samband med förlossningar och intervjuat många kvinnor. Jag är själv kvinna. Och jag kan inte låta bli att reagera på nyhetsinslaget i SVT:s Morgonstudion onsdagen den 1 september, där epidemiologen Emma Frans självsäkert hävdar att det är helt ofarligt för gravida kvinnor att låta vaccinera sig och detta utan att hänvisa till någon som helst källa bakom vetenskapliga studier i ämnet.

Är det verkligen så självklart och så enkelt som Folkhälsomyndigheten och Emma Frans påstår? Och hur ser det ut i verkligheten?

Gravida kvinnor uppmanas av Livsmedelsverket att inte äta fisk som kan innehålla kvicksilver oftare än 2-3 gånger per år under tiden man försöker bli gravid liksom under graviditet och amning.  Samtidigt uppmanar Folkhälsomyndigheten gravida kvinnor att vaccinera sig [1] med ett snabbt framtaget experimentellt vaccin som aldrig genomgått vederbörligt godkännande utan endast ett nödgodkännande. Detta skedde på mindre än en vecka sommaren 2020 efter ett snabbeslut av EU och utan remissinstanser. Läkemedelsföretagen är dessutom fria från att betala ut skadestånd.

Två olika narrativ tycks stå för handen: att låta vaccinera sig som gravid eller inte. Det kan inte vara lätt för kvinnor att ta beslut. Jag bestämmer mig för att sätta mig in i en sådan kvinnas situation och göra en snabbresearch för att se var jag hamnar.

SVT - Vad säger Emma Frans?

Morgonstudions rubrik och vinkling löd: ”Myter om covid-vacciner" och inslaget tog upp  påstådda risker gällande kvinnors och mäns fertilitet, risker vid graviditet och menstruation. Emma Frans besvarade dessa ”myter” i tur och ordning.

 1. Detta påstående att vaccinet skulle ansamlas i äggstockarna är helt falskt. Det tycks främst bygga på en forskningsstudie med covidvaccinerade råttor i Japan. mRNA-snuttarna i Modernas och Pfizers vaccin sitter i en lipid, fettbubbla och en liten del av dessa hamnade i äggstockarna hos råttorna, men de fick en väldigt hög dos, mycket högre än vad som ges i vaccinet. Andra studier visar att vaccinet inte ansamlas i något organ utan bryts ned väldigt fort. Koncentrationen är högst vid injektionsstället och i närliggande lymfkörtlar. Man har också gjort studier hur vaccinet påverkar äggstockarna och kvinnliga könsceller och har inte kunnat hitta någon påverkan. Var finns de studierna?
 2. I början var man lite avvaktande att vaccinera de gravida. I de flesta kliniska testningar utesluter man gravida kvinnor. Men så började man vaccinera dem ändå eftersom man ansåg att riskerna skulle överväga om de fick Covid-19. I USA följde man upp de gravida kvinnorna över tid och då fann man att denna grupp inte exponerades för högre risker.
  En annan oro som florerar är att vaccinet skulle kunna påverka moderkakan och öka risken för missfall eller ge svårigheter att bli gravid. Det fanns t o m forskare som påstod att det här spikproteinet som man bildar antikroppar emot liknar protein som är viktigt för moderkakans bildande och att man då bildade antikroppar mot spikproteinet. Därvid skulle det uppstå en autoimmun reaktion och börja attackera moderkakan. Det har emellertid visat sig att det här proteinet inte är så likt spikproteinet som man faktiskt trodde. Här har man gjort olika studier och tittat på 140 kvinnor som genomgick IVF. Vissa var vaccinerade och andra inte. Det fanns ingen skillnad i sannolikheten att bli gravid och risken med att få en fullgången graviditet.
 3. Angående menstruationsstörningar har det inkommit 100-talet rapporter om detta. Men europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetsgrupp, EMA, slog fast att det inte fanns något samband med vaccinet, men man fortsätter forska i det.
 4. Männens fertilitet? Jo, man har tittat på spermakvaliteten och har inte kunnat se någon typ av påverkan efter vaccinationen, så det verkar inte vara några problem.

Jag kan konstatera att Emma Frans och media, i detta fall SVT, inte uppger några källor för forskningsstudierna utan utgår från att gravida kvinnor ska ha blind tilltro till Emma Frans som auktoritet.

Jag ägnar därför ett några timmar att söka på nätet. Pfizers läckta forskningsstudie om de japanska råttförsöken fann jag redan för två månader sedan. Nu när jag återigen går in på den har emellertid sidor tagits bort och överstrykningar ägt rum.

Övriga studier finner jag inte.

Censur av oliktänkande forskare

Det är sedan länge bekant att Youtube och facebook censurerar och tar bort material med andra åsikter än vaccinationsindustrins. Jag letar men har svårt att finna några sådana inlägg. Går därför in på skyddade webbsidor som Bittube för att söka på några kända namn.

Vad säger professor McCullough?

En av dem jag söker efter är professor Peter McCullough, hjärtläkare och forskare i Texas, med mer än tusen vetenskapliga artiklar bakom sig [2] och en av de mest kunniga i frågan. När jag så finner intervjuer med honom på bittube är en del hackade och istället ersatta av provaccinsvideos [3].

Professor McCullough berättar att han framgångsrikt kunnat förebygga respektive bota sina Covid-19-patienter med de kända medel som traditionellt använts vid svåra influensor.

Han har även botat sig själv – och han hade svåra andningsbesvär - något som han lät filma och lägga ut på nätet för att visa att man inte behöver vara rädd, men som naturligtvis ganska snart försvann.

Redan från början protesterade han mot vad han anser vara övergrepp från vaccinationsindustrin och har tvingats gå ur alla läkarsamfund som han varit flerårig medlem i.  Dessa består av sjukhusanställda läkare (vars sjukhus fick ekonomiska tillskott för varje patient som anmäldes ha covid-19). Det enda läkarsamfund som har stött honom är AAPS (Association of American Physicians and Surgeons) vilket består av privata läkare som står fria och med sina egna åsikter.

McCulloughs åsikt om att ge mRNA-injektioner till gravida kvinnor

Så här yttrar sig McCullogh:

"Vi borde aldrig använda denna produkt för gravida kvinnor bara för att få ut det på marknaden! Aldrig någonsin!

Gravida kvinnor utgör en speciell grupp. Bara idén att testa dem på detta sätt har aldrig någonsin gjorts tidigare. Vi har åratals av upparbetade strategier och försiktighetsåtgärder då det gäller gravida. Vi har velat skydda dem och fostret och preparat har testats i decennier innan de har givits till dem.

Nu plötsligt kommer det in en helt ny teknologi som aldrig har testats tidigare och vi vet att detta mRNA-vaccin producerar ett av de farligaste spikprotein som finns. Det skadar blodkärlen och skapar små blodproppar. Detta blir mer och mer känt och accepterat. Vi borde enligt beprövad erfarenhet aldrig injicera detta i en gravid kvinnas kropp. Ni måste alla förstå att det är något som är väldigt fel som pågår i världen. Fel på mycket hög nivå och att människor skadas i mängder!"

I en annan video, som endast visats 24 timmar för att sedan köpas [4], säger Dr. McCullough:

"Jag säger aldrig till gravida kvinnor att mRNA är säkert! Vaccinen har inte heller testats om de ger födelseeffekter eller skador på fostret/ den nyfödde.

Nya mediciner anses i allmänhet farliga för gravida fram tills annat har bevisats. Många kvinnor vill inte ens dricka ett glas vin då de är gravida – hur i hela världen kan de då ta en injektion med en experimentell genteknologi? Vi vet att det orsakar förtjockningar av blodet. Så gravida kvinnor: Ni måste vakna upp!"

Om en gravid kvinna skulle få covid så finns det andra beprövade metoder att behandla. Förebyggande åtgärder är också viktigt.

McCullough ser på covid-19-statistik i största allmänhet och menar att inget annat vaccin i historien har gett så höga dödstal och så många biverkningar. Hade han fått bestämma skulle alla mRNA-injektioner förbjudits redan i februari 2021. [4] (Min anmärkning: Vaers är en databas tillhörande FDA och CDC, dit personer själva rapporterar in sina iakttagelser.) Då dessa siffror från Vaers publicerades i januari var endast 2% av USA:s befolkning vaccinerad. Under normala år dör i genomsnitt 158 personer/ år av vaccinationer i USA. Vaers statistik visar på 182 dödsfall efter endast ett par månader. Det är utan tvekan det farligaste vaccinet vi har sett:

11 juni ser motsvarande statistik ut på detta sätt:

Införandet av det nya ”vaccinet” för gravida har skett stegvis

Strategin att föra in vaccinet stegvis följer precis samma tillgångssätt som när Rockefeller införde skolmedicinen. Samma regelbok! [5]

+ Det började så sakta med att gamla beprövade preparat som hydrodoxychloquine och ivermecin bevisligen hjälpte mot Covid-19 drogs in och förbjöds.

+ Samtidigt tycktes mRNA- industrin värna om de gravida kvinnorna och att de inte skulle utsättas för denna helt nya teknologi. FDA och t.o.m. CDC samtycke. De hade från början en checklista för kvinnor att fylla i: ”Jag är inte gravid och jag har inte för avsikt att bli gravid inom den närmaste tiden.” Kvinnorna uppmanades även att läsa bipacksedeln. [4]

+ Injektionerna med mRNA påbörjades i december 2020.

+ Nästa steg var att börja vaccinera gravida kvinnor i USA utan några som helst kunskaper om säkerheten eller eftereffekterna för henne eller fostret. Argumentet var att Covid -19 var en så svår sjukdom och att vaccinet kunde hjälpa. Vaccinationen av gravida tycks enligt nedanstående studier ha påbörjats från första stund mRNA släpptes.

+ Den amerikanska studien [6] som Emma Frans nämnde i Morgonstudion presenterades 21 april 2021 och utfördes 14 december 2020 – 28 februari 2021. Den bygger på 35 000 vaccinerade gravida som själva rapporterat in biverkningar per mobiltelefon till tre olika myndigheter. Den bygger alltså inte på slumpmässigt utvalda gravida kvinnor. Vissa populationer av gravida kvinnor blir därmed uteslutna eller underrepresenterade, t.ex. ekonomiskt utsatta grupper.

Så småningom begränsades kvinnorna till en mindre grupp. De följdes upp med frågeformulär över telefonen. Man anser att rapporterna inte ger anledning till oro men man anser även att underlaget är för litet och att fortsatt forskning måste ske. Man måste även se speciellt till vaccinationerna som äger rum under de första tre graviditetsmånaderna och vad som händer där.

Personligen frapperas jag av att gravida kvinnor används som försökspersoner för ett experimentellt vaccin. Jag frapperas även av den höga procenten missfall men har ingen tid att på djupa granska rapporten mer vetenskapligt.

+ Denna rapport har haft till följd att man världen över har ändrat rekommendationerna till: ”Om du är gravid eller ammar, tror att du är gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du får detta vaccin.” [7]

Carrie Madej - Foto: Planetlockdownfilm.com
Bild: Carrie Madej - Foto: Planetlockdownfilm.com

Carrie Madej, dr i osteopati

DO Carry Madej uttalar sig frimodigt och vältaligt och är bannlyst av läkemedels- och vaccinationsindustrin för sina ibland vidlyftiga utsagor. Hon är sedan länge portad på youtube men förekommer på alternativa kanaler. Jag har sett en intervju med henne och måste säga att inslaget har likheter med intervjun med Emma Frans. Ingen av dem uppger källor för sina påståenden och dessa blir därför svåra att följa upp. Jag väljer därför att endast ta upp några uttalanden.

Carrie Madej berättar att hon har en sida på nätet där kvinnor kan rapportera in biverkningar. Inom 12 timmar hade hon fått 700 svar där kvinnor berättade om underliga anfall och blödningar från underlivet efter att ha tagit vaccinet. Kvinnor i 80-årsåldern samt ett barn endast 18 månader gammalt (min anmärkning: babyvaccinationer förekommer i liten skala i USA) hade börjat blöda från vagina.

Carrie Madej ser även ovanligt många missfall under den första trimestern:

"Vad är det som händer i vetenskapens namn? Det är ett experiment med nanoteknologi. Vad kommer att hända om fem eller tio år efter vaccinationen? Hur påverkar vaccinationen våra reproduktionsorgan? Ingen vet idag. Vi vet att spikproteinet ensamt kan skada kroppen." [4]

Carrie Madej påstår vidare att Pfizer och Moderna säger att den gravida kvinnan inte ska ha oskyddat sex under 28 dagar efter makens vaccination. Detta pga eventuella risker vid förlossningen. Sjukhusen och MSM tycks inte veta om detta, menar hon. (Jag kan inte finna bekräftelse på nätet, kanske detta är helt borttaget idag?)

Vidare påstår hon att Pfizer i sitt protokoll har en sektion där man vill följa upp gravida kvinnor, ammande kvinnor samt kvinnor som försöker få barn. Pfizer är intresserade att veta om möjlig överföring från de vaccinerade männen till de ovaccinerade samt eventuell påverkan på fostret/ den nyfödda. [4] (Inte heller här kan jag få uppgiften bekräftad.)

Christiane Northrup, MD
Bild: Christiane Northrup, MD. Foto: Vaccine Secrets

Christiane Northrup MD

MD Christiane Northrup är ledande auktoritet i områden som gäller kvinnors hälsa och välmående. Hon är mycket känd i USA, har skrivit flera bestsellers kring kvinnohälsa och har varit med i åtskilliga TV-program. Även hon är portad efter det hon har tagit avstånd från mRNA-vaccinerna:

"Det är spikproteinet som är problemet. Sjukdomen Covid-19 orsakas av spikproteinet och nu injiceras delar av det i kroppen. 50 billioner i en enda spruta! Spikproteinet når olika vävnader, även äggstockarna och moderkakan så missfallen ökar stort." [4]

Vi har en från vaccinationsindustrin fristående insamling av rapporter från kvinnor som låtit vaccinera sig och biverkningar de känner av. Den finns på Mycyclestory.com som drivs av läkare och forskare, fria från vaccinationsindustrin. Rapporter kommer också in från fertilitetskliniker.

Vi vet absolut ingenting om följderna av detta experimentella vaccin – ingenting! Vi har fått in en rapport om en 16 månaders flicka som börjat blöda från vagina efter det hon hade varit hos sina nyvaccinerade morföräldrar en vecka. - Överför sig spikproteinet själv genom svett, urin, utandningsluft? Vi måste samla in data så vi vet bättre!

Från fertilitetsklinikerna får vi funderingar om huruvida spikproteiner via vaccinet fäster på spermiesvansen och förstör dess möjligheter att röra sig.

Varför en sådan brådska att sprida detta experimentella vaccin? Varför börja vaccinera i allt yngre åldrar? Unga som är i puberteten? Det finns verkligen skäl att ställa sig frågan om mRNA- injektionerna är tillverkade för att skapa infertilitet?

Kvinnor – vakna upp till er modersinstinkt! Tycker ni inte att det är något osunt och märkligt med allt detta som sker? Ni äter inte fisk om ni misstänker att den innehåller kvicksilver – varför låter ni er då injiceras med mRNA?

Mina egna reflektioner

Jag förstår den stress gravida och ammande kvinnor befinner sig i när de ska välja sprutan eller inte och jag är tacksam att jag på grund av min ålder står utanför. Jag kan förstå att rädsla kan ta överhand och att kvinnor i denna situation väljer att vaccinera sig och känner en trygghet att tillhöra majoriteten.

Jag kan förstå att denna osäkerhet och rädsla huruvida man valt rätt och kan skada fostret kan övergå i ett psykologiskt försvar att förneka och därmed sluta att träffa släktingar och vänner som tänker annorlunda. Detta för att få frid i sinnet och slippa oron och rädslan. Och jag lider med er, systrar.

Läs mer: 57 Top Scientists and Doctors: Stop All Covid Vaccinations

Men jag kan inte förstå varför vaccinations- och läkemedelsindustrin cyniskt injicerar gravida kvinnor med ett experimentellt vaccin med ny teknik utan kända biverkningar och sedan följer upp dem som försöksdjur.

Precis som i Israel där invånarna mer eller mindre har tvångsvaccinerats och att det nu framkommit att politiker i hemlighet ingått avtal och sålt informationen i alla vaccinerades journaler fyra år framåt till läkemedelsföretagen, som gör jättevinster.

Och slutligen kan jag inte förstå varför dessa företag är så rädda för öppen debatt att de måste censurera och sätta munkavel på oliktänkande läkare och forskare!

Är detta sunt och normalt, systrar? Vad säger det er? Dags att slå näven i bordet?

Text: Kersi Wistrand

Referenser

1. https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/information-for-dig-om-vaccinationen/gravida-och-vaccination-mot-covid-19/

 1. McCulloughs meritlista: https://www.uscjournal.com/authors/peter-mccullough
 2. https://bittube.video/w/kaFs2LQjzeW5ivCUej3sCn
 3. Detta är hämtat ur en betald videoserie, Jonathan Ottos ”Vaccine secrets: Covid Crises, del V: Harm to women and Children”
 4. https://humanismkunskap.org/2020/05/23/skolmedicinens-historia-ii/
 5. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmoa2104983
 6. https://www.fass.se/LIF/product?userType=2&nplId=20201005000062