Prognos för den svenska vaccinationsplanen 2022 baserad på ett globalt direktiv

publicerad 29 september 2021
- Gästskribent
Vaccinspruta. Foto: Mika Baumeister. Licens: Unsplash.com

OPINION & PROGNOS. I denna hypotetiska prognos kritas Covidsveriges framtid upp för de närmaste 7-8 månaderna. Framtidsspanet ger inte mycket hopp om en normalisering av landets sociala status och viruspolitik. Tvärtom finns risken att Sverige dyker än djupare ner i läkemedelsbolagens sprutmanus.

Bild: Vaccinspruta. Foto: Mika Baumeister (Mikabaumeister.de). Licens: Unsplash.com

Idag den 29 september 2021 försvinner äntligen alla inskränkningar som baseras på den så kallade pandemilagen som mer eller mindre sinnesslöa politiker röstade igenom för drygt tre kvartal sedan. Lagen har kritiserats kraftfullt på grund av att den, enligt många, strider mot regeringsformen (en av våra fyra svenska grundlagar).

En snabb jämförelse mellan fjolårets och årets Covid-19-relaterade dödssiffror i augusti och september avslöjar att det svenska folket just nu kanske står inför ett värre infektionsscenario än i fjol. Under de senaste fem veckorna har antalet dödsfall, där de avlidna enligt den officiella statistiken påstås ha varit Covid-smittade, varit 15, 15, 12, 69 och 50 stycken.

För ett år sedan var motsvarande antal 6, 14, 11, 19 och 17 stycken. Det maximala antal individer med Covid-19 som dog under en 7-dagarsperiod var i januari i år 873 individer. Om den kraftiga uppgång, som i nuläget gör sig gällande håller i sig, så kan det denna vinter komma att bli långt fler, flera tusen per vecka, som avlider med Covid-19-smitta.

Om det utvecklar sig så (vilket jag inte vill sia om), så kan det svenska folket komma att drabbas av ännu hårdare inskränkningar än vad som tidigare har varit fallet. Politiker inbillar sig nämligen att inskränkningar löser alla problem, och då spelar det ingen roll att det norska folkhälsoinstitutet (FHI) har sagt – att FHI betraktar Covid-19-infektion som vilken säsongsinfluensa som helst.

Fungerande medicinska metoder mot Covid-19 används fortfarande inte

Ett problem som ligger till grund för den ökande smittspridningen just nu är att människor inte äter kosttillskott i form av D-vitamin. D-vitamin stärker immunförsvaret och skyddar mot infektioner, och med ett tillägg av framför allt zink, så blir immunförsvaret ännu starkare. Dessutom ska man självfallet stoppa i sig C-vitamin. Våra myndigheter informerar dock inte om detta.

För nästan 1½ år sedan informerade föreningen NHF Sweden (thenhf.se) den svenska regeringen och dess underlydande myndigheter på hälso- och sjukvårdsområdet om denna förebyggande självbehandling samt att befolkningen måste få information om detta från offentligt håll. Någon information från det offentliga kablades dock aldrig ut, och människor dog därför i onödan.

Genom att ha informerat om detta i radio och TV skulle regeringen, myndigheterna och den offentliga sjukvården ha kunnat förhindra tusentals inläggningar på de svenska intensivvårdsklinikerna i landet, och alltså ha sparat tusentals liv, men i stället struntade politiker och tjänstemän i att informera om denna billiga preventiva behandlingsmetod som fungerar.

 

Förebyggande behandling av Covid-19 är D-vitamin och zink. Akutbehandling består i intravenöst C-vitamin, Hydroxiklorokin, Ivermektin och Budesonid i nebuliserad form. Dessa läkemedel är effektiva, är väl beprövade och har använts under flera decennier samt är bra mycket säkrare än de flesta vanliga läkemedel som vi svenskar är vana att använda. Okunnigheten inom sjukvården är öronbedövande.

De ovaccinerade ska skuldbeläggas enligt planen

Skulden för den just nu pågående ökningen av antalet Covid-smittade samt avlidna med Covid-19 i Sverige kommer troligtvis att läggas på de ovaccinerade, även om det skulle vara så att det skulle vara de fullvaccinerade som insjuknade och dog i störst utsträckning.

Sådant har vi redan sett exempel på. Från olika håll kommer det nu rapporter om dubbelvaccinerade som har dött i Covid-19, men då letar statens företrädare efter någon annan förklaring, som gynnar deras egen nedstängnings- och förtryckarpolitik.

Även om det skulle vara så att alla Covid-19-vaccinerade går en alltför tidig död till mötes, så kommer den svenska regeringen och dess underlydande myndigheter troligtvis att i många år framöver förneka att det skulle vara Covid-19-injektionernas fel, om det nu blir så att folk dör i en allt snabbare takt.

Det tog ungefär fem år innan det från officiellt håll erkändes att Neurosedyn gav fosterskador och allvarliga missbildningar på tiotusentals nyfödda barn. Dessutom föddes tiotusentals döda barn som under fosterstadiet avled på grund av samma fantastiska läkemedel. Just nu dör det mängder av foster, vars mödrar har låtit sig ”vaccineras” mot Covid-19.

Gigantiskt experiment

I nutid sysslar nationers regeringar, myndigheter och läkemedelsbranschen med ett gigantiskt experiment som i huvudsak har drabbat de rikaste länderna. Experimentet går ut på att man genomför en mångårig läkemedelsstudie med aktiva substanser på en majoritet av många länders befolkningar.

Detta görs samtidigt som regeringarna skrämmer upp sina medborgare, vilket innebär att ingen individ kan ge sitt informerade samtycke till de injektioner som staternas regeringar förespråkar i de fall som injektionerna inte är påtvingade/obligatoriska, vilket de numera är i bland annat Italien och troligtvis även kommer att bli i många andra länder.

Det informerade samtycket kräver att den som ska utsättas för en behandling inte blir uppskrämd, får fullständig information om riskerna och dessutom får gott om tid på sig för att tänka över sitt beslut. Detta följs inte i Sverige, utan hälso- och sjukvårdspersonalen bryter konsekvent mot gällande lagstiftning.

Den absoluta majoriteten av dem som injiceras med de moderna injektionsvätskorna får i stort sett ingen information alls om alla de allvarliga och betydande biverkningar som injektionerna medför.

Det råder på sjukhusen en tystnadskultur som innebär en extremt patientosäker handläggning. För övrigt så finns det ingen kunskap om vad dessa så kallade ”vacciner” (genmanipuleringsinjektionsvätskor) på lång sikt kan komma att ställa till med.

Biverkningarna börjar bli tydliga

Redan nu kommer det rapporter om tiofaldigt ökade cancernivåer när det gäller vissa cancertyper. Den tiofaldigt ökade cancerfrekvensen baseras på jämförelser mellan nutid och för nio månader sedan, innan Covid-19-injektionerna började administreras.

Det rapporteras även om ett kraftigt ökat antal fosterskador och spontanaborter. Även sterilitet och en ökad frekvens av underlivsblödningar kommer det rapporter om. Förutom dessa allvarliga sjukdomstillstånd rapporteras det allt mer frekvent om koagulations- och blödningsrelaterade sjukdomar liksom hjärtfel och allvarliga neurologiska sjukdomstillstånd.

Barnen

Innan den svenska statens företrädare (ministrar och tjänstemän) i september beslutade sig för att med hjälp av Covid-19-vacciner genmodifiera svenska barn i 12-15-årsåldern, så yttrade jag för någon månad sedan, i ett amerikanskt radioprogram, att just detta troligtvis skulle komma att ske inom kort i Sverige, och så blev det.

Alldeles nyligen gick för övrigt Pfizer ut med en kommuniké om att bolaget nu ansöker om ett nödgodkännande för att även få ge det så kallade ”vaccinet” till barn från och med 5 års ålder. Det senaste argumentet för att få spruta in dessa medel i barnens små kroppar är att det skulle vara ”för barnens skull”. Tidigare hette det att det var för att ”skydda de gamla”. Hur ska de egentligen ha det?

Medicinsk apartheid

I linje med Agenda 2030 planerar den svenska statens företrädare just nu att införa ett vaccinationsbevis/vaccinationspass som enbart baseras på om man är fullvaccinerad mot Covid-19. Detta är en plan som vida överskuggar de vaccinationspassregler som EU har ställt upp för sitt vaccinationspass.

Sverige är uppenbarligen väldigt snabbt på väg in i medicinsk apartheid, något som en del av den svenska läkarkåren uppenbarligen ställer sig bakom – det finns nämligen svenska läkare som anser och yttrar att ovaccinerade medborgare inte ska få komma in på sjukhus och vårdcentraler.

Totalitarismens människoexperiment

Läkarnas yttrande ligger helt i linje med det elitistiska och totalitära samhälle som framförallt socialdemokratin sedan 1940-talet har stått för.

Det handlar om en politisk avart som tillät att Tyskland under det andra världskriget fick köpa svenskproducerat tungvatten för utvecklandet av tyska atombomber, att Karolinska Institutet tilläts att genomföra teknologiskt baserad styrning av ovetande människors hjärnor/sinne, att debila individer steriliserades i tusental, att läkare – med statsministerns goda minne – svälte utvecklingsstörda och dementa till döds för att se hur snabbt de dog samt att man tillät att tandläkare gav dessa patienter en form av sockrig kola som var omöjlig att svälja och därför stannade kvar i munhålan och således gödde sötsugna kariesbakterier som planenligt frätte bort tänderna.

Målet med detta sofistikerade försök, utfört av okunniga och själssvaga akademiker, var att få kunskap om vilken effekt som kariesbakterier har på människors tänder, något som vilken ”normalt funtad” person som helst redan kände till.

Ovetenskap och obeprövad erfarenhet

I mängder av debattartiklar skriver mängder av läkare att Covid-19-vaccinerna antingen baseras på ”vetenskap och beprövad erfarenhet” eller att de inte baseras på ”vetenskap och beprövad erfarenhet”.

Det som dessa läkare bevisar genom sitt användande av begreppet ”vetenskap och beprövad erfarenhet” att de är extremt okunniga om detta begrepp, vilket används i härskartekniskt syfte.

Begreppet saknar nämligen definition i såväl lag som inom den medicinska branschen. Ordet ”vetenskap” är odefinierat. Den lägsta graden av vetenskap är den enskilda observationen. En enda observation är alltså vetenskaplig, i synnerhet om den dokumenteras. Begreppet ”beprövad erfarenhet” är tautologt (ett upprepande av samma innebörd) och betyder att man har erfarenhet av att ha erfarenhet – ett dummare begrepp än så får man verkligen leta efter, och detta begrepp har våra inte alltför begåvade politiker stoppat in i svenska lagar!

Begreppet härstammar från 1890 års läkarinstruktion, en numera antik lag som kom till på den tiden när Oscar II var svensk regent. ”Beprövat” är som ord uppfyllt så fort man har gjort någonting en enda gång. Begreppet ”beprövad erfarenhet” betyder alltså att man minst en gång har upprepat något om redan har gjorts minst en gång. Wow! Vilken enastående erfarenhet!

Generaldirektör på FHM Johan Carlson, 15 sep 2021. Foto: SVT Play
Generaldirektör på FHM Johan Carlson, 15 sep 2021. Foto: SVT Play

Agenda 2030

Med FN:s World Economic Forum-korrelerade Agenda 2030-brosch på rockslaget står Folkhälsomyndighetens extremt vetenskapliga och erfarna generaldirektör, Johan Carlson, titt som tätt i TV och sprider statlig propaganda för sin och den svenska regeringens sätt att kontrollera det svenska folkets ”ohälsa”.

Gång på gång yttrar han, liksom de andra ministrarna, att ”det enda som skulle kunna rädda oss är Covid-19-vaccinerna” och att ”vi måste höja vaccinationstalen”. ”Vaccinerna” påstås vara baserade på att de skulle vara ”säkra och effektiva” samt vila på ett ”evidensunderlag” – ännu ett icke definierat uttryck som gudskelov inte återfinns i den svenska lagstiftningen.

Det är dock många som svänger sig med just detta evidensbegrepp, särskilt inom sjukvården. Ja, den intellektuella nivån är föga imponerande!

Att Covid-19-vaccinerna skulle vara ”säkra och effektiva” motbevisas effektivt av att de, enligt den officiella statistiken i det amerikanska VAERS-systemet, har skördat långt fler liv än vad samtliga andra existerande vacciner har gjort under 31 år.

Försiktighetsprincipen

I mitten av 1970-talet stoppades svininfluensavaccinet när 53 dödsfall hade inrapporterats. Det ansåg man på den tiden vara alltför många för att det vaccinet skulla vara ”säkert och effektivt”.

Av Covid-19-vaccinerna har nu över 10 000 individer rapporterats ha dött i USA, men både Joe Biden och Donald Trump fortsätter ändå att propagera för dessa ”vacciner”, som nu ska tvingas i de amerikanska militärerna och alla de privatpersoner i USA som arbetar på arbetsplatser som har fler än 100 anställda.

Vaccinagendan för Sverige ödesåret 2022

Efter det kommande höstlovet, vilket infaller i månadsskiftet oktober/ november, kommer de svenska mellan- och högstadieeleverna i årskurserna 6-9 att börja vaccineras en masse.

Det projektet kommer att vara genomfört strax innan jullovet står för dörren, och sedan är det dags att fatta beslut om yngre grupper av barn, som även de ska få åtnjuta frukterna av den hygieniska välfärden genom att bli ”vaccinerade” mot Covid-19.

Samtidigt kommer Pfizer eller något annat Covid-19-vaccinproducerande läkemedelsbolag att söka ett nytt nödgodkännande för Covid-19-injicering på barn från 5 års ålder.

Efter jullovet 2021 är det i Sverige emellertid dags att ”vaccinera” alla barn mellan 7 och 11 år, och då kommer Johan Carlson återigen att stå i TV-rutan och säga att ”nu har vi ett tillräckligt stort underlag för att vara säkra på att vi kan Covid-19-vaccinera 7-11-åringarna på ett effektivt och säkert sätt”.

När vi går in i januari månad 2022 har för övrigt i stort sett alla förstaklassare fyllt 7 år, varför inga svenska skolelever kommer att undgå det nya årets stora vaccinationskampanj, ett riksomfattande fältslag som planeras vara överstökat innan sportlovet infinner sig.

De enda som omfattas av den svenska skolplikten och som klarar sig under den här vaccinationsetappen är 6-åringarna, de som går i förskolans 6-årsverksamhet, men samtidigt smider de Covid-19-vaccinproducerande läkemedelsföretagen samt våra politiker planer som inbegriper just dessa barn.

Efter sportlovet är det i Sverige emellertid dags att ”vaccinera” 4-6-åringarna, och Johan Carlson kommer då återigen att stå i TV-rutan och säga att ”nu har vi ett tillräckligt stort underlag för att vara säkra på att vi kan Covid-19-vaccinera 4-6-åringarna på ett säkert och effektivt sätt”.

Vaccinationsarbetet med att ”vaccinera” 4-6-åringarna är troligtvis ganska snabbt överstökat, och när våren nalkas – i månadsskiftet april/maj – så kommer Johan Carlson ännu en gång att stå i TV-rutan och säga att ”nu har vi ett tillräckligt stort underlag för att vara säkra på att vi kan Covid-19-vaccinera alla barn under 3 års ålder på ett säkert och effektivt sätt”.

Att det saknas långtidsstudier med avseende på Covid-19-vaccinernas biverkningar bekymrar honom inte alls. Han har redan förstått vad uppdraget som generaldirektör för Folkhälsomyndigheten innebär för hans del. Det är ju hans karriär som står på spel – och han hasplar återigen ur sig sådant som han är ålagd att säga.

Johan Carlson, 27 maj 2021. Foto: SVT Play
Johan Carlson, 27 maj 2021. Foto: SVT Play

Framåt våren, i månadsskiftet april/maj 2022, ska den avslutande insatsen sättas igång för att det svenska folket ska vara så gott som fullvaccinerat. Då ska nämligen de allra minsta injiceras med substanser som leder till svårt lidande, kroniska sjukdomstillstånd, kraftiga smärtor, framtida sterilitet och en för tidig död, och när planen att ”vaccinera” de allra minsta väl sätts i verket, så kommer Johan Carlson ännu en gång att stå i TV-rutan och säga att:

nu har vi ett tillräckligt stort underlag för att vara säkra på att vi på ett säkert och effektivt sätt kan Covid-19-vaccinera de barn som är yngre än 4 år”.

Efter denna sista delkampanj kommer det svenska folket successivt att bli ett allt sjukare folk. Sjukvården kommer inte att räcka till för alla dem som behöver palliativ vård – vård i livets slutskede. De får klara sig själva och dö i sin ensamhet. Dessutom kommer sjukvården att utarmas på kunskap i takt med att ”vaccinerade” läkare, sjuksköterskor, biomedicinska analytiker och laboratorieassistenter dör på löpande band. Å andra sidan så kommer även den övriga befolkningen att reduceras markant, så det kanske går jämt ut.

Dessa scenarier har uppenbarligen de svenska politikerna, myndighetsutövarna och sjukvårdsarbetarna inte räknat med. De har inte tagit hänsyn till försiktighetsprincipen utan äventyrar i stället miljontals svenskars liv. Snacka om spetskompetens!

Det ovan beskrivna är en hypotetiskt uppställd prognos, vilken dock baseras på sådana vetenskapliga fakta som vi i dagsläget har tillgång till. Inom loppet av en handfull år, och kanske tidigare än så, kommer vi förmodligen att ha facit i hand. Hittills har fler än 7 miljoner svenskar låtit sig injiceras, och med tiden lär det bli fler.

Text: Michael Zazzio, legitimerad sjuksköterska, medicinsk forskare samt tidigare domare i en internationell tribunaldomstol

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq