Regeringen: Ökad satsning på rymd- och klimatforskning

NewsVoice är en oberoende nättidning med nyheter, analyser, reportage, krönikor och debatter som startade 2011. Stöd vårt arbete genom att annonsera, donera eller sponsra.
publicerad 11 september 2021
- NewsVoice redaktionen
Christer Fuglesang 3:rd STS 128 spacewalk. Photo: esa.int

RYMDFART. Svensk rymdforskning bidrar med ovärderlig kunskap inom ett flertal samhälls- och forskningsområden, till exempel klimat- och miljöforskning samt digitalisering. I budgetpropositionen för 2022 föreslår regeringen en satsning på 100 miljoner kronor per år för rymdforskning.

”Genom rymdforskning av hög kvalitet och framgångsrika företag inom rymdsektorn stärks Sverige som ett modernt och hållbart välfärdsland. Rymdverksamheten främjar svensk innovationsförmåga och konkurrenskraft och skapar fler jobb. Det bygger vårt samhälle starkare så att Sverige kan ta ytterligare kliv framåt i utvecklingen. En satsning på rymden är ytterst en satsning på jorden”, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

Rymdverksamheten är en snabbt växande sektor som påverkar stora delar av samhället och som leder till nya innovationer, tjänster och arbetstillfällen. Det är med hjälp av satelliter som vi kan se ansamling av koldioxid i atmosfären, mäta ishavstäcket och glaciärer som smälter.

Regeringen föreslår därför en nivåhöjning av Rymdstyrelsens forskningsanslag med 100 miljoner kronor per år från och med 2022 för att genomföra den svenska rymdstrategin och för att Sverige ska behålla sin framskjutna position inom rymdforskningsområdet. Satsningen ska ske med beaktande av Sveriges utrikes, säkerhets- och försvarspolitiska intressen.

Därtill ökas förvaltningsanslagen för Rymdstyrelsen och Institutet för rymdfysik med 5 miljoner kronor vardera per år från och med 2022.

Text: Tove Kullenberg, pressekreterare hos minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans | Bild: Christer Fuglesang 3:e STS 128 spacewalk. Foto: esa.int


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq