Regeringen: Ökad satsning på rymd- och klimatforskning

publicerad 11 september 2021
- Redaktionen
Christer Fuglesang 3:rd STS 128 spacewalk. Photo: esa.int

RYMDFART. Svensk rymdforskning bidrar med ovärderlig kunskap inom ett flertal samhälls- och forskningsområden, till exempel klimat- och miljöforskning samt digitalisering. I budgetpropositionen för 2022 föreslår regeringen en satsning på 100 miljoner kronor per år för rymdforskning.

“Genom rymdforskning av hög kvalitet och framgångsrika företag inom rymdsektorn stärks Sverige som ett modernt och hållbart välfärdsland. Rymdverksamheten främjar svensk innovationsförmåga och konkurrenskraft och skapar fler jobb. Det bygger vårt samhälle starkare så att Sverige kan ta ytterligare kliv framåt i utvecklingen. En satsning på rymden är ytterst en satsning på jorden”, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

Rymdverksamheten är en snabbt växande sektor som påverkar stora delar av samhället och som leder till nya innovationer, tjänster och arbetstillfällen. Det är med hjälp av satelliter som vi kan se ansamling av koldioxid i atmosfären, mäta ishavstäcket och glaciärer som smälter.

Regeringen föreslår därför en nivåhöjning av Rymdstyrelsens forskningsanslag med 100 miljoner kronor per år från och med 2022 för att genomföra den svenska rymdstrategin och för att Sverige ska behålla sin framskjutna position inom rymdforskningsområdet. Satsningen ska ske med beaktande av Sveriges utrikes, säkerhets- och försvarspolitiska intressen.

Därtill ökas förvaltningsanslagen för Rymdstyrelsen och Institutet för rymdfysik med 5 miljoner kronor vardera per år från och med 2022.

Text: Tove Kullenberg, pressekreterare hos minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans | Bild: Christer Fuglesang 3:e STS 128 spacewalk. Foto: esa.int

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • Det sprayas SAI (chemtrails) över oss nu återigen efter några års stopp sedan 2017. Insekter försvinner, fåglar störtar blinda, skogar förstörs av andra seglivade insekter pga fågelbrist, god matfisk saknas i havet.
  Eftersom dessa SAI:er förstör ögon kan ju även våra mänskliga ögon snart vara ajöss?

 • Som luttrad är jag skeptisk!
  Hyser inget större hopp för klimatforskning via rymden, när Chalmers i Göteborg startar forskningsprojekt
  ” Klimatförnekelse kopplad till högernationalism”
  Vad kan gå fel?

  Kan Chalmers nyligen politisera vetenskap kan sannolikt rymdindustri göra det i morgon, endast forskare med rätt klimat-värdegrund äger söka.

  • Vad är motsatsen till “Klimatförnekelse kopplad till högernationalism”?

   Jag får det till “Klimatbejakare kopplad till vänsterglobalism”.

   Semantisk analys – Ord för ord:

   KLIMATBEJAKARE – Det man kan ta fasta på i denna ordsammansättning är ett bejakande av att det existerar ett klimat.

   KOPPLAD – Detta ord kan kopplas till koppleri. En synonym till koppleri är någon som berikar sig på prostituition.

   VÄNSTERGLOBALISM – Kommunism, helt enkelt.

   Slutsats 

   Motsatsen till “Klimatförnekelse kopplad till högernationalism” är:

   Kommunister som lever av prostitution och som menar att det finns ett klimat.

 • En viktig rymdtillämpning är att reglera solinstrålningen om inte andra jordbaserade metoder bedöms vara mer kostnadseffektiva.
  AI och robotteknik passar för att reglera nån form av objekt som hindrar solljuset att värma jorden för mycket.
  Då kan mänskligheten fortsätta att addera CO2 i nuvarande takt parallellt med att dom som har det sämre bygger upp den moderna sidan av sina samhällen istf att de rika länderna hindrar dom.
  ( 100ggr högre CO2 än nu är livshotande men 10ggr högre än nu kan nog tolereras?)
  Tidsskalan jag tänker mig är sån att det kan bli aktuellt om några hundra år om uppvärmningen fortsätter. Men man måste utveckla tekniken i god tid parallellt med att andra åtgärder prövas.
  Det är bra att utveckla den redan nu i lugn och ro.
  Det kanske är billigare med rymdtekniska metoder än att omgärda antarktis med isoleringsmaterial som seriösa innovatörer har föreslagit för att sakta ner havsytans stigande.

  På väldigt lång sikt anser vetenskapen att solen oberoende av vad vi gör kommer att värma alltmer och att förstöra livsbetingelserna. Men med såna teknologiska reglerande metoder kan ingenjörerna ge livet på jorden flera hundra miljoner år längre tid att existera.
  Därför är det en metod som till slut kommer att bli oumbärlig om den typen av liv vi känner ska finnas kvar just här.

 • Ex på regeringskansliet inblandning i destruktiva “projekt” med Bill Gates.

  INRIKES. Efter kritik drar sig Svenska rymdaktiebolaget (SSC) nu ur ett projekt med mångmiljardären Bill Gates för att försöka stoppa den “globala uppvärmningen” genom att skymma solen med kalk. Tanken var att ett experiment skulle genomföras i Kiruna i sommar.

  Det låter som ett absurt aprilskämt – men faktum är att Microsoft-grundaren Bill Gates vill fylla stratosfären med kalk för att filtrera solens strålar.
  På så sätt är det tänkt att effekterna av “den globala uppvärmningen” ska kunna mildras, genom att en del av solstrålningen ska speglas tillbaka ut i rymden. Det rör sig om så kallad geoengineering.
  Scopex-projektet, som det kallas, leds av forskare Harvard University. Forskarna vill använda ballonger som på upp till 20.000 meters höjd släpper ut kalciumkarbonat (kolsyrad kalk) i stratosfären.
  Ett första test skulle genomföras i svenska Kiruna i juni. Men nu meddelar svenska SSC att man drar sig ur det dystopiska experimentet.
  https://www.friatider.se/svenska-ssc-backar-vill-inte-langre-hjalpa-bill-gates-blockera-solen-att-stoppa-global-uppvarmning

  Svenska rymdaktiebolaget (SSC) ägs av regeringskansliet
  https://www.allabolag.se/what/Svenska%20rymdaktiebolaget

  Relaterat stöd för helt oskäligt experiment.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *