Regeringen utreder utegångsförbud i Sverige

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 1 september 2021
- NewsVoice redaktion
Lena Hallengren. Pressfoto: Kristian Pohl för Regeringskansliet
Lena Hallengren utreder utegångsförbud i Sverige. Pressfoto: Kristian Pohl för Regeringskansliet
Lena Hallengren. Pressfoto: Kristian Pohl för Regeringskansliet

NÄSTA VIRUSKRIS. Regeringen skriver att imorgon torsdag den 2:a september ska en utredning tillsättas med uppdrag att analysera behovet av nya bestämmelser vid en ny pandemi eller epidemi. Möjligheten till att kunna införa utegångsförbud, tillfälliga regionala reseförbud inom Sverige och krav på provtagning vid inresa till Sverige ska utredas.

Till särskild utredare utses Lars Hedengran, som är jurist och sedan år 2007 rättschef på Socialdepartementet. Han har en gedigen erfarenhet av att ta fram lagstiftningsprodukter, skriver Regeringen.

“Genom att tillsätta den här utredningen tar vi vara på erfarenheterna från covid-19-pandemin och stärker samhällets förmåga att hantera framtida pandemier eller epidemier, säger socialminister Lena Hallengren” – Regeringen

Regeringen skriver i ett pressmeddelande att nya regler måste ta hänsyn till grundläggande fri- och rättigheter.

“Eventuella åtgärder ska inte gå längre än vad som är absolut nödvändigt för att förebygga eller motverka en omfattande smittspridning”.

ArcanumSkolan 2024

Det är i övrigt Regeringen som från en dag till en annan bestämmer vad som gäller (red anm).

En del i uppdraget är att se över hur smittskyddet kan “stärkas” för vissa grupper inom socialtjänsten.

“Utredaren ska bland annat se över möjligheten att ställa krav på att särskilda boenden vidtar nödvändiga smittskyddsåtgärder. Här ingår att utreda lagstöd för dels isolering av smittskyddsskäl, dels för att vårda smittade separat inom särskilda boenden.”

Mytilini-lägret under konstruktion, Samos, 29 aug 2020. Foto: T. Sassersson, NewsVoice.se
Mytilini-lägret för flyktingar på Samos kan i princip även användas som covidläger. Samos, 29 aug 2020. Foto: T. Sassersson, NewsVoice.se

Covidläger

I andra länder används speciella “covidläger” för placering av både smittade och ovaccinerade. Kritiker har kallat dem för koncentrationsläger.

Lars Hedengran ska även se över möjligheterna att införa en smittbärarpenning och hur pandemivaccinationer kan inkluderas i nationella vaccinationsregistret.

När TT frågar Lena Hallengren om hur effektivt utegångsförbud är, svarar hon:

“Jag är beredd att revidera den om utredaren kommer med väldigt goda argument, men i grund och botten så tycker jag inte att vi ska ha utegångsförbud. Det är ett enormt ingrepp i människors frihet.”

Hallengrens svar kan tolkas som att hon inte vill ha utegångsförbud, men att hon är beredd att införa utegångsförbud i Sverige om Lars Hedengran anser det (red anm).

Lars Hedengran ska också “fundera på” om den som struntar i sina “skyldigheter” ska kunna drabbas av sanktioner, tex böter ifall denne: “struntar i uppmaningar att bära munskydd eller hålla ett visst avstånd i vissa sammanhang”, skriver MSN Nyheter.

Deluppdraget om extraordinära smittskyddsåtgärder ska delredovisas den 15 maj 2022. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 aug 2023.

Det framgår inte om utredningen eventuellt kan genomföras snabbare i händelse av att det sker en spridning av vad som kallas delta, lambda och den nya mu-varianten av coronaviruset.

Text: NewsVoice

Relaterat


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Alla regimer i världen undersöker utegångsförbud! I Sverige har man corona som svepskäl för att avisera utegångsförbud men misstanken är väl att det är för nästa fuskval 2022 och de troligtvis massiva protester mot det man egentligen vill stävja. För nog kommer nästa val att bli ett smutsigt fuskval utan dess like med friserade siffror uppåt för MP och S medan SD “justeras” nedåt.

 • Livet är kommunikation! I alla avseenden. Här ser vi en strävan att kväsa livets kommunikation med inlåsningar. Och, här ser vi snart att memet Höger/Vänster inte håller.
  Livet går från estetik till materia, vilket syns i ett barn glädje att leva till att jämföras med ett slagfälts oreda med alla dess lik och eländen.
  Vad promulgerar en minister här?

 • Alla regimer i världen undersöker utegångsförbud! I Sverige har man corona som svepskäl för att avisera utegångsförbud men misstanken är väl att det är för nästa fuskval 2022 och de troligtvis massiva protester mot det man egentligen vill stävja. För nog kommer nästa val att bli ett smutsigt fuskval utan dess like med friserade siffror uppåt för MP och S medan SD “justeras” nedåt.

 • Livet är kommunikation! I alla avseenden. Här ser vi en strävan att kväsa livets kommunikation med inlåsningar. Och, här ser vi snart att memet Höger/Vänster inte håller.
  Livet går från estetik till materia, vilket syns i ett barn glädje att leva till att jämföras med ett slagfälts oreda med alla dess lik och eländen.
  Vad promulgerar en minister här?

 • Politikerklassen har fått blodad tand då man under den s.k. Pandemin har upptäckt hur lätt det är att få folk att underkasta sig vad dessa politiker tillsammans med myndighetsutövare försöker smälla i oss alla.

  Sverige saknar ju s.k. undantagslagar som formellt ger politiker nästintill oinskränkt makt och den bristen försöker man nu rätta till.

  I Tyskland krävdes “bara” en riksdagshusbrand för att skicka ut demokratin med omedelbar verkan, resten är ju historia.

  Noterbart är att den breda majoriteten då under lång tid hade fått sina livsförutsättningar så kraftigt försämrade att man därför anslöt när Hitler steg fram och som “stark ledare” och införde sin version av “frivillig” diktatur med löften om fortsatta framgångar.

  Det vi nu ser utveckla sig rakt under våra förvånade ögon är att den svenska majoriteten beredvilligt låter sig manipuleras lika enkelt som då. Vi vet ju alla hur det slutade för Tyskland.

  Är det ett liknande scenario vi nu kan se början på??

  Ska det behöva gå så långt att merparten av svenskarna genom passivitet och frivillighet ansluter sig till den “starka” socialistiska doktrinen som representeras av dagens politiker?

  Den s.k. pandemin kan idag sägas vara en utdragen riksdagshusbrand där politiker försöker stiga fram och visa vilka det är som bestämmer och därmed kan “rädda” sina undersåtar.

  Dessa politiker, typ Hallengren, är ju så genomkorrumperade att de sannolikt inte ens själva inser att de representerar en Potemkin kuliss för de krafter vilka satt igång denna långt utdragna “riksdagshusbrand”.

  • I USA infördes undantagslagar efter sprängningarna av tvilling-skyskraporna samt ännu en byggnad under förevändning att bekämpa terrorism.

   “Problem – Reaction – Solution” – ett välprövat recept!

   Problemet var att kunna införa diktatur i USA och “legitimera” krig och invasion i en massa arabiska länder.

   Reaktionen var att fejka ett attentat med påstådda arabiska flygplanskapare.

   Lösningen blev undantagslagarna i USA och alla krigen.

   NU SKER EN PARALLELL TILL DET I VÄRLDSVID SKALA!

   Problemet är att kunna införa diktatur i alla världens länder.

   Reaktionen att skapa en “pandemi” av en epidemi genom att helt ändra definitionerna för pandemi:
   Kriterierna HÖG DÖDLIGHET och AUTOMATISK FLOCKIMMUNITET avlägsnas helt sonika!
   Allt åtföljt av enorm propaganda.

   Lösningen: STEG FÖR STEG inskränks människors frihet, masshysteri, massvaccination, omdaning av världsekonomin och allt ägande.

   • Okej, många kloka ord här. Finns det någonstans någon planering av nya massmanifestationer mot lögnsamhället? Om vi kunde samla alla som ännu har förmågan att tänka själva och se klart! Som någon uttrycker det: De kan inte gripa oss alla. Stockholm är väl fortfarande bästa platsen för en massprotest. Hur gör man för att komma till skott, nå ut med att nu kör vi?

    • Massprotester slås ner. Det har vi sett prov på i Berlin, London och i HELA Frankrike.

     Vi behöver informera människor – inte minst omkring oss!

     Det är ett tröttsamt – och kanske relativt sett – rätt långsiktigt arbete, men om vi kan dra bort människor från Tv:n, så är mycket vunnet.

     Vi behöver få människor att börja tänka SJÄLVA igen!

     Med behållet bondförnuft hade detta onda stoppats i sin linda.

     • Hans, det jag tar upp i min bok om paradigmskiften bekräftar din tes om att sprida information och se till så att vi åstadkommer sprickor i den massiva muren av misinformation från etablissemanget.

      Det är faktiskt en av huvudanledningarna till att jag skriver på NewsVoice, vi behöver fler som kan skriva och sprida alternativ information till den eviga ström av dårskap och korruption vi ser runt om oss när vi tex ser på TV.

      Gunnel, protester behövs även ute på gatorna, men realistiskt sett så är fortfarande en majoritet av svenskarna så hjärntvättade att de inte orkar, törs eller förmår organisera gatuprotester.

      Vill du ta initiativet till sådana protester finns det ganska många som säkert ställer upp och hjälper till, själv bor jag i Portugal så personligen har jag lite svårt att hjälpa till rent praktiskt.

      • Ja, demonstrationer kan nog vara enande och meningsfulla, men de räcker inte.

       Jag har talat mycket med människor i min omgivning. Många av dem är kloka och förståndiga, men de har enormt svårt att ta in att de blir och blivit grundlurade genom massmedia och andra auktoriteter.

       Jag tror att de behöver tid att bearbeta allt. Vi ska ge dem den tiden och inte tjata ständigt på dem. 

       Men det är viktigt att fortsätta att avslöja lögner och propaganda och vi ska sträva efter att nå ut till så många som möjligt och ge dem kunskap om var de kan finna sant granskande information och öppna debatter, där inga förbud eller tabun råder för vad som är tillåtet att diskutera.

 • Använd gärna som ordval “den socialistiska regeringen”.
  Att säga “regeringen” låter som om man redan accepterat diktaturen.

 • Är det inte istället dags att se över vad denna ”pandemi” verkligen handlar om? Det är för mig helt obegripligt att människor är så totalt förblindade och att regeringar världen över går i Bill Gates mfl koppel. Detta handlar om ren ondska. Allt för pengar och kontroll.

 • Politikerklassen har fått blodad tand då man under den s.k. Pandemin har upptäckt hur lätt det är att få folk att underkasta sig vad dessa politiker tillsammans med myndighetsutövare försöker smälla i oss alla.

  Sverige saknar ju s.k. undantagslagar som formellt ger politiker nästintill oinskränkt makt och den bristen försöker man nu rätta till.

  I Tyskland krävdes “bara” en riksdagshusbrand för att skicka ut demokratin med omedelbar verkan, resten är ju historia.

  Noterbart är att den breda majoriteten då under lång tid hade fått sina livsförutsättningar så kraftigt försämrade att man därför anslöt när Hitler steg fram och som “stark ledare” och införde sin version av “frivillig” diktatur med löften om fortsatta framgångar.

  Det vi nu ser utveckla sig rakt under våra förvånade ögon är att den svenska majoriteten beredvilligt låter sig manipuleras lika enkelt som då. Vi vet ju alla hur det slutade för Tyskland.

  Är det ett liknande scenario vi nu kan se början på??

  Ska det behöva gå så långt att merparten av svenskarna genom passivitet och frivillighet ansluter sig till den “starka” socialistiska doktrinen som representeras av dagens politiker?

  Den s.k. pandemin kan idag sägas vara en utdragen riksdagshusbrand där politiker försöker stiga fram och visa vilka det är som bestämmer och därmed kan “rädda” sina undersåtar.

  Dessa politiker, typ Hallengren, är ju så genomkorrumperade att de sannolikt inte ens själva inser att de representerar en Potemkin kuliss för de krafter vilka satt igång denna långt utdragna “riksdagshusbrand”.

 • Använd gärna som ordval “den socialistiska regeringen”.
  Att säga “regeringen” låter som om man redan accepterat diktaturen.

 • Är det inte istället dags att se över vad denna “pandemi” verkligen handlar om? Det är för mig helt obegripligt att människor är så totalt förblindade och att regeringar världen över går i Bill Gates mfl koppel. Detta handlar om ren ondska. Allt för pengar och kontroll.

 • Tidigare så har konflikter mellan länder använts för “elitens” proxykrig mot folket men nu är det gammelmedia, big tech och den djupa staten och dess instutitioner som är vapnet. Nu finns inte längre någonstans att fly undan den globala maktapparaten när den går bersärk på alla som den upplever som ett hot. Det vi ser är ett propagandakrig av en storlek och omfattning som världen aldrig tidigare har skådat. De totalitära krafterna i världen står enade emot oss och de har som vanligt lyckats rekrytera de nyttiga idioterna i samhället att göra jobbet åt dem.
  Det är tydligt att vi närmar oss sanningens ögonblick. Är mänskligheten tillräckligt vaken för att ta sig ur denna mardröm? Eller står vi inför början på en lång mörk tunnel där de värsta av mänsklighetens avskum står redo att öppet ta makten över vår värld?

  Tidigare har de behövt ha slavar som kan göra allt åt dem. Men med framstegen innom AI och robot teknologin så finns inte mycket incitament att hålla sig med slavar. Vi är det enda hotet mot deras makt och det är tydligt att de ämnar hantera det hotet. De skruvar upp värmen en grad i taget…

  Det mycket mörker i världen nu. Men det finns hopp.
  Det spelar ingen roll hur mycket man ljuger, sanningen försätter ändå vara sann.
  Det är sanningen som kan göra oss fria. Varför? Jo, för att vi är fria. Vi behöver bara komma ihåg det och aldrig tro på idén om att de kan ta friheten ifrån oss.
  Civil olydnad är nödvändig när staten är ond. Stå för din sanning, var redo att dö för den, var orubblig i din övertygelse. Först då kan du också vara helt fri och världen med dig.

  Det är aldrig bekvämt att leva i en tid som är ämnad för hjältar.

  “May the force be with you”

   • Absolut, men det är taget till en helt ny nivå nu och det är mer uppenbart än någonsin att så är fallet.
    Jag upplever att det är så påtagligt och uppenbart att det är frågan om propaganda och manipulation att det är smått ofattbart att inte alla ser det…
    Jag tror att svaret är kognitiv disonans. När två verklighetsbilder krockar så tenderar man att hålla hårdare i den bild man känner till. För man vet inte vart det slutar om man börjar acceptera att man levt i en lögn.
    Dessa psykologiska skygglappar utnyttjas nu maximalt av globalisterna och att som enskild individ välja att inte se, har aldrig varit kostsammare.

 • Vi lär inte få något stöd från den s.k. Oppositionen.
  Kristersson är den främste förespråkaren för vaccinpass.
  andra moderater förespråkar att vi antivaxare ska hamna i en särskild strykklass skattemässigt.
  Man behöver inte fundera länge för att förstå var samhället är på väg.

 • Kan någon förklara varför en mycket liten grupp av uppenbart inkompetenta och destruktiva väsen sitter på de mest maktfullkomliga positionerna i ett samhälle, och den stora massan låter det vara så… och även de som ser.. ? hur ?

  • Ja mitt korta svar på frågan blir att vi som ser har svårt att göra något åt det eftersom den s.k. demokratin bygger på att den “stora massan” bestämmer , krasst uttryckt…och det råkar också vara den som inget ser…vilket i sin tur måste vara nån sorts naturlag.

   • Håller med, kanske är det en naturlag, vi som ser och vill måste nog organisera oss snabbt för att rädda landet. Media som Newsvoice gör ett jätteviktigt arbete, imponerande.

  • Vi får den tillvaro som speglar vår medvetandegrad. Majoriteten av befolkningen är som sömngångare och tumskruvarna dras allt hårdare åt för väcka dem. Det pågår globalt. Förändra insidan så kommer utsidan bli annorlunda, dvs. en förhöjd medvetandenivå ur ett existentiellt perspektiv leder till en värld som korresponderar. De värsta skitstövlarna är de bästa katalysatorerna. De håller emellertid på att tappa greppet och vi närmar oss “kärnan”, därmed poppar tokigheter och tråkigheter upp på löpande band. Bit ihop, säg nej, manifestera ljus och rättvisa, håll samman och stötta varandra. Den kraften är den vinnande!

   • Underbar insikt. Tack för den! Ja på en högre nivå så är det kanske en helt organisk utveckling, utrensning, där ett högre medvetande blir missförstått av det lägre, en delikat utmaning. Livet går alltid vidare med den vinnande kraften.

  • Ja det du nämner är säkert huvudingredienserna men ändock, sanningen är framme på bordet, synligt för alla, de vill oss inte väl. Varför slutar vi inte bara att betala skatt eftersom det används emot oss, lånen är ogiltiga eftersom det inte finns spårbarhet bakåt varifrån de kommer dvs. luft, lagar är destruktiva och därmed är det ingen lag att följa. Vart/vad är samhällskontraktet?? Finns inget! -vi är ju fria.

 • Tidigare så har konflikter mellan länder använts för “elitens” proxykrig mot folket men nu är det gammelmedia, big tech och den djupa staten och dess instutitioner som är vapnet. Nu finns inte längre någonstans att fly undan den globala maktapparaten när den går bersärk på alla som den upplever som ett hot. Det vi ser är ett propagandakrig av en storlek och omfattning som världen aldrig tidigare har skådat. De totalitära krafterna i världen står enade emot oss och de har som vanligt lyckats rekrytera de nyttiga idioterna i samhället att göra jobbet åt dem.
  Det är tydligt att vi närmar oss sanningens ögonblick. Är mänskligheten tillräckligt vaken för att ta sig ur denna mardröm? Eller står vi inför början på en lång mörk tunnel där de värsta av mänsklighetens avskum står redo att öppet ta makten över vår värld?

  Tidigare har de behövt ha slavar som kan göra allt åt dem. Men med framstegen innom AI och robot teknologin så finns inte mycket incitament att hålla sig med slavar. Vi är det enda hotet mot deras makt och det är tydligt att de ämnar hantera det hotet. De skruvar upp värmen en grad i taget…

  Det mycket mörker i världen nu. Men det finns hopp.
  Det spelar ingen roll hur mycket man ljuger, sanningen försätter ändå vara sann.
  Det är sanningen som kan göra oss fria. Varför? Jo, för att vi är fria. Vi behöver bara komma ihåg det och aldrig tro på idén om att de kan ta friheten ifrån oss.
  Civil olydnad är nödvändig när staten är ond. Stå för din sanning, var redo att dö för den, var orubblig i din övertygelse. Först då kan du också vara helt fri och världen med dig.

  Det är aldrig bekvämt att leva i en tid som är ämnad för hjältar.

  “May the force be with you”

 • “Det är ett enormt intrång i människors frihet” säger hallongren.

  Tänk om vi haft politiker som hade sagt “Det är ett enormt intrång i våran frihet”… Det skulle ju ge ett intryck av att även dom påverkades mycket negativt av det. Men dom tänker naturligtvis inte inkluderas i eventuella utegångsförbud.

  Tänk om vi haft politiker som sagt “Det vore ett enormt intrång i människors frihet” som anger en väldig skillnad i distinktion. Det hade åtminstone givit ett intryck av att detta förslag skulle ses som något mycket avlägset i dennes tankevärld.

  Och tänk vad skönt om vi fick ett gäng nya varianter av politiker i stället för dessa uppdiktade covid-dito…

 • Den totalitära Socialfascistiska regeringen krattar manegen inför kommande plandemier med slemmigt snack om att de verkligen inte vill göra vad de tänker göra. Om man tror att de gör detta för vårt eget bästa har man glömt hur de redan skapat ett rent människofientligt rövhålssamhälle. Men ingenting är ju så dåligt att det inte kan försämras ytterligare.

  • “Deluppdraget om extraordinära smittskyddsåtgärder ska delredovisas den 15 maj 2022.” Ganska väl timat med tanke på riksdagsvalet. Med utegångsförbud blir det inget val!

   • När man tänker på att Lena Hallengren var ytterst ansvarig för att åldringar avlivades med injektioner i början av detta spektakel så kan ju precis vad som helst hända.

     • Har man inte råd att reformera pensionssystemet kan man reformera bort pensionärerna. Precis som Norberg har skrivit om fast i en större samordnad utrensning.

      När Lena Hallengren säger sig vilja göra något för vårt eget bästa ska man visualisera henne med fiskdöd blick injicera mormor och farfar inför den sista färden. För hon är precis lika skyldig som om hon själv hade hållit i sprutan.

      Att vi bara har låtit det här passera utan någon större folklig vrede gör att vi på sätt och vis förtjänar en eventuell skitframtid.

   • I opposition är det meningen att de ska gå lite mer absurt fram i denna politiska teater och sen kan de i regeringsställning göra något mindre drastiskt men ändå dåligt samtidigt som de verkar vara den sansade politiska kraften i ett svårt läge.

    Alla partier är bara olika perspektiv av en och samma enpartiskithög. Det är därför vi aldrig får någon verklig förändring oavsett vilket perspektiv som än har makten.

 • Men ojdå, har det inte blivit ett fel här, för det handlar väl om smågangstrar i orterna, väl?
  Eller har Sverige fått en uppsträcking av den nya Hitler alias Klaus Swaube och hans anhang? Fast att upprätthålla ett utegångsförbud i polissverige av i dag, tillåt mej gapskratta! Fast är inte den där donnan väldigt lik kommande Statsminister så kvinna och urblåst hon är. allt på samma gång. Heja (s)verige!

 • Vi lär inte få något stöd från den s.k. Oppositionen.
  Kristersson är den främste förespråkaren för vaccinpass.
  andra moderater förespråkar att vi antivaxare ska hamna i en särskild strykklass skattemässigt.
  Man behöver inte fundera länge för att förstå var samhället är på väg.

 • Kan någon förklara varför en mycket liten grupp av uppenbart inkompetenta och destruktiva väsen sitter på de mest maktfullkomliga positionerna i ett samhälle, och den stora massan låter det vara så… och även de som ser.. ? hur ?

 • “Det är ett enormt intrång i människors frihet” säger hallongren.

  Tänk om vi haft politiker som hade sagt “Det är ett enormt intrång i våran frihet”… Det skulle ju ge ett intryck av att även dom påverkades mycket negativt av det. Men dom tänker naturligtvis inte inkluderas i eventuella utegångsförbud.

  Tänk om vi haft politiker som sagt “Det vore ett enormt intrång i människors frihet” som anger en väldig skillnad i distinktion. Det hade åtminstone givit ett intryck av att detta förslag skulle ses som något mycket avlägset i dennes tankevärld.

  Och tänk vad skönt om vi fick ett gäng nya varianter av politiker i stället för dessa uppdiktade covid-dito…

 • Den totalitära Socialfascistiska regeringen krattar manegen inför kommande plandemier med slemmigt snack om att de verkligen inte vill göra vad de tänker göra. Om man tror att de gör detta för vårt eget bästa har man glömt hur de redan skapat ett rent människofientligt rövhålssamhälle. Men ingenting är ju så dåligt att det inte kan försämras ytterligare.

 • Men ojdå, har det inte blivit ett fel här, för det handlar väl om smågangstrar i orterna, väl?
  Eller har Sverige fått en uppsträcking av den nya Hitler alias Klaus Swaube och hans anhang? Fast att upprätthålla ett utegångsförbud i polissverige av i dag, tillåt mej gapskratta! Fast är inte den där donnan väldigt lik kommande Statsminister så kvinna och urblåst hon är. allt på samma gång. Heja (s)verige!

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *