Shapiro: Debatten om covidvaccinerna måste lyftas till en ny nivå

publicerad 9 september 2021
- Per Shapiro
Per Shapiro. Pressfoto: Eva Wernlid

OPINION. Den senaste tiden har sett en till synes samordnad vaccinpasskampanj från Sveriges största ledarsidor, med olika varianter på uppmaningen att det är dags för hutuerna att sluta dalta med tutsierna – förlåt, jag menar för de vaccinerade att sluta dalta med de ovaccinerade – och skyndsamt införa medicinskt apartheid i Sverige.

Text: Per Shapiro, frilansjournalist, Folkets Radio | Bild: Per Shapiro. Pressfoto: Eva Wernlid | Artikeln har tidigare publicerats i Nya Dagbladet

Vi ska återkomma till innehållet i dessa ledarstick men för att tydligare se hur denna propagandakampanj är utformad kan det vara behjälpligt att studera en viktig förlaga den massiva indoktrinering vi nu utsätts för.

I boken Concpiracy Theory In America undersöker professor Lance deHaven-Smith ordet konspirationsteori/konspirationsteoretiker som kommit att bli det högpotenta smutskastningsord det är idag, och hur det effektivt används för att undvika en saklig debatt om ett för makten känsligt ämne.

Enligt deHaven-Smith användes ordet knappast utanför akademiska kretsar fram till mitten av 1960-talet. Han spårar dagens smutskastningsvalör till ett CIA-memo som underrättelsetjänsten skickade ut till sina kontakter inom massmedia 1967. Bakgrunden var att den officiella versionen av Kennedymordet blev alltmer ifrågasatt och att de försök som gjorts att räta ut de många frågetecknen hade lyckats dåligt i argumentationen.

Prenumerera på NewsVoice - Få mail när vi publicerat nya artiklar
Loading

Memot är för långt för att här återges i sin helhet, men det huvudsakliga budskapet är väldigt enkelt att sammanfatta: sluta ge er in i faktadiskussioner om Kennedymordet! Det var kontraproduktivt att försöka övertyga skeptiker om hur ”den magiska kulan” kunde komma från fel håll, varför Cadilacen presidenten färdats i hade tvättats före den forensiska undersökningen och hur man kunde tillåta liket att flyttas till Washington före obduktion, samt en hel uppsjö av andra konstigheter.

Gå inte in i argumentation“, löd memot, “utan rikta in er på karaktären hos de som ifrågasätter den officiella versionen. Förklara att de är konspirationsteoretiker, besatta av sin egen förträfflighet“.

Det tog några år, förklarar deHaven Smith, sedan hade den nya innebörden av ordet konspirationsteoretiker satt sig i det allmänna medvetandet, och har sedermera kunnat användas med skrämmande framgång när man vill undvika en debatt i sakfrågan.

Åter till propagandakampanjen på svenska ledarsidor. Hur kan en opinionsbildare följa CIA:s recept om man vill föra fram ett kraftfullt budskap utan att ha sanningen på sin sida i tillräcklig omfattning för att föra en ärlig debatt?

Jo, man smyger in det påstående som ligger till grund för hela resonemanget lite omärkligt som en premiss, nästan lite i förbigående. Typ något sådant här:

Eftersom det nu är klarlagt att Kennedy mördades av en ensam skytt kan vi nu ta i med hårdhandskarna mot de som sprider desinformation och konspirationsteorier som skadar landets anseende”, och sedan, när den lögnaktiga premissen är insmugen, kan man med stor formuleringsskicklighet lägga ut texten om varför vi nu måste få ett slut på denna för nationen så skadliga debatten.

Eller så här:

Covidvaccinen är en succé”, inleder DN:s Erik Helmerson sitt ledarstick.

Vaccinerna gör verkligen sitt jobb”, skriver Peter Wolodarski.

Ingen behöver längre tvivla på covidvaccinens effektivitet“, skriver Expressens ledarskribent Anna Dahlberg.

Det vill säga, det är precis dessa frågor – huruvida vaccinerna mot covid-19 är säkra, effektiva och nödvändiga – som ett öppet och demokratiskt samhälle borde välkomna en debatt om. Men den debatten tycks mainstream-media inte vilja ge oss, antagligen av samma anledning som CIA inte ville ha någon debatt om Kennedymordet – det var ingen debatt man var säker på att vinna.

I stället följer man alltså CIA-memot. Man smyger in denna premiss som inte tål att ifrågasättas, och sedan använder man sin stilistiska arsenal till att demonisera alla som inte rättat in sig i vaccinledet.

Anna Dahlberg jämför i en passus med gängkriminella som tillåts terrorisera ett helt område. ”Majoritetens intresse av trygghet och frihet får stå tillbaka för de kriminellas frihet”. Wolodarski skriver att ”En minoritets egoism, nonchalans eller ointresse går ut över resten av samhället.

Det handlar här inte om vänster-höger, i vaccinfrågan talar etablissemanget med en röst. På Aftonbladets ledarsida skriver tidningens politiska chefredaktör Anders Lindberg att:

Vaccinmotståndet och den flora av konspirationsteorier som sprids på internet är en samhällsfara.

Bortom demoniseringen och smutskastningen är ledarsticken väldigt fattiga på substans och uppgifterna tagna ur sitt sammanhang.

Exempelvis när det gäller att ovaccinerade utgör en belastning på intensivvården (IVA) som ledarskribenterna lyfter som ett jätteproblem, handlar det just nu om drygt 40 IVA-patienter i hela landet, att jämföra med drygt 500 när det var som värst förra våren.

Detta antal måste dessutom ställas i relation till antalet allvarliga biverkningar av vaccinet, i dagsläget drygt 5600 av alla rapporter som Läkemedelsverket har handlagt. För att uppfylla myndighetens kriterier för allvarlig biverkning krävs är den:

leder till döden, är livshotande, nödvändiggör sjukhusvård eller förlängd sjukhusvård, leder till invalidisering, medför missbildning eller är annan medicinskt viktig händelse”.

Slår vi ut detta över tid blir det cirka 150 allvarliga biverkningar per vecka, alltså att jämföra med de drygt 40 patienter som nu ligger på IVA.

Biverkningarna är mycket sällsynta“, försäkrar DN:s chefredaktör.

Sällsynta? Totalt i Sverige har på drygt 8 månader 73 566 möjliga biverkningar av coronavaccin anmälts, att jämföra med att Läkemedelsverket i snitt brukar få in cirka 8000 rapporter om misstänkta biverkningar årligen – för samtliga läkemedel och vacciner.

Aldrig i världshistorien har så många misstänkt vaccinrelaterade dödsfall rapporterats efter ett vaccin. Det gäller i alla system som registrerar detta: VAERS i USA, EudraVigilance, Yellow card i Storbritannien, Legemiddelsverket i Norge.

Vaccinerna gör verkligen sitt jobb“, fortsätter Wolodarski. “Det inger hopp i pandemimörkret, även om det snart kan komma att behövas påfyllning och vaccin för barn”.

Här får vi en vink om det som många av oss redan anat, att man kommer att fortsätta krypa ned i åldrarna och snart även inkludera barn från 12 år i vaccinationsprogrammet mot covid-19. Någon debatt om det ändamålsenliga i detta verkar vi som sagt inte få i de stora medierna.

Kanske för att det är extremt svårt att motivera varför individer som löper lika stor risk att dö om de träffas av blixten som att dö av covid-19 ska utsätta sig för en inte obetydlig risk för biverkningar, kända såväl som okända.

Studier från Israel visar att risken för män 16-24 år att drabbas av hjärtmuskel- och hjärtsäcksinflammation ligger på omkring 1 individ per 3000-6000 vaccinerade och USA:s smittskyddsenhet CDC har visat att risken är ännu mer förhöjd att drabbas av dessa hjärtåkommor för pojkar 12-17 år, alltså en mycket högre risk än samma kohort löper att drabbas av svår covid-19.

Varför den gruppen fullt friska individer ska utsättas för risker som ännu inte är överskådliga är lika tacksamt som det var att förklara varför den där ”magiska kulan” kom från fel håll. Alltså undviks debatten i sak och i stället ägnar sig opinionsbildarna åt smutskastning av alla som känner en fullt berättigad oro.

Så om vi haft redaktörer och publicister som faktiskt såg värdet av en öppen debatt, hur skulle en sådan i så fall kunna se ut? Ja, då skulle vi på ena sidan ha de som förfäktade den officiella linjen, som vi kan kalla för den experimentella. Det vill säga att man inte begränsar sig till riskgrupper utan riktar in sig på att vaccinera så stor andel av befolkningen som möjligt, och räknar med att vi ständigt kommer att behöva fylla på med nya doser för att möta de mutationer (vaccinresistenta varianter) som massvaccineringen driver fram.

På andra sidan skulle vi ha förespråkare för vad vi kan kalla den klassiska epidemiologiska strategin vid till exempel influensa, där man vaccinerar riskgrupper. Dessa debattörer skulle kanske påpeka att den experimentella linjen prövats en gång, då man massvaccinerade mot svininfluensan 2009.

Förutom svårförutsedda biverkningar som förstörde livet för flera hundra barn i Sverige, ledde massvaccineringen mot svininfluensa till precis det som företrädarna för den klassiska linjen den gången varnade för – att vi skulle bli mer sårbara för andra, svårare influensor i framtiden. Ett par år senare drabbades Sverige och Norge, som massvaccinerat mot svininfluensan, betydligt hårdare av influensa än andra länder, vilket också underströk att skyddseffekten var temporär.

I romanen 1984 skriver George Orwell att den mest effektiva formen av lögn är utelämnande.

Om det stämmer är den massiva kampanj som nu rullas ut av landets ledande opinionsbildare synnerligen lögnaktig. Den utelämnar i princip alla viktiga omständigheter, som att risken för friska barn och ungdomar att drabbas av svåra biverkningar är betydligt större än risken att drabbas av svår covid, och att man på mycket goda grunder –  utan att vara en “foliehatt” – kan ifrågasätta den experimentella massvaccinationskampanjen mot covid-19.

Det är ”dags att sluta dalta med vaccinskeptikerna”, förkunnar DN:s Erik Helmerson.

Är det kanske snarare dags att vi kräver en riktig debatt om denna oerhört viktiga fråga och förkastar de publicister och ledarskribenter som hänger sig åt försåtlig propaganda?

Text: Per Shapiro, frilansjournalist, Folkets Radio


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Den 22 december kl 16.00 kunde man höra Ekot interjuva Dalarnas regions ordförande Ulf Berg som sa följande: ”De enda som klarar sig ifrån vac-cinbevis är vi politiker, eftersom vi har en speciell lagstiftning”, säger Ulf Berg (M, regionstyrelsens ordförande i Dalarna, till Sveriges Radio. Nån som vet mera om denna speciella lagstiftning som friar politikerna när det gäller vaccinpass (kanske oxå vaccinering)

  • När det har blivit dags att föra en fårflock till slakt brukar de ibland använda sig av en Judasget för att leda flocken och den ende som överlever är geten.

 • Den 22 december kl 16.00 kunde man höra Ekot interjuva Dalarnas regions ordförande Ulf Berg som sa följande: “De enda som klarar sig ifrån vac-cinbevis är vi politiker, eftersom vi har en speciell lagstiftning”, säger Ulf Berg (M, regionstyrelsens ordförande i Dalarna, till Sveriges Radio. Nån som vet mera om denna speciella lagstiftning som friar politikerna när det gäller vaccinpass (kanske oxå vaccinering)

  • När det har blivit dags att föra en fårflock till slakt brukar de ibland använda sig av en Judasget för att leda flocken och den ende som överlever är geten.

 • Om någon kallar en för konspirationsteoretiker kan man kontra genom att kalla vederbörande för konspirationsförnekare samt upprätthållare av lögnen.

 • Om någon kallar en för konspirationsteoretiker kan man kontra genom att kalla vederbörande för konspirationsförnekare samt upprätthållare av lögnen.

 • Peter Wahlbeck har skrivit ett läsvärt debattinlägg i GP.

  Stoppa häxjakten på oss ovaccinerade
  Ingen kan tvingas till vaccin enligt de lagar som finns i Sverige. Men moraliskt har stämningen piskats upp till att man är osolidarisk och beskylls för att pandemin fortsätter. Vad hände med vikten av att få tänka och tala fritt i ett demokratiskt samhälle?, skriver Peter Wahlbeck.”
  https://www.gp.se/debatt/stoppa-h%C3%A4xjakten-p%C3%A5-oss-ovaccinerade-1.55180419

 • Peter Wahlbeck har skrivit ett läsvärt debattinlägg i GP.

  Stoppa häxjakten på oss ovaccinerade
  Ingen kan tvingas till vaccin enligt de lagar som finns i Sverige. Men moraliskt har stämningen piskats upp till att man är osolidarisk och beskylls för att pandemin fortsätter. Vad hände med vikten av att få tänka och tala fritt i ett demokratiskt samhälle?, skriver Peter Wahlbeck.”
  https://www.gp.se/debatt/stoppa-h%C3%A4xjakten-p%C3%A5-oss-ovaccinerade-1.55180419

 • TACK för en klar översikt av media lögn Läget! Sunt förnuft kallas på nyspråk konspiration .Viktigare än någonsin att tänka själv!

 • TACK för en klar översikt av media lögn Läget! Sunt förnuft kallas på nyspråk konspiration .Viktigare än någonsin att tänka själv!

 • Tiden börjar bli knapp nu innan som vaxxade börjar bli sjuka, därav paniken att få i alla sprutan. Se på Israel – dom börjar prata om en 4:e spruta nu….

 • Tiden börjar bli knapp nu innan som vaxxade börjar bli sjuka, därav paniken att få i alla sprutan. Se på Israel – dom börjar prata om en 4:e spruta nu….

 • Uppenbarligen är det vi läser i MSM saker inbyggda som är agenda och inte fakta…. ofta över tiotusen inlagda årligen pga influensa… 2021 29 totalt som testade positivt… oaktat ifall de blev inlagda….. en influensasäsong avlider uppemot 1000 främst då äldre…. MEN 11.000 med Covid19 fick inte vård på IVA… osv… eller detta med ökad smittspridning 1/10 konstaterat smittade ofta bestämt med PCR…. osså ökar smittspridningen… man i princip dubblar antal tester och då får man, hittar man fler med detta PCR-test, MEN andelen positivt testade sjunker….. och den största delen av testerna sker oftast utan allvarligar symtom…. nu ligger med dryga 200k tester på en vecka andelen positiva på 3% man hittar 6000 positiva på en vecka…. och vi vet att med många cykler speciellt så blir det många falskt positiva….. visst det dör under 10 personer 40- i influensan i slutenvården medan det avlidit under pandemin med C19 70 på 2 år dvs 30-40 per år…. gruppen 40- är väl 6miljoner så det är ganska få ändå (halva befolkningen och 30 avlidna av just denna åkomma) BTW i trafiken dör det under 300 varav hälften alkoholrelaterat…. och ja man tar tag ännu mer i trafiken än i pandemin som skördar fler liv och man sitter ganska stilla i båten då man ser att det dör 10.000 årligen i förtid pga rökning…. lite upp och nervänt alltså….

 • Uppenbarligen är det vi läser i MSM saker inbyggda som är agenda och inte fakta…. ofta över tiotusen inlagda årligen pga influensa… 2021 29 totalt som testade positivt… oaktat ifall de blev inlagda….. en influensasäsong avlider uppemot 1000 främst då äldre…. MEN 11.000 med Covid19 fick inte vård på IVA… osv… eller detta med ökad smittspridning 1/10 konstaterat smittade ofta bestämt med PCR…. osså ökar smittspridningen… man i princip dubblar antal tester och då får man, hittar man fler med detta PCR-test, MEN andelen positivt testade sjunker….. och den största delen av testerna sker oftast utan allvarligar symtom…. nu ligger med dryga 200k tester på en vecka andelen positiva på 3% man hittar 6000 positiva på en vecka…. och vi vet att med många cykler speciellt så blir det många falskt positiva….. visst det dör under 10 personer 40- i influensan i slutenvården medan det avlidit under pandemin med C19 70 på 2 år dvs 30-40 per år…. gruppen 40- är väl 6miljoner så det är ganska få ändå (halva befolkningen och 30 avlidna av just denna åkomma) BTW i trafiken dör det under 300 varav hälften alkoholrelaterat…. och ja man tar tag ännu mer i trafiken än i pandemin som skördar fler liv och man sitter ganska stilla i båten då man ser att det dör 10.000 årligen i förtid pga rökning…. lite upp och nervänt alltså….

 • Tack för denna intressanta artikel. Ja, när får vi en debatt på riktigt? Hur är det möjligt att denna ensidiga debatt överhuvudtaget kan förekomma? Är alla tidningar köpta av läkemedelsindustrin? Jag fattar inte detta. Men jag ser bara att denna vaccinkampanj har lyckats sätta skräck i nästan hela befolkningen. Mina vänner som har vaccinerat sig anser att jag är oerhört oansvarig och illojal som inte har vaccinerat mig. Jag fattar inte detta. Dom är ju vaccinerade och kan inte bli smittade medan jag som inte är vaccinerad kan bli smittad, så det faller ju på mig i så fall. Dessutom kan ju både vaccinerade och icke vaccinerade bära på smitta. Men nu ska vi vaccinera oss även för influensan och de i riskgruppen ska få både en tredje spruta och en spruta mot influensa. Var slutar detta?

  • It is the Church’s birthright to use and own any of these media”.
   (Inter Mirifica)https://www.catholicculture.org/culture/library/view.cfm?id=5401

  • Den officiella linjen är att vaxen inte innebär 100% skydd men ju fler som vaxar sig desto mindre spridning. Men experter menar att de vaxade blir fabriker för nya mutationer och de därmed orsakar större spridning än de ovaxade. Polariseringen är en medveten manöver för att orsaka splittring och motsättningar. De som utvecklat vaxen har flera dimensioner i åtanke: pengar, skapa oreda och polarisering, inför kontrollsystem, en större befolkningsminskning som tycks slå hårdast mot västvärlden och slutligen försöka ställa sig över livet via transhumanism.

  • Fråga dina vänner: menar du på fullt alvar, att en ovaccinerad person hotar den vaccinerade, genom att kunna smitta honom med den sjukdom som denne har vaccineras mot?

 • Tack för denna intressanta artikel. Ja, när får vi en debatt på riktigt? Hur är det möjligt att denna ensidiga debatt överhuvudtaget kan förekomma? Är alla tidningar köpta av läkemedelsindustrin? Jag fattar inte detta. Men jag ser bara att denna vaccinkampanj har lyckats sätta skräck i nästan hela befolkningen. Mina vänner som har vaccinerat sig anser att jag är oerhört oansvarig och illojal som inte har vaccinerat mig. Jag fattar inte detta. Dom är ju vaccinerade och kan inte bli smittade medan jag som inte är vaccinerad kan bli smittad, så det faller ju på mig i så fall. Dessutom kan ju både vaccinerade och icke vaccinerade bära på smitta. Men nu ska vi vaccinera oss även för influensan och de i riskgruppen ska få både en tredje spruta och en spruta mot influensa. Var slutar detta?

  • It is the Church’s birthright to use and own any of these media”.
   (Inter Mirifica)https://www.catholicculture.org/culture/library/view.cfm?id=5401

  • Den officiella linjen är att vaxen inte innebär 100% skydd men ju fler som vaxar sig desto mindre spridning. Men experter menar att de vaxade blir fabriker för nya mutationer och de därmed orsakar större spridning än de ovaxade. Polariseringen är en medveten manöver för att orsaka splittring och motsättningar. De som utvecklat vaxen har flera dimensioner i åtanke: pengar, skapa oreda och polarisering, inför kontrollsystem, en större befolkningsminskning som tycks slå hårdast mot västvärlden och slutligen försöka ställa sig över livet via transhumanism.

  • Fråga dina vänner: menar du på fullt alvar, att en ovaccinerad person hotar den vaccinerade, genom att kunna smitta honom med den sjukdom som denne har vaccineras mot?

 • Förbluffande med alla som kavlar upp för att likt grisar bli stuckna!

  Ingen gris vill bli stucken! Var och en av dessa naturligt så kloka djur skulle ha stuckit 
  ifrån sticket om de kunnat.

  Sjuka”vården” är fullspeckad med dem som är grundlurade: människor som sticker andra människor som vill bli stuckna. Tala om blinda som leder blinda!

  Vi ska kavla upp ärmarna till KAMP – inte till att bli stuckna!

 • Det finns alltså inget inrtresse för att förebygga corona, utan målet är att sälja så mycket vaccin som möjligt. Därför är spridning av corona i linje med målet att sälja vaccin.
  Kanske blir vaccinpasset en het fråga om någon månad, om inte de borttagna restriktionerna inte fungerar. Vi vet ju att corona trivs bättre i kyla än i värme.
  Sedan kan man ju fråga sig om man som propagandist riskerar komma på kant med sitt samvete. Det är ju inte bra för karaktären att ljuga och luras. Men är man narccisist så kanske man inte ser det som något allvarligt problem.

 • Bra redovisning av Per Shapiro!
  Man slås av flera saker:
  Avskaffa allt presstöd! Det stödet tycks ha en likriktningseffekt som det fria ordet och opinionsbildningen inte tål.
  Journalister och allmänhet behöver tydligen alltid en faktaruta där siffror sätts i relation till varandra för en grundläggande förståelse för proportioner.
  Samma faktaruta måste även redovisa logiska samband, liksom när logiken utesluter samband.
  De politiska partierna och inte minst deras ledare måste börja läsa dessa faktarutor.
  Politiken styrs i stora delar av helt förlegade ideologier så som de förmedlats i skolböcker. Dessa teorier om politiska ideologier gäller inte längre. Här behövs förnuftsbaserad pragmatism istället.

  • Ja, avskaffa allt presstöd! Och avskaffa statligt stöd till ALLA massmedier, särskilt Tv, som trollbinder, bedrar och passiviserar med sin så sofistikerade hjärntvätt! 

   Vilken uppgift har massmedia? Wikipedia beskriver det tydligt:
   “Tredje statsmakten är sedan mitten av 1800-talet en informell benämning på massmedia i Sverige. Den första makten är regeringen och den andra riksdagen. Ibland antas riksdagen vara den första. Den tredje statsmaktens uppgift anses vara att granska de två andra.

   Nu har Sverige “begåvats” med en myndighet, MPRT – som är helt i händerna på de båda första statsmakterna, Riksdagen och Regeringen – som delar ut folkets pengar till tidningar som stryker dessa båda statsmakter medhårs hela tiden.

   Skamfull allitteration: Presstöd – Pravda – MPRT.

   Press-död till snöd, röd Stress-press, som parasiterar, lever i överflöd och bär falskt vittnesbörd!!!

 • Förbluffande med alla som kavlar upp för att likt grisar bli stuckna!

  Ingen gris vill bli stucken! Var och en av dessa naturligt så kloka djur skulle ha stuckit 
  ifrån sticket om de kunnat.

  Sjuka”vården” är fullspeckad med dem som är grundlurade: människor som sticker andra människor som vill bli stuckna. Tala om blinda som leder blinda!

  Vi ska kavla upp ärmarna till KAMP – inte till att bli stuckna!

 • Det finns alltså inget inrtresse för att förebygga corona, utan målet är att sälja så mycket vaccin som möjligt. Därför är spridning av corona i linje med målet att sälja vaccin.
  Kanske blir vaccinpasset en het fråga om någon månad, om inte de borttagna restriktionerna inte fungerar. Vi vet ju att corona trivs bättre i kyla än i värme.
  Sedan kan man ju fråga sig om man som propagandist riskerar komma på kant med sitt samvete. Det är ju inte bra för karaktären att ljuga och luras. Men är man narccisist så kanske man inte ser det som något allvarligt problem.

 • Bra redovisning av Per Shapiro!
  Man slås av flera saker:
  Avskaffa allt presstöd! Det stödet tycks ha en likriktningseffekt som det fria ordet och opinionsbildningen inte tål.
  Journalister och allmänhet behöver tydligen alltid en faktaruta där siffror sätts i relation till varandra för en grundläggande förståelse för proportioner.
  Samma faktaruta måste även redovisa logiska samband, liksom när logiken utesluter samband.
  De politiska partierna och inte minst deras ledare måste börja läsa dessa faktarutor.
  Politiken styrs i stora delar av helt förlegade ideologier så som de förmedlats i skolböcker. Dessa teorier om politiska ideologier gäller inte längre. Här behövs förnuftsbaserad pragmatism istället.

  • Ja, avskaffa allt presstöd! Och avskaffa statligt stöd till ALLA massmedier, särskilt Tv, som trollbinder, bedrar och passiviserar med sin så sofistikerade hjärntvätt! 

   Vilken uppgift har massmedia? Wikipedia beskriver det tydligt:
   “Tredje statsmakten är sedan mitten av 1800-talet en informell benämning på massmedia i Sverige. Den första makten är regeringen och den andra riksdagen. Ibland antas riksdagen vara den första. Den tredje statsmaktens uppgift anses vara att granska de två andra.

   Nu har Sverige “begåvats” med en myndighet, MPRT – som är helt i händerna på de båda första statsmakterna, Riksdagen och Regeringen – som delar ut folkets pengar till tidningar som stryker dessa båda statsmakter medhårs hela tiden.

   Skamfull allitteration: Presstöd – Pravda – MPRT.

   Press-död till snöd, röd Stress-press, som parasiterar, lever i överflöd och bär falskt vittnesbörd!!!

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *