24 läkare: Vaccin från 12 år – mot vetenskap och beprövad erfarenhet

publicerad 22 september 2021
- Gästskribent
Temabild: Coronavaccin. Foto: Gerd Altmann. Licens: Pixabay.com
24 svenska läkare: Stoppa covidvaccin för barn. Foto: Gerd Altmann. Licens: Pixabay.com
Temabild: Coronavaccin. Foto: Gerd Altmann. Licens: Pixabay.com

OPINION. 24 svenska läkare och specialister vill stoppa covidvaccination av barn. “Det är framför allt antalet fall av hjärtmuskel- och hjärtsäcksinflammation som är oroande, men även rapporter om autoimmuna sjukdomar samt potentiellt negativa effekter på livmoderutveckling och fertilitet”, skriver läkarna.

Svenska barnläkarföreningen, Svenska skolläkarföreningen och Smittskyddsläkarföreningen [1, 2] förordar att 100 000-tals friska barn i Sverige från 12 års ålder ska vaccineras mot en sjukdom som hos de flesta bara ger lindriga symtom eller är asymtomatisk [3]. Risken att dö i covid-19 hos barn är i princip obefintlig [4, 5]. Nu har Folkhälsomyndigheten beslutat sig för att rekommendera vaccination för barn från 12 års ålder [6], vilket är obegripligt.

Svenska barnläkarföreningen lyfter fram MIS-C (multiinflammatoriskt syndrom hos barn) som ett tungt vägande skäl till att vaccinera barn. Orsaken till MIS-C är okänd, och definitionen är så vid att den innefattar många olika tillstånd, exempelvis Kawasakis sjukdom [7, 8]. Att barnläkarföreningen förordar vaccination av friska barn för att förhindra att några får ett syndrom man inte vet orsaken till står i strid med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Vi får under inga omständigheter upprepa de tragedier som kan kopplas till vacciner de senaste decennierna. Pandemrix mot svininfluensan orsakade narkolepsi hos minst 350 svenska barn [9].

 

Dengvaxia, ett vaccin mot denguefeber, introducerades i likhet med covid-19-vaccinerna innan prövningarna var avslutade. 19 barn dog av vad man bedömde vara ADE (antibody-dependent enhancement) innan vaccinationerna stoppades [10]. Genomgången infektion ger en immunitet som är avsevärt bättre och håller längre än vaccination [11, 12]. Sannolikt har många barn redan immunitet [13], och barn i riskgrupp erbjuds redan vaccin [14].

Läs även: Läkare i Sverige: Lockdowns är världshistoriens största folkhälsofiasko

Fram till 20 september 2021 hade det kommit in 76 295 biverkningsrapporter gällande coronavaccinerna, varav hittills 6017 bedömts vara allvarliga [15]. Under hela 2020 kom det in totalt 7 999 biverkningsrapporter gällande samtliga cirka 25 000 läkemedel/substanser i Sverige, varav 3 270 bedömdes vara allvarliga [16].

Det är framför allt antalet fall av hjärtmuskel- och hjärtsäcksinflammation som är oroande [17], men även rapporter om autoimmuna sjukdomar samt potentiellt negativa effekter på livmoderutveckling och fertilitet [18].

Samtliga coronavacciner har ett villkorat godkännande [19]. Läkemedelsföretagen har fram till årsskiftet 2022/2023 på sig att visa att vaccinerna håller vad de lovat. Det innebär att vi befinner oss i en fas 3-studie i en läkemedelsprövning. Vad gäller säkerhetsdata har vi endast en begränsad mängd korttidsdata och inga långtidsdata för vuxna. Dessutom används en ny teknologi, mRNA-vaccin, som aldrig tidigare godkänts för användning på människa [20]. De vaccin som nu används i stor skala kanske inte ens blir godkända i slutändan.

Det är stor skillnad på att vaccinera en 70-åring och en 12-åring, vars immunologiska och neurologiska system fortfarande utvecklas. Detta gör att barn potentiellt sett är mer sårbara och mottagliga för biverkningar än vuxna.

Samtliga kända och okända risker måste vägas mot nyttan av vaccination, och för oss är det obegripligt att man kunnat landa i att förorda massvaccination mot covid-19 hos friska barn. Om man beslutar sig för att introducera en läkemedelsbehandling till 100 000-tals barn får det inte finnas något som helst tvivel om huruvida nyttan överstiger riskerna.

Signerat:

Notering: Artikeln har tidigare publicerats i Läkartidningen

Referenser

 1. Svenska barnläkarföreningen; Brolin P. Angående eventuell allmän vaccination mot covid-19 av barn från 12 års ålder. 3 sep 2021.
 2. Andersson J.  Smittskyddsläkarföreningen vill se vaccination från 12 år. Läkartidningen. 13 sep 2021.
 3. Lazzerini M, Idanna Sforzi I, Trapani S, et al. Characteristics and risk factors for SARS-CoV-2 in children tested in the early phase of the pandemic: a cross-sectional study, Italy, 23 February to 24 May 2020. Euro Surveill. 2021;26(14):2001248.
 4. Centre for Evidence-Based Medicine; Oke J, Heneghan C. Global covid-19 case fatality rates. 17 mar 2020 [uppdaterat 7 okt 2020].
 5. Selene Ghisolfi S, Almås I, Sandefur JC, et al. Predicted COVID-19 fatality rates based on age, sex, comorbidities and health system capacity. BMJ Health. 2020;5:e003094.
 6. Folkhälsomyndigheten. Allmän vaccination mot covid-19 från 12 år. 16 sep 2021.
 7. Svenska barnläkarföreningen. Till Folkhälsomyndigheten angående vaccination mot covid-19 för barn från 12 år. 1 sep 2021.
 8. Mayo Clinic Staff. Multisystem inflammatory syndrome in children (MIS-C) and COVID-19.
 9. Socialstyrelsen. Sällsynta hälsotillstånd. Narkolepsi. 20 nov 2018.
 10. Arkin F. Dengue vaccine fiasco leads to criminal charges for researcher in the Philippines. Science. 24 apr 2019.
 11. Gaebler C, Wang C, Lorenzi JCC, et al. Evolution of antibody immunity to SARS-CoV-2. Nature. 2021;591(7851):639-44.
 12. Carpman A. Antikroppar kvar ett år efter covidinfektion. Dagens Medicin. 15 jul 2021.
 13. Ng KW, Faulkner N, Cornish GH, et al. Preexisting and de novo humoral immunity to SARS-CoV-2 in humans. Science. 2020;370(6522):1339-43.
 14. Folkhälsomyndigheten. Barn och ungdomar – om vaccination mot covid-19. Ungdomar som är födda 2005 eller tidigare erbjuds vaccination. 26 aug 2021.
 15. Läkemedelsverket. Inrapporterade misstänkta biverkningar – coronavacciner. 11 jan 2021 [uppdaterat 9 sep 2021].
 16. Årsrapport för misstänkta biverkningar 2020. Enheten för läkemedelssäkerhet. Uppsala: Läkemedelsverket; 2021.
 17. Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP);  Shimabukuro T. COVID-19 vaccine safety updates. 23 jun 2021.
 18. Su S, Du L, Jiang S. Learning from the past: development of safe and effective COVID-19 vaccines. Nat Rev Microbiol. 2021;19(3):211-9.
 19. Calveri M. The European Medicines Agency’s EU conditional marketing authorisations for COVID-19 vaccines. Lancet. 2021;397(10272):355-7.
 20. British Society for Immunology. Types of vaccines for COVID-19.


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Äntligen! ! Vi vill se fler vårdpersonal som är orädda ! !

  Då tänker befolkningen till på ett annat sett. I Sverige ser man upp till experterna.

  • Tyvärr dödar media som public service opositionella yttringar. Hur många har hört talas om lakaruppropet.se som samlat 8600 underskrifter? Eller Great Barrington Declaration, som samlat 860 000 underskrifter

 • Äntligen! ! Vi vill se fler vårdpersonal som är orädda ! !

  Då tänker befolkningen till på ett annat sett. I Sverige ser man upp till experterna.

  • Tyvärr dödar media som public service opositionella yttringar. Hur många har hört talas om lakaruppropet.se som samlat 8600 underskrifter? Eller Great Barrington Declaration, som samlat 860 000 underskrifter

 • Jag levde i en förort till Sthlm på 40-talet och fick en vaccinering mot smittkoppor, som alla kompisar också fick. Ingen dog.
  Vad gör dagens barn så känsliga för snart sagt allting, när hygien, varm bostad och mat mm. blivit så mycket bättre?
  Brytpunkten tycks sammanfalla med att Reagan gjorde BigPharma immuna mot skadestånd (taget ur minne).

  • De nya “covid-vaccinerna” liknar inte tidigare vaccin, men vaccinskador har funnits från vaccinernas begynnelse, skillnaden är att skadorna av de nya experimentvaccinerna nu är ännu värre.
    
   Förr erkändes kvicksilver i vacciner samtidigt som barnens tänder fylldes upp med amalgam som påverkar hjärnan/skolresultat och “mystiska” sjukdomar.
    
   Så här påverkar kvicksilver kroppen
   https://www.tf.nu/nyhet/sa-har-paverkar-kvicksilver-kroppen/

   Trots enorma vaccinskador genom tiderna  
   Det är ingen som står för konsekvenser när Big Pharmas giftcocktails delas ut och det är dags att backa och rulla tillbaka oskäligt utbyggda “vaccinprogram” .
    
    
   Rel om barnens ständigt ökande vaccinationsprogram (Big Pharmas nåldynor)

   Vaccination av barn – översikt
   https://www.internetmedicin.se/behandlingsoversikter/infektion/vaccination-av-barn-oversikt/
    
   Allmänna vaccinationsprogrammet
   https://sv.wikipedia.org/wiki/Allm%C3%A4nna_vaccinationsprogrammet

  • ur Klara Franséns bok ”Homeopatiska Självläkaren” januari 1921.

   ur 5:e upplagan .

   “Ledamöter av Riksdagen särskilt inbjudna till föredraget.

   När jag fördes in i min nuvarande verksamhet, hade jag endast kännedom om att det fanns personer, och ibland dem ett fåtal läkare, som kämpade mot den obligatoriska vaccinationen. Jag tänkte att de voro fantaster eller vilseledda. Det var ju en orimlighet att tro, att läkarkåren, vår hälsas säkra skyddsvärn, skulle tillåta, ja med lagens omutliga stränghet påbjuda något, som kunde skada vår hälsa och vårt liv. Absolut otänkbart! Min tro på detta skyddsvärn var orubblig.

   Så började jag röja mark för homeopatien, och människoskaror kommo för att pröva denna för dem nya läkekonsten. Genom detta utvidgades fältet. Deras prov blev ett erfarenhetsrön för dem, och för mig blev det ökad kunskap om allehanda sjukdomar och ett fördjupande i och förstående av homeopatien. Bland dem som kommo voro mödrar med små och stora barn – bleka – hålögda – med ansvällda körtlar – matta – trötta och nervösa. De hade alla undersökts av läkare, som förklarat att de ej kunde finna någon sjukdom hos dem.

   ”Nå”, frågade jag, ”Hur länge har det varit så här?” De svarade alla i regel på samma sätt. ”Vårt barn var det mest blomstrande, friskaste man kunde se, men så tvungos vi att vaccinera det och sedan – har det varit så här.”…
   .

   https://vaccin.me/2012/02/27/ogonvittnesskildring-fran-borjan-av-1900-talet-om-vaccinationsproblematiken/

 • Jag levde i en förort till Sthlm på 40-talet och fick en vaccinering mot smittkoppor, som alla kompisar också fick. Ingen dog.
  Vad gör dagens barn så känsliga för snart sagt allting, när hygien, varm bostad och mat mm. blivit så mycket bättre?
  Brytpunkten tycks sammanfalla med att Reagan gjorde BigPharma immuna mot skadestånd (taget ur minne).

  • De nya “covid-vaccinerna” liknar inte tidigare vaccin, men vaccinskador har funnits från vaccinernas begynnelse, skillnaden är att skadorna av de nya experimentvaccinerna nu är ännu värre.
    
   Förr erkändes kvicksilver i vacciner samtidigt som barnens tänder fylldes upp med amalgam som påverkar hjärnan/skolresultat och “mystiska” sjukdomar.
    
   Så här påverkar kvicksilver kroppen
   https://www.tf.nu/nyhet/sa-har-paverkar-kvicksilver-kroppen/

   Trots enorma vaccinskador genom tiderna  
   Det är ingen som står för konsekvenser när Big Pharmas giftcocktails delas ut och det är dags att backa och rulla tillbaka oskäligt utbyggda “vaccinprogram” .
    
    
   Rel om barnens ständigt ökande vaccinationsprogram (Big Pharmas nåldynor)

   Vaccination av barn – översikt
   https://www.internetmedicin.se/behandlingsoversikter/infektion/vaccination-av-barn-oversikt/
    
   Allmänna vaccinationsprogrammet
   https://sv.wikipedia.org/wiki/Allm%C3%A4nna_vaccinationsprogrammet

  • ur Klara Franséns bok “Homeopatiska Självläkaren” januari 1921.

   ur 5:e upplagan .

   “Ledamöter av Riksdagen särskilt inbjudna till föredraget.

   När jag fördes in i min nuvarande verksamhet, hade jag endast kännedom om att det fanns personer, och ibland dem ett fåtal läkare, som kämpade mot den obligatoriska vaccinationen. Jag tänkte att de voro fantaster eller vilseledda. Det var ju en orimlighet att tro, att läkarkåren, vår hälsas säkra skyddsvärn, skulle tillåta, ja med lagens omutliga stränghet påbjuda något, som kunde skada vår hälsa och vårt liv. Absolut otänkbart! Min tro på detta skyddsvärn var orubblig.

   Så började jag röja mark för homeopatien, och människoskaror kommo för att pröva denna för dem nya läkekonsten. Genom detta utvidgades fältet. Deras prov blev ett erfarenhetsrön för dem, och för mig blev det ökad kunskap om allehanda sjukdomar och ett fördjupande i och förstående av homeopatien. Bland dem som kommo voro mödrar med små och stora barn – bleka – hålögda – med ansvällda körtlar – matta – trötta och nervösa. De hade alla undersökts av läkare, som förklarat att de ej kunde finna någon sjukdom hos dem.

   “Nå”, frågade jag, “Hur länge har det varit så här?” De svarade alla i regel på samma sätt. “Vårt barn var det mest blomstrande, friskaste man kunde se, men så tvungos vi att vaccinera det och sedan – har det varit så här.”…
   .

   https://vaccin.me/2012/02/27/ogonvittnesskildring-fran-borjan-av-1900-talet-om-vaccinationsproblematiken/

 • Mycket uppmuntrande och lovande att dessa 24 svenska läkare nu går ut offentligt med sin negativa kritik. Kan vi hoppas på att fler läkare tar bladet från munnen och på en ännu hårdare och mer långtgående kritik?

 • Att stoppa covidvaccinet för barn ger inga pengar i börsen för våra politiker. Politikernas vinstbegär står över barnens hälsa.

  • Min uppfattning är att det börjar bli allmänt känt att Big Pharma styr över våra beslut rörande vaccinering och att det handlar om vinster för de stora medicinföretagen och inte om folkhälsa. Trots detta så verkar inte svensken tveka särskilt inför att låta sig injiceras med en obeprövad metod med MRNA som kanske kommer förändrar deras DNA. Inte ens att utsätta deras barn för väldokumenterade risker som myokardit, påverkan av reproduktionsförmågan mfl. får svenskan att säga NEJ!

 • Att stoppa covidvaccinet för barn ger inga pengar i börsen för våra politiker. Politikernas vinstbegär står över barnens hälsa.

  • Min uppfattning är att det börjar bli allmänt känt att Big Pharma styr över våra beslut rörande vaccinering och att det handlar om vinster för de stora medicinföretagen och inte om folkhälsa. Trots detta så verkar inte svensken tveka särskilt inför att låta sig injiceras med en obeprövad metod med MRNA som kanske kommer förändrar deras DNA. Inte ens att utsätta deras barn för väldokumenterade risker som myokardit, påverkan av reproduktionsförmågan mfl. får svenskan att säga NEJ!

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *