Andreas Sidkvist replikerar Kajsa Ekis Ekman angående tvångsvaccinering

publicerad 3 oktober 2021
- Gästskribent
Andreas Sidkvist och Kajsa Ekis Ekman. Pressfoton
Andreas Sidkvist och Kajsa Ekis Ekman. Pressfoton
Andreas Sidkvist och Kajsa Ekis Ekman. Pressfoton

REPLIK. Nedanstående debattartikel skrevs och skickades in till tidningen ETC;s debattredaktion för fyra dagar sedan som ett svar på journalisten Kajsa Ekis Ekmans ledare i ETC där hon argumenterar för tvångsvaccinering. Då jag inte fått något svar av ETC publicerar jag därför mitt svar till Kajsa här istället.

Text: Andreas Sidkvist (Kavlaner.se)

En kan tycka att ETC som nyligen publicerat en smutskastningsartikel om undertecknad och alla som kavlar ner skulle vilja höra argumenten för vårt ställningstagande. Men på tidningen tycks man tyvärr vara mer intresserade av att profitera på sin smutskastningskampanj än av en riktig debatt om sakfrågorna. Vilket jag beklagar då vänstern också behövs i denna kamp för mänskliga rättigheter.

Bästa Kajsa Ekis Ekman

Jag brukar uppskatta dina vassa och texter och din sista ledare “Ni ger människor ett val – och blir sedan bestörta över att folk väljer” har en viktig poäng med den ologiska vreden mot de som väljer att inte kavla upp. Men din premiss om att alla måste vaccineras för att stoppa covid-19 är felaktig och därmed även slutsatsen att tvångsvaccinering är enda lösningen.

 

Att alla måste vaccineras för att covid-19 ska försvinna stämmer inte eftersom viruset kommer finnas kvar oavsett hur många sprutor folk tar, vilket Anders Tegnell fastslog redan för ett år sedan. Så att indirekt anklaga ovaccinerade för att “vi aldrig blir fria från covid-19 utan kommer få leva i en evig lockdown” är både felaktigt och farligt. Farligt därför att du i nästa mening tycks mena att man p.g.a av ditt felaktiga påstående inte ska få välja själv om man ska vaccinera sig eller inte.

Alla borde ställa sig frågan varför unga, friska eller personer med naturlig immunitet, och därmed bättre skydd mot covid-19, ska tvingas ta villkorligt godkända injektioner som inte minskar smittan eller förhindrar sjukdom. Att övertala barn och unga, som löper mindre risk att drabbas allvarligt av covid-19 än av en vanlig influensa, att ta dessa villkorat godkända injektioner, är speciellt oetiskt och ett brott mot vetenskap och beprövad erfarenhet vilket ett 20-tal läkare upplyser om i Läkartidningen den 21 september.

Att införa vaccinationstvång strider dessutom mot grundlagen som anger att “Var och en är gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp…” Den som vill möjliggöra tvångsvaccinering önskar därför försvaga skyddet för den enskilde genom att ändra Sveriges grundlag. Är det verkligen det du vill Kajsa?

Trots att det saknas vetenskapligt stöd för att införandet av allmänna restriktioner är nödvändigt eller effektivt lade regeringen den 10 september fram ett förslag om vaccinationbevis. Godkänns förslaget av riksdagen skulle det i praktiken innebära att vi får ett system med medicinsk apartheid där de människor som av olika skäl valt att inte injiceras med de villkorat godkända experimentella vaccinen skulle få sin rörelsefrihet och sina rättigheter begränsade. Trots detta har ingen av de remissinstanser som fått tycka till om förslaget, förutom allmänheten, protesterat mot det folkrättsvidriga och ovetenskapliga förslaget.

Jag blir bekymrad över att en av Sveriges främsta opinionsbildare inte tycks vara medveten om att tvingande massvaccinering mot ett luftvägsvirus inte har något med vetenskap eller folkhälsa att göra. Och att de som inte vill injiceras med ett experimentellt mRNA-vaccin som enligt Läkemedelsverket har lett till exceptionellt många anmälda biverkningar kan ha fler orsaker än högerpresidenter, svininfluensa-skandalen och profitdrivna läkemedelsbolag som skäl för sina beslut.

Min erfarenhet är att de som väljer att lita på sitt naturliga immunförsvar gör det för att de är pålästa eller har erfarenheter av allvarliga biverkningar själva, genom anhöriga som drabbats eller genom sitt arbete inom vården, och därför har en sund skepsis mot att kavla upp. Vänsterpartiet är idag enda partiet som säger nej till vaccinpass, vilket är hedervärt, men fler partier behövs för att stoppa förslaget om vaccinationsbevis. För att det ska ske behövs en stark opinion som står upp för vår demokrati, vår grundlag och våra mänskliga rättigheter. Jag hoppas du kommer att bidra till att skapa den opinionen.

Text: Andreas Sidkvist (Kavlaner.se), tidigare hyllad PR-konsult och numera smutskastad miljö- och människorättskämpe som tagit initiativ till kavlaner.se och nejtillapartheid.nu 

Andreas rekommenderar även denna mycket rörande och korta lektion av kanadensisk etikprofessor som alla borde se.

https://www.youtube.com/watch?v=7ZapO8imfuA&t=2s

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq