DHS-insider som avslöjade migrationskryphål kliver fram – Project Veritas

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 19 oktober 2021
- Torbjörn Sassersson
Aaron Stevenson (DHS-logo). Foto: Project Veritas. Montage: NewsVoice

MIGRATIONSPOLITIK I USA. Aaron Stevenson arbetar som underrättelsespecialist för USA:s migrationsmyndighet (USCIS). Han varnar att mycket kriminella människor upprepat kan överklaga ett utvisningsbeslut med argumentet att de utsätts för en rimlig livsfara om de tvingas återvända till sitt hemland och nu ska enskilda migrationshandläggare kunna ta egna direktbeslut utan överinseende av högre instans.

Project Veritas har publicerat en intervju med insidern Aaron Stevenson med en anställning på Department of Homeland Security (DHS). Från den positionen arbetar han för USCIS. Stevenson säger att generaldirektören på USCIS meddelat att beslutsprocessen ska flyttas från domarmyndigheten till enskilda handläggare på det amerikanska migrationsverket. Syftet med att flytta beslutsprocessen till handläggare handlar om att “förkorta handläggningstiderna”.

“An email sent out by the Director of USCIS, which notified us about a rule change coming forward, is going to shift the adjudicative authority of defensive asylum away from immigration judges and giving it to asylum officers, which are USCIS”.

Policy-ändringen uppges kunna förenkla bedömningsprocessen för vissa individer som påträffas vid eller i närheten av gränsen, och att det nya förfarandet ska kunna hjälpa de migranter som hävdar en trovärdig rädsla för förföljelse eller tortyr om de tvingas tillbaka till sitt hemland.

Aaron Stevenson säger att det nya direktivet är ett mycket stort ingrepp i den amerikanska invandringspolitiken med förödande konsekvenser för den amerikanska säkerheten. Han varnar att kriminella kan hävda rimlig livsfara genom upprepade överklaganden ända till dess att de får ett fripass in i USA med följden att de även får arbetstillstånd och medborgarskap.

Om enskilda asyl- och migrationshandläggare får denna befogenhet kommer det bli enkelt för kriminella att komma in i landet.

Stevenson som intervjuades av James O’Keefe, grundare av Project Veritas, säger att han med all sannolikhet nu kommer att sparkas från jobbet på DHS, men att det är viktigare att allmänheten får veta hur det går till och att USA utsätts för risker. Han säger att engagerade amerikaner kan gå till Regulations.gov för att göra sina röster hörda om invandringsfrågor.

Text och översättning: Torbjörn Sassersson

Källa

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq