Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

34%

34.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera. Uppd. 19/4 kl 01:30.

Sverige bör förbereda sig på elbrist vintern 2021

publicerad 25 oktober 2021
- Tege Tornvall
"Het" vinter i stad. Foto: Şahin Sezer Dinçer. Licens: Burst.shopify.com

TEKNIK & OPINION. De svenska myndigheterna Svenska Kraftnät och Energimyndigheten är väl medvetna om att Sverige kan få elbrist under inte bara en vecka utan två om det bli en kall vinter, men i sin planering utgår de bara från en veckas elbrist.

Text: Tege Tornvall, nätverket Klimatsans | Temabild: Vinter i stad. Foto: Şahin Sezer Dinçer. Licens: Burst.shopify.com

Om elbristen blir längre, kan vissa kunder bli utan. Ansvariga myndigheter kan helt enkelt tvingas koppla bort kunder kortare tider. Med hänsyn till produktion och försörjning står då enskilda hushåll först i tur.

Därnäst kommer detaljhandel och därpå andra småföretag. Mer samhällsviktiga funktioner som vård och omsorg och tung basindustri värnas i det längsta men kan även de drabbas vid längre elbrist.

Sådant upplever nu främst tyska och brittiska hushåll och mindre företag. Där råder ren energibrist när det blåser för litet eller är molnigt eller mörkt– svårt att förutse och planera för.

Detta fick deltagarna höra när Tekniska Föreningen med Elektriska Klubben hade möte i Västerås den 14 oktober med Sveriges elförsörjning som tema.

Där redogjorde experter från Energimyndigheten och Svenska Kraftnät för hur de planerar inför trolig energibrist kommande vinter. Nämligen för en veckas elbrist men inte för två veckors eller längre.

Svenska hushåll och småföretag kan därför tvingas bunkra basförnödenheter i förväg för att gardera sig. Svensk energipolitik har alldeles i onödan skapat en krissituation med höga elpriser och hotande eller faktisk elbrist.

Lagom till kommande val blir det aktuellt att ställa ansvariga politiker och andra beslutsfattare till svars för detta. Svårt att slippa undan!

Text: Tege Tornvall, nätverket Klimatsans


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq