EU-parlamentariker motsätter sig starkt coronarepressionen

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 23 oktober 2021
- Torbjörn Sassersson
Christine Andersson, EU-parlamentariker. Foto: DVO Annual News

En grupp av parlamentariker i EU-parlamentet höll en presskonferens den 22 oktober i vilket de framförde en mycket stark kritik mot den pågående coronarepressionen som Europas folk är föremål för.

Text: Torbjörn Sassersson, NewsVoic, text uppdaterad kl 12:37

Presskonferensen bestod av deltagarna Francesca Donato (Committee on Petitions, Italien) Christine Andersson (Committee on Culture and Education, Tyskland), Ivan Vilibor Sincic (Committee on the Environment, Public Health and Food Safety, Kroatien) och Cristian Terhes (Committee on Employment and Social Affairs, Rumänien) var ledande talare.

Ytterligare en person i panelen är ej namngiven. Cristian Terhes säger att flera EU-anställda i parlamentet deltog online under presskonferensen och att de som grupp har ett brett stöd inom parlamentet.

Presskonferensen kan liknas vid läkargruppen America’s Frontline Doctors i USA som i ett tidigare skede av coronakrisen gick ut med budskapen, att det finns en bakomliggande agenda som utsätter hela världen för en destruktiv lockdown samt att Covid-19 inte alls är en obotlig sjukdom och att fungerande läkemedels förtrycks eller förbjuds runt om i världen.

Christine Andersson, EU-parlamentariker. Foto: DVO Annual News
Christine Andersson, EU-parlamentariker. Foto: DVO Annual News

Christine Andersson: Covid-19 är inte hotet utan regeringar som nu utnyttjar krisen för att förtrycka sina medborgare

Christine Andersson med positioner inom flera EU-kommittér säger att de är oklart varför EU-medborgare överhuvudtaget ska lyda under de pågående covidrestriktionerna. Hon säger att de civila rättigheterna begränsas och att människor inte längre kan ta sina friheter för givna utan att alla nu måste kämpa för att få behålla dem.

Andersson säger att Covid-19 inte är hotet utan regeringar som utnyttjar krisen för att förtrycka sina medborgare. Förtrycket får inte längre tolereras och med de orden avslutar Christine Andersson sitt framförande.

Francesca Donato, EU-parlamentariker. Foto: DVO Annual News
Francesca Donato, EU-parlamentariker. Foto: DVO Annual News

Francesca Donato: Alla måste agera nu mot repressionen

Parlamentarikern Francesca Donato har tidigare uttryckt sina farhågor gällande riskerna och den låga effektiviteten med covidvcciner. Hon skrev i augusti 2021 att biverkningarna av covidvacciner är kraftigt underrapporterade eftersom det inte finns någon aktiv övervakning.

Hon skriver:

“De möjliga långsiktiga reaktionerna på mRNA-vacciner, som aldrig tidigare har godkänts för människor, är fortfarande okända.”

Under sitt muntliga framförande understödjer hon Christine Anderssons varningar om de mänskliga rättigheterna. Situationen i Europa är förskräcklig och en rad självklara värden är redan utplånade, säger hon.

Vaccinmandaten för att få delta i samhället är en stor diskrimination. EU påtvingar nu medborgare en både invasiv och riskabel hälsobehandling, vaccinationer som i realiteten inte alls är frivilliga utan istället hårt villkorade, varnar Francesca Donato och hon säger att förlusten av en anställning och fundamentala rättigheter i sig är bevis för att det alls inte existerar en frivillighet.

Donato säger att alla nu måste agera mot repressionen.

“Vi måste alla stå upp för försvaret av mänskliga rättigheter i Europa och vi måste göra det tillsammans och vi måste göra det nu. Vi kan inte vänta längre. Många lider och förlorar sina jobb. Många familjer förlorar sina pengar som de ska leva på”.

Ivan Vilibor Sincic, EU-parlamentariker. Foto: DVO Annual News
Ivan Vilibor Sincic, EU-parlamentariker. Foto: DVO Annual News

Ivan Vilibor Sincic: Det ovetenskapliga digitala vaccinpasset måste överges

Ivan Vilibor Sincic som sitter i EU-kommittén för miljö, allmänhetens hälsa och matsäkerhet säger att vaccinationscertifikatet (Digital Green Certificate, DGC) är kontraproduktivt och ger en ovetenskaplig upplevelse av trygghet.

Certifikatet krävs i många länder för att få handla mat, besöka en offentlig byggnad etc. Nu ackumuleras vetenskapliga data som eliminerar behovet av det gröna certifikatet.

Certifiktatet fungerar i själva verket snarare som en licens för att sprida sjukdom och upprätthålla en falsk bild av säkerhet, men han. DGC måste överges, säger Vilibor Sincic.

Sincic avslutar sitt framförande med att han ger sitt fulla stöd till de EU-administratörer som hotas med uppsägning från sina poster i EU-parlamentet. Han säger att all medicinsk behandling måste ske med ett medgivande från mottagaren och att det inte får villkoras.

Cristian Terhes, EU-parlamentariker. Foto: DVO Annual News
Cristian Terhes, EU-parlamentariker. Foto: DVO Annual News

Cristian Terhes: “Vi är här för er och vi kommer att kämpa för er”

Cristian Terhes som inledde presskonferensen avslutar den med en rad kraftfulla och tydliga konstateranden om det urusla läget i Europa där många människor lider. Han säger att EU-medborgare påtvingas medicinsk behandling (mRNA-vacciner) trots att de har bevis för genomgången Covid-19-infektion och således är naturligt skyddade av sina egna antikroppar.

Trots det naturliga skyddet förlorar de jobbet om de inte tar vaccinet, säger Terhes.

Terhes uppger att EU-anställda inte får återvända till sina arbetsplatser om de inte vaccineras och att medborgare över hela EU utsätts för ett omfattande hot. Den negativa utvecklingen till och med hotar det parlamentariska och demokratiska arbetet inom EU eftersom parlamentariker och administrativ personal påtvingas vaccin för att få komma in i parlamentsbyggnaderna. De anställda hotas och är rädda för att förlora sina jobb. Det handlar om 1000-tals människor kopplade till centrala EU.

Terhes påpekar det, som upprepats av medicinsk expertis sedan minst 1 år, att fullt friska människor inte längre kan resa eller leva med sina fundamentala fri- och rättigheter i behållning. Han frågar retoriskt om detta verkligen är det EU som vi vill ha och han poängterar att folk över hela EU idag plötsligt slåss för sina mänskliga rättigheter och för friheten att få ha bibehållen kontroll över sin egen kropp!

Terhes slutord lyder:

“Vi är här för er och vi kommer att kämpa för er”.

 

Text: Torbjörn Sassersson, NewsVoice

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Clif High som kallats “Världens smartaste människa” får sina prediktioner och situationer från dataanalyser via ett program som han utvecklat i egenskap av IT-snille. Han sålde sina analyser tidigare, men har sedan ett antal år övergått till att redogöra för dem. Jag har följt honom i många år nu, och han går igenom många olika samhällsaspekter i sin “Woo”-serie.

  I länken förmedlar Clif High var världen just nu befinner sig ur maktövertagandeaspekten och vaccinaspekten, och den som är intresserad hittar fler inslag med Clif High på plattformen Forbidden Knowledge:
  https://forbiddenknowledgetv.net/chrono-woo/

  • Det är en ok sammanfattning, han har fattat vad det handlar om, om jag fattat det rätt, även ur ett stats- och råkapitalistisktmonopolistiskt perspektiv. Vet dock inte om han nämnde kanada som ytterligare ett av de kidnappade länderna, men det handlar om samtliga i det ‘brittiska’ ‘samväldet’

   • Om man har både Clif Highs analys och Reiner Fuelmichs i en annan artikel, så tror jag bilder blir ganska klar.

    Jag tror att Sverige är lite på undantag, (som Schweitz men inte med så mycket slott, blodlinjer och storkapitalister). Wallenberg håller kungadömet om ryggen, hans barn har bosatt sig långt utanför strålningsmasterna, och serverhallar och megaföretag har vågat sig hit eftersom de vill slippa upplopp och kravaller (förvisso har de gratis el, men det är kanske bara ett svepskäl?). Kanske har en större andel av vaccinerna också varit av placebokvalitet? Självklart bara spekulationer!

 • Clif High som kallats “Världens smartaste människa” får sina prediktioner och situationer från dataanalyser via ett program som han utvecklat i egenskap av IT-snille. Han sålde sina analyser tidigare, men har sedan ett antal år övergått till att redogöra för dem. Jag har följt honom i många år nu, och han går igenom många olika samhällsaspekter i sin “Woo”-serie.

  I länken förmedlar Clif High var världen just nu befinner sig ur maktövertagandeaspekten och vaccinaspekten, och den som är intresserad hittar fler inslag med Clif High på plattformen Forbidden Knowledge:
  https://forbiddenknowledgetv.net/chrono-woo/

  • Det är en ok sammanfattning, han har fattat vad det handlar om, om jag fattat det rätt, även ur ett stats- och råkapitalistisktmonopolistiskt perspektiv. Vet dock inte om han nämnde kanada som ytterligare ett av de kidnappade länderna, men det handlar om samtliga i det ‘brittiska’ ‘samväldet’

   • Om man har både Clif Highs analys och Reiner Fuelmichs i en annan artikel, så tror jag bilder blir ganska klar.

    Jag tror att Sverige är lite på undantag, (som Schweitz men inte med så mycket slott, blodlinjer och storkapitalister). Wallenberg håller kungadömet om ryggen, hans barn har bosatt sig långt utanför strålningsmasterna, och serverhallar och megaföretag har vågat sig hit eftersom de vill slippa upplopp och kravaller (förvisso har de gratis el, men det är kanske bara ett svepskäl?). Kanske har en större andel av vaccinerna också varit av placebokvalitet? Självklart bara spekulationer!

 • Jag har många gånger på olika sätt argumenterat på alternativa medier för att den världsomfattande nyordning som av World Economic Forum kallas “BUILD BACK BETTER och GREAT RESET, som vi nu ser allt tydligare realiseras, är en ny upplaga av det som skedde i trettiotalets Tyskland – men den här gången världsomfattande – styrs i bakgrunden av Katolska kyrkan.

  Denna omdaning verkställs till väldigt stor del genom att Kanonisk rätt införs i nationerna.

  Det skedde 1933 i och med Rikskonkordatet. Och nu sker det igen i accelererande fart.

  Det började på allvar i västvärlden för tjugo år sedan i och med att USA införde undantagslagar (Patriot Act) och nu används Klimatskrämsel och Corona som förevändningar för att införa undantagslagar som tar ifrån befolkningen friheten och ägandet.

  Här är ett extremt viktigt föredrag som redogör för detta. Det är Richard Bennett, som under många år var präst inom Katolska kyrkan som berättar om hur det går till.

  Lyssna på vad han säger! Vi behöver få kunskap om det och ge den vidare!

  https://www.youtube.com/watch?v=oWNd5nZLlDQ&t=273s

  (Richard Bennett – Vatican Control Through Civil Law)

  Styrdokumenten, internationellt sett, finns i AGENDA 2030, som gavs ut av FN 2015. Samma år kom LAUDATO SI’, som vänder sig till den skara på över en miljard som tillhör denna kyrka – och därtill hela den ekumeniska skaran som följer i dss fotspår.

  Många länder har officiellt upprättat konkordat med Heliga stolen. 

  Organisationen Concord arbetar intensivt i Europa med implementeringen. Svenska kyrkan är mycket aktiv i detta arbete – och många andra församlingar.

  I Sverige filas det på krislagstiftningen och åtgärder mot det som benämns “gråzonsproblematik”.

 • Jag har många gånger på olika sätt argumenterat på alternativa medier för att den världsomfattande nyordning som av World Economic Forum kallas “BUILD BACK BETTER och GREAT RESET, som vi nu ser allt tydligare realiseras, är en ny upplaga av det som skedde i trettiotalets Tyskland – men den här gången världsomfattande – styrs i bakgrunden av Katolska kyrkan.

  Denna omdaning verkställs till väldigt stor del genom att Kanonisk rätt införs i nationerna.

  Det skedde 1933 i och med Rikskonkordatet. Och nu sker det igen i accelererande fart.

  Det började på allvar i västvärlden för tjugo år sedan i och med att USA införde undantagslagar (Patriot Act) och nu används Klimatskrämsel och Corona som förevändningar för att införa undantagslagar som tar ifrån befolkningen friheten och ägandet.

  Här är ett extremt viktigt föredrag som redogör för detta. Det är Richard Bennett, som under många år var präst inom Katolska kyrkan som berättar om hur det går till.

  Lyssna på vad han säger! Vi behöver få kunskap om det och ge den vidare!

  https://www.youtube.com/watch?v=oWNd5nZLlDQ&t=273s

  (Richard Bennett – Vatican Control Through Civil Law)

  Styrdokumenten, internationellt sett, finns i AGENDA 2030, som gavs ut av FN 2015. Samma år kom LAUDATO SI’, som vänder sig till den skara på över en miljard som tillhör denna kyrka – och därtill hela den ekumeniska skaran som följer i dss fotspår.

  Många länder har officiellt upprättat konkordat med Heliga stolen. 

  Organisationen Concord arbetar intensivt i Europa med implementeringen. Svenska kyrkan är mycket aktiv i detta arbete – och många andra församlingar.

  I Sverige filas det på krislagstiftningen och åtgärder mot det som benämns “gråzonsproblematik”.

 • Men innan de avgår, ska de fatta ett nytt beslut ang boksjevikpasset samt be om ursäkt för att de införde det

 • Antingen är det här klassisk damage control nu när topplocket gått, el så är det the real deal. Jag är mkt tveksam till det senare. Så sent som i juni 2021 röstade ‘eu’ ‘parlamentet’, med megamajoritet (ca 540 för, ca 90 emot, ca 50 lade ned) igenom beslutet om ‘vccn’ ‘pass’ för hela ‘unionen’. Nu går de ut och säger att de är emot dessa sina egna repressioner samt påtalar att ‘de har ett brett stöd för sina uttalanden. Det här blir bara farligare och farligare, och mer och mer löjligt. Nu när Folk verkligen fått nog, pga de ger sig på våra minsta och inte minst använder använder aborterade foster i sina vidriga gifter, då försöker dessa ‘representanter’ stilla Folkets vrede. Det kallas för ‘att köpa sig tid’. De ‘parlamentariker’ som verkligen menar vad de säger kring motstånd mot detta krig mot den egna befolkningen, borde ha den intellektuella hederligheten att avgå

  • Ja, du kan ha rätt i det. Kanske är den kritiska gruppen bara skådespelare. Kanske är gruppen representanter ur de 90 som röstade emot? Den som lever får se…

   • Exakt, Vi vet inte. Men vad Vi vet är att de startat ett regelvidrigt krig mot Oss, bokstavligen talat, o de som lade ned + de som röstade emot utgör ca 20-25% av det absurt avlönade ‘parlamentet’ (de skulle närsomhelst kunna avgå o visa att de står bakom sina egna ord). Samtliga av dessa sk ledamöter i denna sk kammare har hela tiden sedan den här farsen sattes igång av ‘de’, stöttat ‘dem’. Möjligen mer el mindre villigt. Vad Vi också vet är att ‘parlamentets ledamöter’ i april 2020 röstade för en resolution som förbjöd ‘hatretorik’ (ie kritik) mot ‘vaccnrn’ (så nu gäller alltså hmf lagen oxå produkter..)(kallas även för att ‘flytta fram sina positioner). Detta ‘beslut’ har de heller inte tagit avstånd fr.., iallafall mig veterligen

    • De politiker som inte rätar in sig i ledet får löpa gatlopp i pressen angående verkliga eller konstruerade skandaler. Utgör de ett riktigt hot kan de eventuellt uppgraderas till att råka ut för den “ensamme galningen”. Men de får nog ett par vänliga varningar innan.

     • Jo ‘de’ har ju ett modus operandi o detta mops innefattar tyvärr även det sistnämnda. Bl a därför är det ett krig mot Mänskligheten, för när individer el gruppr tar till dessa patetiska men otäcka ‘metoder’ för att dölja uppenbar falskhet, dvs med alla medel trycker tillbaka inform, då är det en fullskalig konflikt Vi är inne. Vårt medvetande/insikt om att det ev är så, utjämnar oddsen betydligt

  • För säkerhets skull blir det lika bra att repa alla så vi kan “Build Back Better” på vårt eget vis. Sen har vi ju ändock sett några nationella politiker i t.ex. Finland och Italien som i ett tidigt skede sa ifrån angående plandemin. Men som med all cancer finns det god- och elakartad sådan men det är ju fortfarande cancer.

 • När en civilisation går in i rädsla och trygghet från entreprenörskap, skönhet och äventyr, är den slut. Den här cykelen brukar ta 250 år.
  Total trygghet är stagnation i detta universum.

 • Men innan de avgår, ska de fatta ett nytt beslut ang boksjevikpasset samt be om ursäkt för att de införde det

 • Antingen är det här klassisk damage control nu när topplocket gått, el så är det the real deal. Jag är mkt tveksam till det senare. Så sent som i juni 2021 röstade ‘eu’ ‘parlamentet’, med megamajoritet (ca 540 för, ca 90 emot, ca 50 lade ned) igenom beslutet om ‘vccn’ ‘pass’ för hela ‘unionen’. Nu går de ut och säger att de är emot dessa sina egna repressioner samt påtalar att ‘de har ett brett stöd för sina uttalanden. Det här blir bara farligare och farligare, och mer och mer löjligt. Nu när Folk verkligen fått nog, pga de ger sig på våra minsta och inte minst använder använder aborterade foster i sina vidriga gifter, då försöker dessa ‘representanter’ stilla Folkets vrede. Det kallas för ‘att köpa sig tid’. De ‘parlamentariker’ som verkligen menar vad de säger kring motstånd mot detta krig mot den egna befolkningen, borde ha den intellektuella hederligheten att avgå

  • Ja, du kan ha rätt i det. Kanske är den kritiska gruppen bara skådespelare. Kanske är gruppen representanter ur de 90 som röstade emot? Den som lever får se…

   • Exakt, Vi vet inte. Men vad Vi vet är att de startat ett regelvidrigt krig mot Oss, bokstavligen talat, o de som lade ned + de som röstade emot utgör ca 20-25% av det absurt avlönade ‘parlamentet’ (de skulle närsomhelst kunna avgå o visa att de står bakom sina egna ord). Samtliga av dessa sk ledamöter i denna sk kammare har hela tiden sedan den här farsen sattes igång av ‘de’, stöttat ‘dem’. Möjligen mer el mindre villigt. Vad Vi också vet är att ‘parlamentets ledamöter’ i april 2020 röstade för en resolution som förbjöd ‘hatretorik’ (ie kritik) mot ‘vaccnrn’ (så nu gäller alltså hmf lagen oxå produkter..)(kallas även för att ‘flytta fram sina positioner). Detta ‘beslut’ har de heller inte tagit avstånd fr.., iallafall mig veterligen

    • De politiker som inte rätar in sig i ledet får löpa gatlopp i pressen angående verkliga eller konstruerade skandaler. Utgör de ett riktigt hot kan de eventuellt uppgraderas till att råka ut för den “ensamme galningen”. Men de får nog ett par vänliga varningar innan.

     • Jo ‘de’ har ju ett modus operandi o detta mops innefattar tyvärr även det sistnämnda. Bl a därför är det ett krig mot Mänskligheten, för när individer el gruppr tar till dessa patetiska men otäcka ‘metoder’ för att dölja uppenbar falskhet, dvs med alla medel trycker tillbaka inform, då är det en fullskalig konflikt Vi är inne. Vårt medvetande/insikt om att det ev är så, utjämnar oddsen betydligt

  • För säkerhets skull blir det lika bra att repa alla så vi kan “Build Back Better” på vårt eget vis. Sen har vi ju ändock sett några nationella politiker i t.ex. Finland och Italien som i ett tidigt skede sa ifrån angående plandemin. Men som med all cancer finns det god- och elakartad sådan men det är ju fortfarande cancer.

 • När en civilisation går in i rädsla och trygghet från entreprenörskap, skönhet och äventyr, är den slut. Den här cykelen brukar ta 250 år.
  Total trygghet är stagnation i detta universum.

 • Gott att se att det är några politiker som har förstått sitt uppdrag. Synd bara att de är i minoritet.

 • Gott att se att det är några politiker som har förstått sitt uppdrag. Synd bara att de är i minoritet.

 • Svenska riksdagsledamöter tiger ännu och hukar sig.

  Jag har slutat att skriva till dem. Väldigt få svarade ens. Jag har skickat mycket klargörande uttalanden av forskare och läkare och andra experter som varnat kraftfullt för myndigheternas åtgärder och uttalanden till många av dem.

  Nästan ingen respons alls.

  Några få svarade fåordigt.

  En svarade inledningsvis med motargument, men ville sedan inte diskutera och sade att de hade “sina egna sakkunniga” och därför inte behövde ta in annan information.

  När ska de inse att de borde ha lyssnat på alla dessa läkare och forskare, statistikexperter, ekonomer… som varnat för den närmande katastrofen som en dag nog kommer över även de flesta av dem själva och deras nära som en tsunami?

  • Ja, Hans Dahl, hur mycket ska en människa orka och tåla, innan den antingen reser sig och säger, att nu får det vara nog? Risken är nog mer den att människan resignerar, eller så kanske det är dags att fördjupa sig om den historiska maktstrukturen, som varit under flera hundra år och som forfarande finns, alla dessa “sällskap” kanske kan bidra med lite mer tydlighet om vad som pågår och pågått sedan lång tid tillbaka…Att skriva och vänta svar det har jag dålig erfarenhet utav, när det gäller vår regerin och våra myndigheter, jag har mött så mycket nonschalans så det är otäckt…

   Ha en fin fortsättning på hösten!

    • De som sviker oss är vi förhindrade att ”sparka”.
     Det måste vara ett enastående svenskt fenomen?
     Förklara det någon som kan?
     När miste svenska folket den rättigheten?

     • 1974 tror jag, när 1809 års författning försvann ut genom fönstret i en kuppliknande form genomförd av ‘sociala’ ‘demokraterna,, tidigare fanns riksrättsförfarandet

     • Nej, det är inte enbart ett svenskt fenomen. Det är ett fenomen som kommit till Sverige och som har brett ut sig som en bakteriehärd bland många av de styrande.

      I själva verket är juridisk immunitet, vilket innebär att någon inte kan dömas, och dess efterföljare, att någon inte kan sparkas, ett mycket gammalt fenomen.

      Redan 1302 förklarade påve Bonifatius VIII i sin bulla Unam sanctam att han stod över alla andra och att han inte kunde dömas av någon. Hela prästerskapet och andra yrkesutövare inom Katolska kyrkan har kunnat undgå straff för den enormt utbredda pedofili som avslöjats. Bara ett fåtal har kunnat dömas i världsliga domstolar eftersom denna mäktiga kyrka hävdat att deras anställda i första hand tillhör Katolska kyrkan och bara i andra hand är medborgare i någon nation. Men istället för att bestraffa dem som avslöjats har de endast förflyttats till en annan ort, där de kunnat fortsätta sina smutsiga gärningar.

      I Sverige har kungen fullständig immunitet.

      Men i praktiken har ledande tjänstemän och politiker kommit att bli oantastbara genom Olof Palmes upphävande av tjänstemannaansvaret och Regeringens nästan totala kontroll av tillsättning av ledande jurister och myndighetschefer.

      Dan Eliasson är det nog många som skulle vilja se stå inför en opartisk domstol. Istället har han farit fram som ett jehu i en rad myndigheter och möblerat om där för att konsolidera makten. Nu är han generaldirektör för Regeringskasliet, där han “ser över” Sveriges krislagstiftning.

      • Oj, bra info. Skandal hur ‘de’ alltmer pushar via sina utvalda sickos, för hur vårt Sverige ska förstöras. Ett Sverige ooch Norden (o övr Västvärlden) som never kommer acceptera ‘deras’ ploj,

   • Det är de med fina titlar som ständigt intervjuas i statsfinansrerade TV:n och pressen.

    Har du, Ronny Rydström någonsin frågat dig varför aldrig någon av de forskare som bestämt hävdar att klimatskrämseln är bygd på lögner tillåts debattera med dessa
    TV-soffe-“experter”?

  • Hans, de vet redan varför de inte svarar. Dessa sk ‘riksdagsrepresentr’ får mkt mer betalt om de inte svarar..de ska inte svara..får inte svara. Det är bara det att 8/10 inte insett det. Samma 8/10 som ‘streamar, o/el bara läser o/el tittar på ‘media’,, så är det

 • Svenska riksdagsledamöter tiger ännu och hukar sig.

  Jag har slutat att skriva till dem. Väldigt få svarade ens. Jag har skickat mycket klargörande uttalanden av forskare och läkare och andra experter som varnat kraftfullt för myndigheternas åtgärder och uttalanden till många av dem.

  Nästan ingen respons alls.

  Några få svarade fåordigt.

  En svarade inledningsvis med motargument, men ville sedan inte diskutera och sade att de hade “sina egna sakkunniga” och därför inte behövde ta in annan information.

  När ska de inse att de borde ha lyssnat på alla dessa läkare och forskare, statistikexperter, ekonomer… som varnat för den närmande katastrofen som en dag nog kommer över även de flesta av dem själva och deras nära som en tsunami?

  • Ja, Hans Dahl, hur mycket ska en människa orka och tåla, innan den antingen reser sig och säger, att nu får det vara nog? Risken är nog mer den att människan resignerar, eller så kanske det är dags att fördjupa sig om den historiska maktstrukturen, som varit under flera hundra år och som forfarande finns, alla dessa “sällskap” kanske kan bidra med lite mer tydlighet om vad som pågår och pågått sedan lång tid tillbaka…Att skriva och vänta svar det har jag dålig erfarenhet utav, när det gäller vår regerin och våra myndigheter, jag har mött så mycket nonschalans så det är otäckt…

   Ha en fin fortsättning på hösten!

    • De som sviker oss är vi förhindrade att “sparka”.
     Det måste vara ett enastående svenskt fenomen?
     Förklara det någon som kan?
     När miste svenska folket den rättigheten?

     • 1974 tror jag, när 1809 års författning försvann ut genom fönstret i en kuppliknande form genomförd av ‘sociala’ ‘demokraterna,, tidigare fanns riksrättsförfarandet

     • Nej, det är inte enbart ett svenskt fenomen. Det är ett fenomen som kommit till Sverige och som har brett ut sig som en bakteriehärd bland många av de styrande.

      I själva verket är juridisk immunitet, vilket innebär att någon inte kan dömas, och dess efterföljare, att någon inte kan sparkas, ett mycket gammalt fenomen.

      Redan 1302 förklarade påve Bonifatius VIII i sin bulla Unam sanctam att han stod över alla andra och att han inte kunde dömas av någon. Hela prästerskapet och andra yrkesutövare inom Katolska kyrkan har kunnat undgå straff för den enormt utbredda pedofili som avslöjats. Bara ett fåtal har kunnat dömas i världsliga domstolar eftersom denna mäktiga kyrka hävdat att deras anställda i första hand tillhör Katolska kyrkan och bara i andra hand är medborgare i någon nation. Men istället för att bestraffa dem som avslöjats har de endast förflyttats till en annan ort, där de kunnat fortsätta sina smutsiga gärningar.

      I Sverige har kungen fullständig immunitet.

      Men i praktiken har ledande tjänstemän och politiker kommit att bli oantastbara genom Olof Palmes upphävande av tjänstemannaansvaret och Regeringens nästan totala kontroll av tillsättning av ledande jurister och myndighetschefer.

      Dan Eliasson är det nog många som skulle vilja se stå inför en opartisk domstol. Istället har han farit fram som ett jehu i en rad myndigheter och möblerat om där för att konsolidera makten. Nu är han generaldirektör för Regeringskasliet, där han “ser över” Sveriges krislagstiftning.

      • Oj, bra info. Skandal hur ‘de’ alltmer pushar via sina utvalda sickos, för hur vårt Sverige ska förstöras. Ett Sverige ooch Norden (o övr Västvärlden) som never kommer acceptera ‘deras’ ploj,

   • Det är de med fina titlar som ständigt intervjuas i statsfinansrerade TV:n och pressen.

    Har du, Ronny Rydström någonsin frågat dig varför aldrig någon av de forskare som bestämt hävdar att klimatskrämseln är bygd på lögner tillåts debattera med dessa
    TV-soffe-“experter”?

  • Hans, de vet redan varför de inte svarar. Dessa sk ‘riksdagsrepresentr’ får mkt mer betalt om de inte svarar..de ska inte svara..får inte svara. Det är bara det att 8/10 inte insett det. Samma 8/10 som ‘streamar, o/el bara läser o/el tittar på ‘media’,, så är det

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *