EU-parlamentariker motsätter sig starkt coronarepressionen

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 23 oktober 2021
- Torbjörn Sassersson
Christine Andersson, EU-parlamentariker. Foto: DVO Annual News

En grupp av parlamentariker i EU-parlamentet höll en presskonferens den 22 oktober i vilket de framförde en mycket stark kritik mot den pågående coronarepressionen som Europas folk är föremål för.

Text: Torbjörn Sassersson, NewsVoic, text uppdaterad kl 12:37

Presskonferensen bestod av deltagarna Francesca Donato (Committee on Petitions, Italien) Christine Andersson (Committee on Culture and Education, Tyskland), Ivan Vilibor Sincic (Committee on the Environment, Public Health and Food Safety, Kroatien) och Cristian Terhes (Committee on Employment and Social Affairs, Rumänien) var ledande talare.

Ytterligare en person i panelen är ej namngiven. Cristian Terhes säger att flera EU-anställda i parlamentet deltog online under presskonferensen och att de som grupp har ett brett stöd inom parlamentet.

Presskonferensen kan liknas vid läkargruppen America’s Frontline Doctors i USA som i ett tidigare skede av coronakrisen gick ut med budskapen, att det finns en bakomliggande agenda som utsätter hela världen för en destruktiv lockdown samt att Covid-19 inte alls är en obotlig sjukdom och att fungerande läkemedels förtrycks eller förbjuds runt om i världen.

Christine Andersson, EU-parlamentariker. Foto: DVO Annual News
Christine Andersson, EU-parlamentariker. Foto: DVO Annual News

Christine Andersson: Covid-19 är inte hotet utan regeringar som nu utnyttjar krisen för att förtrycka sina medborgare

Christine Andersson med positioner inom flera EU-kommittér säger att de är oklart varför EU-medborgare överhuvudtaget ska lyda under de pågående covidrestriktionerna. Hon säger att de civila rättigheterna begränsas och att människor inte längre kan ta sina friheter för givna utan att alla nu måste kämpa för att få behålla dem.

Andersson säger att Covid-19 inte är hotet utan regeringar som utnyttjar krisen för att förtrycka sina medborgare. Förtrycket får inte längre tolereras och med de orden avslutar Christine Andersson sitt framförande.

Francesca Donato, EU-parlamentariker. Foto: DVO Annual News
Francesca Donato, EU-parlamentariker. Foto: DVO Annual News

Francesca Donato: Alla måste agera nu mot repressionen

Parlamentarikern Francesca Donato har tidigare uttryckt sina farhågor gällande riskerna och den låga effektiviteten med covidvcciner. Hon skrev i augusti 2021 att biverkningarna av covidvacciner är kraftigt underrapporterade eftersom det inte finns någon aktiv övervakning.

Hon skriver:

“De möjliga långsiktiga reaktionerna på mRNA-vacciner, som aldrig tidigare har godkänts för människor, är fortfarande okända.”

Under sitt muntliga framförande understödjer hon Christine Anderssons varningar om de mänskliga rättigheterna. Situationen i Europa är förskräcklig och en rad självklara värden är redan utplånade, säger hon.

Vaccinmandaten för att få delta i samhället är en stor diskrimination. EU påtvingar nu medborgare en både invasiv och riskabel hälsobehandling, vaccinationer som i realiteten inte alls är frivilliga utan istället hårt villkorade, varnar Francesca Donato och hon säger att förlusten av en anställning och fundamentala rättigheter i sig är bevis för att det alls inte existerar en frivillighet.

Donato säger att alla nu måste agera mot repressionen.

“Vi måste alla stå upp för försvaret av mänskliga rättigheter i Europa och vi måste göra det tillsammans och vi måste göra det nu. Vi kan inte vänta längre. Många lider och förlorar sina jobb. Många familjer förlorar sina pengar som de ska leva på”.

Ivan Vilibor Sincic, EU-parlamentariker. Foto: DVO Annual News
Ivan Vilibor Sincic, EU-parlamentariker. Foto: DVO Annual News

Ivan Vilibor Sincic: Det ovetenskapliga digitala vaccinpasset måste överges

Ivan Vilibor Sincic som sitter i EU-kommittén för miljö, allmänhetens hälsa och matsäkerhet säger att vaccinationscertifikatet (Digital Green Certificate, DGC) är kontraproduktivt och ger en ovetenskaplig upplevelse av trygghet.

Certifikatet krävs i många länder för att få handla mat, besöka en offentlig byggnad etc. Nu ackumuleras vetenskapliga data som eliminerar behovet av det gröna certifikatet.

Certifiktatet fungerar i själva verket snarare som en licens för att sprida sjukdom och upprätthålla en falsk bild av säkerhet, men han. DGC måste överges, säger Vilibor Sincic.

Sincic avslutar sitt framförande med att han ger sitt fulla stöd till de EU-administratörer som hotas med uppsägning från sina poster i EU-parlamentet. Han säger att all medicinsk behandling måste ske med ett medgivande från mottagaren och att det inte får villkoras.

Cristian Terhes, EU-parlamentariker. Foto: DVO Annual News
Cristian Terhes, EU-parlamentariker. Foto: DVO Annual News

Cristian Terhes: “Vi är här för er och vi kommer att kämpa för er”

Cristian Terhes som inledde presskonferensen avslutar den med en rad kraftfulla och tydliga konstateranden om det urusla läget i Europa där många människor lider. Han säger att EU-medborgare påtvingas medicinsk behandling (mRNA-vacciner) trots att de har bevis för genomgången Covid-19-infektion och således är naturligt skyddade av sina egna antikroppar.

Trots det naturliga skyddet förlorar de jobbet om de inte tar vaccinet, säger Terhes.

Terhes uppger att EU-anställda inte får återvända till sina arbetsplatser om de inte vaccineras och att medborgare över hela EU utsätts för ett omfattande hot. Den negativa utvecklingen till och med hotar det parlamentariska och demokratiska arbetet inom EU eftersom parlamentariker och administrativ personal påtvingas vaccin för att få komma in i parlamentsbyggnaderna. De anställda hotas och är rädda för att förlora sina jobb. Det handlar om 1000-tals människor kopplade till centrala EU.

Terhes påpekar det, som upprepats av medicinsk expertis sedan minst 1 år, att fullt friska människor inte längre kan resa eller leva med sina fundamentala fri- och rättigheter i behållning. Han frågar retoriskt om detta verkligen är det EU som vi vill ha och han poängterar att folk över hela EU idag plötsligt slåss för sina mänskliga rättigheter och för friheten att få ha bibehållen kontroll över sin egen kropp!

Terhes slutord lyder:

“Vi är här för er och vi kommer att kämpa för er”.

 

Text: Torbjörn Sassersson, NewsVoice

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq