De vård-lösa – Kvinnor med hypotyreos

publicerad 20 oktober 2021
- av Harriet Larsson
Harriet Larsson
Harriet Larsson om kvinnor med hypotyreos
Harriet Larsson

OPINION. När ett patent på en medicin går ut eller inte kan erhållas, då går förståndet också ut hos Big Pharma allierade läkare. Tyvärr är min erfarenhet från långt arbete inom sjukvården att naturläkemedel inte står högt i kurs inom läkarkåren och när ett patent på en medicin gått ut, då först uppmärksammar läkare eller hittar på biverkningar.

Text: Harriet Larsson, Harriets Blogg

Det finns gamla väl beprövade mediciner, som Ivermectin och Hydroxiklorokin, vilka är effektiva mot Covid-19, men som baktalas av WHO och sedan av alltför många av Big Pharma lojala läkare.

Glädjande undantag är läkarna Glenn Dormer och Hanna Åsberg, som bildat aktionsgruppen ”Bota Sverige” och åker runt i landet för att avslöja vilseledande och felaktig informationen kring Covid-19, vilket Newsvoice rapporterat om.

Det skulle behövas fler aktionsgrupper med modiga läkare som avslöjar desinformation om biverkningsfyllda, felaktiga och onödiga mediciner.

Orsaken till att dessa modiga läkare är så få är att Big Pharma bekostar större delen av läkares fortbildning, grupptryck från läkarkåren och dels vill läkare gärna testa nya och dyra läkemedel för att ligga i framkant inom forskning.

Patienter som klagar över biverkningar betraktas lätt som irriterande gnällspikar. Undertecknad är en av dem.

”Den Vård Lösa vården - Underfunktion i sköldkörteln är en växande folksjukdom som drabbar var tionde kvinna eller 458 000 personer i Sverige. Dagens sköldkörtelvård erbjuder ”En medicin för alla” utan hänsyn till individens unika sjukdomsbild eller symptom. Var femte sköldkörtelsjuk, motsvarande 92 000, fortsätter må dåligt trots behandling. 46 000 mår så dåligt att de inte kan arbeta. Förutom stort lidande medför det stora samhällskostnader. Bara ersättningarna till alla som inte kan arbeta uppgår till uppemot 7 miljarder kronor varje år.” - Devardlosa.se

Många kvinnor lider av för låg ämnesomsättning, hypotyreos

Det beror på att sköldkörteln producerar för lite tyreoidea hormoner vars orsak kan vara ärftlig, eller utlöst av kemikalier, gifter och brist på mineraler och vitaminer. Immunförsvaret angriper sköldkörteln, som sitter på halsens framsida och förstör dess körtelvävnad. För mycket fluor i dricksvatten och för lite jod kan också ligga bakom.

Eftersom kroppens alla celler drabbas är symptombilden mycket brokig, med till exempel trötthet, minskad ork, frusenhet, viktuppgång, koncentrationssvårigheter, torr hud, förstoppning, håravfall, led/muskelvärk, hjärtproblem mm. Kroppen går på lågvarv, till skillnad från hypertyreos, när den går på högvarv.

Tyvärr gör alltför många läkare det lätt för sig och ställer drabbade kvinnor i skamvrån, när standardbehandling med levaxin inte hjälper. Beskyllningar om för lite motion, för mycket mat, klimakteriet, ålder, psykiska defekter kommer från läkaren, som viftar överlägset med lab – listan som kan visa normala blodprover.

Tyvärr är läkares utgångspunkt, syns inget avvikande på proverna, då finns det inget, oavsett hur patienten mår.

När levaxin inte hjälper, finns medicinen bara i blodet, därför att den inte går in i kroppens alla celler, vilket gör att symptomen ökar liksom kvinnans förtvivlan. Detta tillstånd kallas för hypotyreos 2, vilket majoriteten av läkarkåren fnyser åt, precis som mot andra epidemiska sjukdomar som elallergi, fibromyalgi, trötthetssyndrom mm. Därför används ofta uttrycket ”hypometabolism” i stället för hypo 2 av de få specialister som finns inom området.

Förr fanns SVBK-epitetet, sveda-värk-bränner-kärring, som numera fått lite finare uttryck inom psykosomatiken, men med samma innebörd. Ett vanligt scenario vid läkarbesök (även vid andra åkommor än vid fel på ämnesomsättningen som sjukvården inte förstår):

Patienten; Jag är så trött på att vara trött
Läkaren; Det är en naturlig del av åldrandet
Patienten; Jag känner inte igen mig själv
Läkaren; Du är säkert stressad, kanske lite deprimerad, jag kan skriva ut lite lugnande och sömntabletter för säkerhets skull
Patienten; Men jag känner mig sjuk
Läkaren; Det finns inget i proverna som visar att du är sjuk
Patienten; Jag är så svullen i kroppen och ökar i vikt trots att jag tränar regelbundet
Läkaren; Det är vanligt att man äter mer än man tror, fortsätt bara att träna
Patienten; Men jag har ju ätit levaxin i 8 år och blir bara sämre
Läkaren; Det är inget fel på medicinen och proverna är helt normala, kanske KBT kan hjälpa dig att tänka positivt i stället för att känna efter för mycket…

Standardbehandling mot för låg ämnesomsättning/hypotyreos1 är syntetiskt framställt levaxin, ibland i kombination med hormonet T3 ”lio” liothyronin, men hos alltför många drabbade kvarstår symptomen, trots att lab-värden är normala, vilket ju beror på att medicinen endast cirkulerar i blodet utan att gå in i kroppens celler, men det har läkare mycket svårt att ta in. Lab listan har samma dignitet som Moses stentavlor hade för Abraham.

Redan 1891 skedde det första behandlingsförsöket med naturligt torkat grishormon/NDT. Då räckte det med att en erfaren läkare bara tittade på patienten, som ofta led av myxödem, svullnad i kroppen. Naturligt hormon/thyroid blev därefter standardbehandling med god effekt. Det störde Big Pharma, eftersom de inte kunde ta patent på grisar.

Lösningen blev ett syntetiskt hormon som de tog fram under 60-talet och som under 80-talet blev allenarådande behandling i stället för det naturliga hormonet. Nu blev det klirr i kassan efter att patent erhölls.

Följden blev att hypotyreos ökade dramatiskt, men det bekymrade inte läkarkåren. Samma scenario skedde, som baktalandet i dag av äldre och effektiva Covid-19 mediciner, av det naturliga grishormonet, som plötsligt blev farligt efter framgångsrik behandling under hela 1900-talet. Problem, som torgfördes från levaxin frälsta läkare var ojämn dosering, hormonet kunde ge hjärtproblem mm. Omsorgen om patienten blev plötsligt stor.

Karin Munsterhjelm, specialist på ämnesomsättningssjukdomar i Finland, numera pensionär:

"De mådde bra med det naturliga hormonet, sedan mindre bra eller direkt uselt i 30 år, tills de återigen fick börja med ursprungsmedicinen”.

Andra kända läkare är Mark Staar och Broda Barnes i USA, som kämpar för återgång till naturligt, torkat grishormon NDT, när annan behandling inte hjälper, men vad bryr sig Big Pharma om att 92 000 kvinnor med hypotyreos mår dåligt och samhällets miljardkostnader för sjukskrivning, när vinsten är drivmedlet, inte att folk blir friska, för då sinar kassan fort. Sjuka skall bara bli lite lagom friska, gärna med biverkningsfyllda mediciner, som kräver nya mediciner….

Trots artiklar och böcker om det naturliga hormonets överlägsenhet, så har förskrivning av hormonet försvårats. Vilket än i dag kräver licens och får endast utfärdas av läkare med förskrivningsrätt. Inom primärvården är motvilligheten stor och kunskapen om olika behandlingsmöjligheter för drabbade hypotyreos patienter är ringa. Dessvärre tillhör många av sjukhusen endokrinologer samma motvilliga skara.

Big Pharmas makt är stor. För mot läkemedelsbolagen och deras allierade (politiker, läkare, forskare) slåss även Gudarna förgäves.

Mer information finns på Devardlosa.se/ samt Skoldkortelforbundet.se

Text: Harriet Larsson, Harriets Blogg