När Kina vänder sig inåt, får världen ont om resurser

publicerad 13 oktober 2021
- Tege Tornvall
The Oriental Pearl Radio & Television Tower

VÄRLDEN. Kinas kommunistparti under Xi Jinping har börjat vända sig inåt för att stärka hemmamarknaden genom att stödja den inhemska industrin och stimulera folkets konsumtion.

I detta ligger också en utjämnande strategi för att minska de stora ekonomiska skillnaderna mellan hundratals miljoner välbeställda i landets östliga delar och lika många mindre lyckligt lottade eller rent fattiga i landets västliga inre.

I näringslivet favoriseras kinesiska och särskilt statsägda företag. Dessa är ofta stora basindustrier med många anställda men låg teknisk nivå. Däremot har många högteknologiska företag helt eller delvis utländska ägare och ledare.

Minskande världshandel och färre och dyrare sjötransporter som följd av covidkrisen gör också Kina mer inåtvänt. Även Kina upplever nu elbrist, eftersom de bojkottar australiskt kol för att pressa Australien att inte stödja Taiwan.

Kina ersätter högkvalitativt australiskt kol med motsvarande från grannlandet Kazakstan i öster. Men i stället för att transportera det på järnväg hämtar Kina det per fartyg från Svarta Havet via Medelhavet, Suez-kanalen, Indiska Oceanen och Sydkinesiska havet. Denna långa sjötransport är dyrare och tar längre tid men för kolet direkt till Kinas västra del med större behov av högvärdigt kol.

Det minskar andra länders tillgång till sådant kol. Kinas större satsning på egen tung industri minskar också tillgången till andra råvaror. Det drabbar västländers leveranskedjor till fordons- och byggföretag och andra industrigrenar.

Helt eller delvis utlandsägda industri- och handelsföretag i Kina missgynnas nu i konkurrensen om material, arbetskraft och finansiering. Investerare i Singapore och Taiwan ser konkurrens med Kinas kommunistparti och regering, två sidor av samma mynt.

Från att ha hyllat rika företagare och populära artister för deras framgångar manar nu Kina dem till samhällsgagnelig gärning och framtoning. Samtidigt vill Kina förbättra sämre ställdas villkor för att skapa en mer enhetlig befolkning.

Bakom kulisserna har Kina stora spänningar mellan den rika växtkusten och det fattigare inlandet och mellan den kalla norden och den varma södern. Med mer inåtvänd politik och ekonomi försöker Kina nu mildra dessa spänningar. Då kan resten av världen hamna utanför.                                                

Text: Tege Tornvall, nätverket Klimatsans 

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • Energi är nyckelresursen i internationell politik. Energi = liv. Utan energi., inget liv. Detta tycks svensk politik bortse från. Skall vi värma oss med åkarbrasor?

  • Hela filosofin blir övertydligt med det du säger. Man har ju också påbörjat kampen mot solen , som är jordens livs-energikälla, genom att spraya himmelen för att vi inte skall “gå under i global uppvärmning!!.”

  • Ja dem där abdikerade i ‘sin riksdag’ bortser sannerligen, men det är ett sedan länge planerat beordrat ‘bortseende’

 • Det rör sig fort. I sin energibrist måste Kina åter importera hödvärdigt kol från Australien och sopar då Covid-anklagelser under mattan. Till skillnad från drömlandet Sverige lever Kina i verkligheten och måste förse sin befolkning med ständigt tillgänglig energi.

  • En annan fråga som inte ens berörs i denna diskussion är vem hade fingret i syltburken i Kina´s energi försörjning? Vem byggde den stora dammen? Varje gång Kina försökte att få en kontrakt med ett land där de kunde få tillgång till råolja och skulle i gengäld bygga upp landets infrastruktur blev det plötslig krig och chansen försvann. Först kontakten med nuvarande Ryssland ger lättnad men som inte räcker. Engdahl:” Fara för Kina.”

 • Energi är nyckelresursen i internationell politik. Energi = liv. Utan energi., inget liv. Detta tycks svensk politik bortse från. Skall vi värma oss med åkarbrasor?

  • Hela filosofin blir övertydligt med det du säger. Man har ju också påbörjat kampen mot solen , som är jordens livs-energikälla, genom att spraya himmelen för att vi inte skall “gå under i global uppvärmning!!.”

  • Ja dem där abdikerade i ‘sin riksdag’ bortser sannerligen, men det är ett sedan länge planerat beordrat ‘bortseende’

 • Det rör sig fort. I sin energibrist måste Kina åter importera hödvärdigt kol från Australien och sopar då Covid-anklagelser under mattan. Till skillnad från drömlandet Sverige lever Kina i verkligheten och måste förse sin befolkning med ständigt tillgänglig energi.

  • En annan fråga som inte ens berörs i denna diskussion är vem hade fingret i syltburken i Kina´s energi försörjning? Vem byggde den stora dammen? Varje gång Kina försökte att få en kontrakt med ett land där de kunde få tillgång till råolja och skulle i gengäld bygga upp landets infrastruktur blev det plötslig krig och chansen försvann. Först kontakten med nuvarande Ryssland ger lättnad men som inte räcker. Engdahl:” Fara för Kina.”

 • Mycket bra Nyhets Artikel, men detta citat ar inte helt korrect:“Även Kina upplever nu elbrist, eftersom de bojkottar australiskt kol för att pressa Australien att inte stödja Taiwan.”Kina hittar ALLTID FEL dar de vill, men det “bojkotten” borjade med att PM Scott Morrison var forst med att krava en oberoende undersokning som kunde klarlagga varifran Corona viruset kom sa att framtida pandemier kan unvikas. Denna onskan gjorde kinas CCP rasande och kravde att Australian skulla “Kow-Taw” till Kina genom de 14 CCP kraven. “The Fourteen Grevensies.” Denna utpressning gjorde de traditionella anglo-alierade med Australien dvs Great Britan och USA rasande, men agen Japan och Taiwan vaknade till. Man kan saga att CCP shot sig i foten 14 ganger. Tack vare CCP har vi Australiensare fatt en ny formell forsvarpakt och andra pakter i denna del av varlden dar jag bor. Och vi har bestallt 8 atomdrivna ubatar fran USA istallet for vardelosa diesel-batarna fran Frankrike. Sa Australien och Frankrike ar givetvis inte i samma samarbets pakt. “Good riddence” I say!
  https://www.9news.com.au/national/china-list-of-grievances-australia-backfired-on-beijing/0c67e39e-733b-45e3-bd67-d1d91c6b2467

 • Mycket bra Nyhets Artikel, men detta citat ar inte helt korrect:“Även Kina upplever nu elbrist, eftersom de bojkottar australiskt kol för att pressa Australien att inte stödja Taiwan.”Kina hittar ALLTID FEL dar de vill, men det “bojkotten” borjade med att PM Scott Morrison var forst med att krava en oberoende undersokning som kunde klarlagga varifran Corona viruset kom sa att framtida pandemier kan unvikas. Denna onskan gjorde kinas CCP rasande och kravde att Australian skulla “Kow-Taw” till Kina genom de 14 CCP kraven. “The Fourteen Grevensies.” Denna utpressning gjorde de traditionella anglo-alierade med Australien dvs Great Britan och USA rasande, men agen Japan och Taiwan vaknade till. Man kan saga att CCP shot sig i foten 14 ganger. Tack vare CCP har vi Australiensare fatt en ny formell forsvarpakt och andra pakter i denna del av varlden dar jag bor. Och vi har bestallt 8 atomdrivna ubatar fran USA istallet for vardelosa diesel-batarna fran Frankrike. Sa Australien och Frankrike ar givetvis inte i samma samarbets pakt. “Good riddence” I say!
  https://www.9news.com.au/national/china-list-of-grievances-australia-backfired-on-beijing/0c67e39e-733b-45e3-bd67-d1d91c6b2467

 • s.k. Kina-muren byggd inte av kineser- där skytt fönster tittar just mot Kina – Den myren byggd av annan civilisation för att isolera sig från Kina och inte tillåta Kineser att komma över den muren …. enligt skrifter -kineser är genetiska-robotar som saknar en del själsliga och mänskliga komponenter… Enligt skrifter Kineser skapade ingenting själva utan det är rester av kunskap från andra civilisationer då kineser är bara bra på kopiera och ta till vara andras skapelser/upptäckter. Just nu p.g.a. degraderade NWO ledare som tror att Kina är bra (och lydiga slavar i generationer) på industri /tillverkning och flyttade tillverkning till Kina så kineser spelar med då listiga genetiska robotar vill erövra globalt med slutmål eliminera andra människor (som i gamla skrifter). Kineser spelade stor teater för att lyra världen om PlanDemi som var mål för globalister med – men de skall sluka dessa globalister med i sinom tid …. där finns omänsklig gen som syns när Kinesiska eliten äter tillagade människofoster-barn… mm

 • Ja, vad säger man om detta. Är ju ett naturligt drag från kinesisk ledning, som jag ser det. En NationalStats ledning som villl ta hand om sitt Land och dess Befolkning gör så här. Problemet är ju naturligtvis inte Kina, utan ex ‘västvärldens’ groteskt korrupta ‘ledningar’ som gått på, el forcerats in i, spektaklet ‘0 tillvxt’. Hade ‘regeringarna i fd Väst gjort tvärtom, så hade ett fantastiskt utbyte mll välbehållna Nord/Väst och framåtskridande Öst och Syd kunnat ske. Normalt fungerande NationalStater med Befolkningar krigar aaldrig mot varandra, utan blir lurade o intrigerade in i det. Så är det

  • Ett viktigt sätt att “balansera” över kapital till Kina från andra länder har varit koldioxidavgifter och “miljö”-begränsningar i de nationer som nu destrueras. .

 • Jag har sökt med ljus och lykta efter sann information om Kinas historia under de senaste århundradena och jag har insett att ENORMT mycket information har avlägsnats.

  Det går ändå att se ett mönster, men jag efterlyser er hjälp med sådan information, eftersom Kina, som nu – likt en fågel Fenix – verkar stå på tur att efterträda USA som den ledande ledda nationen.

  • TPTB har bestämt sig för att byta global huvudbas. Precis som med revolutionen i Ryssland så låg pengar från Wall Street bakom kommunismens framgång i Kina. Vilket är lite konstigt om kommunism då ska vara kapitalism antites. Sen är väl Kina även blåkopia för NWO så här kan man se vad vi har att vänta oss.

   • Exakt! Det är intressant att under de senaste femhundra åren har de ledande ledda nationena vardera innehaft sitt herravälde under cirka hundra år, så USA “regerar” nu kanske världen på lite “övertid”.

    Jag skulle gissa på att Kina är planerat att bli den sista ledande nationen i denna kedja, innan det globala riket ska göra sitt inträde.

    • Kina har ju byggts upp av “lånad” västerländsk teknologi och inhemsk billig slavarbetskraft. Inga utvecklingskostnader som minimala tillverkningskostnader skulle göra vilket land som helst till en ekonomisk tiger.

     • Jag vet inte hur gammal du är Anders men jag är så pass gammal att jag har sedd hur både Italien, Spanien och Portugal har utvecklats från en underutvecklat land till en industrination. Nämligen genom att man erbjöd billig arbetskraft och de giriga Kooperativa använde sig gärna av detta, bara med skillnaden att människor snabbt lärde sig know how och började då konkurrerar ut dessa. Då sökte man sig vidare till nästa land. Jag sa redan för minst 20 år sedan: när den sista invånaren i New Guinea har en TV och en kylskåp vem skall man säljer sakerna till? Marsmänniskor? Man borde fundera vad man egentligen vill billiga Gadgets som görs av slavar eller hur skulle du vilja se hur världen såg ut? Obs! jag har ingen affinitet till kommunism men jag är definitiv humanist:

   • Det är korrekt i så mening att det är en konstruerad ‘antites’. ‘kapitalism’ (monopolistisk råkapitalism el kartellkapitalism el oligopolkaptlsm el för den delen oligrkapitl) är kommunismns (som eg aldrig existerat) andra sida av pengen. Bägge strävar mot totalmonopol, dvs totalmakt som Vi vet leder till totalkorruption. Inget av det Hegel formulerade, har ngt med dagens sjuka situation att göra,, mer än att ‘de’ snodde hans koncept

    • All tudelning är konstruerad förutom den mellan en procent och de övriga nittionio. Den är högst verklig.

     • Precis, men åsyftade att en tes, antites osv kan uppstå organiskt s a s. Det ‘de’ gör är att konstruera sits som ska framstå som organiskt komna o sedan skrider ‘de’ till verket med ‘lösningar’

   • @ Anders, kalla mig naiv ,men jag håller inte riktig med dig. Tänk efter hur skulle du regerar ett land så komplex och så unik som Kina med sina 3 miljarder invånare. Xi Ping är inte eliten , han bekämpar den precis som Putin har gjort vilket inte är en enkel bedrift, det finns ju också kineser som har dragit fördel av det vad eliten har för planer att genomföra. Kasta den första stenen.I denna folkmassan måste ibland till drakoniska medel för att ändra något. Är det så fruktansvärd att styra att barnen få begränsad speltid /vecka , eller att filmer som förhärliga feminina men blir förbjudet? Tycker vi att det är toppen att våra barn fördummas av timlång Dataspel eller att vi nu införa begreppet hen för att inte trampa någon på tårna?

    • Allt det där du beskriver är bara en del av den globala teaterscenen. Xi Ping, Putin, Biden, som “vår” egen lille Löfven o.s.v. har alla samma chef.

     Vi har under en mycket lång tid levt under en inofficiell världsregering som äntligen fått tummen ur för att göra det hela officiellt. Sen behöver du inte hålla med mig, utan det går bra ändå.

  • Kina har gett ut en bok ISBN 7-5073-1360-3/K.605 360 där man beskriver hela historien( The History and Civilization of China) från den prehistoriska tiden till nutid. Särskild nutid läste jag med stort intresse för att se om innehållet var vinklat. Men det verkade inte vara fallet. Jag har dessutom läst gamla tyska böcker om Kina samt engelska från olika nationaliteter som levde tidigare och lever fortfarande i Kina och arbeta där. Jag svär inte på att jag att utläsa all propaganda men jämförd med west så är informationen rätt objektiv. Kina är fortfarande under influens av Konfucius och Taoism. Man har betydligt lättare än west att medger sina fel ovisa viljan att ändra det. All hetsande för krig utgår från West, Kina har lidit flera tusend år av krig dels genom de egna maktpolitiska ledare men dels och det mest genom west de sista 100 år.Det vad west gör är att mäta Kina med sine egen måttstock som är total missriktad samt behäftat med propaganda från eliten. Ifall du inte hitta boken så köpte jag den på Dragongate strax söder om Gävle där en rik Kines ville bland annat föra Sverige lite närmare den kinesiska kulturen, vilket total misslyckades p.g.a. stelbent byråkrati av Kommunen i Älvkaleby, Så han gav upp lämnade allt och åkte tillbaka till Kina. Nu självs de artiklar som lämnades kvar, då han tog inget med sig. På prissättningen förstår man att det finns ingen förståelse vad vissa delar av de säljbara artiklar egentligen är värd.

   • Tack, Magnus, mycket intressant!

    Det som jag i synnerhet är intresserad är hur Kina bröts sönder och förstördes under 1800-talet och 1900-talet.

    Det är precis vad som också skedde i Ryssland och i en mängd andra länder under 1900-talet.

    Det är vad som sker nu i vårt land och i hela västvärlden.

    Allt detta har ingått i planen för det nya globala rike som Agenda 2030 är en blueprint för – om än i starkt sminkad form: det världsomfattande slavsamhället.

    I följande enormt intressanta redovisning för hur världens ekonomi är strukturerad, förstår vi att i princip alla länder styrs av samma bakomliggande kraft. Den allra högsta biten i denna maktpyramid är dock höljd i dunkel och där får vi “extrapolera”.
    https://www.stopworldcontrol.com/monopoly

    • Innan revolutionen i Ryssland så var Tsaren på väg att industrialisera det landet men som vi såg var det krafter som ville annat. Sovjetunionen kom till som hölls vid liv med pengar från väst och när de drog in det stödet så föll muren. Kommunistkonceptet blev aldrig självbärande i Ryssland.

     Under 1800 talet krigade Storbritannien och Frankrike mot Kina för att påtvinga dem opium, så det förstörande upplägget är gammalt. Likaså här kom kommunismen på plats med militärt stöd som pengar från väst. Sen justerade de kommunistkonceptet till kommunism för det fattiga och statsstyrd kapitalism för de rika. Det här upplägget har fungerat bättre än det ryska.

     Men stannar en framgångssaga för länge på en och samma landsplätt blir tillverkningen där för dyr och så får invånarna det alltför bra så att de till slut skulle kunna utgöra ett hot mot status quo.

     Lyckas de i det kinesiska experimentet behålla kontrollen över befolkningen i kombination med kapitalism för de rika så kan de sen applicera det upplägget globalt.

     För som coronapsyopen så tydligt visar, där alla med små regionala skillnader följer ett och samma manus, så har alla världens förledare en och samma chef. Länder är bara imaginära streck på kartan som en idé hos befolkningen i respektive inbillat “land”.

     • Globalisterna ser Kina som ett av deras allra mest lyckade sociala experiment:

      Whatever the price of the Chinese Revolution, it has obviously succeeded, not only in producing more efficient and dedicated administration, but also in fostering a high morale and community propose. The social experiment in China under Chairman Mao’s leadership is one of the most important and successful in human history.” (David Rockefeller, New York Times)

      • Men som vi såg i både Ryssland som Kina så tog de livet av alla som kunde tänkas utgöra ett hot mot den nya ordningen. De som eventuellt kan utgöra ett hot mot den globala nya ordningen är självidentifierande då de vägrar låta sig injiceras. Ska bli rätt spännande att se vad de tänker göra med oss. Allt kommer givetvis ske i “demokratiska” små babysteg, då de inte kan gå direkt från frivillighet till att du ska inte äta.

       Kollade på din länkade film ovan. Den tog ungefär upp samma saker som den holländska tjejen gjorde. Filmen hade ett bra pedagogiskt upplägg vars innehåll människor själva kan kontrollera, om de nu orkar.

       • Ja filmen är mycket pedagogisk och lättbegriplig, men den pekar endast mot diffusa miljardärer i toppen av maktpyramiden – och det är sådan information vi matas med.

        Mer brännande information får vi pussla fram. Här är ett sådant exempel:

        En i stort sätt okänd nyckelperson vid uppbyggnaden av såväl kommunismen i Ryssland och Kina som
        n-ismen i Tyskland var
        Diego von Bergen.

        Tyskspråkiga Wikipedia skriver att Diego von Bergen fick i uppdrag att smuggla Lenin genom Tyskland till Ryssland.  

        Diego von Bergen var tre gånger Tysklands ambassadör vid Heliga stolen. 

        Diego von Bergen var en av huvudpersonerna vid upprättandet av Reichs-konkordat, samarbets-avtalet mellan Tyskland och Heliga stolen 1933.

        Diego von Bergen var diplomat i Kina under Boxarupproret.

        Diego von Bergen var även en drivande kraft bakom valet av påven Pius XII 1939!

        “As the dean of the diplomatic corps, Bergen delivered an address of sympathy on the death of Pope Pius XI. In the address, he urged the College of Cardinals to elect a successor who would assist Germany and their allies in building “a new world”.
        – Wikipedia

        Vem har någonsin hört något om denne internationelle tråddragare i historieunder-visningen…?

        • Men han Diego var ju bara en utsänd verkställare. Sen är Vatikanen inget självändamål i sig utan det är ett verktyg. Här kan de rätt anonymt styra genom ett utbyte av diverse påvar som är precis lika mycket marionetter som våra politiska ledare.

         Tittar man på namnen på de som byggt många av byggnaderna kring Vatikanen som vilka namn som i början ständigt var återkommande som påvar så ger det en fingervisning om vilka släkter det är som troligtvis också styr Katolska kyrkan. De insåg väl efter ett tag att detta skulle bli alltför uppenbart om det hela tiden i princip var samma släkters namn på olika påvar. De flesta av dessa släkter finns kvar än idag.

         Andra Europeiska kungahus som adel tillhör som de är underställda detta gemensamma brottssyndikat. Mottot “att verka men inte synas” var knappast någonting Wallenberg själva kom på, utan det var nog lika mycket “lånat” som Ivar Kreugers dödsbo.

        • Ja, Vatikanen är ett perfekt ställe att styra ifrån och det är mycket svårt att få kunskap om vilka krafter som ytterst styr över Vatikanen,

         Kanske är det så som du skriver att det är dessa mäktiga släkter.

         Påven som Tysklands ambassadör vid Heliga stolen, Diego von Bergen, lyckade övertala Kardinals-kollegiet att välja genom att framhålla vikten av hans mycket stora kunskaper om Tyskland, efter att ha varit nuncio (Heliga stolens ambassadör) där många år, Pius XII, hette
         Eugenio Maria Giuseppe Giovanni Pacelli och enligt engelskspråkiga Wikipedia var han medlem av Black, Nobility, precis som släkten Bernadotte.

        • Jag spekulerar bara då de inte kör med öppna kort. Men den s.k. “eliten” är ju fixerad vid blodslinjer. Tittar man sen på de blåblodigas historiska beteende är det lite svårt att tro de nu för tiden skulle nöja sig med att klippa band och vinka till undersåtarna.

       • Mycket intressant video om den extrema övervakningen i Kina!

        I Kina förs dissidenter till läger och fängelser. Många “försvinner” där.

        Jag kommer att tänka på den utställning som kallas “Body Worlds Exhibition” – made in China.

        I följande ENORMT intressanta intervju med den före detta Black Ops-agenten Chip Tatum berättar han om hur han som fånge tvingades se på när en medfånge flåddes levande. Den som intervjuar honom är ingen mindre än den före detta FBI-chefen i Los Angeles, som med all sannolikhet togs av daga på grund av sina efterforskningar om den organiserade pedofilin.
        https://www.youtube.com/watch?v=GeUZE0Exd90&t=5745s

        En association:

        “… and that I will spare neither age, sex, nor condition, and that I will burn, hang, waste, boil, flay [peel the
        skin off], strangle, bury alive, these infamous heretics, open up the stomachs and wombs of their women and crush their infants’
        heads against the walls in order to annihilate their execrable race.”
        – utdrag ur jesuiternas fjärde ed med introduktion

        https://www.moor4igws.org/uploads/3/4/4/2/34429976/1533_jesuit_oath.pdf

        • Ännu en hänvisning till denna så avslöjande intervju:

         Efter 1:39 talar Chip Tantum om den amerikanska myndigheten Federal Emergency Management Agency (FEMA) ,som han säger är en av de mörkaste organisationerna som någonsin funnits i Amerika.

         Då kan det vara intressant att fråga sig om Sverige, som ju apar efter USA, har någon liknande organisation och om den förtjänar samma epitet.

        • Den svenska motsvarigheten borde väl vara MSB, i samverkan med den övriga myndighetssörjan.

        • Javisst! Och om några månader får MSB förstärkning!

         Myndighets-omstruktureraren nummer ett i vårt land är sannolikt Dan Eliasson.

         Han har varit chef för en rad myndigheter som han har möblerat om ordentligt, senast på MSB.

         Wikipedia skriver:

         “Eliasson lämnade Myndigheten för samhällsskydd och beredskap den 6 januari 2021 och blev generaldirektör med placering i Regeringskansliet. Den 22 januari 2021 meddelade regeringen att han ska arbeta vid Regering-skansliets enhet för krisberedskap med uppgiften att se över Sveriges krislagstiftning.”

         Många trodde nog att han försvunnit bort i periferin efter avslöjandena som tvingade bort honom från MSB, men istället är han som generaldirektör vid regeringskanslietnu verksam med att omforma Sveriges krislagstiftning!

         Så nu bäddar tydligen Dan Eliasson för nästa steg i planeringen, MSB:s förstärkning.

         Den 18 mars 2021 beslutade regeringen att från och med den 1 januari 2022 inrätta en myndighet för psykologiskt försvar. 

         MSB skriver:

         “Ny myndighet för psykologiskt försvar ska inrättas 2021.
         I augusti 2018 tillsatte regeringen en utredning om en ny myndighet för psykologiskt försvar (dir 2018:80). Utredningen antog namnet Psykförsvars-utredningen. Den 18 mars 2021 beslutade regeringen att från och med den 1 januari 2022 inrätta en myndighet för psykologiskt försvar.

         (Fortsättning följer!)

        • I samma skrift påstår MSB:

         Utredningen bedömde att det psykologiska försvaret bör ses som en självklar del av arbetet med att värna det öppna samhället, den fria åsiktsbildningen samt Sveriges frihet och oberoende.

         Detta förefaller vara så kallat Orwellskt språk, det vill säga motsatsen, vilket framgår av att enmansutredaren som filat på detta koncept var ingen annan än Rikspolischefen och före detta Säpochefen Anders Thornberg, som talar om GRÅZONS
         PROBLEMATIK – vilket jag tolkar som undantagslagar!

         Här är en mycket intressant artikel om detta hopkok:
         https://newsvoice.se/2020/01/typfall-5-alternativa-medier-sekretess/

        • Enligt FN så ska enskilda länder bara ha militär stor nog för att kunna hantera den egna befolkningen och här ligger Sverige redan i framkant.

         Det är verkligen äckligt hur de namnger alla dessa perversioner som något hjälpande när de i själva verket är till för att användas emot den egna befolkningen.

 • s.k. Kina-muren byggd inte av kineser- där skytt fönster tittar just mot Kina – Den myren byggd av annan civilisation för att isolera sig från Kina och inte tillåta Kineser att komma över den muren …. enligt skrifter -kineser är genetiska-robotar som saknar en del själsliga och mänskliga komponenter… Enligt skrifter Kineser skapade ingenting själva utan det är rester av kunskap från andra civilisationer då kineser är bara bra på kopiera och ta till vara andras skapelser/upptäckter. Just nu p.g.a. degraderade NWO ledare som tror att Kina är bra (och lydiga slavar i generationer) på industri /tillverkning och flyttade tillverkning till Kina så kineser spelar med då listiga genetiska robotar vill erövra globalt med slutmål eliminera andra människor (som i gamla skrifter). Kineser spelade stor teater för att lyra världen om PlanDemi som var mål för globalister med – men de skall sluka dessa globalister med i sinom tid …. där finns omänsklig gen som syns när Kinesiska eliten äter tillagade människofoster-barn… mm

 • Ja, vad säger man om detta. Är ju ett naturligt drag från kinesisk ledning, som jag ser det. En NationalStats ledning som villl ta hand om sitt Land och dess Befolkning gör så här. Problemet är ju naturligtvis inte Kina, utan ex ‘västvärldens’ groteskt korrupta ‘ledningar’ som gått på, el forcerats in i, spektaklet ‘0 tillvxt’. Hade ‘regeringarna i fd Väst gjort tvärtom, så hade ett fantastiskt utbyte mll välbehållna Nord/Väst och framåtskridande Öst och Syd kunnat ske. Normalt fungerande NationalStater med Befolkningar krigar aaldrig mot varandra, utan blir lurade o intrigerade in i det. Så är det

  • Ett viktigt sätt att “balansera” över kapital till Kina från andra länder har varit koldioxidavgifter och “miljö”-begränsningar i de nationer som nu destrueras. .

 • Jag har sökt med ljus och lykta efter sann information om Kinas historia under de senaste århundradena och jag har insett att ENORMT mycket information har avlägsnats.

  Det går ändå att se ett mönster, men jag efterlyser er hjälp med sådan information, eftersom Kina, som nu – likt en fågel Fenix – verkar stå på tur att efterträda USA som den ledande ledda nationen.

  • TPTB har bestämt sig för att byta global huvudbas. Precis som med revolutionen i Ryssland så låg pengar från Wall Street bakom kommunismens framgång i Kina. Vilket är lite konstigt om kommunism då ska vara kapitalism antites. Sen är väl Kina även blåkopia för NWO så här kan man se vad vi har att vänta oss.

   • Exakt! Det är intressant att under de senaste femhundra åren har de ledande ledda nationena vardera innehaft sitt herravälde under cirka hundra år, så USA “regerar” nu kanske världen på lite “övertid”.

    Jag skulle gissa på att Kina är planerat att bli den sista ledande nationen i denna kedja, innan det globala riket ska göra sitt inträde.

    • Kina har ju byggts upp av “lånad” västerländsk teknologi och inhemsk billig slavarbetskraft. Inga utvecklingskostnader som minimala tillverkningskostnader skulle göra vilket land som helst till en ekonomisk tiger.

     • Jag vet inte hur gammal du är Anders men jag är så pass gammal att jag har sedd hur både Italien, Spanien och Portugal har utvecklats från en underutvecklat land till en industrination. Nämligen genom att man erbjöd billig arbetskraft och de giriga Kooperativa använde sig gärna av detta, bara med skillnaden att människor snabbt lärde sig know how och började då konkurrerar ut dessa. Då sökte man sig vidare till nästa land. Jag sa redan för minst 20 år sedan: när den sista invånaren i New Guinea har en TV och en kylskåp vem skall man säljer sakerna till? Marsmänniskor? Man borde fundera vad man egentligen vill billiga Gadgets som görs av slavar eller hur skulle du vilja se hur världen såg ut? Obs! jag har ingen affinitet till kommunism men jag är definitiv humanist:

   • Det är korrekt i så mening att det är en konstruerad ‘antites’. ‘kapitalism’ (monopolistisk råkapitalism el kartellkapitalism el oligopolkaptlsm el för den delen oligrkapitl) är kommunismns (som eg aldrig existerat) andra sida av pengen. Bägge strävar mot totalmonopol, dvs totalmakt som Vi vet leder till totalkorruption. Inget av det Hegel formulerade, har ngt med dagens sjuka situation att göra,, mer än att ‘de’ snodde hans koncept

    • All tudelning är konstruerad förutom den mellan en procent och de övriga nittionio. Den är högst verklig.

     • Precis, men åsyftade att en tes, antites osv kan uppstå organiskt s a s. Det ‘de’ gör är att konstruera sits som ska framstå som organiskt komna o sedan skrider ‘de’ till verket med ‘lösningar’

   • @ Anders, kalla mig naiv ,men jag håller inte riktig med dig. Tänk efter hur skulle du regerar ett land så komplex och så unik som Kina med sina 3 miljarder invånare. Xi Ping är inte eliten , han bekämpar den precis som Putin har gjort vilket inte är en enkel bedrift, det finns ju också kineser som har dragit fördel av det vad eliten har för planer att genomföra. Kasta den första stenen.I denna folkmassan måste ibland till drakoniska medel för att ändra något. Är det så fruktansvärd att styra att barnen få begränsad speltid /vecka , eller att filmer som förhärliga feminina men blir förbjudet? Tycker vi att det är toppen att våra barn fördummas av timlång Dataspel eller att vi nu införa begreppet hen för att inte trampa någon på tårna?

    • Allt det där du beskriver är bara en del av den globala teaterscenen. Xi Ping, Putin, Biden, som “vår” egen lille Löfven o.s.v. har alla samma chef.

     Vi har under en mycket lång tid levt under en inofficiell världsregering som äntligen fått tummen ur för att göra det hela officiellt. Sen behöver du inte hålla med mig, utan det går bra ändå.

  • Kina har gett ut en bok ISBN 7-5073-1360-3/K.605 360 där man beskriver hela historien( The History and Civilization of China) från den prehistoriska tiden till nutid. Särskild nutid läste jag med stort intresse för att se om innehållet var vinklat. Men det verkade inte vara fallet. Jag har dessutom läst gamla tyska böcker om Kina samt engelska från olika nationaliteter som levde tidigare och lever fortfarande i Kina och arbeta där. Jag svär inte på att jag att utläsa all propaganda men jämförd med west så är informationen rätt objektiv. Kina är fortfarande under influens av Konfucius och Taoism. Man har betydligt lättare än west att medger sina fel ovisa viljan att ändra det. All hetsande för krig utgår från West, Kina har lidit flera tusend år av krig dels genom de egna maktpolitiska ledare men dels och det mest genom west de sista 100 år.Det vad west gör är att mäta Kina med sine egen måttstock som är total missriktad samt behäftat med propaganda från eliten. Ifall du inte hitta boken så köpte jag den på Dragongate strax söder om Gävle där en rik Kines ville bland annat föra Sverige lite närmare den kinesiska kulturen, vilket total misslyckades p.g.a. stelbent byråkrati av Kommunen i Älvkaleby, Så han gav upp lämnade allt och åkte tillbaka till Kina. Nu självs de artiklar som lämnades kvar, då han tog inget med sig. På prissättningen förstår man att det finns ingen förståelse vad vissa delar av de säljbara artiklar egentligen är värd.

   • Tack, Magnus, mycket intressant!

    Det som jag i synnerhet är intresserad är hur Kina bröts sönder och förstördes under 1800-talet och 1900-talet.

    Det är precis vad som också skedde i Ryssland och i en mängd andra länder under 1900-talet.

    Det är vad som sker nu i vårt land och i hela västvärlden.

    Allt detta har ingått i planen för det nya globala rike som Agenda 2030 är en blueprint för – om än i starkt sminkad form: det världsomfattande slavsamhället.

    I följande enormt intressanta redovisning för hur världens ekonomi är strukturerad, förstår vi att i princip alla länder styrs av samma bakomliggande kraft. Den allra högsta biten i denna maktpyramid är dock höljd i dunkel och där får vi “extrapolera”.
    https://www.stopworldcontrol.com/monopoly

    • Innan revolutionen i Ryssland så var Tsaren på väg att industrialisera det landet men som vi såg var det krafter som ville annat. Sovjetunionen kom till som hölls vid liv med pengar från väst och när de drog in det stödet så föll muren. Kommunistkonceptet blev aldrig självbärande i Ryssland.

     Under 1800 talet krigade Storbritannien och Frankrike mot Kina för att påtvinga dem opium, så det förstörande upplägget är gammalt. Likaså här kom kommunismen på plats med militärt stöd som pengar från väst. Sen justerade de kommunistkonceptet till kommunism för det fattiga och statsstyrd kapitalism för de rika. Det här upplägget har fungerat bättre än det ryska.

     Men stannar en framgångssaga för länge på en och samma landsplätt blir tillverkningen där för dyr och så får invånarna det alltför bra så att de till slut skulle kunna utgöra ett hot mot status quo.

     Lyckas de i det kinesiska experimentet behålla kontrollen över befolkningen i kombination med kapitalism för de rika så kan de sen applicera det upplägget globalt.

     För som coronapsyopen så tydligt visar, där alla med små regionala skillnader följer ett och samma manus, så har alla världens förledare en och samma chef. Länder är bara imaginära streck på kartan som en idé hos befolkningen i respektive inbillat “land”.

     • Globalisterna ser Kina som ett av deras allra mest lyckade sociala experiment:

      Whatever the price of the Chinese Revolution, it has obviously succeeded, not only in producing more efficient and dedicated administration, but also in fostering a high morale and community propose. The social experiment in China under Chairman Mao’s leadership is one of the most important and successful in human history.” (David Rockefeller, New York Times)

      • Men som vi såg i både Ryssland som Kina så tog de livet av alla som kunde tänkas utgöra ett hot mot den nya ordningen. De som eventuellt kan utgöra ett hot mot den globala nya ordningen är självidentifierande då de vägrar låta sig injiceras. Ska bli rätt spännande att se vad de tänker göra med oss. Allt kommer givetvis ske i “demokratiska” små babysteg, då de inte kan gå direkt från frivillighet till att du ska inte äta.

       Kollade på din länkade film ovan. Den tog ungefär upp samma saker som den holländska tjejen gjorde. Filmen hade ett bra pedagogiskt upplägg vars innehåll människor själva kan kontrollera, om de nu orkar.

       • Ja filmen är mycket pedagogisk och lättbegriplig, men den pekar endast mot diffusa miljardärer i toppen av maktpyramiden – och det är sådan information vi matas med.

        Mer brännande information får vi pussla fram. Här är ett sådant exempel:

        En i stort sätt okänd nyckelperson vid uppbyggnaden av såväl kommunismen i Ryssland och Kina som
        n-ismen i Tyskland var
        Diego von Bergen.

        Tyskspråkiga Wikipedia skriver att Diego von Bergen fick i uppdrag att smuggla Lenin genom Tyskland till Ryssland.  

        Diego von Bergen var tre gånger Tysklands ambassadör vid Heliga stolen. 

        Diego von Bergen var en av huvudpersonerna vid upprättandet av Reichs-konkordat, samarbets-avtalet mellan Tyskland och Heliga stolen 1933.

        Diego von Bergen var diplomat i Kina under Boxarupproret.

        Diego von Bergen var även en drivande kraft bakom valet av påven Pius XII 1939!

        “As the dean of the diplomatic corps, Bergen delivered an address of sympathy on the death of Pope Pius XI. In the address, he urged the College of Cardinals to elect a successor who would assist Germany and their allies in building “a new world”.
        – Wikipedia

        Vem har någonsin hört något om denne internationelle tråddragare i historieunder-visningen…?

        • Men han Diego var ju bara en utsänd verkställare. Sen är Vatikanen inget självändamål i sig utan det är ett verktyg. Här kan de rätt anonymt styra genom ett utbyte av diverse påvar som är precis lika mycket marionetter som våra politiska ledare.

         Tittar man på namnen på de som byggt många av byggnaderna kring Vatikanen som vilka namn som i början ständigt var återkommande som påvar så ger det en fingervisning om vilka släkter det är som troligtvis också styr Katolska kyrkan. De insåg väl efter ett tag att detta skulle bli alltför uppenbart om det hela tiden i princip var samma släkters namn på olika påvar. De flesta av dessa släkter finns kvar än idag.

         Andra Europeiska kungahus som adel tillhör som de är underställda detta gemensamma brottssyndikat. Mottot “att verka men inte synas” var knappast någonting Wallenberg själva kom på, utan det var nog lika mycket “lånat” som Ivar Kreugers dödsbo.

       • Mycket intressant video om den extrema övervakningen i Kina!

        I Kina förs dissidenter till läger och fängelser. Många “försvinner” där.

        Jag kommer att tänka på den utställning som kallas “Body Worlds Exhibition” – made in China.

        I följande ENORMT intressanta intervju med den före detta Black Ops-agenten Chip Tatum berättar han om hur han som fånge tvingades se på när en medfånge flåddes levande. Den som intervjuar honom är ingen mindre än den före detta FBI-chefen i Los Angeles, som med all sannolikhet togs av daga på grund av sina efterforskningar om den organiserade pedofilin.
        https://www.youtube.com/watch?v=GeUZE0Exd90&t=5745s

        En association:

        “… and that I will spare neither age, sex, nor condition, and that I will burn, hang, waste, boil, flay [peel the
        skin off], strangle, bury alive, these infamous heretics, open up the stomachs and wombs of their women and crush their infants’
        heads against the walls in order to annihilate their execrable race.”
        – utdrag ur jesuiternas fjärde ed med introduktion

        https://www.moor4igws.org/uploads/3/4/4/2/34429976/1533_jesuit_oath.pdf

        • Ännu en hänvisning till denna så avslöjande intervju:

         Efter 1:39 talar Chip Tantum om den amerikanska myndigheten Federal Emergency Management Agency (FEMA) ,som han säger är en av de mörkaste organisationerna som någonsin funnits i Amerika.

         Då kan det vara intressant att fråga sig om Sverige, som ju apar efter USA, har någon liknande organisation och om den förtjänar samma epitet.

        • Den svenska motsvarigheten borde väl vara MSB, i samverkan med den övriga myndighetssörjan.

        • Javisst! Och om några månader får MSB förstärkning!

         Myndighets-omstruktureraren nummer ett i vårt land är sannolikt Dan Eliasson.

         Han har varit chef för en rad myndigheter som han har möblerat om ordentligt, senast på MSB.

         Wikipedia skriver:

         “Eliasson lämnade Myndigheten för samhällsskydd och beredskap den 6 januari 2021 och blev generaldirektör med placering i Regeringskansliet. Den 22 januari 2021 meddelade regeringen att han ska arbeta vid Regering-skansliets enhet för krisberedskap med uppgiften att se över Sveriges krislagstiftning.”

         Många trodde nog att han försvunnit bort i periferin efter avslöjandena som tvingade bort honom från MSB, men istället är han som generaldirektör vid regeringskanslietnu verksam med att omforma Sveriges krislagstiftning!

         Så nu bäddar tydligen Dan Eliasson för nästa steg i planeringen, MSB:s förstärkning.

         Den 18 mars 2021 beslutade regeringen att från och med den 1 januari 2022 inrätta en myndighet för psykologiskt försvar. 

         MSB skriver:

         “Ny myndighet för psykologiskt försvar ska inrättas 2021.
         I augusti 2018 tillsatte regeringen en utredning om en ny myndighet för psykologiskt försvar (dir 2018:80). Utredningen antog namnet Psykförsvars-utredningen. Den 18 mars 2021 beslutade regeringen att från och med den 1 januari 2022 inrätta en myndighet för psykologiskt försvar.

         (Fortsättning följer!)

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *