Koldioxid är inte smuts! – Kunskap om livets gas är livsviktig

publicerad 27 oktober 2021
- Tege Tornvall
Grönskande skog vid flod. Foto: Lutz Dieckmann. Licens: Pixabay.com

KLIMATET. Många svenska media menar att koldioxid skulle ”smutsa ned”. Det är dock en missuppfattning. Koldioxid är tvärtom växternas livsnödvändiga näring och ger genom fotosyntes atmosfären dess lika livsnödvändiga syre.

Text: Tege Tornvall, nätverket Klimatsans | Bild: Grönskande skog vid flod. Foto: Lutz Dieckmann. Licens: Pixabay.com

Media förordar beskattning av och handel med koldioxid i syfte att minska atmosfärens CO2-halt och tillskott av koldioxid från mänsklig verksamhet. Tanken bakom är att mer koldioxid skulle kunna farligt värma atmosfären, men tidigare eror med rikare växt- och djurliv än nu var flera grader varmare och hade flera gånger högre CO2-halt i atmosfären. Trots sena tiders lilla ökning är CO2-halten nu historiskt låg. Mer koldioxid skulle gynna mer växtlighet.

Medan frukt- och grönsaksodlare för in mer koldioxid i växthus för att det skall växa mer, försöker svensk klimatpolitik att minska den omgivande luftens CO2-halt genom att både minska CO2-tillskott från mänsklig verksamhet och lösa ut koldioxid ur atmosfären och gräva ned den.

Att gräva ned växtlighetens livsnödvändiga näring är alltså officiell politik i ett av världens kallaste och mörkaste länder. Enligt dem som driver denna politik skulle den minska den uppvärmning som Jorden upplevt sedan 1800-talets slut. Men den är en välkommen återhämtning från Lilla Istiden ca 1280-1870. Då rådde periodvis kyla, missväxt, nöd och svält. Värst var troligen 1697/98. Efter flera års missväxt svalt då 100.000 människor i Sverige och 80.000 i Finland ihjäl.

Haven samspelar med atmosfärens koldioxid. Illustration: Tege Tornvall
Haven samspelar med atmosfärens koldioxid. Illustration: Tege Tornvall

Världens skördar har ökat 5 gånger 1930-2015. Jordens folkmängd har ökat 3,5 gånger. Fler har fått det bättre. En miljard har lyfts ur svält och död.

De som oroar sig för nutida uppvärmning glömmer eller förtiger att den föregicks av besvärande kyla och nöd. Nu har värmda hav gasat ut mer koldioxid, och mänsklig verksamhet har därtill bidragit.

Koldioxid är en osynlig, lukt- och smakfri gas, växtlighetens livsnödvändiga källa till atmosfärens syre. Vit rök är vattenånga. Svart rök är sot. Att visa koldioxid som rök är antingen okunnigt eller medvetet vilseledande.

Men dagens CO2-halt (415 ppm, miljondelar) är fortfarande trots viss ökning flera gånger lägre än under mer gynnsamma perioder. Vår utandningsluft innehåller omkring 40.000 ppm koldioxid, alltså runt 100 gånger högre halt än i atmosfären.

Vi har ingalunda för mycket koldioxid i atmosfären, däremot för litet. Mer skulle gynna både växt- och djurliv – och alla människor!

Text: Tege Tornvall, nätverket Klimatsans 


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Onda makter i görningen. Hur man ska implementera de här lögnerna till människorna som sanning görs antagligen på Bilderberger möten, och i World economic forum, där de onda makterna samlas och gör upp planen för hur man ska komma över nationernas pengar…alltså våra pengar, dina pengar.

  Vulkanen på Tonga som nu spyr ut koldioxid dygnet runt motsvarar enorma mängder koldioxid. Miljontals och åter miljontals bilar och fabriker. Ingen miljöpartist säger ett ljud och ingen annan heller. Att det på havsbotten i alla världens hav finns massor av vulkaner som spyr ut koldioxid är det tyst om. Anta let vulkaner under havet är ungefär 10.000.

  Koldioxid i atmosfären absoberas av havsvattnet och fungerar som regulator. Det som höjer och sänker temperaturen på jorden är solen och dess aktivitet som hela tiden varierar. Lutningen på jordaxeln är en annan faktor som också hela tiden varierar. Även jordens position i vintergatan sägs spela roll.

  Snacket om att koldioxid är skadlig i dessa sammanhang är okunnigt och korkat, och bara människor med dåliga betyg i kemi, fyskik och matematik låter sig luras. Vi andra ser med all tydlighet igenom propagandan med hjälp av kunskap. Koldioxid är livets gas och något bra. Tack för ordet !

 • Onda makter i görningen. Hur man ska implementera de här lögnerna till människorna som sanning görs antagligen på Bilderberger möten, och i World economic forum, där de onda makterna samlas och gör upp planen för hur man ska komma över nationernas pengar…alltså våra pengar, dina pengar.

  Vulkanen på Tonga som nu spyr ut koldioxid dygnet runt motsvarar enorma mängder koldioxid. Miljontals och åter miljontals bilar och fabriker. Ingen miljöpartist säger ett ljud och ingen annan heller. Att det på havsbotten i alla världens hav finns massor av vulkaner som spyr ut koldioxid är det tyst om. Anta let vulkaner under havet är ungefär 10.000.

  Koldioxid i atmosfären absoberas av havsvattnet och fungerar som regulator. Det som höjer och sänker temperaturen på jorden är solen och dess aktivitet som hela tiden varierar. Lutningen på jordaxeln är en annan faktor som också hela tiden varierar. Även jordens position i vintergatan sägs spela roll.

  Snacket om att koldioxid är skadlig i dessa sammanhang är okunnigt och korkat, och bara människor med dåliga betyg i kemi, fyskik och matematik låter sig luras. Vi andra ser med all tydlighet igenom propagandan med hjälp av kunskap. Koldioxid är livets gas och något bra. Tack för ordet !

 • Titta in på AIS shipfinder och räkna tankbåtar och vart de är på väg.
  Utefter den svenska kusten är sjöfart idag obefintlig, men se den tank-trafik det är på Asien. Ser man till den tonnage som landas i Kina är Sveriges jämförda bidrag till CO2 en fis i Universum.

  [https://www.marinetraffic.com/en/ais/home/centerx:-12.0/centery:25.0/zoom:4]
  [https://www.vesselfinder.com/]

 • Titta in på AIS shipfinder och räkna tankbåtar och vart de är på väg.
  Utefter den svenska kusten är sjöfart idag obefintlig, men se den tank-trafik det är på Asien. Ser man till den tonnage som landas i Kina är Sveriges jämförda bidrag till CO2 en fis i Universum.

  [https://www.marinetraffic.com/en/ais/home/centerx:-12.0/centery:25.0/zoom:4]
  [https://www.vesselfinder.com/]

 • Livets gas? Föreslår att du flyttar till Venus då som har 96,5 % CO2 i atmosfären och 500 grader varmt. Lycka till!

  • Så här bra fungerar livets gas idag på jorden.

   Nyttan med koldioxid
   https://klimatupplysningen.se/nyttan-med-koldioxid/

   Men vi skulle må bra av mer!

   Hur påverkas växtligheten av mer koldioxid?
   “Koldioxidhalten har varit betydligt högre på jorden under livets tidiga utveckling än den är idag. När de första primaterna utvecklades för mellan 55 och 85 miljoner år sedan var koldioxidhalten i atmosfären 3-5 gånger så hög som idag. Sedan dess har mer och mer kol bundits i kolsänkor, bland annat i form av kol, olja och gas.

   Faktum är att koldioxidhalten under lång tid varit farligt låg. Under 200 ppm får växter svårt att överleva, och de växer allt bättre ju högre halten är. I moderna växthus tillsätter man därför koldioxid mångdubbelt halten i atmosfären.
   Den verkliga ”växthuseffekten” är att jorden har börjat grönska igen. Jorden har blivit grönare de senaste 30 åren, särskilt i extremt torra områden som västra Australien och Sahelbältet söder om Sahara:”

   https://klimathotet.com/2017/07/15/first-blog-post-7/

 • Livets gas? Föreslår att du flyttar till Venus då som har 96,5 % CO2 i atmosfären och 500 grader varmt. Lycka till!

  • Så här bra fungerar livets gas idag på jorden.

   Nyttan med koldioxid
   https://klimatupplysningen.se/nyttan-med-koldioxid/

   Men vi skulle må bra av mer!

   Hur påverkas växtligheten av mer koldioxid?
   “Koldioxidhalten har varit betydligt högre på jorden under livets tidiga utveckling än den är idag. När de första primaterna utvecklades för mellan 55 och 85 miljoner år sedan var koldioxidhalten i atmosfären 3-5 gånger så hög som idag. Sedan dess har mer och mer kol bundits i kolsänkor, bland annat i form av kol, olja och gas.

   Faktum är att koldioxidhalten under lång tid varit farligt låg. Under 200 ppm får växter svårt att överleva, och de växer allt bättre ju högre halten är. I moderna växthus tillsätter man därför koldioxid mångdubbelt halten i atmosfären.
   Den verkliga “växthuseffekten” är att jorden har börjat grönska igen. Jorden har blivit grönare de senaste 30 åren, särskilt i extremt torra områden som västra Australien och Sahelbältet söder om Sahara:”

   https://klimathotet.com/2017/07/15/first-blog-post-7/

 • Andreas Malm med gröna planer att spränga pipelines med stöd av de mäktiga

  Redogörelse utförd av Larouche-kretsen
  (som ju länge och kunnigt har avslöjat hur den gröna rörelsen ständigt av imperiet används som murbräcka mot rivaler)
  https://larouchepub.com/other/2021/4844-is_flop26_triggering_an_escala.html

  Svenska recensioner av Malm’s bok
  När är det rätt att spränga en pipeline?
  https://www.arbetaren.se/2021/02/03/nar-ar-det-ratt-att-spranga-en-pipeline/

  https://www.aftonbladet.se/kultur/bokrecensioner/a/8QORpQ/andreas-malms-vision-forblir-forfarande-oklar

  Malm är som många andra radikaler naivt omedveten om att den radikala flanken som han identifierar sig med alltid har varit kontrollerad opposition i imperiets tjänst.

 • Andreas Malm med gröna planer att spränga pipelines med stöd av de mäktiga

  Redogörelse utförd av Larouche-kretsen
  (som ju länge och kunnigt har avslöjat hur den gröna rörelsen ständigt av imperiet används som murbräcka mot rivaler)
  https://larouchepub.com/other/2021/4844-is_flop26_triggering_an_escala.html

  Svenska recensioner av Malm’s bok
  När är det rätt att spränga en pipeline?
  https://www.arbetaren.se/2021/02/03/nar-ar-det-ratt-att-spranga-en-pipeline/

  https://www.aftonbladet.se/kultur/bokrecensioner/a/8QORpQ/andreas-malms-vision-forblir-forfarande-oklar

  Malm är som många andra radikaler naivt omedveten om att den radikala flanken som han identifierar sig med alltid har varit kontrollerad opposition i imperiets tjänst.

 • Tack för din envishet Tege!

  Det handlar uppenbart om ondska som försöka skapa en svältkatastrof
  Växtavkastning försvinner proportionellt med ökad mikrovågskoncentration.
  Se bilder på krasse odlingar med och utan Wifi och länk om miljöförstöring.

  Trådlös teknik är en folkhälsofara!
  https://www.2000tv.se/artiklar/?id=853

  Hur hög är mobilindustrins energiutsläpp till atmosfären?https://solveig21miljoblogg.wordpress.com/2021/11/03/hur-hog-ar-mobilindustrins-energiutslapp-till-atmosfaren/

 • Tack för din envishet Tege!

  Det handlar uppenbart om ondska som försöka skapa en svältkatastrof
  Växtavkastning försvinner proportionellt med ökad mikrovågskoncentration.
  Se bilder på krasse odlingar med och utan Wifi och länk om miljöförstöring.

  Trådlös teknik är en folkhälsofara!
  https://www.2000tv.se/artiklar/?id=853

  Hur hög är mobilindustrins energiutsläpp till atmosfären?https://solveig21miljoblogg.wordpress.com/2021/11/03/hur-hog-ar-mobilindustrins-energiutslapp-till-atmosfaren/

 • Helt rätt Telge. Detta krig mot livets gas är så absurd att enbart historiska exempel från Kina och Sovjetunionen från 50-talet gör dagens politik förståelig. I dessa bägge länder förde man ett krig mot den egna befolkningen med det mest absurda förklaringar; t ex att småfåglar var farliga för miljön och utrotades. Nästa steg var i Kina att ta alla lösa hundar av daga. Eller att odla majs i svinkalla Sebiirien, som då frös sönder. För att åtgärder detta eldade man på åkrarna för att hålla värmen uppe. Detta ledde till brist på ved.

  • Korrekt, jodå det var bolsjeviktlmdoperationer o nu har Vi att hantera dessa ‘individer’ iigen. ‘de’ flyttar konstant fram sina skitiga positioner. ‘det äär verkligen smutsigt i ‘deras’ sammanhang därför ‘de’ vill inte förändra sig, åtminstone inte ännu,, men en dag kommer

  • Och Kina kalhöggs för att smälta järn såsom grytor och jordbruksredskap…till det stora språnget. Commies hoppar alltid ned i det stora sänkhålet.

 • Vi har ingalunda för mycket koldioxid i atmosfären
  Nej men det handlar inte om precis nu utan om trenden och hur man kan förebygga större problem senare.

  Tege ägnar all energi åt att underminera den insikten.
  Ett rationellt förhållningssätt är att se till helheten inklusive alla konsekvenser av den sk gröna agendan. Och att värdera olika åtgärder och att planera för teknologiska och ekologiska metoder som motverkar kommande problem.
  I norden etabklerade sig en gång ett härdigt folk med förmågan att planera för framtiden.
  Men det gör inte Tege.

  • Men Peter jag förstår inte hur du skriver, du får ursäkta mig. Nr1 Det finns ingen co2trend. ‘Och skulle den finnas’ så beror den ju inte på Oss utan snarare ‘de’ o deras sk agenda som ‘de’ pumpar ut i sin ‘media’ (‘deras’ främsta hjärnsmutsredskap). Du som förstår mkt, formulerar dig många gånger motsägelsefullt. Du säger att ‘Tege underminerar’.. samtidigt som du säger att ‘man måste se till helheten’. Men det är ju det Tege gör..eller. Han beskriver e n del av helheten och visar på hur d e n delen fungerar. Helheten/helhetsagendan för ‘de’ är att få bort Oss, el 80-90% av befolkningen. En ‘del’ av detta är då att få Oss att tro att Vi är orsaken till alla världens eländen (samtidigt som ‘deras’ egen krigsorganisation njaattjoo släpper ut mer shitt än alla andra länder samfällt). Får ‘de’ Oss att tro att co2 är ‘farligt’ så har ‘de’ fått Oss i fällan, dvs Vi kommer omedvetet att ‘jobba’ för ‘deras’ ‘agenda’. Det är en oerhört knipslug samling patogener. Tege beskriver bara h u r ofarlig co2 är samt hur viktig den är för att vi ska kunna andas. Dvs det som ‘de’ inte vill att Vi ska göra. I bl a Norden

   • Att du inte tror på att CO2 är en värmande växthusgas gör ju att du är ensidig på samma sätt som Tege. Dvs pläderar för att man inte behöver bekymra sig om det.
    Men att se till helheten inbegriper som sagt att man även måste ta hänsyn till vilka konsekvenser det får att följa en sk grön agenda. Och där är jag överens med många skeptiker i kritiken mot överhetens agerande som bara lyder oligarkin istf att problematisera deras instruktioner och propaganda.
    Men det allvarliga med Teges och andras önsketänkande är att dom därmed inte lägger ngn vikt vid att uppmuntra konstruktiva och innovativa åtgärder som ju ger nya möjligheter för näringslivet och dom som arbetar där.
    För det behövs ju inte resonerar dom.
    Business as usual.
    Sen tror jag att ekologi är viktigt att lära ut till fler. Och att det vore bra med gränsöverskridande samarbeten.
    Ekologi + teknologisk innovation.

    • Men blandar ‘vi’ inte ihop ärter o morötter här. Vem har sagt det ena el andra, el inte uppmuntrar ditten o datten. Vad jag sade i min replik var att co2 är fotosyntesens bränsle. Utan co2, inget grönt. Och det var det Tege skrev som sagt. Mer än så är där inte att säga. Ingen är väl f ö emot konstruktiva lösningar, mer än globalistpacket då alltså

  • Mycket Listig förvrängd hjärna du ha… har du redan fått inplantat eller gått genom massor ceremonier i ngn av frimurare sekt / hjärntvättade tankesmedjor….?

  • Detta är ett ensidigt och missvisande angrepp. Jag vill punktera tron att mer koldioxid skulle farligt kunna värma atmosfären. Det är den som nu styr hela “klimatpolitiken”. Att tro att mer av växternas livsnödvändiga näring skulle hota Jordens liv, när tidigare eror med rikare växt- och djurliv både var flera grader varmare och hade flera gånger högre CO2-halt. Med den tron punkterad kan vi koncentrera oss på faktiska problem!

   • Ja du tror inte på att CO2 är en värmande växthusgas på det viset som vetenskapen kommit fram till. Dom känner till allt det som du tror är argument. Och med din utgångspunkt behöver man inte ändra något och därför uteblir incitament till en konstruktiv lösningsinriktad agenda och du medverkar till att fördröja.
    Din och min generation i väst får antagligen inga nackdelar av fördröjningen ‘bara’ senare generationer.

    • Mäeen, vilken vjetenskap då. Ljutar du dig på fjn,s uppgifter o klimjatpanjelens samt allt som står i blaskmedia. Peter, ge dig nu,, på allvar alltså el=och börja nyttja det du har innanför på riktigt. Det här blir ju bara löjligt. Du drar ju ‘slutsatser’ om folks inställning, innan ens ngt textutbyte kommit igång. Ne Peter, du kan mer än så

    • Inte frågan om tyckande, det är vattenånga som står för 95% av växthuseffekten, koldioxidens bidrag är ytterst ringa eftersom 2 av de 3 våglängdsområden där koldioxiden skulle kunna hindra värmeutstrålning från jorden är gemensamma för vattenånga och koldioxid, och det tredje våglängdsområdet är smalt och ligger i utkanten av de utstrålade frekvenserna. Det är därför det blir kallare under klara nätter utan moln då växthuseffekten endast beror på koldioxid, metan, kvävgas och andra mindre strålningsupptagande ämnen. Naturen sköter sitt och koldioxidhalten ökar när haven blir varmare och inte tvärtom, människans påverkan på koldioxidhalten är ytterst ringa, därför märktes det ingen skillnad i koldioxidhalt under 2020 när mänskligt orsakade utsläpp av koldioxid minskade

     • Jo det är frågan om okunnigt tyckande från dom som förnekar CO2s verkan!
      vatten finns i form av vätska också vilket gör att en balans nästan omedelbart inställer sig i relation till övriga effekter. Det gör att vattenångan endast är en återkopplingseffekt som styrs av det som inte endast är återkoppling. CO2 ändringar stannar mkt längre i atmosfären och är därför bestämmande.
      Din ‘förklaring’ visar att du inte alls har ngn kunskap i ämnet.
      Fysik är inte trivialt i detta fall men inte heller omöjligt att tillägna sig. Mäktiga intressen vill att du ska förbli förvirrad och okunnig så att det ska gå att hävda att du måste köras över för allas bästa.
      Det stora misstaget ni gör är att ni undviker att fokusera på lösningar och kunnig kritik av överhetens kon kreta åtgärder och ist envisas med att förneka vilket gör er till ett lätt byte för maktens manipulatörer

 • Helt rätt Telge. Detta krig mot livets gas är så absurd att enbart historiska exempel från Kina och Sovjetunionen från 50-talet gör dagens politik förståelig. I dessa bägge länder förde man ett krig mot den egna befolkningen med det mest absurda förklaringar; t ex att småfåglar var farliga för miljön och utrotades. Nästa steg var i Kina att ta alla lösa hundar av daga. Eller att odla majs i svinkalla Sebiirien, som då frös sönder. För att åtgärder detta eldade man på åkrarna för att hålla värmen uppe. Detta ledde till brist på ved.

  • Korrekt, jodå det var bolsjeviktlmdoperationer o nu har Vi att hantera dessa ‘individer’ iigen. ‘de’ flyttar konstant fram sina skitiga positioner. ‘det äär verkligen smutsigt i ‘deras’ sammanhang därför ‘de’ vill inte förändra sig, åtminstone inte ännu,, men en dag kommer

  • Och Kina kalhöggs för att smälta järn såsom grytor och jordbruksredskap…till det stora språnget. Commies hoppar alltid ned i det stora sänkhålet.

 • Vi har ingalunda för mycket koldioxid i atmosfären
  Nej men det handlar inte om precis nu utan om trenden och hur man kan förebygga större problem senare.

  Tege ägnar all energi åt att underminera den insikten.
  Ett rationellt förhållningssätt är att se till helheten inklusive alla konsekvenser av den sk gröna agendan. Och att värdera olika åtgärder och att planera för teknologiska och ekologiska metoder som motverkar kommande problem.
  I norden etabklerade sig en gång ett härdigt folk med förmågan att planera för framtiden.
  Men det gör inte Tege.

  • Men Peter jag förstår inte hur du skriver, du får ursäkta mig. Nr1 Det finns ingen co2trend. ‘Och skulle den finnas’ så beror den ju inte på Oss utan snarare ‘de’ o deras sk agenda som ‘de’ pumpar ut i sin ‘media’ (‘deras’ främsta hjärnsmutsredskap). Du som förstår mkt, formulerar dig många gånger motsägelsefullt. Du säger att ‘Tege underminerar’.. samtidigt som du säger att ‘man måste se till helheten’. Men det är ju det Tege gör..eller. Han beskriver e n del av helheten och visar på hur d e n delen fungerar. Helheten/helhetsagendan för ‘de’ är att få bort Oss, el 80-90% av befolkningen. En ‘del’ av detta är då att få Oss att tro att Vi är orsaken till alla världens eländen (samtidigt som ‘deras’ egen krigsorganisation njaattjoo släpper ut mer shitt än alla andra länder samfällt). Får ‘de’ Oss att tro att co2 är ‘farligt’ så har ‘de’ fått Oss i fällan, dvs Vi kommer omedvetet att ‘jobba’ för ‘deras’ ‘agenda’. Det är en oerhört knipslug samling patogener. Tege beskriver bara h u r ofarlig co2 är samt hur viktig den är för att vi ska kunna andas. Dvs det som ‘de’ inte vill att Vi ska göra. I bl a Norden

   • Att du inte tror på att CO2 är en värmande växthusgas gör ju att du är ensidig på samma sätt som Tege. Dvs pläderar för att man inte behöver bekymra sig om det.
    Men att se till helheten inbegriper som sagt att man även måste ta hänsyn till vilka konsekvenser det får att följa en sk grön agenda. Och där är jag överens med många skeptiker i kritiken mot överhetens agerande som bara lyder oligarkin istf att problematisera deras instruktioner och propaganda.
    Men det allvarliga med Teges och andras önsketänkande är att dom därmed inte lägger ngn vikt vid att uppmuntra konstruktiva och innovativa åtgärder som ju ger nya möjligheter för näringslivet och dom som arbetar där.
    För det behövs ju inte resonerar dom.
    Business as usual.
    Sen tror jag att ekologi är viktigt att lära ut till fler. Och att det vore bra med gränsöverskridande samarbeten.
    Ekologi + teknologisk innovation.

    • Men blandar ‘vi’ inte ihop ärter o morötter här. Vem har sagt det ena el andra, el inte uppmuntrar ditten o datten. Vad jag sade i min replik var att co2 är fotosyntesens bränsle. Utan co2, inget grönt. Och det var det Tege skrev som sagt. Mer än så är där inte att säga. Ingen är väl f ö emot konstruktiva lösningar, mer än globalistpacket då alltså

  • Mycket Listig förvrängd hjärna du ha… har du redan fått inplantat eller gått genom massor ceremonier i ngn av frimurare sekt / hjärntvättade tankesmedjor….?

  • Detta är ett ensidigt och missvisande angrepp. Jag vill punktera tron att mer koldioxid skulle farligt kunna värma atmosfären. Det är den som nu styr hela “klimatpolitiken”. Att tro att mer av växternas livsnödvändiga näring skulle hota Jordens liv, när tidigare eror med rikare växt- och djurliv både var flera grader varmare och hade flera gånger högre CO2-halt. Med den tron punkterad kan vi koncentrera oss på faktiska problem!

   • Ja du tror inte på att CO2 är en värmande växthusgas på det viset som vetenskapen kommit fram till. Dom känner till allt det som du tror är argument. Och med din utgångspunkt behöver man inte ändra något och därför uteblir incitament till en konstruktiv lösningsinriktad agenda och du medverkar till att fördröja.
    Din och min generation i väst får antagligen inga nackdelar av fördröjningen ‘bara’ senare generationer.

    • Mäeen, vilken vjetenskap då. Ljutar du dig på fjn,s uppgifter o klimjatpanjelens samt allt som står i blaskmedia. Peter, ge dig nu,, på allvar alltså el=och börja nyttja det du har innanför på riktigt. Det här blir ju bara löjligt. Du drar ju ‘slutsatser’ om folks inställning, innan ens ngt textutbyte kommit igång. Ne Peter, du kan mer än så

    • Inte frågan om tyckande, det är vattenånga som står för 95% av växthuseffekten, koldioxidens bidrag är ytterst ringa eftersom 2 av de 3 våglängdsområden där koldioxiden skulle kunna hindra värmeutstrålning från jorden är gemensamma för vattenånga och koldioxid, och det tredje våglängdsområdet är smalt och ligger i utkanten av de utstrålade frekvenserna. Det är därför det blir kallare under klara nätter utan moln då växthuseffekten endast beror på koldioxid, metan, kvävgas och andra mindre strålningsupptagande ämnen. Naturen sköter sitt och koldioxidhalten ökar när haven blir varmare och inte tvärtom, människans påverkan på koldioxidhalten är ytterst ringa, därför märktes det ingen skillnad i koldioxidhalt under 2020 när mänskligt orsakade utsläpp av koldioxid minskade

     • Jo det är frågan om okunnigt tyckande från dom som förnekar CO2s verkan!
      vatten finns i form av vätska också vilket gör att en balans nästan omedelbart inställer sig i relation till övriga effekter. Det gör att vattenångan endast är en återkopplingseffekt som styrs av det som inte endast är återkoppling. CO2 ändringar stannar mkt längre i atmosfären och är därför bestämmande.
      Din ‘förklaring’ visar att du inte alls har ngn kunskap i ämnet.
      Fysik är inte trivialt i detta fall men inte heller omöjligt att tillägna sig. Mäktiga intressen vill att du ska förbli förvirrad och okunnig så att det ska gå att hävda att du måste köras över för allas bästa.
      Det stora misstaget ni gör är att ni undviker att fokusera på lösningar och kunnig kritik av överhetens kon kreta åtgärder och ist envisas med att förneka vilket gör er till ett lätt byte för maktens manipulatörer

 • Bilden visar hur havet omsätter koldioxid med atmosfären.
  Den omsättningen är 8 ggr högre än människans eldande.
  Det finns förresten 50 ggr mer koldioxid i havet än i atmosfären, vilket är lågt eftersom det finns mer än 200 ggr så mycket vatten som luft på jordytan.
  Vid en avkylning av de övre havsvattenskikten kommer co2 att minska i atmosfären, samtidigt som klimatet då kommer att bli kallare.
  Det ser vettigt folk inte fram mot.
  Co2-hysterin är löjlig och samtidigt kuslig.
  Den påminner rentav om häxprocesserna.

 • Bilden visar hur havet omsätter koldioxid med atmosfären.
  Den omsättningen är 8 ggr högre än människans eldande.
  Det finns förresten 50 ggr mer koldioxid i havet än i atmosfären, vilket är lågt eftersom det finns mer än 200 ggr så mycket vatten som luft på jordytan.
  Vid en avkylning av de övre havsvattenskikten kommer co2 att minska i atmosfären, samtidigt som klimatet då kommer att bli kallare.
  Det ser vettigt folk inte fram mot.
  Co2-hysterin är löjlig och samtidigt kuslig.
  Den påminner rentav om häxprocesserna.

 • “Our Common Agenda is an agenda of urgent collective action” – UN Chief (22 October 2021)https://www.youtube.com/watch?v=vbbjeYbYj5k
  … Psykopater fortsätter enligt deras sjuk agenda
  – som man anar det blir strid på liv och död…. med global maffia av psykopater

 • Koldioxid är universalverktyget för att försöka få stopp på all förbränning. Kan bli en energifattig framtid där vi får andas in men inte ut.

 • Koldioxid är en osynlig, lukt- och smakfri gas”
  Själv sitter jag här och smuttar på lite koldioxid tillsatt till vatten, kolsyra!

  Smakar utmärkt!

  Konstigt man får sälja denna livsfarliga gas på flaska, ha ha.

  Men så är ju också koldioxid en biprodukt vid framställning av bla etanol till E 85.
  Ja vad annars skulle man göra av det när man framställer “klimatneutralt” bränsle. Än att sälja det ……Stod det överbliven koldioxid från biobränslen på flaskorna kanske någon skulle tänka till lite. Men lite för mycket begärt idag kanske?

  Fortsätt ditt arbete Tege, så länge du orkar. En vacker dag ser alla bedrägeriet.

  • För att inte tala om vad som produceras i komposter. Massor av C02 frigörs. All vin och ölbryggning osv. För att inte ta upp praktexempelet – kor fiser – farligt farligt. Ska baka.

 • “Our Common Agenda is an agenda of urgent collective action” – UN Chief (22 October 2021)https://www.youtube.com/watch?v=vbbjeYbYj5k
  … Psykopater fortsätter enligt deras sjuk agenda
  – som man anar det blir strid på liv och död…. med global maffia av psykopater

 • Koldioxid är universalverktyget för att försöka få stopp på all förbränning. Kan bli en energifattig framtid där vi får andas in men inte ut.

 • Koldioxid är en osynlig, lukt- och smakfri gas”
  Själv sitter jag här och smuttar på lite koldioxid tillsatt till vatten, kolsyra!

  Smakar utmärkt!

  Konstigt man får sälja denna livsfarliga gas på flaska, ha ha.

  Men så är ju också koldioxid en biprodukt vid framställning av bla etanol till E 85.
  Ja vad annars skulle man göra av det när man framställer “klimatneutralt” bränsle. Än att sälja det ……Stod det överbliven koldioxid från biobränslen på flaskorna kanske någon skulle tänka till lite. Men lite för mycket begärt idag kanske?

  Fortsätt ditt arbete Tege, så länge du orkar. En vacker dag ser alla bedrägeriet.

  • För att inte tala om vad som produceras i komposter. Massor av C02 frigörs. All vin och ölbryggning osv. För att inte ta upp praktexempelet – kor fiser – farligt farligt. Ska baka.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *