Koldioxid är inte smuts! – Kunskap om livets gas är livsviktig

publicerad 27 oktober 2021
- Tege Tornvall
Grönskande skog vid flod. Foto: Lutz Dieckmann. Licens: Pixabay.com

KLIMATET. Många svenska media menar att koldioxid skulle ”smutsa ned”. Det är dock en missuppfattning. Koldioxid är tvärtom växternas livsnödvändiga näring och ger genom fotosyntes atmosfären dess lika livsnödvändiga syre.

Text: Tege Tornvall, nätverket Klimatsans | Bild: Grönskande skog vid flod. Foto: Lutz Dieckmann. Licens: Pixabay.com

Media förordar beskattning av och handel med koldioxid i syfte att minska atmosfärens CO2-halt och tillskott av koldioxid från mänsklig verksamhet. Tanken bakom är att mer koldioxid skulle kunna farligt värma atmosfären, men tidigare eror med rikare växt- och djurliv än nu var flera grader varmare och hade flera gånger högre CO2-halt i atmosfären. Trots sena tiders lilla ökning är CO2-halten nu historiskt låg. Mer koldioxid skulle gynna mer växtlighet.

Medan frukt- och grönsaksodlare för in mer koldioxid i växthus för att det skall växa mer, försöker svensk klimatpolitik att minska den omgivande luftens CO2-halt genom att både minska CO2-tillskott från mänsklig verksamhet och lösa ut koldioxid ur atmosfären och gräva ned den.

Att gräva ned växtlighetens livsnödvändiga näring är alltså officiell politik i ett av världens kallaste och mörkaste länder. Enligt dem som driver denna politik skulle den minska den uppvärmning som Jorden upplevt sedan 1800-talets slut. Men den är en välkommen återhämtning från Lilla Istiden ca 1280-1870. Då rådde periodvis kyla, missväxt, nöd och svält. Värst var troligen 1697/98. Efter flera års missväxt svalt då 100.000 människor i Sverige och 80.000 i Finland ihjäl.

Haven samspelar med atmosfärens koldioxid. Illustration: Tege Tornvall
Haven samspelar med atmosfärens koldioxid. Illustration: Tege Tornvall

Världens skördar har ökat 5 gånger 1930-2015. Jordens folkmängd har ökat 3,5 gånger. Fler har fått det bättre. En miljard har lyfts ur svält och död.

De som oroar sig för nutida uppvärmning glömmer eller förtiger att den föregicks av besvärande kyla och nöd. Nu har värmda hav gasat ut mer koldioxid, och mänsklig verksamhet har därtill bidragit.

Koldioxid är en osynlig, lukt- och smakfri gas, växtlighetens livsnödvändiga källa till atmosfärens syre. Vit rök är vattenånga. Svart rök är sot. Att visa koldioxid som rök är antingen okunnigt eller medvetet vilseledande.

Men dagens CO2-halt (415 ppm, miljondelar) är fortfarande trots viss ökning flera gånger lägre än under mer gynnsamma perioder. Vår utandningsluft innehåller omkring 40.000 ppm koldioxid, alltså runt 100 gånger högre halt än i atmosfären.

Vi har ingalunda för mycket koldioxid i atmosfären, däremot för litet. Mer skulle gynna både växt- och djurliv – och alla människor!

Text: Tege Tornvall, nätverket Klimatsans 

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq