Finansminister Magdalena Andersson till IMF:s och Världsbankens årsmöten i Washington

publicerad 11 oktober 2021
- av Redaktionen
Finansminister Magdalena Andersson (S). Foto: IMFC
Finansminister Magdalena Andersson (S). Foto: IMFC
Finansminister Magdalena Andersson (S). Foto: IMFC

REGERINGEN. Idag åker Magdalena Andersson till Washington DC där hon som ordförande för Internationella monetära och finansiella kommittén (IMFC), Internationella valutafondens (IMFs) högsta rådgivande organ, kommer leda diskussioner om det världsekonomiska läget och den strategiska inriktningen på IMF:s framtida arbete. Hon kommer även att delta i ett G20-möte för finansministrar och centralbankschefer och i Världsbanken och IMF:s gemensamma utvecklingskommitté.

På onsdag och torsdag kommer Magdalena Andersson att leda IMFC:s årsmöten. Vid mötena kommer medlemmarnas syn på det världsekonomiska läget, lämpliga policyåtgärder och inriktningen på IMF:s framtida arbete att diskuteras. På IMF:s årsmöte kommer bland annat uppslutningen kring de globala vaccinationsmålen att vara i fokus. Målen är att minst 40 procent av befolkningen i alla världens länder ska vara vaccinerade före årets slut och minst 70 procent till sommaren.

 

I samband med årsmötet äger även ett G20-möte för finansministrar och centralbankschefer rum under onsdagen. Vid mötet väntas ministrarna ställa sig bakom den övergripande politiska överenskommelsen om hur digitaliseringens utmaningar för beskattningen ska hanteras. Överenskommelsen slöts den 8 oktober inom OECD/G20 Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting. Dessutom kommer det världsekonomiska läget och globala nyttigheter såsom pandemibereskap och bekämpning av klimatförändringar att diskuteras. Andra viktiga frågor är stöd till utsatta länder och finansmarknadsfrågor.

Om IMFC och G20

IMFC består av 24 representanter från IMF:s medlemmar och sammanträder vanligtvis två gånger om året i samband med IMF:s års- och vårmöten. Magdalena Andersson tillträdde som ordförande i januari i år. Hon är den första kvinnan och svensk att väljas till posten som IMFC-ordförande. På G20-mötet deltar finansministrar och centralbankschefer från G20-länderna, det vill säga de 19 största ekonomierna och EU. EU representeras av EU-kommissionen och av ordförandelandet i ministerrådet, för närvarande Slovenien. Dessutom bjuds ett antal länder in som observatörer. Representanter för internationella organisationer såsom IMF, Världsbanken och OECD deltar också.

Text: Johan Ekström, pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson


Så här kan du stötta Newsvoice

  • Klarspråk om vad globalisterna håller på med, inga hemligheter här inte!FN:s Agenda 2030: Skapa konstgjort solsken, ändra regnmönster och jordens biosfärer med hjälp av geoengineering

   Mål 14 i Agenda 2030 för hållbar utveckling uppmanar FN:s medlemsstater att ”bevara och hållbart använda haven och de marina resurserna” och (i samarbete med World Economic Forum, WEF) genomföra följande:

   Geoengineering. Storskaligt och medvetet ingripande i jordens naturliga system för att ändra regnmönster, skapa konstgjort solsken och ändra jordens biosfärer.

   Internet av saker (Internet Of Things). Ett nätverk av avancerade sensorer och ställdon i land, luft, hav och rymd inbäddad med programvara, nätverksanslutning och dator förmåga, som kan samla in och byta data över internet och möjliggöra automatiserade lösningar till flera uppsättningar av problem.
   Källa (sida 21):

   https://www3.weforum.org/docs/WEF_Harnessing_4IR_Oceans.pdf
   Mycket omfattande skrift om planerna för allas vår framtid, omvandlingen pågår redan! Läs gärna länkens hela innehåll, de anser sig ha kommit så långt att de inte längre behöver linda in detta skräckscenario i någon luddig text, nu är det klarspråk som gäller. Dessa människor (?) är inte kapabla att förstå att vi inte kan manipulera Moder Jord utan att den slår tillbaka tusenfalt i för allt levande negativ riktning!
    
   Vi måste sprida om vad som sker och vi måste få stopp på dessa psykopaters framrusning!

    • Magdalena Andersson har dessutom gått på Klaus Schwabs kurs!

     “World Economic Forum har utbildat världens maktelit i lockdown, massvaccination och en ny global ekonomi
     Schwab startade 1992 en parallel institution, utbildningen av unga globala ledare (the Global Leaders for Tomorrow school, bytte 2004 namn till Young Global Leaders). Några av de som gick den första utbildningen 1992 är Tysklands förbundskansler Angela Merkel, Frakrieks tidigare president Nicolas Sarkozy och Storbritanniens tidigare premiärminister Tony Blair.

     Några andra inflytelserika politiker som gått utbildningen är Frankrikes nuvarande president Emmanuel Macron, Nya Zeelands premiärminister Jacina Arderns samt Österrikes tidigare förbundskansler Sebastian Kurz. Av svenskar har bland annat DN:s chefredaktör Peter Wolodarski och vår nya statsminister Magdalena Andersson mycket nära samarbeten med WEF.

     Gemensamt för alla ledare som gått Schwabs utbildning är att de under coronapandemin hårt drivit idéerna om lockdown, maskanvändning, massvaccinering och vaccinationspass.

     Nästan ingen av de som gått utbildningen för unga global ledare uppger det i sitt CV, och påfallande många har i övrigt väldigt magra meriter. Det tycks som att det faktum att de har gått WEF:s utbildning ger dem en inträdesbiljett till höga positioner.”

     https://checkfact.org/world-economic-forum-har-utbildat-varldens-maktelit-i-lockdown-massvaccination-och-en-ny-global-ekonomi/

     • relaterat om Klaus Schwabs odemokratiska sällskap

      Davosmötet 50 år:

      Mitt perspektiv på Världsekonomiskt Forum

      “Globaliseringen har med tiden gett möjlighet för WEF att spela en mycket större roll än vid dess start för snart femtio år sedan. Allt började 1971, då den nyblivne professorn Klaus Schwab bjöd in företagsledare, forskare och medieföreträdare till ett möte i den schweiziska staden Davos högt uppe i Alperna. Därmed var European Management Forum (som det då hette) etablerat, och likaså det årliga Davosmötet.

      Vid dessa möten spelade svenska företagsledare en framträdande roll. Volvochefen Pehr G. Gyllenhammar och ABB-chefen Percy Barnevik fick en plattform där de kunde presentera sina idéer om företagsledning och samhällsbygge. Det politiska inslaget blev efter hand också starkare, även om Carl Bildt länge var den ende svensken från det hållet.”

      “Svenska politiker finner numera allt oftare vägen till Davos. Statsministrar är alltid välkomna: Göran Persson kom dit, liksom Fredrik Reinfeldt och Stefan Löfven. Finansministrar som Anders Borg och Magdalena Andersson har också varit givna deltagare. Förr framfördes ibland tvivel om denna miljö är lämplig för folkvalda att vistas i, men numera hörs sådant allt mer sällan.”

      https://johanschuck.se/davosmotet-fyller-50-ar-sa-har-ser-jag-pa-varldsekonomiskt-forum/

  • Klarspråk om vad globalisterna håller på med, inga hemligheter här inte!FN:s Agenda 2030: Skapa konstgjort solsken, ändra regnmönster och jordens biosfärer med hjälp av geoengineering

   Mål 14 i Agenda 2030 för hållbar utveckling uppmanar FN:s medlemsstater att “bevara och hållbart använda haven och de marina resurserna” och (i samarbete med World Economic Forum, WEF) genomföra följande:

   Geoengineering. Storskaligt och medvetet ingripande i jordens naturliga system för att ändra regnmönster, skapa konstgjort solsken och ändra jordens biosfärer.

   Internet av saker (Internet Of Things). Ett nätverk av avancerade sensorer och ställdon i land, luft, hav och rymd inbäddad med programvara, nätverksanslutning och dator förmåga, som kan samla in och byta data över internet och möjliggöra automatiserade lösningar till flera uppsättningar av problem.
   Källa (sida 21):

   https://www3.weforum.org/docs/WEF_Harnessing_4IR_Oceans.pdf
   Mycket omfattande skrift om planerna för allas vår framtid, omvandlingen pågår redan! Läs gärna länkens hela innehåll, de anser sig ha kommit så långt att de inte längre behöver linda in detta skräckscenario i någon luddig text, nu är det klarspråk som gäller. Dessa människor (?) är inte kapabla att förstå att vi inte kan manipulera Moder Jord utan att den slår tillbaka tusenfalt i för allt levande negativ riktning!
    
   Vi måste sprida om vad som sker och vi måste få stopp på dessa psykopaters framrusning!

    • Magdalena Andersson har dessutom gått på Klaus Schwabs kurs!

     “World Economic Forum har utbildat världens maktelit i lockdown, massvaccination och en ny global ekonomi
     Schwab startade 1992 en parallel institution, utbildningen av unga globala ledare (the Global Leaders for Tomorrow school, bytte 2004 namn till Young Global Leaders). Några av de som gick den första utbildningen 1992 är Tysklands förbundskansler Angela Merkel, Frakrieks tidigare president Nicolas Sarkozy och Storbritanniens tidigare premiärminister Tony Blair.

     Några andra inflytelserika politiker som gått utbildningen är Frankrikes nuvarande president Emmanuel Macron, Nya Zeelands premiärminister Jacina Arderns samt Österrikes tidigare förbundskansler Sebastian Kurz. Av svenskar har bland annat DN:s chefredaktör Peter Wolodarski och vår nya statsminister Magdalena Andersson mycket nära samarbeten med WEF.

     Gemensamt för alla ledare som gått Schwabs utbildning är att de under coronapandemin hårt drivit idéerna om lockdown, maskanvändning, massvaccinering och vaccinationspass.

     Nästan ingen av de som gått utbildningen för unga global ledare uppger det i sitt CV, och påfallande många har i övrigt väldigt magra meriter. Det tycks som att det faktum att de har gått WEF:s utbildning ger dem en inträdesbiljett till höga positioner.”

     https://checkfact.org/world-economic-forum-har-utbildat-varldens-maktelit-i-lockdown-massvaccination-och-en-ny-global-ekonomi/

     • relaterat om Klaus Schwabs odemokratiska sällskap

      Davosmötet 50 år:

      Mitt perspektiv på Världsekonomiskt Forum

      “Globaliseringen har med tiden gett möjlighet för WEF att spela en mycket större roll än vid dess start för snart femtio år sedan. Allt började 1971, då den nyblivne professorn Klaus Schwab bjöd in företagsledare, forskare och medieföreträdare till ett möte i den schweiziska staden Davos högt uppe i Alperna. Därmed var European Management Forum (som det då hette) etablerat, och likaså det årliga Davosmötet.

      Vid dessa möten spelade svenska företagsledare en framträdande roll. Volvochefen Pehr G. Gyllenhammar och ABB-chefen Percy Barnevik fick en plattform där de kunde presentera sina idéer om företagsledning och samhällsbygge. Det politiska inslaget blev efter hand också starkare, även om Carl Bildt länge var den ende svensken från det hållet.”

      “Svenska politiker finner numera allt oftare vägen till Davos. Statsministrar är alltid välkomna: Göran Persson kom dit, liksom Fredrik Reinfeldt och Stefan Löfven. Finansministrar som Anders Borg och Magdalena Andersson har också varit givna deltagare. Förr framfördes ibland tvivel om denna miljö är lämplig för folkvalda att vistas i, men numera hörs sådant allt mer sällan.”

      https://johanschuck.se/davosmotet-fyller-50-ar-sa-har-ser-jag-pa-varldsekonomiskt-forum/

 • Denna kvinna har ett stort förtroende ute i landet. Vad har jag missat? Ser inte på teve, läser inte MSM-tidningar och kanske har hennes enastående framträdanden passerat mig obemärkt förbi. MEN, jag har ibland fått ta del av hennes fadäser på Yotube och utifrån det skapade jag mig snabbt en bild. Egentligen inte riktigt rättvist, men erfarenhetsmässigt tror jag ändå att min korta slutsats är hyfsat riktig: maktfullkomlig men med svaga ledaregenskaper, snarstucken och långsint, vill nog väl ibland men har inte förmåga att finna rätt vägar, svag karaktär, brun tunga, är definitivt inte en person jag vill ha som statsminister. Men hon kan ju bli en variation i eländet, om inte annat. Suck, är nationella politiker och myndighetspersoner närmast en beteckning för ett allmänt tillkortakommande?

  • Åsa, hon är ingen minister. Några sådana har inte existerat i västvärlden sedan Tage Erlander lämnade politiken (jag är inte politiskt engagerad, och har aldrig varit) gissar jag. De är däremot utvalda ‘minister’lakejer, beordrade att göra vad de blir tillsagda på diverse ‘möten’. Och de ‘mötena’ är flera till antalet och heter alla olika. Saken är den att inga länder i västvärlden annars får några lånegarantier. Folk tror att resp land kontrollerar sin ekonomi, men tyvärr så är det inte längre heller

   • Troligen är merparten av rikspolitikerna, åtminstone i väst, enbart marionetter. De verkar inte för sina länders bästa utan följer en globalistisk agenda, oavsett hur uppenbart destruktivt det är för egna landet och dess folk. Sverige är nog ett av de bättre exemplen och jag tyckte mig “se det komma” för många år sedan. Men jag har däremot inte fått riktigt klart för mig hur den “mörka energin” lyckas sprida som den gör, vilket är tydligt i dessa “spruttider”. Den mörka toppen kanske har medel att sprida det via det kollektiva medvetandet, á la CG Jung.

    • De är materialister, fullständigt fastnaglade vid ‘rikedomar’. Har kollat in en del vad bl a Eustace Mullins skrivit om ‘fedr reserve’ samt world order. Böckerna heter så och ger mycket, finns på archive.org

   • Har inte hört att just det skulle vara anledningen till våra politikers landsförräderi.
    Då är det alltså så att alla länder i hela världen har gjorts sig beroende av lånegarantier? Är inte det lite långsökt??

    • Absolut inte långsökt, inte om man tittar på ländernas statsbudgetar. Få, om ens ngt land har en budget som går runt (o så genereras statsskulder). Men framförallt har de statsskulder som ofta uppgår till 70-120% av bnp

  • Jag kan inte se henne som något gott för landet. Hon har straffat utflyttade svenska pensionärer i Portugal för att få dem maximalt beskattade där så att de troligtvis måste flytta hem igen. Hoppas de stannar kvar där o fixar till problemet så subban blir blåst. Det kan fan inte vara meningen att två miljoner arbetande svenskar i Sverige ska beskattas för att åtta miljoner andra ska slippa arbeta och tillråga på det så skänker soZZarna hundratals miljarder till bl.a diktatorer i världen.
   Bara det att subban varit på Bilderbergmöten och dessvärre fått en hög post i IMF säger att vi, och även soZZarna kommer att få ett helvete med denna råtta som statsminister. Den som vill veta mer om hennes man kan ju kolla upp denne och troligtvis förstå vad vi har framför oss.
   Och Löfvén ska nu försöka fly landet. Helt ok om han bara tar sin kärring med sig, den muslimskan som har kört svenska kyrkan i botten.
   Dessa råttor kommer nog inte få så mycket frid dit de anländer. Många kommer att studera deras flyktväg…..

 • Det magiska årtalet 2030 som alla satt upp för förändring.

  Var själv vegetarian under några år men gick tillbaka till att äta kött. Och ja, jag mår mycket bättre. Gott är det med.

  Men de vill ju att vi ska vara sönder”vaccinerade” sjuklingar som inte kan tänka klart.

  • Vore inte Guantanamo mer passande plats?

   Swebbtv intervjuar Reiner Fuellmich (engelska), 1 tim.
   https://swebbtv.se/w/815f8ee7-3769-4514-bd6e-455f54807dce

   Jesper Johansson gör här en intervju för Swebbtv med den tyska advokaten dr Reiner Fuellmich.
   Fuellmich berättar att det inte finns någon grund för de åtgärder som genomförs med anledning av pandemin. Det finns ingen grund för genomförande av vaccinationskampanjen. De så kallade vaccinerna har inte påstådd skyddseffekt utan är tvärtom farliga.
   Pandemin har planerats i minst 10 år berättar han. PCR-testerna har varit genomförda så att de visat på Corona även för friska personer. PCR-testerna är inte konstruerade för denna typ av användning.
   Testerna och Coronaåtgärderna har underkänts i ett flertal olika domstolar men politikerna har inte tagit intryck av detta.

   kommentar

   Låt oss betänka Herman Görings ord vid Nürnbergrättegången:
   ”Hur fick du det tyska folket att acceptera allt detta?”
   Göring: ”Det var lätt. Det har inget med nazism att göra, det har med människans natur att göra. Man kan göra det i en nazistregim, socialistregim, kommunistregim, i en monarki och även i en demokrati. Allt du behöver göra för att förslava människor är att SKRÄMMA dem. Om du kan tänka dig ett sätt att skrämma folk, kan du tvinga dem att göra vad du vill.”
    
    

   • Skulle Göring inte bitit i giftampullen hade de hängt honom. Så även våra förledare borde kanske vara förutseende och köpa in ett gäng ampuller.

   • Men om man inte blir rädd, kan man inte heller skräms. Man kan försöka, men kommer inte att lyckas.

    Sluta var rädd.

    • El rikta ev rädsla mot det verkliga folkmordet “vaccinerna” istället!

     7 av 10 coronadöda fullvaccinerade
     Publicerad 11 oktober 2021 kl 16.01

     INRIKES. Så många som 70 procent av dem som avlider under en covid-19-infektion i Sverige idag är fullvaccinerade mot coronaviruset, rapporterar Svenska Dagbladet.

     SvD hänvisar till nya siffror från Folkhälsomyndigheten för perioden 1–24.
     Under denna period gällde sju av tio av de covidrelaterade dödsfallen personer som vaccinerats med två doser mot covid-19, skriver tidningen.
     “Det är svårt att veta varför allt fler av de avlidna är fullvaccinerade, och det finns flera möjliga förklaringar utöver ett eventuellt avklingande vaccinskydd”, skriver SvD.
     I slutet av september kom det fram att hela 85 procent av den immunitet som Pfizers coronavaccin ger är borta sju månader efter andra sprutan.
     7 av 10 coronadöda fullvaccinerade | Fria Tider

   • Svetsaren är ju på väg ut och vad jag har hört så ska hon fylla den platsen. Hon har redan börjat köra en bred charmoffensiv med grimaser som ska tolkas som leende.

    • Jo men det måste till en ny omröstning i riksdagen.
     Det lutar åt att hon klarar av det om C inte byter fot/sko igen.
     Man kan ju alltid hoppas…

     • Magda var på Bilderbergmötet 2016 och är nu i smeten med IMF, så hon har nog det dom vill ha och resten runt omkring är bara teater.

      • Kanske “sociopat demokraterna” diskuterat detta?
       Allt om Bilderbergmötet i Dresden 9 – 12 juni 2016

       Årets Bilderbergmöte äger rum mellan den 9 och 12 juni på hotel Kempinski i Dresden i östra Tyskland. Många anser att det är ett medvetet val eftersom det är just i Dresden som Pegida har sina stora måndagsmöten varje vecka. Bilderbergarna vill helt enkelt markera mot Pegida och visa vem som har den egentliga makten.

       Frågor som kommer upp på mötet är enligt Paul Joseph Watson:

       • Current events
       • China
       • Europe: migration, growth, reform, vision, unity
       • Middle East
       • Russia
       • US political landscape, economy: growth, debt, reform
       • Cyber security
       • Geo-politics of energy and commodity prices
       • Precariat and middle class
       • Technological innovation

       Bedömare menar att man ska diskutera hur man ska hindra Donald Trump från att bli president, hur man ska agera om britterna röstar för utträde hur EU och om man ska lansera ID-kort för att få tillgång till internet…

       https://asylkaos.wordpress.com/2016/06/09/allt-om-bilderbergmotet-i-dresden-9-12-juni-2016/

  • Ja varför inte?

   Hennes man Richard Friberg sitter ju på Jacob Wallenberg professuren vid Handelshögskolan.

   Inavel, incest och samme person på alla poster. Det är ju så praktiskt att slippa kontrollera så många.

   Själv tycker jag vi kan göra henne till envåldshärskare! Vi lever ju ändå i en industridiktatur. “Demokrati” är ju bara ett dyrt skådespel för gallerierna.

   Lite uppfriskande med en kvinnlig diktator. Ombyte förnöjer….

 • Denna kvinna har ett stort förtroende ute i landet. Vad har jag missat? Ser inte på teve, läser inte MSM-tidningar och kanske har hennes enastående framträdanden passerat mig obemärkt förbi. MEN, jag har ibland fått ta del av hennes fadäser på Yotube och utifrån det skapade jag mig snabbt en bild. Egentligen inte riktigt rättvist, men erfarenhetsmässigt tror jag ändå att min korta slutsats är hyfsat riktig: maktfullkomlig men med svaga ledaregenskaper, snarstucken och långsint, vill nog väl ibland men har inte förmåga att finna rätt vägar, svag karaktär, brun tunga, är definitivt inte en person jag vill ha som statsminister. Men hon kan ju bli en variation i eländet, om inte annat. Suck, är nationella politiker och myndighetspersoner närmast en beteckning för ett allmänt tillkortakommande?

  • Åsa, hon är ingen minister. Några sådana har inte existerat i västvärlden sedan Tage Erlander lämnade politiken (jag är inte politiskt engagerad, och har aldrig varit) gissar jag. De är däremot utvalda ‘minister’lakejer, beordrade att göra vad de blir tillsagda på diverse ‘möten’. Och de ‘mötena’ är flera till antalet och heter alla olika. Saken är den att inga länder i västvärlden annars får några lånegarantier. Folk tror att resp land kontrollerar sin ekonomi, men tyvärr så är det inte längre heller

   • Troligen är merparten av rikspolitikerna, åtminstone i väst, enbart marionetter. De verkar inte för sina länders bästa utan följer en globalistisk agenda, oavsett hur uppenbart destruktivt det är för egna landet och dess folk. Sverige är nog ett av de bättre exemplen och jag tyckte mig “se det komma” för många år sedan. Men jag har däremot inte fått riktigt klart för mig hur den “mörka energin” lyckas sprida som den gör, vilket är tydligt i dessa “spruttider”. Den mörka toppen kanske har medel att sprida det via det kollektiva medvetandet, á la CG Jung.

    • De är materialister, fullständigt fastnaglade vid ‘rikedomar’. Har kollat in en del vad bl a Eustace Mullins skrivit om ‘fedr reserve’ samt world order. Böckerna heter så och ger mycket, finns på archive.org

   • Har inte hört att just det skulle vara anledningen till våra politikers landsförräderi.
    Då är det alltså så att alla länder i hela världen har gjorts sig beroende av lånegarantier? Är inte det lite långsökt??

    • Absolut inte långsökt, inte om man tittar på ländernas statsbudgetar. Få, om ens ngt land har en budget som går runt (o så genereras statsskulder). Men framförallt har de statsskulder som ofta uppgår till 70-120% av bnp

  • Jag kan inte se henne som något gott för landet. Hon har straffat utflyttade svenska pensionärer i Portugal för att få dem maximalt beskattade där så att de troligtvis måste flytta hem igen. Hoppas de stannar kvar där o fixar till problemet så subban blir blåst. Det kan fan inte vara meningen att två miljoner arbetande svenskar i Sverige ska beskattas för att åtta miljoner andra ska slippa arbeta och tillråga på det så skänker soZZarna hundratals miljarder till bl.a diktatorer i världen.
   Bara det att subban varit på Bilderbergmöten och dessvärre fått en hög post i IMF säger att vi, och även soZZarna kommer att få ett helvete med denna råtta som statsminister. Den som vill veta mer om hennes man kan ju kolla upp denne och troligtvis förstå vad vi har framför oss.
   Och Löfvén ska nu försöka fly landet. Helt ok om han bara tar sin kärring med sig, den muslimskan som har kört svenska kyrkan i botten.
   Dessa råttor kommer nog inte få så mycket frid dit de anländer. Många kommer att studera deras flyktväg…..

 • Det magiska årtalet 2030 som alla satt upp för förändring.

  Var själv vegetarian under några år men gick tillbaka till att äta kött. Och ja, jag mår mycket bättre. Gott är det med.

  Men de vill ju att vi ska vara sönder”vaccinerade” sjuklingar som inte kan tänka klart.

  • Vore inte Guantanamo mer passande plats?

   Swebbtv intervjuar Reiner Fuellmich (engelska), 1 tim.
   https://swebbtv.se/w/815f8ee7-3769-4514-bd6e-455f54807dce

   Jesper Johansson gör här en intervju för Swebbtv med den tyska advokaten dr Reiner Fuellmich.
   Fuellmich berättar att det inte finns någon grund för de åtgärder som genomförs med anledning av pandemin. Det finns ingen grund för genomförande av vaccinationskampanjen. De så kallade vaccinerna har inte påstådd skyddseffekt utan är tvärtom farliga.
   Pandemin har planerats i minst 10 år berättar han. PCR-testerna har varit genomförda så att de visat på Corona även för friska personer. PCR-testerna är inte konstruerade för denna typ av användning.
   Testerna och Coronaåtgärderna har underkänts i ett flertal olika domstolar men politikerna har inte tagit intryck av detta.

   kommentar

   Låt oss betänka Herman Görings ord vid Nürnbergrättegången:
   “Hur fick du det tyska folket att acceptera allt detta?”
   Göring: “Det var lätt. Det har inget med nazism att göra, det har med människans natur att göra. Man kan göra det i en nazistregim, socialistregim, kommunistregim, i en monarki och även i en demokrati. Allt du behöver göra för att förslava människor är att SKRÄMMA dem. Om du kan tänka dig ett sätt att skrämma folk, kan du tvinga dem att göra vad du vill.”
    
    

   • Skulle Göring inte bitit i giftampullen hade de hängt honom. Så även våra förledare borde kanske vara förutseende och köpa in ett gäng ampuller.

   • Men om man inte blir rädd, kan man inte heller skräms. Man kan försöka, men kommer inte att lyckas.

    Sluta var rädd.

    • El rikta ev rädsla mot det verkliga folkmordet “vaccinerna” istället!

     7 av 10 coronadöda fullvaccinerade
     Publicerad 11 oktober 2021 kl 16.01

     INRIKES. Så många som 70 procent av dem som avlider under en covid-19-infektion i Sverige idag är fullvaccinerade mot coronaviruset, rapporterar Svenska Dagbladet.

     SvD hänvisar till nya siffror från Folkhälsomyndigheten för perioden 1–24.
     Under denna period gällde sju av tio av de covidrelaterade dödsfallen personer som vaccinerats med två doser mot covid-19, skriver tidningen.
     “Det är svårt att veta varför allt fler av de avlidna är fullvaccinerade, och det finns flera möjliga förklaringar utöver ett eventuellt avklingande vaccinskydd”, skriver SvD.
     I slutet av september kom det fram att hela 85 procent av den immunitet som Pfizers coronavaccin ger är borta sju månader efter andra sprutan.
     7 av 10 coronadöda fullvaccinerade | Fria Tider

   • Svetsaren är ju på väg ut och vad jag har hört så ska hon fylla den platsen. Hon har redan börjat köra en bred charmoffensiv med grimaser som ska tolkas som leende.

    • Jo men det måste till en ny omröstning i riksdagen.
     Det lutar åt att hon klarar av det om C inte byter fot/sko igen.
     Man kan ju alltid hoppas…

     • Magda var på Bilderbergmötet 2016 och är nu i smeten med IMF, så hon har nog det dom vill ha och resten runt omkring är bara teater.

      • Kanske “sociopat demokraterna” diskuterat detta?
       Allt om Bilderbergmötet i Dresden 9 – 12 juni 2016

       Årets Bilderbergmöte äger rum mellan den 9 och 12 juni på hotel Kempinski i Dresden i östra Tyskland. Många anser att det är ett medvetet val eftersom det är just i Dresden som Pegida har sina stora måndagsmöten varje vecka. Bilderbergarna vill helt enkelt markera mot Pegida och visa vem som har den egentliga makten.

       Frågor som kommer upp på mötet är enligt Paul Joseph Watson:

       • Current events
       • China
       • Europe: migration, growth, reform, vision, unity
       • Middle East
       • Russia
       • US political landscape, economy: growth, debt, reform
       • Cyber security
       • Geo-politics of energy and commodity prices
       • Precariat and middle class
       • Technological innovation

       Bedömare menar att man ska diskutera hur man ska hindra Donald Trump från att bli president, hur man ska agera om britterna röstar för utträde hur EU och om man ska lansera ID-kort för att få tillgång till internet…

       https://asylkaos.wordpress.com/2016/06/09/allt-om-bilderbergmotet-i-dresden-9-12-juni-2016/

  • Ja varför inte?

   Hennes man Richard Friberg sitter ju på Jacob Wallenberg professuren vid Handelshögskolan.

   Inavel, incest och samme person på alla poster. Det är ju så praktiskt att slippa kontrollera så många.

   Själv tycker jag vi kan göra henne till envåldshärskare! Vi lever ju ändå i en industridiktatur. “Demokrati” är ju bara ett dyrt skådespel för gallerierna.

   Lite uppfriskande med en kvinnlig diktator. Ombyte förnöjer….

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *