Svenska bokmässan och frihetsmarschen med efterfest svetsar samman folk mot frihetskränkningar

publicerad 31 oktober 2021
- av Torbjörn Sassersson red.
Frihetsmarsch med facklor, 30 okt 2021, Stockholm. Foto: T. Sassersson, NewsVoice.se

KULTUR. NewsVoice besökte den 30 oktober Svenska bokmässan och frihetsrörelsens demonstrationståg mot vaccinpass och C19-vaccination av barn. Polisen lät demonstrationståget gå från Medborgarplatsen till Kungsträdgården utan att hindra.

Frihetsrörelsen anordnade även en efterfest. Stämningen på alla tre evenemang var mycket god och hoppingivande.

Den Svenska bokmässan (Svenska bok- och mediemässan) genomfördes mycket professionellt och stämningen var på topp. Många ämnen avhandlades i paneldebatter, men mycket fokus låg på media och coronakrisen.

Svenska bokmässan har potential

Evenemangen svetsar samman olika grupper i samhället. Här träffades journalister, medborgare "from all walks of life", läkare, personer med olika partitillhörigheter, svenskar och utlänningar. Broar bryggdes. Potentialen för kommande mässor är god.

Utställare sålde böcker och rapporter, men även kosttillskott. Mellan borden och i pauser diskuterade och minglade människor i de vackra lokalerna på Royal Park Hotel.

På bakgården med utsikt över vattnet finns en utomhusrestaurang där folk åt lunch iklädda filtar vid sidan av brinnande vedkorgar. Vädret var kyligt, men nådigt.

Flykt till och från Sverige

Undertecknad pratade med en italienare i exil som flytt med husbil  till Sverige på grund av situationen i hemlandet. Han sa att det är olidligt i Italien, att landet är splittrat mellan vaccinerade och ovaccinerade, men att människor även går samman för att stoppa den italienska regeringens auktoritära beteenden.

Folk går handgripligen till väga genom att blockera vägar.

Motståndet är starkt mot både vaccinpass och vaccinmandat, även om en majoritet i Italien, precis som i andra länder, valt att börja ge ifrån sig självklara rättigheter som medicinsk frihet, rätten att bestämma över sin egen kropp.

En annan deltagare på Svenska bok- och mediemässan var en svensk som flytt från Sverige till Åland och han tror han är den första svensk som sökt medicinsk asyl på Åland. Han valde att fly för att den svenska vården vägrade ge honom diabetesmedicin när han inte ville sätta på sig munskydd på sjukhuset.

SwebbTV kommer att rapportera mer från Svenska bokmässan (svenskabokmassan.se).

Text och video: Torbjörn Sassersson