Sydafrikas högsta domstol stämmer president, parlament och centralbank för obefogad lockdown

publicerad 7 oktober 2021
- av Gästskribent
President Cyril Ramaphosa, 2019 (Sydafrika). Foto: Alan Santos. Licens: CC BY 2.0, Wikimedia
President Cyril Ramaphosa, 2019 (Sydafrika). Foto: Alan Santos. Licens: CC BY 2.0, Wikimedia
President Cyril Ramaphosa, 2019 (Sydafrika). Foto: Alan Santos. Licens: CC BY 2.0, Wikimedia

VÄRLDEN. Nu startar ett rättsfall i Sydafrika och det är troligen det största i världen just nu. Stämningen är mot presidenten, parlamentet och centralbanken i Sydafrika för en ovetenskapligt baserad nationell lockdown.

Detta fall är representativt för vad som borde gjorts eller inte borde gjorts i varenda land i världen. Det är ett väl underbyggt fall där advokaten redogör för exakt de lagar som man brutit emot.

 

Presidenten har brutit mot konstitutionen

President Cyril Ramaphosa skickade aldrig vetenskapsmän till Wuhan för att inhämta ett isolerat prov på viruset för att sedan smitta ett levande försöksdjur och se om Covid-19 symptom uppstår och därefter få bekräftat om Covid-19 verkligen är så dödligt som det påstås.

Försöket måste repeteras ett antal gånger. Resultaten måste sedan presenteras inför Parlamentet och Sydafrikas befolkning och först därefter var set fritt fram att deklarera ett farotillstånd. Presidenten gjorde fel då han aldrig gick tillväga på detta vetenskapliga sätt.

Eftersom viruset inte isolerats och bevisats existera på detta sätt går alla coronaåtgärder emot konstitutionen. Regeringen kan bara begränsa rättigheterna för Sydafrikas befolkningen om det existerar ett rimligt berättigande enligt det förfarande som gäller i ett öppet och demokratiskt samhälle.

Presidenten har också brutit mot lagen som gäller i det fall staten fråntar någons rättigheter måste det bygga på en god anledning.

Man kommer också  i detta domstolsfall i Sydafrika ta hänsyn till det domstolsfall i Portugal som med bevisunderlag dömde ut PCR-testens validitet.

Rättsfallet mot parlamentet gäller att ansvariga inte ifrågasatte presidentens beslut eller tillvägagångssätt. De skulle ha påkallat en debatt, de skulle krävt bevis innan de gick med på lockdown och andra åtgärder.

Centralbanken stäms eftersom den har gett stöd till presidentens åtgärder och på så sätt agerat fel och har finansierat de icke konstitutionella åtgärder.

Text: Stefan Sjöblom

Källa