Varning från vårdanställd som ser koppling mellan covidinjektion, sjuklighet och död

publicerad 9 oktober 2021
- Gästskribent
Temabild: Sjuksköterska. Foto: Gustavo Fring. Licens: Pexels.com
Temabild: Sjuksköterska. Foto: Gustavo Fring. Licens: Pexels.com
Temabild: Sjuksköterska. Foto: Gustavo Fring. Licens: Pexels.com

Varningarna från vårdanställda duggar tätt i sociala medier. Det handlar ofta om sjuksköterskor, men även läkare som uttrycker oro och ser samband mellan covidvaccinationer, insjuknanden och död. Exempel nedan är bara ett av många som inkommit till NewsVoice.

Text av anonym vårdanställd

Jag jobbar inom sjukvården, på ett mindre sjukhus. De senaste veckorna har det inkommit flera personer till akuten som har blivit sjuka efter vaccination mot Covid-19.

Många av dessa har varit så allmänpåverkade att de måste läggas in på avdelning med syrgas, mm. Symptombild ter sig liknande hos de flesta. Det handlar oftast om andningsproblem, oklar ökning av infektionsprover, blodtrycksfall, svår värk, mm. I flera fall har personerna drabbats av arytmi på hjärta inklusive vätska i lungor/hjärtsäck.

 

Jag har träffat flera personer som har insett att det är vaccinet som har triggat symptom, medan andra inte förstår ett möjligt samband. Det kom upp på diskussion bland läkare att vissa fall kanske bör anmälas som misstänkta biverkningar.

Emellertid framkom det till min stora förvåning att läkarna jag jobbade med inte hade en aning om hur man anmäler läkemedelsbiverkningar. Detta är läkare som är specialister med mångårig erfarenhet, kan nämnas!

En speciell läkare skulle rådfrågas om hur man går till väga, men denne sa (efter att ha tittat i journaler) att han inte tyckte man skulle anmäla möjliga biverkningar om det gäller personer som är äldre med underliggande sjukdomar som kan förklara symptom, även om aktuell symptombild inte överensstämde med grunddiagnoser.

En man hade kollapsat, bara 70 år gammal, men läkaren tyckte inte det skulle anmälas som biverkan eftersom han inte hittade uppgifter om att kollaps är en listad biverkan när det gäller vaccinet.

Blev helt chockad över allt detta, och ändå jobbar jag inom vården. Jag skriver detta för att jag vill att fler ska få upp ögonen för hur det går till, hur stort mörkertalet är när det gäller biverkningar av läkemedel i allmänhet och vaccin i synnerhet. De flesta läkare vet alltså inte ens om hur man anmäler en biverkan, trots att de tillstår att de möter patienter som uppger biverkningar.

Extern skribent

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Den amerikanska sköterskan som filmades när hon svimmade några minuter efter hon fått Covid-injektionen. Nu är det konstaterat att hon dog av den injektionen och de har försökt städa bort detta. Filmerna i slutet av artikeln är på ett par minuter och de visar att hennes namn kommer upp när de söker på sajter för döda.

  Is Tiffany Dover Still Alive? CHI Memorial Hospital In Tennessee Recently Deleted All Mentions Of The Nurse Who Passed Out On Live TV After Getting Covid Injection, And Her Social Media Accounts Are Untouched Since The Incident https://humansarefree.com/2021/10/is-tiffany-dover-still-alive.html

 • Den amerikanska sköterskan som filmades när hon svimmade några minuter efter hon fått Covid-injektionen. Nu är det konstaterat att hon dog av den injektionen och de har försökt städa bort detta. Filmerna i slutet av artikeln är på ett par minuter och de visar att hennes namn kommer upp när de söker på sajter för döda.

  Is Tiffany Dover Still Alive? CHI Memorial Hospital In Tennessee Recently Deleted All Mentions Of The Nurse Who Passed Out On Live TV After Getting Covid Injection, And Her Social Media Accounts Are Untouched Since The Incident https://humansarefree.com/2021/10/is-tiffany-dover-still-alive.html

 • Det är tydligt att läkare är särskilt oroliga för att göra något som inte någon annan har gjort före. T ex som sägs ovan – “oj ingen hade listat just den här biverkan tidigare. Hoppsan då det nog bäst att låta bli att anmäla”:
  Man tror nog att man gör något bra men beter sig som en idiot.

 • Jag undrar om det inte är så att de inte orkar anmäla på grund av allt extra pappersarbete det för med sig… De är ju redan överhopade med arbete . Sedan ska någon gå igenom och granska dessa anmälningar…Det gäller att inte orsaka för mycket jobb för andra…Det var bara min spontana tanke… Sjuksköterskor som skriver “för mycket” avvikelse rapporter är inte populära heller…De orsakar massor av “onödigt” extrajobb för chefer…Ofta kan dessa chefer inte göra så mycket för att åtgärda problemen heller… Problem som alla vet om! Det är bra om problem anmäls…Men helst ska andra göra det…

  • Läkemedelsverket har skapat kurser specifikt för läkarna för att de ska anmäla biverkningar då det framkommit att läkare inte vet hur man gör!
   Men läkare går inte på kurserna för dom har inte tid.
   Läkarsekreterare får komma med förslag till läkare om att anmäla biverkningar dvs gör klart/förbereda allt och sen kan läkaren bara godkänna men det blir för jobbigt det också – läkarna är ju så stressade. Man ska ju inte besvära i onödan osv.

 • Det är tydligt att läkare är särskilt oroliga för att göra något som inte någon annan har gjort före. T ex som sägs ovan – “oj ingen hade listat just den här biverkan tidigare. Hoppsan då det nog bäst att låta bli att anmäla”:
  Man tror nog att man gör något bra men beter sig som en idiot.

 • Jag undrar om det inte är så att de inte orkar anmäla på grund av allt extra pappersarbete det för med sig… De är ju redan överhopade med arbete . Sedan ska någon gå igenom och granska dessa anmälningar…Det gäller att inte orsaka för mycket jobb för andra…Det var bara min spontana tanke… Sjuksköterskor som skriver “för mycket” avvikelse rapporter är inte populära heller…De orsakar massor av “onödigt” extrajobb för chefer…Ofta kan dessa chefer inte göra så mycket för att åtgärda problemen heller… Problem som alla vet om! Det är bra om problem anmäls…Men helst ska andra göra det…

  • Läkemedelsverket har skapat kurser specifikt för läkarna för att de ska anmäla biverkningar då det framkommit att läkare inte vet hur man gör!
   Men läkare går inte på kurserna för dom har inte tid.
   Läkarsekreterare får komma med förslag till läkare om att anmäla biverkningar dvs gör klart/förbereda allt och sen kan läkaren bara godkänna men det blir för jobbigt det också – läkarna är ju så stressade. Man ska ju inte besvära i onödan osv.

 • Christiane Northrup M.D
  Forwarded from Covid Vaccine Injuries
  Copied: ” Here is the comment about Moderna vax

  “A friend of mine, her sister works at Moderna in their vaccination production center. She says that they are all paid huge amounts of money to keep their mouth shut about whats in the vaccine and what its meant to do to the vaccinated person. She was talking about millions of USD that they each get + having to sign confidentiality agreemnts and more legal agreements. So, nobody will ever talk about it all.

  In short: Once you take the jab and in a matter of minutes, a “plastic-like”, synthetic microscopic structure is spreading throughout the body and it invades the capilaries. It attaches itself to the most fragile, weakened internal organs you got. There, it RADIATES the organ and the whole body, 24/7. Until it gets significantly damaged. As a result, some people with heart issues will get miocarditis or a heart attack, others with benign ovarian issues will get ovarian cancer, or lungs, kidney, prostate malign issuess. She said to us that the introduction of this structure is DELIBERATE. No design error, no accident, but it is done with the exact purpose of radiating you, similar to plutonium but slower/ impossible to detect.

  This explains why Geiger EMF devices pick up higher levels of radiation in vaxxed people compared to those not vaccinated. This also explains why being around vaxxed people or having intimate contact with them does influence you at EM field level and you get sick, you bleed or have migrenes and have “radiation-like” symptoms which we call “shedding”. Pretty much the PERFECT bio weapon. The same applies to ALL other MRNA vaccines, she said.”

  Källa:
  https://t.me/drchristianenorthrup/1808

  • Georgia Guidestones have cost a fortune and everyone who ignores The Ten Commandments on these stones is a fool.

   • Det kan ju inte bli så mycket tydligare än hugget i sten på tio olika språk. Det kostade x-antal miljoner att resa det monumentet och någon tyckte tydligen att budskapet var värt det priset.

    • För en gångs skull ser jag mig nödsakad att korrigera en utsaga av dig, Anders.

     Det var fler språk än tio. Det var åtta moderna språk: engelska, spanska, swahili, hindi, hebreiska, arabiska, kinesiska, ryska 

     och därtill fyra forntida språk: babyloniska, klassisk grekiska, urtida egyptiska, sanskrit, alltså sammanlagt 12 språk.

     • Kände faktiskt på mig att det hade blivit ett smärre fel kring antalet språk. Men 10 rätt av 12 år ändå rätt nära. Hursomhelst så är det någon som tar innebörden på fullaste allvar.

  • En anonym person beställde jobbet att tillverka detta gigantiska stenmonument med de tio “alternativa” budorden (som osökt för tankarna till de fisande koldioxid-hatarna med ko-skräck…).

   Enligt engelskspråkiga Wikipedia uppfördes monumentet den 22 /3 1980.

   På engelska skrivs detta datum 3/22.

   Det har samband med det katolska hemliga elitsällskapet vid Yale University, Skull and Bones, 322, som invaderat CIA, Vita Huset och Kongressen i USA.

   JÄMFÖR nu Skull and Bones signum med Katolska kyrkans signum!

   Leta själva, så kanske ni förstår! Jag har år efter år hänvisat till detta samband, men INGEN har lyssnat, efter vad jag har erfarit. Nu får ni börja anstränga er!

   Och när ni har förstått detta samband kan ni fundera över talet 322! Ledtråd Första Moseboken!

   Den anonyma personen som beställde dessa gigantiska stentavlor hade, enligt Wikipedia, psedonymen R.C. Christian.

   Vad säger det er?

   Tänk till!!!

   Ursäkta min upprörda ton, men när ska någon ge respons på dessa så uppenbara tecken?

 • Sjukvården har ju varit medbrottsling i denna plandemi, för utan deras samarbete skulle den inte ens varit möjlig, och nu försöker de begrava bevisen för denna brottslighet. I vissa fall rent bokstavligt.

 • Christiane Northrup M.D
  Forwarded from Covid Vaccine Injuries
  Copied: ” Here is the comment about Moderna vax

  “A friend of mine, her sister works at Moderna in their vaccination production center. She says that they are all paid huge amounts of money to keep their mouth shut about whats in the vaccine and what its meant to do to the vaccinated person. She was talking about millions of USD that they each get + having to sign confidentiality agreemnts and more legal agreements. So, nobody will ever talk about it all.

  In short: Once you take the jab and in a matter of minutes, a “plastic-like”, synthetic microscopic structure is spreading throughout the body and it invades the capilaries. It attaches itself to the most fragile, weakened internal organs you got. There, it RADIATES the organ and the whole body, 24/7. Until it gets significantly damaged. As a result, some people with heart issues will get miocarditis or a heart attack, others with benign ovarian issues will get ovarian cancer, or lungs, kidney, prostate malign issuess. She said to us that the introduction of this structure is DELIBERATE. No design error, no accident, but it is done with the exact purpose of radiating you, similar to plutonium but slower/ impossible to detect.

  This explains why Geiger EMF devices pick up higher levels of radiation in vaxxed people compared to those not vaccinated. This also explains why being around vaxxed people or having intimate contact with them does influence you at EM field level and you get sick, you bleed or have migrenes and have “radiation-like” symptoms which we call “shedding”. Pretty much the PERFECT bio weapon. The same applies to ALL other MRNA vaccines, she said.”

  Källa:
  https://t.me/drchristianenorthrup/1808

  • Georgia Guidestones have cost a fortune and everyone who ignores The Ten Commandments on these stones is a fool.

   • Det kan ju inte bli så mycket tydligare än hugget i sten på tio olika språk. Det kostade x-antal miljoner att resa det monumentet och någon tyckte tydligen att budskapet var värt det priset.

    • För en gångs skull ser jag mig nödsakad att korrigera en utsaga av dig, Anders.

     Det var fler språk än tio. Det var åtta moderna språk: engelska, spanska, swahili, hindi, hebreiska, arabiska, kinesiska, ryska 

     och därtill fyra forntida språk: babyloniska, klassisk grekiska, urtida egyptiska, sanskrit, alltså sammanlagt 12 språk.

     • Kände faktiskt på mig att det hade blivit ett smärre fel kring antalet språk. Men 10 rätt av 12 år ändå rätt nära. Hursomhelst så är det någon som tar innebörden på fullaste allvar.

  • En anonym person beställde jobbet att tillverka detta gigantiska stenmonument med de tio “alternativa” budorden (som osökt för tankarna till de fisande koldioxid-hatarna med ko-skräck…).

   Enligt engelskspråkiga Wikipedia uppfördes monumentet den 22 /3 1980.

   På engelska skrivs detta datum 3/22.

   Det har samband med det katolska hemliga elitsällskapet vid Yale University, Skull and Bones, 322, som invaderat CIA, Vita Huset och Kongressen i USA.

   JÄMFÖR nu Skull and Bones signum med Katolska kyrkans signum!

   Leta själva, så kanske ni förstår! Jag har år efter år hänvisat till detta samband, men INGEN har lyssnat, efter vad jag har erfarit. Nu får ni börja anstränga er!

   Och när ni har förstått detta samband kan ni fundera över talet 322! Ledtråd Första Moseboken!

   Den anonyma personen som beställde dessa gigantiska stentavlor hade, enligt Wikipedia, psedonymen R.C. Christian.

   Vad säger det er?

   Tänk till!!!

   Ursäkta min upprörda ton, men när ska någon ge respons på dessa så uppenbara tecken?

 • Hur ska man kunna få en allsidig bild av biverkningarna om man endast rapporterar biverkningar som redan är kända?
  Kan specialistläkare vara så korkade att de inte förstår ett så enkelt resonemang?
  Nej, då tror jag att det handlar om andra saker, osunda lojaliteter, bias med mera.

 • Sjukvården har ju varit medbrottsling i denna plandemi, för utan deras samarbete skulle den inte ens varit möjlig, och nu försöker de begrava bevisen för denna brottslighet. I vissa fall rent bokstavligt.

 • Hur ska man kunna få en allsidig bild av biverkningarna om man endast rapporterar biverkningar som redan är kända?
  Kan specialistläkare vara så korkade att de inte förstår ett så enkelt resonemang?
  Nej, då tror jag att det handlar om andra saker, osunda lojaliteter, bias med mera.

 • Det börjar bli väldigt påtagligt hur utbredd idiotin och okunskapen egentligen är, hur enkelt dom flesta kan manipuleras oavsett utbildning. Men också hur fega och desperata många är som enbart fokuserar på att gräva sig djupare ner i sina lögner. Första misstankarna kring att injektionerna innehöll grafenoxid dök upp redan i Januari i år, men bekräftades först i Juni. Fruktansvärt sorgligt att följa utvecklingen, att säkerheten medvetet inte varit prioriterad och att alla resurser enbart används till att mörka sanningen. Dessa experimentella injektioner som är kända för att tidigare dödat allt som dom rört, nu innehållande även grafenoxid för att orsaka största möjliga skada. Detta kommer givetvis att sluta i en fruktansvärd hälsokatastrof, både fysiskt och mentalt. Är det bara ett lustigt sammanträffande att det är just 65+ som staten i första hand vill åt? Den tidigare svaga doften av storhetsvansinne inom läkemedelsindustrin har numera övergått i någon extremt giftig stank. Man får kriga vidare, så länge det finns intelligens så finns det hopp.

  • Visst är det så, handsken är kastad o Människan är Intelligent (gäller att använda den smart och då kan inte godtrogenhet o föör mkt naivitet komma emellan). Den lilla skettna ‘grupp’ som räknat ut detta och under minst ett decennium (sedan-09 års infljuuenchsa) totalkorrumperat ‘västvärldens’ ‘politiker’, för att kunna försöka genomföra 2.0 ,, ‘de’ betraktar oss som ‘viruset’. När dessa patogener pratar om att ‘its a war against a virus’, då pratar de eg om ett krig mot Oss. De ‘anser’ vi är ‘viruset’ och vi (enl ‘dem’) är för ‘många till antalet (ergo, de kan inte ‘kontrollera’ 8mdr Människor och som dessutom kommer få det bättre och bättre (Hans Rosling) och få alltmer ökad medvetenhet (är ju livets resa) dvs göra sin travel upp i systemet. För ‘dem’ är Vi det största hotet mot deras sk ‘existens. De vet vad de gjort mot Oss under en mmkt lång tid, och om ‘de’ inte gör ngt nu (mot Oss) är det helt kört för dem

  • Passande manifestation!

   Manifestation De ljuger om ALLT! 1.0 23 okt. 2021 kl 13 i Kungsträdgården

   https://bakomkulisserna.biz/2021/10/06/manifestation-de-ljuger-om-allt1-0-23-okt-2021-kl-13-i-kungstradgarden/

   Relaterat om viruset som aldrig isolerats

   Spanska regeringen säger att SARS-CoV-2-viruset inte  

   By Free West Media Global Research, October 05, 2021 Free West Media 4 October 2021 https://www.globalresearch.ca/spanish-government-says-sars-cov-2-virus-not-been-isolated/5757735 Det spanska hälsoministeriet har inte SARS-CoV-2-kulturer för testning och har inte en lista över laboratorier med prover av detta

 • På gammelmosters äldreboende är man nu på tredje sprutan. Efter en natt där hon legat i sin egen avföring med diaree så var hon så slut att hon inte visste var hon var.

  Hela avdelningen var sjuk, återigen efter vaccinationerna, denna arma slump!

  Anmäls det som biverkan, naturligtvis aldrig! Människor måste bara acceptera att “vaccinen” är säkra och effektiva, amen!

  Människor som fortfarande tror att det läkare sysslar med är vetenskap behöver vakna! Vad de utövar är blind tro på läkemedelsbolagen och inget annat. Att ett system som är designat för att man inte skall lära av “beprövad erfarenhet” får kallas vetenskapligt är ju bara patetiskt.

  “Vetoskapsrätt & bedrövande erfarenhet” har jag länge sagt. Och något annat är det inte. Dyrkan av överhöghet och blind tro!

  Men vi har ju religionsfrihet i Sverige, så varsågod!

  • Jag tror inte att läkare i gemen har blind tro på vetenskap och beprövad erfarenhet…I bland är det enklast att blunda för något man ändå inte anser sig kunna påverka… Det kan ju tom vara “farligt” att kritisera sprutorna… Det kan inverka menligt på karriär och dylikt…Det är min åsikt.

   •  Det kan ju tom vara “farligt” att kritisera sprutorna… Det kan inverka menligt på karriär och dylikt…Det är min åsikt.”

    En läkares “karriär” går ju ut på att rädda liv och återställa hälsa. Eller ja det är det som uppges vara meningen. Visst är jag i viss mån generaliserande, annars går det ju inte ha någon diskussion alls. Men om alla vet att vaccinen skadar. Om man förstår att det är omöjligt att veta hur mycket, eftersom man vägrar samla in den datan. Men om man ändå fortsätter sin “karriär” som läkare för att rädda sitt eget skinn?

    Visserligen finns inget “samlat vetenskapligt material” som visar att en avbruten läkarkarriär leder till annat än kortvarig ekonomisk nedsättning.

    Men om jag alltså får tolka ditt svar på min replik som att “läkare” vet om att de skadar och dödar patienterna, men fortsätter ändå för sin egen vinning. Då får man ju också förstå att läkarna är för dumma för att förstå att i ett land där kanske 20-30% av befolkningen lemlästats av ett vaccin, det är ett land som ingen vill leva i även om man har en läkarlön som är väl tilltagen. Och då är läkarna alltså inte blint troende på vetenskapen. De tror blint på att folkmord är vägen framåt…..

    Jag har sagt det förut! En dag kommer alla förstå att det enda djävulen kan erbjuda dig är en del av hans helvete. Och ju mer du slickar djävulen i röven, ju fullare av skit blir du. Sen kan man tolka det bildligt, eller symboliskt.

    Själv väntar jag på dagen då lallarna skall falla.

  • Tack, Ingemar, för det vittnesmålet!

   Jag har skickat det vidare till en vän som har ett barn som är tretton år och som står på tur att vaccineras.

   Skolorna har blivit propagandacenter för denna onda agenda.

 • Det börjar bli väldigt påtagligt hur utbredd idiotin och okunskapen egentligen är, hur enkelt dom flesta kan manipuleras oavsett utbildning. Men också hur fega och desperata många är som enbart fokuserar på att gräva sig djupare ner i sina lögner. Första misstankarna kring att injektionerna innehöll grafenoxid dök upp redan i Januari i år, men bekräftades först i Juni. Fruktansvärt sorgligt att följa utvecklingen, att säkerheten medvetet inte varit prioriterad och att alla resurser enbart används till att mörka sanningen. Dessa experimentella injektioner som är kända för att tidigare dödat allt som dom rört, nu innehållande även grafenoxid för att orsaka största möjliga skada. Detta kommer givetvis att sluta i en fruktansvärd hälsokatastrof, både fysiskt och mentalt. Är det bara ett lustigt sammanträffande att det är just 65+ som staten i första hand vill åt? Den tidigare svaga doften av storhetsvansinne inom läkemedelsindustrin har numera övergått i någon extremt giftig stank. Man får kriga vidare, så länge det finns intelligens så finns det hopp.

  • Visst är det så, handsken är kastad o Människan är Intelligent (gäller att använda den smart och då kan inte godtrogenhet o föör mkt naivitet komma emellan). Den lilla skettna ‘grupp’ som räknat ut detta och under minst ett decennium (sedan-09 års infljuuenchsa) totalkorrumperat ‘västvärldens’ ‘politiker’, för att kunna försöka genomföra 2.0 ,, ‘de’ betraktar oss som ‘viruset’. När dessa patogener pratar om att ‘its a war against a virus’, då pratar de eg om ett krig mot Oss. De ‘anser’ vi är ‘viruset’ och vi (enl ‘dem’) är för ‘många till antalet (ergo, de kan inte ‘kontrollera’ 8mdr Människor och som dessutom kommer få det bättre och bättre (Hans Rosling) och få alltmer ökad medvetenhet (är ju livets resa) dvs göra sin travel upp i systemet. För ‘dem’ är Vi det största hotet mot deras sk ‘existens. De vet vad de gjort mot Oss under en mmkt lång tid, och om ‘de’ inte gör ngt nu (mot Oss) är det helt kört för dem

  • Passande manifestation!

   Manifestation De ljuger om ALLT! 1.0 23 okt. 2021 kl 13 i Kungsträdgården

   https://bakomkulisserna.biz/2021/10/06/manifestation-de-ljuger-om-allt1-0-23-okt-2021-kl-13-i-kungstradgarden/

   Relaterat om viruset som aldrig isolerats

   Spanska regeringen säger att SARS-CoV-2-viruset inte  

   By Free West Media Global Research, October 05, 2021 Free West Media 4 October 2021 https://www.globalresearch.ca/spanish-government-says-sars-cov-2-virus-not-been-isolated/5757735 Det spanska hälsoministeriet har inte SARS-CoV-2-kulturer för testning och har inte en lista över laboratorier med prover av detta

 • På gammelmosters äldreboende är man nu på tredje sprutan. Efter en natt där hon legat i sin egen avföring med diaree så var hon så slut att hon inte visste var hon var.

  Hela avdelningen var sjuk, återigen efter vaccinationerna, denna arma slump!

  Anmäls det som biverkan, naturligtvis aldrig! Människor måste bara acceptera att “vaccinen” är säkra och effektiva, amen!

  Människor som fortfarande tror att det läkare sysslar med är vetenskap behöver vakna! Vad de utövar är blind tro på läkemedelsbolagen och inget annat. Att ett system som är designat för att man inte skall lära av “beprövad erfarenhet” får kallas vetenskapligt är ju bara patetiskt.

  “Vetoskapsrätt & bedrövande erfarenhet” har jag länge sagt. Och något annat är det inte. Dyrkan av överhöghet och blind tro!

  Men vi har ju religionsfrihet i Sverige, så varsågod!

  • Jag tror inte att läkare i gemen har blind tro på vetenskap och beprövad erfarenhet…I bland är det enklast att blunda för något man ändå inte anser sig kunna påverka… Det kan ju tom vara “farligt” att kritisera sprutorna… Det kan inverka menligt på karriär och dylikt…Det är min åsikt.

   •  Det kan ju tom vara “farligt” att kritisera sprutorna… Det kan inverka menligt på karriär och dylikt…Det är min åsikt.”

    En läkares “karriär” går ju ut på att rädda liv och återställa hälsa. Eller ja det är det som uppges vara meningen. Visst är jag i viss mån generaliserande, annars går det ju inte ha någon diskussion alls. Men om alla vet att vaccinen skadar. Om man förstår att det är omöjligt att veta hur mycket, eftersom man vägrar samla in den datan. Men om man ändå fortsätter sin “karriär” som läkare för att rädda sitt eget skinn?

    Visserligen finns inget “samlat vetenskapligt material” som visar att en avbruten läkarkarriär leder till annat än kortvarig ekonomisk nedsättning.

    Men om jag alltså får tolka ditt svar på min replik som att “läkare” vet om att de skadar och dödar patienterna, men fortsätter ändå för sin egen vinning. Då får man ju också förstå att läkarna är för dumma för att förstå att i ett land där kanske 20-30% av befolkningen lemlästats av ett vaccin, det är ett land som ingen vill leva i även om man har en läkarlön som är väl tilltagen. Och då är läkarna alltså inte blint troende på vetenskapen. De tror blint på att folkmord är vägen framåt…..

    Jag har sagt det förut! En dag kommer alla förstå att det enda djävulen kan erbjuda dig är en del av hans helvete. Och ju mer du slickar djävulen i röven, ju fullare av skit blir du. Sen kan man tolka det bildligt, eller symboliskt.

    Själv väntar jag på dagen då lallarna skall falla.

  • Tack, Ingemar, för det vittnesmålet!

   Jag har skickat det vidare till en vän som har ett barn som är tretton år och som står på tur att vaccineras.

   Skolorna har blivit propagandacenter för denna onda agenda.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *