Auschwitz-Birkenau, Dantes inferno förbleknar i jämförelse

-

KULTURHISTORIA. För exakt 80 år sedan i slutet av 1941, anlades Auschwitz II, Birkenau (polska Brzezinka) för att fungera som förintelseläger. Av den anledningen – och att jag föddes samtidigt i september 1941 – skrev jag detta dokument som jag tycker ska uppmärksammas som ett av krigets mest fasansfulla minnen.

Text: Christer Nilsson, historiker, författare | Bild: Koncentrationslägret i Auschwitz-Birkenau, Polen. Licens: Public Domain

Tveka inte att stödja Christer Nilssons arbete genom att Swisha en valfri summa till hans nummer: 0709-661450

Antisemitiska nazister under ordförandeskap av Gestapochefen Reinhard Heydrich en konferens om judeproblemet. Här lades planen fram för hur beslutet om den ”slutgiltiga lösningen” av den judiska frågan praktiskt skulle genomföras. Det av Tyskland kontrollerade Europa skulle ”rensas” på judar från väster till öster. Syftet var att helt förinta judenheten. Ett beslut med oerhörda konsekvenser.

Antisemitismen var en grundläggande beståndsdel i Hitlers program. Antisemitism hette den magiska formel, varmed han förklarade alla missförhållanden i det tyska samhället och drog de politiskt förvirrade massorna över på sin sida. Antisemitismen var det redskap varmed han krossade rättssamhället, upprättade diktaturen och drog in det tyska folket i sina förbrytelser.

En stor del av Hitlers framgång berodde på att hans motståndare underskattade honom. Ledningen för det lilla parti han gick med i 1919 underskattade hans förmåga att få folket och makten på sin sida. De tyska politikerna underskattade på ett bedrövligt sätt hans politiska begåvning, och sedan han kommit till makten förlöjligade många människor över hela världen hans talanger som potentiell europeisk statsman. Ändå visade han sig vara en oroväckande effektiv statsman och en oroväckande framgångsrik strateg.

Från att ha varit en provinsiell demagog höjde han sig till en formidabelt respekterad ledare för en stor nation, till att slutligen stå i spetsen för världens största krigsmaskin. Men sommaren 1941 gjorde Hitler sitt mest katastrofala misstag – anfallet mot Sovjetunionen – då Führern ledde sitt folk rakt ner i avgrunden mot ett fasansfullt Götterdämmerung för Europas och världens länder och folk.

Koncentrationslägret i Auschwitz-Birkenau

Åren har gått. När jag nu en solig försommardag står vid Birkenaus (ursprungligen 300 stycken) långa träbaracker, det som också kallades Auschwitz II, som rymde 200 000 dödsdömda och var fyllda ända upp till taket av mänsklig nöd och obeskrivlig fasa, så vet jag att där magasinerades människor i väntan på att fösas in i gassalarna, lokaler där 2 000 samtidigt kunde pressas in och dödas med cyanväte.

Borta i skogen ligger resterna av de fyra krematorierna. Ett sprängdes av det ”Sonderkommando” som gjorde uppror på kvällen den 7 oktober 1944. Nu är allt sprängt. Ruinresterna lutar mot varandra, buskarna och sommarblommorna växer över gassalarnas spräckta murar, men perrongen är kvar och SS-männens vakttorn.

Slutstationen. Helvetet. Det var hit tågen från hela Europa anlände. Järnvägsspåren svinner bort kilometervis. Här på perrongen stod den ökände lägerläkaren Josef Mengele och sorterade de ankommande människorna till vänster eller höger. De arbetsföra till arbetsslavar i högst tre månader, de övriga till gaskammaren direkt. Mengele flydde efter kriget och har aldrig påträffats.

Allt var mycket kliniskt och praktiskt organiserat. Storskaligt. Med tysk grundlighet. En industriell modernitet. Det löpande bandet. Auschwitz I (Oswiecim, är namnet på den polska stad där lägret är beläget cirka 60 kilometer väster om Kraków) var således byggt för politiska fångar. Auschwitz III var arbetsläger som försåg tyska industrier, framförallt Krupp och IG-Farbern, med tvångsarbetskraft.

I slutet av 1941 anlades Auschwitz II, Birkenau (polska Brzezinka) för att fungera som förintelseläger. Omkring 1 300 000 personer deporterades till Auschwitz. Av dessa avlivades sedan 1 100 000 systematiskt i dessa gassalar. Nittio procent av dem var judar. De övriga var polacker, romer, sovjetiska krigsfångar och personer av andra nationaliteter.

Enligt FN: s officiella siffra förintades sex miljoner judar i de stora lägren och gettona runtom i Centraleuropa. Enbart i Polen 3 000 000. Utöver judarna mördades 4-5 miljoner romer, politiska fångar, krigsfångar, homosexuella, invalider och förståndshandikappade.

Undersökningar av de överlevande från Auschwitz visar att de värsta minnena dessa har är grymheter mot andra – inte grymheter de själva var offer för. Men den viktigaste orsaken till att vissa kunde klara sig utan att bli knäckta, var att de snabbt fann en grupp, en gemensamhet.

Det avgörande var de första dagarna, ibland de första timmarna. Berövandet, bortsopandet av all mänsklig värdighet var så fullständigt effektivt att de flesta var förlorade. Ingen frågade efter härkomst, namn eller titel – den lilla självklarhet vi alla bär med oss. För uträkningen var just att direkt kalla folk as och löss, spotta på dem, lugga dem, sparka på dem, slå dem med läderpiskor eller batonger, klä dem i fångkläder och ställa dem i räta led.

Denna utplåning av personligheten var det grundläggande i utraderingen av människoliv i koncentrationslägret. Den psykologiska beräkningen var skoningslöst grym: människor kan krossas på ett par minuter med hugg och slag.

Sexuallivet dog ut i lägret mycket snabbt. Upplevelsen att se det motsatta könet förnedrat i lumpor och smuts eller att se nakna människor fösas omkring blev en chock för alla. Könsdriften försvann med den systematiska undernäringen. Hungern var den allt dominerande driften. Sexuella övergrepp från vaktpersonalen mot kvinnor var praktiskt taget okända. En vacker naken judekvinna var ju bara ett värdelöst lågt stående djur – något absolut förbjudet i vakternas av rasideologi fullproppade hjärnor.

Rudolf Vrba, 1978. Källa: United States Holocaust Memorial Museum
Bild: Rudolf Vrba, 1978. Källa: United States Holocaust Memorial Museum

Rudolf Vrba

En som har lämnat en skakande ögonvittnesskildring inifrån Auschwitz är den slovakiske juden Rudolf Vrba som mirakulöst tillsammans med en kamrat lyckades fly från dödslägret.

Klockan sex på kvällen den 7 april 1944 började sirenerna tjuta i Auschwitz. Rudolf Vrba och Alfréd Wetzler hade flytt. De gömde sig först i en timmerkonstruktion mellan lägrets yttre och inre stängsel. Där låg de stilla i flera dagar medan efterforskningarna pågick med maximal intensitet. För att hålla SS-hundarna på avstånd hade de smort in sig med dålig tobak som dränkts i fotogen.

Historikern Martin Gilbert har i sin bok, ”Auschwitz and the Allies”, (New York 1981), beskrivit de utomordentliga ansträngningarna som SS gjorde för att få dem fast. Gestapohögkvarteret i Berlin larmade alla säkerhetsenheter och gränsstationer. Himmler hölls informerad. Först när man antog att flyktingarna kommit undan och inställt jakten i själva lägret, tog sig de två slovakiska ungdomarna ut och begav sig till sitt hemland, vilket de nådde efter långa farofyllda nattliga fotvandringar, utan identitetshandlingar, utan kompass och karta, utan vapen och utan pengar.

Flykten fick historisk betydelse eftersom den resulterade i den första autentiska ögonvittnesrapporten från det största förintelselägret. Historieböckerna kallar den rätt och slätt ”The Auschwitz Report” som beskrev hur nazisternas dödsfabriker fungerade och där det varnades för massavrättningar av judarna. Rapporten smugglades till Schweiz, nådde USA: s utrikesdepartement, Vatikanen och brittiska ambassaden i Bern men reaktionerna på protokollen dröjde. Långt om länge reagerade Roosevelt, Churchill, påven Pius XII, Gustaf V i Sverige och The Free World Press. Raoul Wallenberg skickades som attaché till svenska legationen i Budapest och började förse judar med skyddspass för transport till Sverige.

Med facit i hand kan historiker i dag fråga sig varför de allierade underlät att bomba krematorierna i Auschwitz eller järnvägarna som ledde dit, trots att de hade någorlunda klart för sig vad som försiggick. De sannolika skälen är att de allierade i början var osäkra på informationens sanningshalt och att man inte hade förstått den gigantiska vidden i mördandet.

Detta blev således inte högprioriterat utan i stället valde man att kraftsamla inför invasionen i Normadie den 6 juni 1944. Under tiden och till Vrbas förtvivlan fortsatte deportationerna och massavrättningarna. 400 000 ungerska judar blev då rånade på alla tillhörigheter och sända till gaskamrarna. Men troligen räddades 200 000 judar tack vare Vrbas rapport.

När jag, en svensk historiker i Jerusalem, vandrade omkring i Yad Vashems enorma dokumentationscenter fick jag det slutgiltigt bekräftat att de absurda värderingar som rasbiologerna förfäktade under 1930-talet utan svårighet kunde rättfärdigas i Tyskland. Detta i ett politiskt klimat där det var allmänt accepterat att nationens arvsmassa måste rensas från ”judiska gener”, som av Führern utdömts som ”nationens cancer”.

Joseph Goebbels kollar på SVT. Montage: NewsVoice baserat på arkivfoto, public domain och bild från SVT.
Bild: Joseph Goebbels kollar på SVT. Montage av NewsVoice, baserat på arkivfoto, public domain och SVT.

Härifrån ledde vägen spikrakt till de massmord som gick under den förskönande omskrivningen ”den slutliga lösningen”. Lögnen växte parallellt med mördandet. Bakom denna dimridå fördelades uppgifterna inom det kriminella ledarskapet. Himmlers uppgift var att döda, Görings att röva bort värdefullt gods, medan Joseph Goebbels svarade för alla officiella lögner.

Hela den nazistiska förintelsepolitiken hade grundats på lögner, vilseledande rykten och infernaliskt uttänkta fällor. De judiska ledarna lurades att medverka till att sprida lugnande, förvillande uppgifter i stället för att tala klarspråk, att varna, att organisera ett desperat uppror. Det skulle kanske ha blivit en självmordsaktion, lika stor eller större än den i Warszawas ghetto. Många skulle ha dött men antagligen färre än i gaskamrarna och de skulle ha dött med värdigheten i behåll.

Rudolf Vrba som genom ett under lyckades fly från Auschwitz studerade efter kriget kemi i Prag och avslutade sin karriär som professor i neurofarmakologi i Vancouver i Kanada. Som fånge i lägret hade han haft unika möjligheter att studera hur det hela var organiserat.

Många forskare har i dag försökt förklara orsakerna till mördandet. Att det skulle vara de tyska antropologerna, humangenetikerna och psykiatrikerna som hade lagt den ideologiska grunden till de nazistiska massmorden, att de var Förintelsens arkitekter, inte bara passiva medlöpare, men utan att för den skull varken mentalsjukhusens ”eutanasiprogram” eller de vedervärdiga människoexperimenten och nyttjandet av det ”värdefulla vetenskapliga materialet” från Auschwitz kunde tillskrivas en minoritet av galningar, opportunister eller charlataner. Tvärtom, de hade utförts av helt vanliga och i vissa fall framstående läkare och forskare.

Rudolf Vrba trodde inte på den teorin.

Den rasbiologiska ideologin kunde visserligen ha spelat roll, menade han, men den kunde inte förklara varför så många till synes helt vanliga människor medverkade i mördandet utan några tecken på samvetskval. Och hur det kunde ske med en sådan effektivitet. Vrba trodde att andra faktorer var långt viktigare. Han hade i fångenskapen arbetat vid en lägeravdelning i Auschwitz som hette ”Kanada”. Det var lägrets ”kommersiella centrum”.

En sort jättevaruhus där hundratals fångar arbetade med att sortera, och förpacka kläder, matvaror, värdesaker och allt annat gods som beslagtagits från fångarna på väg till gaskamrarna. Och det var mycket eftersom judarna ofta ville ta med sin värdefullaste egendom i förhoppning om att det kunde bli till hjälp längre fram – det talades ju hela tiden om ”Umsiedlung”, en omflyttning.

”Kanada” var en stor fyrkantig gård, omgiven av elektrisk taggtråd och med flera enorma lagerlokaler. I en särskild avdelning samlades valuta, guld, smycken och ädelstenar. Hela berg byggdes av väskor, filtar, barnkläder, pälsar, barnvagnar och kvinnohår i väntan på distribution och bearbetning.

I en rapport som skickades till Himmler den 6 februari 1943 meddelades att man till dags dato från Auschwitz till das Reich sänt 845 lastvagnar som innehöll 97 000 kostymer, 76 000 klänningar, 132 000 skjortor, 155 000 kappor och – tre ton kvinnohår. Vidare hade man samlat ihop ofantliga mängder barnkläder, 50 000 US dollar och guld till ett värde av 116 420 dollar (Nürnbergrättegången, dokument 061).

Rudolf Vrbas erfarenheter från ”Kanada” gjorde honom benägen att spåra ekonomiska motiv bakom massmorden. ”Varför”, säger han, ”började mördandet 1941 och inte 1939 samtidigt med krigsutbrottet? Det kunde ha ett samband med krigssituationen hösten 1941”, menade han.

”Ledande Wehrmachtgeneraler började inse att Hitlers blixtkrig mot Sovjet höll på att köra fast och att man måste räkna med ett långt utdraget krig på östfronten. Detta skulle lämna Tysklands västliga försvar så gott som utan resurser. Stora tyska armékontingenter hölls bundna i de ockuperade länderna – det var en stor belastning. Man ville i ökande utsträckning förlita sig på lokala quislingar.

De inhemska nazisterna var självklara kandidater, men deras tjänster kostade pengar. De kunde inte betalas med den krigssvaga tyska valutan. Hårdvaluta, guld och juveler fanns hos judarna i Europa. Men det skulle inte ha räckt med att ta det från judarna. Man måste också försäkra quislingarna om att judarna aldrig skulle komma tillbaka.”

Rudolf Vrbas såg girighet, vinningslystnad och strävan efter ett bekvämt liv som den vanligaste drivfjädern inom nazistorganisationen. Ingen var tvungen att arbeta i lägret mot sin vilja. Anhållan om förflyttning beviljades alltid, även om det då oftast blev fronttjänst.

”Och den tyska borgerligheten har en tendens att gå bärsärkagång när den kan tillfredsställa sin girighet”, menade Vrba.

I väntan på döden

”Knappa femton minuter efter att människorna jagats ur tågens boskapsvagnar i Birkenau började skorstenen spy ut tjocka, svarta, sötaktigt luktande rökmoln som tungt lade sig över lägret. En ljus eldtunga sköt upp två meter. Snart blev stanken av bränt fett och hår outhärdlig. Och hela tiden körde lastbilarna förbi. Vi räknade till sextio bilar under natten.

Snart kom de första bilarna tillbaka, lastade med de dödas bagage och kläder som fördes till depån ”Kanada”.

På försommaren 1944 anlände upp till sex tåg dagligen och de dödsdömda fick ofta vänta utanför gassalen en hel dag, tills det var deras tur. Det ”Sonderkommando” som måste tömma gassalarna utökades till att omfatta 800 man. Ytterligare 700 fångar sattes att sortera de gasades bagage.”

Citatet ovan är från Ella Lingens-Reiner en icke-judisk läkare – efter kriget biträdande hälsovårdsminister i Wien – som hamnat i Birkenau efter att ha gömt en jude i sitt hus.

Schutzstaffel (Skyddsdivisionen, SS) var en paramilitär kamporganisation med elitpersonal tillhörande Nationalsocialistiska tyska arbetarepartiet (NSDAP). SS var djupt involverade i omfattande förbrytelser i samband med tex Förintelsen. Bild: Public Domain
Bild: Schutzstaffel (Skyddsdivisionen, SS-logo) var en paramilitär kamporganisation med elitpersonal tillhörande Nationalsocialistiska tyska arbetarepartiet (NSDAP). SS var djupt involverade i omfattande förbrytelser i samband med tex Förintelsen. Bild: Public Domain

Som icke-judisk fånge hade hon en privilegierad ställning och respekterades även av SS-kvinnorna. En dag stod hon med en SS-kvinna, vars man också tjänstgjorde i Auschwitz, och såg på när en lång rad barn, kvinnor, gamla och icke arbetsföra män köade framför ingången till gaskammaren.

Hon frågade SS-kvinnan:

– Tycker ni om att arbeta här?
– Nej, Frau Doktor, det gör jag faktiskt inte.
– Men varför ber ni inte om förflyttning?
– Jo, det är så här: min man och jag kommer från mycket enkla familjer. Vi är arbetsamma människor och har i många år strävat efter att få bo i ett bättre område.

Vi vill ha trevliga och respektabla grannar och vänner. Först nu har vi lyckats köpa en villa i en vacker förort. Huset är nästan färdiginrett men köket är långt ifrån klart. Om vi bara arbetar här sex månader till, kan vi göra det klart och bjuda hem våra grannar. Då tänker vi sluta här.

Nej, hon tyckte inte om jobbet, men köket var viktigare.

Och hur ska man förklara att så många läkare stannade kvar och mördade i Auschwitz under så lång tid och med en sådan självklarhet?

SS-läkarens, professor Paul Kremers, dagbok, ett av dokumenten vid Nürnbergrättegångarna, är särskilt upplysande i detta sammanhang. Kremer började sin tjänstgöring när han redan var femtionio år. Han stannade där endast ett par månader men hann ändå med att bestämma över och aktivt delta i avlivningen av 10 717 människor mellan den 2 september och den 8 november 1942.

Han var gastroenterolog till yrket och egentligen en misslyckad forskare med tvivelaktiga teorier som inte funnit gehör i den tyska akademiska världen. Nu var han frustrerad och bitter, men han älskade att äta gott, njuta av en god konjak och konversera med bildade vänner. Allt detta fann han i Auschwitz. I sin med stor omsorg förda dagbok berättar han ofta om livets små glädjeämnen och det trevliga sällskapet i SS Fürerheim invid koncentrationslägret.

Endast i förbifarten talar han om de ”Sonderaktionen” – det officiella täcknamnet för avrättningarna – i vilka han deltog. ”Dantes inferno är ingenting i jämförelse med detta”, skriver han på ett ställe. I en annan anteckning kallar han Auschwitz för världens ändtarm. ”Sonderaktion” mot så kallade ”musulmaner”, det vill säga helt utmärglade fångar, betecknar han som ”das schrecklichste der Schrecken”, men han tillägger att SS-männen gärna deltar i dessa aktioner eftersom de får en stor extra tilldelning av snaps, cigaretter och korv.

Dessa fasaväckande exempel speglar väl den skrämmande verkligheten. Den ohyggliga mardrömmen är inte att patologiska galningar som Hitler, Himmler eller Mengele fick gå lösa. Mänsklighetens stora tragedi är att det är de högst vanliga Pinnebergarna som har verkställt alla utrotningarna.

Dessa goda och konformistiska medborgare vilkas verksamhet hade sanktionerats av systemet och vilkas samvete var gott eftersom de utförde ett ”patriotiskt arbete” som belönades med inkomster och befordran. Det var inte grymheten eller omänskligheten som var det stora problemet. Problemet var konformismen.

Men även vi är vår egen tids barn. För oss är det lovvärt och fint och bra att fördöma grymheter och mord. Men är inte också vi konformister inom vår egen tidsanda? Vad är det som säger att vi hade uppfört oss annorlunda om vi hade levat där och då?

Måste vi inte först lämna bevis på att vi kan gå mot strömmen, följa vårt eget samvete, även om det medför ekonomiska nackdelar, hindrar vår karriär, fördöms av våra närmaste – eller kan medföra hot om bestraffning? Hur kan vår moraliska indignation i frånvaro av sådana bevis anses trovärdig?

Förhoppningen om att förintelsen skulle ha vaccinerat oss mot hatet och antisemitismen krossades redan åren efter andra världskriget. Förföljelserna fortsatte i Sovjetunionen. I Polen utbröt rena judeutrensningar efter Israels sexdagarskrig 1967.

Så sent som 1999 visste 90 procent av den polska befolkningen inte att det var polska judar som dödades i Birkenau. De trodde att nazisterna dödade polska katoliker. Enligt nya uppgifter har det framkommit att åtskilliga polacker var nazisterna behjälpliga i mördandet av judar.

Text: Christer Nilsson, historiker, författare

Källor och litteratur

Adler, H.G. / Langbein, Herman/Lingens-Reiner, Ella (1962):
Auschwitz. Zeugnisse und Berichte. Verlag: Europ
Gilbert, Martin (1981): Auschwitz and the Allies. New York: Holt
Gilbert, Martin (1985): The Holocaust. New York: Holt
Klein, Georg (1989): Pietà. Stockholm: Bonniers
Nilsson, Christer: Hämtade detaljuppgifter och gjorda minnesanteckningar
från Yad Vashem i Jerusalem (centret över Förintelsen) och Auschwitz – Birkenau i Polen.
Vrba, Rudolf & Wetzler, Alfréd (Slovakien, 25 april 1944): Vrba – Wetzler Report
Vrba, Rudolf (2002): I escaped from Auschwitz. Barricad Books
Först utgiven (1963): som Escape from Auschwitz: I Cannot forgive. Grove Press
Vrba, Rudolf & Bestic, Alan (1989): 44070. The Conspiracy of the Twentieth Century.
Star & Cross Publishing House, Inc.
The Nuremberg Trials Collection: The International Military Tribunal for Germany.
Se de särskilda dokumentsamlingarna i The Avalon Project (Yale Law School)

Christer Nilsson
Christer Nilsson
Christer Nilsson (1941-) är historiker och författare (6 böcker), ledarskribent och recensent av facklitteratur. Han har skrivit för Läkartidningen, Axess, Ale - Historisk tidskrift, Finsk tidskrift, Expressen, Sydsvenskan, Helsingborgs Dagblad, Östgötacorren, Borås tidning och NewsVoice.

32 KOMMENTARER

32 Kommentarer
Nyast
Äldst Mest röstad
Inline Feedbacks
Se alla kommentarer
petergrfstrm
petergrfstrm
Gäst
12 november 2021 kl 11:58

Imperialisterna är de välmående och (ibland) fredligt konkurrerande nationalstaternas fiender och har hela tiden splittrat nationer inifrån och spelat ut dem mot varandra. Splittringen tyskar-judar liksom tidigare splittringen protestanter-katoliker styrdes av det vid tiden härskande imperiet och i båda fallen var händelsevis avsikten att försvaga speciellt Tyskland.
Någon nämner att segrarna skriver historien och det förklarar varför imperiet som är huvudaktören bakom sagda splittring inte nämns av en enda av er. Man tar parti för eller emot endera av kontrahenterna men ser inte vem som manipulerar hela scenen.
Den ena sidan vägleds ungefärligen av Sion Vises Protokoll eftersom detta dokument ju tycks vara skrivet av någon som långt i förväg visste vad som planerades.
Dokumentet publicerades för att väcka avsky mot dom som utpekades men röjer samtidigt att den mest sannolika författaren var imperiets aristokrati som ju där sägs vara dom enda som kan göra motstånd.
Dvs den aristokrati som var och är i symbios med dom nätverk som beskrivs vill förhindra att andra, speciellt Tyskland, tar den aristokratins plats i symbiosen.
Imperiets aristokrati vill ha medhjälpare med såna planer som beskrivs i ‘protokollen’ men dom måste förhindras att spela en liknande roll tillsammans med imperiets rivaler.

Den andra sidan i debatten fokuserar på den officiella bilden som ju heller inte klandrar imperiet

Det är imperiets vilja att vara priopartner till de åsyftade nätverken som motiverade imperiet att frammana nazism och zionism liksom imperiets föregångare frammanade splittringen av kyrkan för religionskrigen.
Följdriktigt nekade imperiet att ta emot flyende judar. Sverige lär ha varit dom som efter vändpunkten av kriget först började ta emot dom vilket väckte förvåning då.

Anders Johansson
Anders Johansson
Gäst
Reply to  petergrfstrm
12 november 2021 kl 12:28

Tempelriddarorden har ett kloster i Sion Schweiz.

Anders Johansson
Anders Johansson
Gäst
12 november 2021 kl 11:04

Ett av de viktigaste målen med andra världskriget var väl att kuva såväl den germanske som japanske krigaren. Både den tyska som japanska krigsmaskinen var otroligt effektiv.

De var tvungna att bomba hela Tyskland till ruiner innan invasionen. Likaså blev de tvungna att atom- eller brandbomba sönder Japan eftersom de inte vågade genomföra en landbaserad invasion av huvudön. Åttio år efter krigsslutet så är båda dessa länder fortfarande ockuperade.

I Tyskland så är den här arvsynden ett led i att via skuld hålla befolkningen pacificerad rent psykologiskt.

Last edited 1 år sedan by Anders Johansson
Hans Dahl
Hans Dahl
Gäst
Reply to  Anders Johansson
12 november 2021 kl 11:19

Här är en enormt intressant redogörelse för den dolda historien i Indokina, Kina och Japan, som kanske kan ge svar på varför de båda atombomberna utplånade de båda städerna Hiroshima och Nagasaki i augusti 1945:

https://www.youtube.com/watch?v=N6Menvhw7_g

Anders Johansson
Anders Johansson
Gäst
Reply to  Hans Dahl
12 november 2021 kl 12:00

Angående sista meningen i mitt föregående inlägg. Du har ju bott i Tyskland under ett antal år. Även om många av egen eller farföräldrars erfarenhet vet att mycket av den officiella historien inte är sann. Så har väl ändå den här monsterstämpeln haft en rätt stor generell inverkan på det tyska psyket.

Hans Dahl
Hans Dahl
Gäst
Reply to  Anders Johansson
12 november 2021 kl 12:41

Ja, absolut! Etablissemangets historieskrivning har utpekat det tyska folket som ansvariga för både Första världskriget och Andra världskriget och inte sällan insinuerat att det skulle bero på någon slags nationelkaraktär. Det är fullständigt felaktigt. 

Andra världskriget var en i stort sett oundviklig fortsättning på det första. I fredsavtalen i Versaille 1919 tvingades Tyskland att acceptera enormt nedtyngande skadeståndskrav som fullständigt lamslog landet och hindrade all utveckling. Därigenom bäddades det för en fortsättning av kriget och AH fick allt tänkbart stöd av dem som höll i marionettrådarna för att bygga upp en stark krigsmakt igen, så att Andra världskriget skulle komma igång. Men det var för AH – precis som för Karl XII och Gustav II Adolf – till stor det ett defensivkrig, eftersom hotbilden med allianser och svikna avtal gick mot ett Crescendo 1939, då AH angrep Polen.

Skuldbördan som påtvingats senare tyska generationer är resultatet av en konstruerad och falsk bild med detta syfte. 

Min generella erfarenhet av tyskar är mycket positiv och jag trivdes enormt bra åren jag bodde där. Öppenhet, hjälpsamhet, trofasthet, ärlighet, gästfrihet är några av de egenskaper som är framträdande hos många tyskar jag har lärt känna. Några av mina allra bästa vänner är tyskar.

Fortsättning följer!

Hans Dahl
Hans Dahl
Gäst
Reply to  Hans Dahl
12 november 2021 kl 12:42

I följande artikel återger jag inledningsvis hur en gammal arbetskamrat till mig i Leipzig berättade om terrorbombningarna han upplevde som barn 1945 när brandbomber fälldes mitt över staden. Målet var civilbefolkningen. 
https://newsvoice.se/2021/07/katolska-kyrkan-granskas-rekrytering-infiltration/

Hans Dahl
Hans Dahl
Gäst
Reply to  Hans Dahl
12 november 2021 kl 20:14

Ja, nu när jag visste vad jag skulle lyssna efter hörde jag detonationerna i bakgrunden.

Konserten ägde rum 1944. Då var kriget ännu inte helt avgjort, men bombningarna senvintern och våren 1945 hade sannerligen ingen som helst militärstrategisk betydelse. Det var ren terrorbombning, riktad mot civilbefolkningen.

Det är också värt att notera att de multinationellt ägda industriområdena i Tyskland inte bombades. Där tillverkades vapen, ammunition och annan krigsmateriel.

Precis som vi hör i bakgrunden till konserten med solisten Walter Gieseking, så var det mot städernas civilbefolkning brandbomberna fälldes.

En fin afton önskar jag dig också!

Tintin
Tintin
Gäst
Reply to  Anders Johansson
12 november 2021 kl 12:55

Ja verkligen, Anders. Den monsterstämpeln är närmast gränslös i omfattning.
Hela det tyska folket förväntas bära på en kollektiv arvssynd av skuld, vilket i sig ju är ofattligt att omvärlden fortfarande spelar med i!
(Som om de syriska barnen skulle beskyllas för dåden som IS utfört…)

Och ovanpå det så bär ju, som du säger, varje familj tyngden av sina egna minnen/trauman.
Av krigstiden i sig, där exakt alla var berörda på ngt sätt (inklusive problematiken med faran av att vara motståndare till systemet), av svälten under efterkrigsåren, av förträngningen och tystnadskulturen som blev nödvändig för att gå vidare men som destruktivt präglat kommande generationer. Osv…
Finns mängder med vittnesmål och analyser om detta, men ändå kommer det aldrig till ytan i det allmänna medvetandet!

Med all respekt för de ‘6 milj judarna’, så har det tyska folket som helhet lidit fruktansvärt i en långdraget trauma (utsträckt över generationer!) som däremot antagligen aldrig kommer att erkännas.

Tors vrede
Gäst
Reply to  Tintin
12 november 2021 kl 15:29

Största delen av mänskligheten som fostrats av vinnarens propaganda bevisar att det går att dupera största delen av massan. Skrivande vill likna nutidens inpiskande av att ta
PCR = testet. Och vaxxet vilket största allmänheten gör villkorslöst efter medias ständiga propaganda. Gör din plikt av socialistisk solidaritet.
Liknar detta med det tredje världskriget efter som alla nationer är berörda. Men vapnet är nålen! Men vad som kommer ur den är lika hemligt som sanningen om andra världskriget. Kery Mullis fick nobelpriset i direktsändning 1993 som skapare av PCR testet. Där framgick det att detta är ett DNA test, och inget annat. Rättsväsendet har haft stor nytta av detta test för att bevisa DNA sekvenser.
Nu skriver jag som en expert, men det är jag inte, försöker bara finna någon logik, men vet inte om den är logisk.
Kan problemen ha börjat då Moses kom ned från Sinaiberget och fått kunskapen om att hans folk var guds utvalda. Tänk om det var djävulen som talat med honom där uppe för hur blev världen efter detta? Sedan kom koranskaparen med samma skrift om att vara guds utvalda.
Problem, problem. Mvh Sanningen skall ju göra oss fria.

peter afzelius
peter afzelius
Gäst
11 november 2021 kl 15:26

Ännu mer strunt! Uppenbarligen är denna “historiker” fullständigt ovetandes om vilka lögner han baserar sin forskning på. Inget av det han skrivit ovan är sant på något sätt.

Den sida som “vinner” ett krig är den som dikterar förloppet och ingen, absolut ingen ifrågasätter om det överhuvudtaget finns någon sanning i det som skrivs ner till historian. Alla tar för givet att det är så som dom säger och det engelska uttrycket gör sig starkt påmind här: “Assumption is the mother of all fuckups!”

Hans Dahl
Hans Dahl
Gäst
Reply to  peter afzelius
11 november 2021 kl 15:51

Kom då med bevis för vad som inte stämmer!

Lösa påståenden utan bevis väger lätt som löv i vinden.

peter afzelius
peter afzelius
Gäst
Reply to  Hans Dahl
12 november 2021 kl 13:11

Bevisen uppenbarar sig för dig när du börjar nysta i det. Du kan ju börja med att läsa Mein Kampf, en upplaga före 1955 för de nya upplagorna är modifierade. Jag har en från 1941 så det som står där är vad Hitler skrev.

Du kan också söka efter dokumentären “Adolf Hitler – The greatest story never told” samt “Europa the last battle”.

Undersök också “Holodomor” av vad det var för något. Att sitta och vänta på svar är lika lönlöst som att vänta på en hjälte som ska rädda mänskligheten från allt skit som händer… det kommer ingen till vår undsättning, det är vi som måste rädda oss själva för hur ska vi annars lära oss att inte upprepa historien?

Hans Dahl
Hans Dahl
Gäst
Reply to  peter afzelius
12 november 2021 kl 13:19

AH skrev inte Mein Kampf. Det gjorde den katolska prästen Bernhard Stempfle. AH var till stor del en marionett.

Torbjörn Sassersson red.
Reply to  peter afzelius
11 november 2021 kl 18:44

Jag är säker på att skribenten är medveten om legitima försök att korrigera historiebeskrivningen. Det finns säkert goda skäl till det eftersom det alltid är vinnarna som skriver historien, men att påstå att allt Nilsson skriver är lögner är att gå för långt och det är framför allt ett slag i ansiktet på de judar (och deras anhöriga) som de facto mördades.

Det finns säkert 100,000-tals förstahandsvittnen om det organiserade massmordet eller existerar inte dessa vittnen?

Last edited 1 år sedan by Torbjörn Sassersson red.
Hans Dahl
Hans Dahl
Gäst
Reply to  Torbjörn Sassersson red.
11 november 2021 kl 19:24

Jag talade länge med en gammal man för nästan trettio år sedan på ett tåg i Tyskland som berättade om den ofattbart grymma tiden som han gått igenom i ett av Tredje rikets koncentrationsläger.

Det var till och med svårt att lyssna till hans minnen.

Låt oss hoppas att det inte blir så här i Sverige!

Det allra intressantaste som han berättade var emellertid vad som hände när de blev befriade av amerikanska trupper 1945. De fullständigt uthungrade människorna i lägret bjöds då på ärtsoppa av sina befriare. Mannen berättade att de dog som flugor, eftersom deras metabolism inte klarade av denna svårsmälta mat. Han själv motstod frestelsen och åt inget, för han var klok nog att inse faran. Han berättade att han nästan enbart gnagde på
förkolnade vedträn under lång tid för att långsamt vänja magen vid att börja arbeta igen.

Man kan fråga sig om de i ledningen för de amerikanska trupperna var så naiva eller om det skedde med berått mod.

Mayne Sundewall-Hopkins
Reply to  Hans Dahl
11 november 2021 kl 21:27

Jag misstänker att det handlade om brist på kunskap. Kanske var det allt de hade till hands. Just ärtsoppa har ju varit typisk militärmat i långa tider. Det fanns t.ex. alltid en stor ‘tunna’ ärtsoppa med fläsk på alla fält-övningar. Enkelt att laga till, relativt billigt och rejält mättande för hungriga soldater.

Last edited 1 år sedan by Mayne Sundewall-Hopkins
Tors vrede
Gäst
Reply to  Hans Dahl
12 november 2021 kl 02:41

Sanningen skall vi få veta 99 år efter kriget slut. Dom 3 som hade makten skrev under detta. Tänk på att Stalin var en av dessa. Var det inte röda armen som kom först in i lägren efter att ha beskjutit denna i ca 3 veckor. Sedan att dom allierade bombade alla vägnät hösten 1944? Då kan vedträn vara räddningen för livet. ( vi åt ju skälva barkbröd en gång i tiden? )
Varför har vi förbjudits att ifrågasätta? Alla borde få gräva i förlorarnas dokumentation? För vinnarna skrev ju historien!

Hans Dahl! Läser det du skriver och jämför mig själv med enbart nödtorftig grundskola. Blev glasblåsare. Men mitt kritiska tänkande lyckades aldrig skolväsendet beröva mig.((Fritänkandet)
Theodor Herzl skapade orden rasism och antisemitism inför Moses folkets, världssamfunds möte 1897 i Basel.
Detta som han skapat ord för skulle vara ett vapen för att få en
egen stat. Moses folk fick detta 1948 efter att FN givit dom detta.
Folke Bernadotte fick medla i detta ämne! Men J Stern ligan dödade honom medan Gr Britanniens soldater stod och log.
J. Stern stred för A. Hitler med ca 300 man under kriget….?
Kan någon förklara detta?
Hur ser världen ut idag efter många år av välstånd? Åren går.
Ju mer jag läser! Ju mer förstår jag att jag inte begriper. Kartyn massakern. Folkräkningen av Moses folk 1937 – 1947 och sedan lidandet. Jag gjorde ett avtal med den store gasformiga Guden, om jag har fel så kasta ned mig i helvetet. Det har gått många år sedan dess. Men jag lever. Mvh

Hans Dahl
Hans Dahl
Gäst
Reply to  Tors vrede
12 november 2021 kl 09:55

Kritiskt tänkande är enormt viktigt och räcker långt. Vi ska inte enbart kritiskt och noga granska etablissemanget, utan även oppositionen och vår egen inställning.

Det är inte lätt att få någon klar bild, och när vi tror att vi har det ska vi ändå fortsätta att kritiskt granska denna bild, för förvillelsen är stor.

Tintin
Tintin
Gäst
Reply to  Tors vrede
12 november 2021 kl 11:40

Detta är så komplext att vi sannolikt aldrig kommer se hela bilden. Kanske vet ingen människa fullt ut hur alla bakomliggande nätverk flätades ihop till något så ondskefullt.
(Med ondskefullt inkluderar jag även alla miljoner/miljarder civila som drabbades på olika sätt, både under själva ww2 och under traumats efterdyningar)

Extremt tänkvärt i sammanhanget är dock alltid Albert Pikes brev, där han uttryckligen formulerar SYFTET med respektive världskrig…
https://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_masonsknightstemplar15.htm

Kokar man ner allting så anas en bild som bottnar i ett krig där Lucifer (Pikes herre), planerar bästa möjliga utgångsläge inför sin sista strid mot sin antagonist Kristus (och dem som väljer honom).
Sen är metoderna dit oräkneliga… krig, förvillelse, tvång osv osv..
Men “ändamålet” helgar ju som bekant “medlen”!

Ulf ClaréusD
Reply to  Tors vrede
12 november 2021 kl 16:03

En hel del om sanningen kom fram efter Gorbatjovs perestrojka i slutet av åttiotalet, när det historiska arkivet på Viborgsgatan i Moskva blev öppnat och tillgängligt för västhistoriker. T ex fanns mer än 80 000 sidor dokumentation från Zentralbauleitung Auschwitz att beskåda. Jean Claude Pressac, en fransk apotekare och kryptorevisionist blev av Klarsfelds-släkten anmodad att undersöka det. Han skrev “Auschwitz: Operation and Technique of the Gas Chambers”, där han presenterade mycket nytt material, men några bekräftelser på mordverksamhet fann han inte, även om ett antal skumma saker och omständigheter fanns att misstänka. Ingen succé, alltså. Mot slutet av sitt liv tappade Pressac helt tron på den officiella linjen.

Magnus Lindgren
Magnus Lindgren
Gäst
Reply to  Hans Dahl
12 november 2021 kl 06:09

Det hemska är empatin för alla judiska mordoffer helt saknas och
att 6 miljoner judar nämns mer än övriga 50-60 miljoner döda!

Exempel på judiska mord
“Folke Bernadotte gav sig då i kast med att utarbeta ett nytt förslag till en fredlig lösning på konflikten. Men han hann aldrig presentera det nya förslaget för FN:s generalförsamling. När Folke Bernadotte på eftermiddagen den 17 september var på väg till överläggningar och färdades i en konvoj på tre bilar i Jerusalem, stannades den av kamouflageklädda män. En av dem sprang till bilen där Folke Bernadotte befann sig, stack in en automatpistol och sköt honom med flera skott i bröstet. I baksätet bredvid Folke Bernadotte satt även den franske översten André Serot, som också han träffades av flera skott och omkom i attentatet.

Ett antal medlemmar tillhörande Sternligan, en judisk underjordisk terrororganisation i Israel, fängslades en kort tid men ingen dömdes för mordet. I en rapport till FN i maj 1949 förklarade den israeliska regeringen att inga enskilda personer hade kunnat bindas till brottet även om det fanns indicier som pekade mot Sternligan. När preskriptionstiden för mordet hade gått ut 1968 trädde så småningom flera medlemmar ur Sternligan fram och erkände att de låg bakom mordet på Folke Bernadotte.”

Folke Bernadottes fredsplan dog med sin upphovsman.

https://fba.se/om-fba/historien-om-folke-bernadotte/

Last edited 1 år sedan by Magnus Lindgren
Hans Dahl
Hans Dahl
Gäst
Reply to  Magnus Lindgren
12 november 2021 kl 10:08

Ja, etablissemanget gör sina prioriteringar när det gäller att ära minnet av dem som fallit offer för våld.

I inledningen till följande enormt klarläggande föredrag av den så kloke, kristne läkaren Stanley Monteith får vi höra om enorma övergrepp som det aldrig talas om i skolundervisningen. Vem har exempelvis hört talas om Operation Keelhaul?

https://www.youtube.com/watch?v=Yk23nhJGMDw&t=168s

Anders Johansson
Anders Johansson
Gäst
Reply to  Magnus Lindgren
12 november 2021 kl 10:28

Ja, det är en “detalj” som jag själv alltid stört mig på. Låt säga att siffrorna verkligen stämmer. Hur kan då 10 % av alla dödsoffer vara så mycket viktigare än de övriga 90 procenten?

Onödigt lidande och för tidig död är ju en mänsklig förlust oavsett härkomst. Att lyfta fram det egna lidandet på bekostnad av andras lidande, samtidigt som man driver igenom lagstiftning om att det där inte får ifrågasättas; indikerar att det är en hel del i den historiebeskrivningen som inte tål en granskning.

Men det här är ju ett ämne där man antingen förväntas hålla med om den officiella beskrivningen eller hålla käften.

Mayne Sundewall-Hopkins
Reply to  peter afzelius
11 november 2021 kl 21:14

Uttrycket: “Assumption is the mother of all fuckups!” härstammar från amerika. Det är alltså inte engelskt! Det ursprungliga uttrycket (på ett mer bildat språk) myntades av Eugene Lewis, an American political scientist… 

peter afzelius
peter afzelius
Gäst
Reply to  Mayne Sundewall-Hopkins
12 november 2021 kl 13:25

Ja du är petig, det är ju jätteviktigt :-/ Engelska är språket jag syftade på!

Magnus Lindgren
Magnus Lindgren
Gäst
Reply to  peter afzelius
12 november 2021 kl 00:22

Relaterat

Hitlers judiska soldater : Soldater och generaler med judisk bakgrund i den nazistiska krigsmakten 1933-1945

https://www.bokus.com/bok/9789198306897/hitlers-judiska-soldater-soldater-och-generaler-med-judisk-bakgrund-i-den-nazistiska-krigsmakten-1933-1945/

Last edited 1 år sedan by Magnus Lindgren
Hans Dahl
Hans Dahl
Gäst
Reply to  Magnus Lindgren
12 november 2021 kl 11:03

Det finns mycket viktiga fakta som undanhålls befolkningen i historieundervisningen, men som vi som aktivt letar efter sanningen ibland snubblar över.

En av de krigsförbrytare som undkom rättegångarna i Nürnberg var SS-generalen och lägerkommendanten Eleonore Baur. Denna kvinna med mycket starka kopplingar till Katolska kyrkan var en av AH:s närmaste rådgivare.

Här är en kort dokumentärfilm om Eleonore Bauer, som blev 95 år gammal:
https://www.youtube.com/watch?v=sBqztosCVmg

Samuel af UgglasD
Samuel af Ugglas
11 november 2021 kl 13:57

Kommunisternas förföljelser av sina egna judar räknas tydligen inte?
Vad med Antje Jackele’n, skyddande av STASI personal i den mörka Norden?
Varför inte kalla Löfven/Anderssonhorden för annat än globalsocialister?
Nationalsocialister i Sverige är lite väl genomskådat och urvattnat. Socialister såväl som socialister, samhällsomstörtare.

Last edited 1 år sedan by samuelafugglas
Hans Dahl
Hans Dahl
Gäst
Reply to  Samuel af Ugglas
11 november 2021 kl 22:48

Ärkebiskopen Antje Jackeléns okristliga gärningar kan vi ta del av i boken “Konsten att överleva Svenska kyrkan” av prästen Helena Edlund.

Hans Dahl
Hans Dahl
Gäst
11 november 2021 kl 12:35

Den katolskt uppfostrade Reinhard Heydrich med den pipiga rösten var arkitekten bakom den industriella slav- och mordapparaten i koncentrationslägren i Tredje riket.
Han chefade över både den hemliga polisen Gestapo och Kriminalpolizei och hade därmed kontroll över hela den tyska säkerhetsapparaten. Han dog 1942 i ett attentat och nobelpristagaren i litteratur, Thomas Mann, sade strax efter det i ett tal i radion att det var den “mest naturliga död som en blodhund som han kunde ha dött”.

Den likaledes katolskt uppfostrade Josef Mengele var läkaren som utförde ofattbart grymma medicinska experiment på fångar i koncentrationslägren. Han undgick rättegångarna mot krigsförbrytarna i Nürnberg genom att han var en av många skyddslingar som hjälptes att fly genom Vatikanens så kallade RATLINES (Råttlinjer):
https://en.wikipedia.org/wiki/Ratlines_(World_War_II_aftermath)

Hans Dahl
Hans Dahl
Gäst
Reply to  Hans Dahl
11 november 2021 kl 12:52

Vi ser att dessa Råttlinjer även gick genom Sverige och att Härnösand var en knutpunkt. Hur många krigsförbrytare stannade kvar i Sverige och gavs en ny identitet? Många av de som ansågs värdefulla nog att hjälpas att fly var vetenskapsmän och skickliga adninistratörer.

Förfallet i Sverige tog fart strax efter Andra världskrigets slut.

Christer Nilsson
Christer Nilsson
Christer Nilsson (1941-) är historiker och författare (6 böcker), ledarskribent och recensent av facklitteratur. Han har skrivit för Läkartidningen, Axess, Ale - Historisk tidskrift, Finsk tidskrift, Expressen, Sydsvenskan, Helsingborgs Dagblad, Östgötacorren, Borås tidning och NewsVoice.

SENASTE KOMMENTARER

ARKIV