Tege Tornvall: Covid dödar globalt – men i liten skala

publicerad 22 november 2021
- Tege Tornvall
Tege Tornvall, eget verk

ANALYS. Åren 2000-2019 dog i genomsnitt ca 92.000 personer per år i Sverige. Som mest 95.009 personer  (2002) och som minst 88.766 (2019) enligt officiell statistik över svenska medborgare. Under denna tid ökade landets befolkning med nära 1,5 miljoner från 8,9 till 10,4 miljoner personer. Det är ca 75.000 per år. Ökningen består av dels nyfödda, dels invandrare.  

Text: Tege Tornvall, Leksand

Åren 2000-2010 ökade antalet nyfödda per år med 25.200 (27,6 procent) från 91.466 till 115.641. Det var genomsnittligt nästan 2.300 per år – utan avbrott, men sedan dess har antalet nyfödda knappast ökat alls. 2011 var det 111.770 och förra året 113.077. Som mest 117.425 år 2016 och som minst 111.770 år 2011. Genomsnittet för åren 2011-2020 var 114.459.

Med genomsnittligt 92.000 döda per år ger det ett nettotillskott på 24.000 personer per år. Men befolkningen har ökat med ca 75.000 per år. Det betyder att drygt 50.000 invandrare per år blivit svenska medborgare.

Åren 2001-2005 invandrade årligen 61-65.000 personer till Sverige. År 2006 ökade antalet till 95.750 och höll sig sedan runt 100.000 per år till 2013. Då kom nästan 116.000 invandrare, och antalet ökade årligen till 163.005 personer år 2016 enligt SCB.

Sedan dess har antalet halverats till 82.518 år 2020. Men bara drygt 50.000 invandrare per år har  blivit svenska medborgare.

Årligen utvandrar 45-50.000 svenska medborgare till andra länder. Men ca 15.000 svenskfödda återkommer årligen från andra länder. Denna nettoförlust på 30-35.000 personer per år skall läggas till genomsnittligt ca 92.000 döda och blir tillsammans 122-127.000 personer färre per år.

Med bara ca 115.000 nyfödda per år skulle därför Sveriges befolkning sakta men säkert minska med ca 10.000 personer per år. I stället ökar den med ca 75.000. Det betyder att invandrare fyller på med ca 85.000 personer per år.

Av Sveriges 10,4 miljoner invånare är nu drygt 2 miljoner (20 procent) födda utomlands. Drygt 2.6 miljoner har utländsk bakgrund i föräldragenerationen, men därutöver finns många oregistrerade (papperslösa, utan tillstånd)) från andra länder.

Officiellt kan de vara 10-35.000 personer, men inofficiellt kan de vara många gånger fler. Inklusive utländska turister kan de vara uppåt en halv miljon.

Det ger en bakgrund till dels våld och brottslighet och dels Covid-sjuka och -avlidna i samhället.  Uppåt en halv miljon icke officiellt redovisade ger ett stort mörkertal. (Sjukvården skall redovisa alla sjukdoms- och dödsfall oavsett härkomst.)

Sveriges folkmängd 2020 enligt SCB

Totalt antal svenska medborgare                                      10,4 miljoner

…Har mor- och farföräldrar från andra länder                         2,6 miljoner

…Har föräldrar från andra länder                                             2 miljoner

= födda i Sverige sedan minst två generationer                   7,8 miljoner

Därtill officiellt papperslösa/utan tillstånd                       10-35.000

…plus icke officiellt papperslösa, ej bekräftade                       100-400.000

…plus utländska turister per dag                                            10-100.000

Summa personer som samtidigt vistas i Sverige:           10,5-11 miljoner

Ökning/minskning 2020            Plus      Minus

Utflyttade svenska medborgare                              49.000
(Varav 15.000 med svenska föräldrar)

Återvändande svenska medborgare                        15.000

Nyfödda                                                             113.000

Avlidna                                                                98.000

Registrerade invandrare                                        82.500

…Plus officiellt papperslösa                     10.000?

…Plus ej kända papperslösa                     50.000?

Totalt antal in- och utflyttade                    270.000     147.000

Saldo befolkning totalt                            + 123.000?

…varav officiellt bekräftat                       63.000

Många menar att

  1. a) Covid visserligen sprids i hela världen men ändå är en lätt pandemi med relativt låga dödstal,
  2. b) Covid snarare är en särskilt smittsam influensa, farligast för multisjuka äldre,
  3. c) många som klassas som sjuka eller döda i Covid-19 är det egentligen MED men inte AV Covid-19. Hur många har faktiskt dött AV och inte MED Covid?

Som 78-åring känner jag en mängd folk på olika håll, men har knappast hört/upplevt något särskilt avvikande eller oroande annat än på marginalen. Jag tror bra immunförsvar är ett bra skydd, men det moderna livet ger inget bra sådant.

Kraftiga officiella åtgärder mot denna ändå lindriga pandemi skadar samhället på många sätt. Den ändå lilla andelen tragiska dödsfall måste vägas mot de omfattande skador som dessa åtgärder orsakar.

Text: Tege Tornvall, Leksand

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq