Tege Tornvall: Covid dödar globalt – men i liten skala

publicerad 22 november 2021
- Tege Tornvall
Tege Tornvall, eget verk

ANALYS. Åren 2000-2019 dog i genomsnitt ca 92.000 personer per år i Sverige. Som mest 95.009 personer  (2002) och som minst 88.766 (2019) enligt officiell statistik över svenska medborgare. Under denna tid ökade landets befolkning med nära 1,5 miljoner från 8,9 till 10,4 miljoner personer. Det är ca 75.000 per år. Ökningen består av dels nyfödda, dels invandrare.  

Text: Tege Tornvall, Leksand

Åren 2000-2010 ökade antalet nyfödda per år med 25.200 (27,6 procent) från 91.466 till 115.641. Det var genomsnittligt nästan 2.300 per år – utan avbrott, men sedan dess har antalet nyfödda knappast ökat alls. 2011 var det 111.770 och förra året 113.077. Som mest 117.425 år 2016 och som minst 111.770 år 2011. Genomsnittet för åren 2011-2020 var 114.459.

Med genomsnittligt 92.000 döda per år ger det ett nettotillskott på 24.000 personer per år. Men befolkningen har ökat med ca 75.000 per år. Det betyder att drygt 50.000 invandrare per år blivit svenska medborgare.

Åren 2001-2005 invandrade årligen 61-65.000 personer till Sverige. År 2006 ökade antalet till 95.750 och höll sig sedan runt 100.000 per år till 2013. Då kom nästan 116.000 invandrare, och antalet ökade årligen till 163.005 personer år 2016 enligt SCB.

Sedan dess har antalet halverats till 82.518 år 2020. Men bara drygt 50.000 invandrare per år har  blivit svenska medborgare.

Årligen utvandrar 45-50.000 svenska medborgare till andra länder. Men ca 15.000 svenskfödda återkommer årligen från andra länder. Denna nettoförlust på 30-35.000 personer per år skall läggas till genomsnittligt ca 92.000 döda och blir tillsammans 122-127.000 personer färre per år.

Med bara ca 115.000 nyfödda per år skulle därför Sveriges befolkning sakta men säkert minska med ca 10.000 personer per år. I stället ökar den med ca 75.000. Det betyder att invandrare fyller på med ca 85.000 personer per år.

Av Sveriges 10,4 miljoner invånare är nu drygt 2 miljoner (20 procent) födda utomlands. Drygt 2.6 miljoner har utländsk bakgrund i föräldragenerationen, men därutöver finns många oregistrerade (papperslösa, utan tillstånd)) från andra länder.

Officiellt kan de vara 10-35.000 personer, men inofficiellt kan de vara många gånger fler. Inklusive utländska turister kan de vara uppåt en halv miljon.

Det ger en bakgrund till dels våld och brottslighet och dels Covid-sjuka och -avlidna i samhället.  Uppåt en halv miljon icke officiellt redovisade ger ett stort mörkertal. (Sjukvården skall redovisa alla sjukdoms- och dödsfall oavsett härkomst.)

Sveriges folkmängd 2020 enligt SCB

Totalt antal svenska medborgare                                      10,4 miljoner

…Har mor- och farföräldrar från andra länder                         2,6 miljoner

…Har föräldrar från andra länder                                             2 miljoner

= födda i Sverige sedan minst två generationer                   7,8 miljoner

Därtill officiellt papperslösa/utan tillstånd                       10-35.000

…plus icke officiellt papperslösa, ej bekräftade                       100-400.000

…plus utländska turister per dag                                            10-100.000

Summa personer som samtidigt vistas i Sverige:           10,5-11 miljoner

Ökning/minskning 2020            Plus      Minus

Utflyttade svenska medborgare                              49.000
(Varav 15.000 med svenska föräldrar)

Återvändande svenska medborgare                        15.000

Nyfödda                                                             113.000

Avlidna                                                                98.000

Registrerade invandrare                                        82.500

…Plus officiellt papperslösa                     10.000?

…Plus ej kända papperslösa                     50.000?

Totalt antal in- och utflyttade                    270.000     147.000

Saldo befolkning totalt                            + 123.000?

…varav officiellt bekräftat                       63.000

Många menar att

 1. a) Covid visserligen sprids i hela världen men ändå är en lätt pandemi med relativt låga dödstal,
 2. b) Covid snarare är en särskilt smittsam influensa, farligast för multisjuka äldre,
 3. c) många som klassas som sjuka eller döda i Covid-19 är det egentligen MED men inte AV Covid-19. Hur många har faktiskt dött AV och inte MED Covid?

Som 78-åring känner jag en mängd folk på olika håll, men har knappast hört/upplevt något särskilt avvikande eller oroande annat än på marginalen. Jag tror bra immunförsvar är ett bra skydd, men det moderna livet ger inget bra sådant.

Kraftiga officiella åtgärder mot denna ändå lindriga pandemi skadar samhället på många sätt. Den ändå lilla andelen tragiska dödsfall måste vägas mot de omfattande skador som dessa åtgärder orsakar.

Text: Tege Tornvall, Leksand

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • Att sjukvården inte tillåter att man använder en välbeprövad medicin som Ivermektin är stor skam. Med tillgång till den medicinen skulle problemen med covid snart vara ur världen. Nu lider många helt i onödan och dödstalen skulle också sjunka betydligt.

   • Afrikansk “coronasmittspridning” går trögt med 6% “vaccinerade”

    Smittan minskar i Afrika – men ingen vet varför

    PUBLICERAD: 23 NOVEMBER

    “Coronasmittan minskar i Afrika.

    Varför vet ingen.

    – Afrika har varken samma mängd vaccin eller resurser för att besegra covid-19 som Europa, men på något vis tycks de ändå lyckas bättre, säger Wafaa El-Sadr, forskare i global hälsa, till nyhetsbyrån AP.
    Forskarna är förbryllade, men försiktigt positiva, till att covid-19-smittan just nu går ner på den afrikanska kontinenten, rapporterar nyhetsbyrån AP.

    Bara sex procent av befolkningen är vaccinerad mot covid-19.”

    https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/XqaqRb/smittan-minskar-i-afrika–men-ingen-vet-varfor

 • Jag skulle vilja leva i en värld där det är straffbart att ljuga. Jag menar inte att tex ljuga om vad man åt till frukost. Men Ju större makt och ju fler som berörs desto allvarligare. Tänker mig straffet lite som filmen “när lammen tystnar” där fångarna sitter bakom tjocka glasväggar. Skolbarn kan komma på studiebesök,och en guide berättar om de brott de begått. Tror inte barnen tänker att sån vill jag bli när jag växer upp.

 • Det är bara halvdöda och ynkryggar som fokuserar på rädslan för att dö, precis som det skulle finnas tillgång på evigt liv.
  Fokusera istället på alla som föds och ge dem en kärleksfull uppväxt istället för att traumatisera dem till förlorade generationer.

 • Hej.

  Det ständiga kravet att välja sida är problemet?

  Säger man att om man tittar i Socialstyrelsens dödsorsaksregister så har ca 10 000 dödsfall under 2020 registrerats som Covid 19-relaterade dödsfall, så blir man påhoppad för att man inte genomskådar Den Stora Konspirationen, eller något liknande.

  Säger man att om man jämför antal avlidna enl. ovan med antal avlidna av vaccinet (under 400 sist jag tittade i Läkemedelsverkets officiella statistik) så verkar ju vaccinet vara den lägre risken, blir också påhoppad.

  Säger man att Ivermectin fungerar utmärkt väl på flera sätt, kallas man anti-vaxxxare – som om det funnes någon motsättning.

  Säger man att oroväckande indicier om vaccinskador börjat dyka upp i flera länder (ökning av myokardit, plötslig spädbarnsdöd t ex) och att ökningarna sammanfaller med vaccinationsprogrammen kallas man konspirationsteoretiker.

  Och säger man att endast personer i riskgrupp behöver vaccinera sig hoppar alla på en.

  För att inte tala om reaktionen om man påpekar att definitionen av vaccin ändrats betydligt de senaste fem-sex åren.

  Varför har så många människor ett närmast patologiskt behov av att veta “vilken sida” man är på?

  Är det något slags uppdämt behov av att få ha någon man tryggt och rättfärdigt kan kalla fiende och hata med gott samvete?

  Det finns ingen motsättning i att tro på D-vitaminrik kost, undvika socker, och gå till doktorn eller äta mediciner. Man kan för s.a.s ha rutig skjorta och prickig slips.

  Inte heller finns någon motsättning i att erbjuda vaccin till alla som behöver, enligt läkares officiella ordination och att låta folk avstå.

  Men nej. Det ska väljas sida. För eller emot socker. För eller emot Big Conspiracy. För eller emot vaccin. AIK eller Hammarby. PTV eller PTH.

  Och antal döda förresten. Antal döda i andra orsaker?

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

 • Intressant artikel

  Min utgångspunkt är att läkemedelsindustrin måste vara konsekventa och ställa lika höga krav på sina vetenskapliga förklaringar och produkter som på alternativmedicin för att få trovärdighet.

  När det gäller icke patentbara Homeopat medel som tidigare fanns på svenska apotek anses inte längre beprövad erfarenhet på djur och människor med nöjda kunder vara stöd nog eller att homeopater, privatpersoner och läkare jorden runt fortfarande använder homeopat medel efter mer än 200 års behandlingar utan biverkningar. Inte heller positiva studier som finns anses räcka för att Big Pharma
  ska låta oss behålla dessa säkra och effektiva receptfria medel på svenska apotek.
  mer om Homeopati här Hem – Dagens Homeopati

  Begreppet “corona pandemi” saknar vetenskaplig grund/samband.

  Läkare från World Doctors Alliance ger sina tankar om frågorna kring de nya vaccinerna mot Covid-19. 16 FEBRUARI 2021


  Dr Andrew Kaufman | Medicinsk läkare och rättspsykiater från USA: Jag heter Andrew Kaufman. Jag är läkare och certifierad rättspsykiater. Denna pandemi är inte en riktig medicinsk pandemi. Covid-19-vaccinet har inte visat sig vara säkert eller effektivt eftersom det inte har funnits tillräckligt med tid. Dessutom finns det ingen tydlig definition av någon ny sjukdom som den kan testas mot. Det har inte funnits ett virus som har renats eller visat sig vara orsaken till en sjukdom. Det finns alltså inget mål för ett vaccin. Summan av kardemumman är dock att eftersom inga ytterligare dödsfall har inträffat i samband med en ny sjukdom, finns det helt enkelt inget behov av ett nytt vaccin.”

  https://worlddoctorsalliance.com/blog/ask-the-experts-covid19-vaccines/

  CDC MEDGER NU INGEN GULDSTANDARD FÖR ISOLERING FÖR NÅGOT VIRUS

  25 JUNI 2021

  INGEN HAR NÅGONSIN ISOLERAT, RENAT OCH/ELLER VETENSKAPLIGT VERIFIERAD OCH BEVISAT EXISTENSEN AV NÅGOT OCH ALLA VIRUS NÅR NÅGON SOM HELST, NÅGOT PLATS, NÅGON STANS I VÄRLDEN!

  LÄS HÄR:

  • Håller med dig Magnus, du är ju som ofta klarsynt. Men det finns dessvärre ingen sk lkmindustri längre, på samma sätt som det inte finns ngn media-, el energi-, el finans-, el tech- el ngn annan självständig sk industri. Det finns bara sk konsoliderade sfärer, o dessa är koncentrerade av ‘dem’. Rubbet av konkurrens ska utraderas, iinget ägande öht ska enl nollorna ‘få’ ‘lov’ att förekomma,, jepp så illa står det till innanför ‘deras’ pannben

  • Vissa exempel på virus har isolerats men metalliseras för att kunna avbildas
   https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/47/TobaccoMosaicVirus.jpg/699px-TobaccoMosaicVirus.jpg

   Men det som hävdas i din länk betyder att virus är som en relation mellan delar. En relation kan vara verklig även om den inte går att ta loss.
   DNA är mer stabilt men RNA som är som en halva är mer flyktigt.
   DNA visar att livet är som ett dataprogram som vi enbart kan skönja svagt. Vi har kommit sanningen så nära att den är verklighetsupplösande.
   Tänk på parallellen med biosfären som en datasimulering och hur mkt en avatar skulle kunna iaktta sig själv i mikroskopisk skala.

 •  Den ändå lilla andelen tragiska dödsfall måste vägas mot de omfattande skador som dessa åtgärder orsakar.”

  Ja ibland verkar det som att de flesta glömt bort att det finns ett liv utanför covidpsykosens bubbla.

  Men blir väl svårt att hålla någon skyldig för det övriga livets totala förfall under corona regimens terror på samhällskroppen. Är väl därför de fortsätter, det gränslöst ansvarslösa socialistiska patrasket som styr landet kommer ju undan med sitt övergrepp på livet.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *