David Bergqvist replikerar: Detta är ordenssällskapet Navet

publicerad 16 november 2021
- Gästskribent
David Bergqvist, pressfoto

REPLIK. Ordenssällskapet Navets presidium har med ökande förvåning tagit del av en tydligen ständigt fortsättande ström av felaktig och vilseledande medierapportering om Navet, och funnit att tidpunkten är rätt att komma med ett antal bemötanden i form av ett genmäle.

Jag som fått uppdraget att författa detta heter David Bergquist, och är mycket riktigt stormästare i orden, av hävd eftersom jag är grundare men också genom senare beslut från medlemmarna.

Till en början kan jag konstatera att jag aldrig fällt det yttrande som Christian Pavón vill tillskriva mig, och jag skulle inte heller ha kommit på tanken att yttra mig på det sättet.

Vad det gäller detta och andra påstådda yttranden från okända personer, så vill jag kort anföra ett citat från vår egen hemsida som väl representerar uppfattningen i våra förordningar:

“Navet-Orden är öppen för alla som ställer sig bakom ordenssällskapets mål utan reservationer, och som ställer sig bakom ordenssällskapets hederskodex till efterrättelse. Ingen skillnad görs på etnisk, nationell eller religiös grund, och inte heller på herrar eller damer.”

Det borde framstå som klart att personer som fäller yttranden som de Pavón kommer med påståenden om, inte kan känna sig hemma i ett sammanhang som formas av dessa maximer.

Christian Pavón, den enda källan till alla negativa påståenden som berört Navet i senare tids medierapportering, blev mycket riktigt utesluten ur Navet efter ett enda ordensmöte, oavsett vad han själv påstår. Orsaken var ett antisocialt och destruktivt beteende som söker sin like både inom och utom Navet, och som väl motiverade hans uteslutning, till dags dato den enda för Navets vidkommande.

(Vi har avvisat ett fåtal medlemsansökningar på grundval av dubier om de
ansökandes seriositet).

Vad som leder honom till det agerande han nu visat prov på vet vi inte,
men det kan antas sammanhänga med missnöje över händelser för drygt sju år sedan, och kanske också ett önskemål att skapa sensation och intresse kring sin person med sina sanningslösa utsagor.

Vad det gäller Navets karaktär som ordenssällskap, så kan det konstateras att det är en rimlig tolkning av naturrätten att envar ska kunna få hålla för sig själv det som inte kommer andra vid, och att Navet därför, på samma sätt som andra ordenssällskap, håller sina egna angelägenheter för sig självt. Men något nätverk som styr oss, eller som vi skulle styra, vilketdera det nu är som påstås, det vet vi inget om.

Och för att bemöta Pavóns påståenden om den saken, och hans övriga osanningar på temat “hemliga konstiga obegripliga Navet som bara jag vet något om”, så ska vi undantagsvis ge offentlighet åt ett typiskt ärende med beslut från oss: vi delade ut ett diplom till en person som räddade en äkta runsten från att förstöras under ett vägbygge.

Den saken är lite symbolisk för oss, för det vi gör och för det vi står för, och bör vara ett genmäle i sig gentemot dem som vill framställa oss som farliga extremister, Pavón eller andra.

Med detta har vi gett vår syn på senare tids medierapportering om oss, och återgår därmed till normalläge; den som söker kunskap om Navet, får själv söka sig till oss.

Text: David Bergqvist


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Detta är Navet-Orden enligt deras snabbt framtagna webbsida: http://navet-orden.se/

  Medaljer och sidenband i mängd samt till och med egna ”Ämbetsmän” av Första, Andra och Tredje Klass. Inga ämbetsmän jag skulle vilja bli styrd av …

 • “Navet-Orden är öppen för alla som ställer sig bakom ordenssällskapets mål utan reservationer, och som ställer sig bakom ordenssällskapets hederskodex till efterrättelse.”

  Vad är kadaverlydnad?

 • Detta är Navet-Orden enligt deras snabbt framtagna webbsida: http://navet-orden.se/

  Medaljer och sidenband i mängd samt till och med egna “Ämbetsmän” av Första, Andra och Tredje Klass. Inga ämbetsmän jag skulle vilja bli styrd av …

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *