Fallet Assange diskuteras av Nils Melzer, Arne Ruth och Stina Oscarson

publicerad 24 november 2021
- av NewsVoice
Nils Melzer, 21 nov 2021. Foto: Franz Smidek

Nils Melzer som är FN:s särskilda rapportör för tortyr, Arne Ruth, tidigare chefredaktör på DN och samhällsdebattören Stina Oscarson diskuterade i söndags fallet Assange under en paneldebatt arrangerad av Stödkommittén för Julian Assange och Folket i Bild Kulturfront. NewsVoice redaktör var åhörare.

I centrum av debatten stod Nils Melzer som redogjorde för sina tankar om fallet Assange. Han blev så påverkad av sina fynd att han skrev en bok. Melzer menar att Assange är ett tortyroffer, men granskningen av fallet medförde att han förlorade de flesta forskningsanslagen och hans karriär fick sig en törn. Etablissemanget gillade inte hans slutsatser.

"Efter att ha gått igenom tusentals sidor med dokument kom han fram till att de fyra direkt inblandade staterna – Ecuador, ­Storbritannien, ­Sverige och USA – uppenbart ägnade sig åt ”politisk förföljelse, allvarlig rättslig godtycklighet och avsiktlig tortyr och misshandel”.

"För att vidare utreda misstankarna intervenerade Nils Melzer ­offi­ciellt hos de berörda regeringarna, men dessa avböjde att samarbeta med honom i enlighet med hans FN-mandat. Då bestämde han sig för att göra de omständigheter som hans allvarliga anklagelser grundar sig på allmänt kända i formen av en bok" - Karneval

Nils Melzer, 21 nov 2021. Foto: Franz Smidek
Bild: Nils Melzer, 21 nov 2021. Foto: Franz Smidek

Nils Melzer står alltså upp för yttrandefriheten och han kritiserade övergreppen gjorda av rättsapparaten i Sverige, Storbritannien och Ecuador. Han anser att det politiska etablissemanget i Sverige, Storbritannien, Ecuador och USA sätter yttrandefriheten och demokratin ur spel genom att låta övergreppet mot Assange fortlöpa år efter år.

Anders Romelsjö på Kulturfront som var en av arrangörerna skriver på Global Politics att riksdagsledamot Amineh Kakabaveh besökte paneldebatten. Amineh ska försöka ordna ett nytt möte i riksdagen med Nils Melzers närvaro. Hon ordnade ett möte om Assange i riksdagen i september 2019 med deltagande av John Shipton, Julian Assanges pappa.

NewsVoice filmade när John Shipton besökte Stockholm 2019: Julian Assanges far John Shipton fast besluten att rädda sin sons liv

Text: NewsVoice