John W. Whitehead: Vägen till fascism går via vaccinmandat och företagssamarbeten

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 25 november 2021
- NewsVoice redaktion
John W. Whitehead, Rutherford.org. Press photo: Fee.org

ANALYS. Vi rör oss snabbt på vägen till fascismen. Covid-19-pandemin har har ställt in hög växel. Den hårdhänta samverkan mellan “the Techno-Corporate State” och den amerikanska regeringen om vaccinmandat är bara den senaste manifestationen i vilken utsträckning fascistiska krafter arbetar för att störta vår konstitutionella republik och omintetgöra individens rättigheter.

Text John W. Whitehead och Nisha Whitehead | Artikeln har tidigare publicerats på The Rutherford Institute | Översättning: NewsVoice | Bild: John W. Whitehead, Rutherford.org. Pressfoto: Fee.org

I början av november 2021 drog Biden-administrationen sin linje i sanden för mer än 100 miljoner amerikanska arbetare: vaccinera dig mot covid-19 (senast den 22 november för federala arbetare och 4 januari för federala entreprenörer och företag med fler än 100 anställda) eller annars.

Eller annars vad?

För många individer med uppriktiga invändningar mot vaccinet, antingen baserade på deras religiösa övertygelser eller någon annan medicinsk eller filosofisk oro, kommer bristande efterlevnad av arbetsplatsens vaccinationsmandat innebära att de förlorar sina jobb och möjligheten att få arbetslöshetsersättning.

En undersökning gjord av Society for Human Resource Management visar att 28% av anställda amerikaner inte vill ta ett covidvaccin även om det innebär att de förlorar sina jobb.

Även om OSHA (the Occupational Safety and Health Administration) kräver att anställda får betalt för den tid det tar att vaccinera sig och återhämta sig från eventuella biverkningar, måste de som vägrar att vaccineras, men som vill behålla sina jobb testas negativt för covid varje vecka och de ska kunna stå för kostnaderna för dessa veckotester. Sjukvårdsarbetare ges inget alternativ för att testa: det är vaccinet eller ingenting.

För att ge regeringens grepp lite extra styrka, kan företag som bryter mot arbetsplatsens mandatregler “få böter på upp till 13 653 USD per överträdelse för allvarliga överträdelser och 10 gånger så mycket för uppsåtliga eller upprepade överträdelser”.

Med andra ord, som Katrina Trinko skriver för USA Today, “förvandlar regeringen arbetsgivare – som inte betalas av eller arbetar för regeringen – till en armé av vaccinupprättare [vaccine enforcers].”

Du vet förmodligen vilken aktör som inte kommer att lida någon skada till följd av dessa vaccinmandat? “The Techno-Corporate State” (tillverkare, distributörer och vårdgivare), som får ett heltäckande “komma-ut-ur-fängelset-kort” för att skydda dem från ansvar för eventuella skador eller dödsfall orsakade av vaccinerna.

Även om detta vaccinmandat presenteras som ett “riktat” mandat i motsats till ett nationellt mandat, som påverkar hela befolkningen, lämnar det effektivt de som har uppriktiga invändningar mot covid-vaccinet väldigt få handlingsalternativ, utöver total efterlevnad eller arbetslöshet.

Allt detta har för länge sedan upphört att vara en debatt om hur man bäst skyddar befolkningen i stort mot en okänd pandemi. Snarare har det blivit ett massivt påträngande, tvångsmässigt och auktoritärt angrepp på rätten till individuell suveränitet över ens liv, sig själv och sin privata egendom.

Som sådant har dessa covid-19-mandat blivit det nya slagfältet i regeringens dragkamp om din kroppsliga autonomi och individuella suveränitet.

Redan nu ackumuleras de juridiska utmaningarna mot dessa vaccinmandat i domstolarna. Snart kommer delade domstolsavgöranden [divided circuit court rulings] att bana väg till USA:s högsta domstol, som kommer att bli ombedd att avgöra om dessa mandat utgör regeringens övergrepp eller är en naturlig förlängning av regeringens så kallade nödbefogenheter [emergency powers].

Med varje ny domstolsbeslut som ger företag och regeringen befogenhet att använda hårdhänt taktik för att få till stånd vaccinefterlevnad, med varje nytt arbetsplatsmandat som tvingar anställda att välja mellan sin rätt till egen kroppsliga autonomi och ekonomiska försörjning, och med varje ny lagstiftning som undantar företag och regeringen från att hållas ansvariga för vaccinskador och dödsfall, minskar vårt egendomsintresse av våra kroppar.

Som minst ockuperas vår rätt till individuell suveränitet över våra liv och våra kroppar av makthungriga auktoritärer; giriga, egennyttiga företag; egoistiska Nanny Staters som tror att de vet vad som är bäst för resten av befolkningen; och en kortsiktig, men välmenande befolkning som inte förstår de långsiktiga konsekvenserna av att byta ut sina väsentliga friheter mot tillfälliga löften om trygghet och säkerhet.

Vi är mer sårbara nu än någonsin tidigare.

Den här debatten om kroppslig autonomi, som inbegriper ett brett territorium, allt från tvångsvaccinationer, abort och dödshjälp till påtvingade blodprover, biometrisk övervakning och grundläggande hälsovård, har långtgående konsekvenser om vem som får bestämma vad som händer med våra kroppar under tex ett möte med regeringstjänstemän.

På en daglig basis tvingas amerikaner redan nu att avstå från de mest intima detaljerna om vilka vi är – vår biologiska makeup, våra genetiska ritningar och vår biometri (ansiktsegenskaper och struktur, fingeravtryck, irisskanning, etc.) – för att klara det nästan oöverstigliga hindret som alltmer definierar livet i USA: vi är nu skyldiga till dess att vi har bevisat oss vara oskyldiga.

Detta driver oss bara ett steg längre på den vägen mot ett totalt kontrollsamhälle där regeringen i samverkan med Corporate America får bestämma vem som är “värdig” att få vara en del av samhället.

Just nu är covid-19-vacciner den magiska biljetten för att få tillgång till “privilegierna” i det gemensamma livet. Efter att redan nu ha lyckats betinga befolkningen till idén att att vara en del av samhället är ett privilegium och inte en rättighet, kan en sådan tillgång lätt baseras på sociala kreditpoäng, värdigheten hos ens politiska åsikter eller i vilken utsträckning man är villig att följa regeringens diktat, oavsett vad de kan vara.

Regeringen processar och lagstiftar sig in i ett nytt ramverk där de små byråkraternas diktat väger tyngre än medborgarnas oersättliga rättigheter.

När allt vi äger, allt vi tjänar, allt vi säger och gör – våra egna liv – beror på välviljan från statliga agenter och aktieägare för vilkas vinst och makt alltid kommer att övertrumfa principen, borde vi alla vara både försiktiga och rädda.

Som jag klargör i min bok “Battlefield America: The War on the American People” och i dess fiktiva motsvarighet “The Erik Blair Diaries”, kan inget gott komma från totalitära taktiker – oavsett hur välvilliga de framstår – som används för att få oss att krypa ihop, frukta och följa regeringens diktat.

Text John W. Whitehead och Nisha Whitehead

Relaterat

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq