Magnus Stenlund: “Svenska Bok- och Mediemässan angrips av Expo, NMR och Nya Dagbladet – varför?”

publicerad 10 november 2021
- Gästskribent
Magnus Stenlund. Foto: SwebbTV.se

MEDIA. Den Svenska Bok- och Mediemässan blev en succé, med 500 besökare och bred uppslutning både från olika medier och från allmänhet som strömmade till från alla delar av landet. Känslan var som på vilket välordnat företagsevent som helst, professionellt arrangerat och med högintressanta tal och paneler. Med detta som bas kommer nästa års evenemang bli mångdubbelt större, tror Magnus Stenlund.

Den som sedan undrar varför vi har svårt att utöva sann och kraftfull opposition behöver bara titta på hur vissa aktörer inom s k alternativ media agerar för att få en uppfattning. Den energi som Nya Dagbladet har lagt på att smutskasta arrangörerna är anmärkningsvärd. Hur kan man lägga denna tid och bita sig fast på detta sätt om man verkligen är besjälad av ett och samma mål? Sanningen är mest sannolikt att alla inte alls är det, helt enkelt.

Text: Magnus Stenlund, SwebbTV

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • Jag tycker att Nya Dagbladet visar på ett stort mod när de nästan ensamma granskar makten, den inom oppositionen. Trots att Nya Dagbladet riskerar att marginaliseras av vissa inom oppositionen så fortsätter de.

  Tor-rörelsen är en växande rörelse med ambitionen att bli det nya etablissemanget och som därför måste klara av granskningar. Inte bara den sittande regeringen måste klara av det utan även de som vill bli det nya maktetablissemanget. Om Tor-rörelsen blir en del av det nya etablissemanget eller ej återstår att se.

  Tor-rörelsen är i mina ögon djupt problematisk så till vida att dess ledning har nära band med starka och högst verkliga högerextremistiska krafter. Nyligen intervjuades på Tor-rörelsens nya kanal Frihetsnytt en person som klassats av Säkerhetspolisen som en inhemsk terrorist. Expo, SvD och Expressen har i artiklar granskat denne person och hans maktnätverk. Personen figurerar som Tor-rörelsens “livvakt”.

  Intervjun i Frihetsnytt med denne person är allt annat än grillande utan snarare gullande. För mig är det inte bra journalistik att gulla med en sådan person. Grilla istället, ställ utmanande frågor, personen i fråga tål det och måste tåla det.

  Wilson i sammanhanget är en inkluderande person som tål grillande frågor. Hon är i mina ögon en person med stark lyskraft i debatten. Hon har intervjuat många personer inom den internationella oppositionen mot megaföretagens förtryck, mot läkemedelsbolagens och NGO:ernas diktatoriska restriktioner och beteenden.

  Wilson är inte en del av Tor-rörelsen, men hon vågar tala med personer i Tor-rörelsen utan att ängslas för vad de PK-hysteriska robotarna kräver av alla människor dvs lydnad och konformitet. Dialogen är urviktig i det civiliserade samhället och Wilson har den med alla tex de som ställer sig framför henne för att de vill ha henne i sitt eget hägn för att med henne bli vittvättade.

  Tor-rörelsen har försökt rekrytera Wilson med en intensiv charmoffensiv och höga positioner i sin eget kluster av nystartade organ som tex i partiet Rikslagen, men utan att lyckas eftersom Wilson har integritet. Hon förblir en oberoende röst i etern precis som min röst i NewsVoice.

 • Jag tycker att Nya Dagbladet visar på ett stort mod när de nästan ensamma granskar makten, den inom oppositionen. Trots att Nya Dagbladet riskerar att marginaliseras av vissa inom oppositionen så fortsätter de.

  Tor-rörelsen är en växande rörelse med ambitionen att bli det nya etablissemanget och som därför måste klara av granskningar. Inte bara den sittande regeringen måste klara av det utan även de som vill bli det nya maktetablissemanget. Om Tor-rörelsen blir en del av det nya etablissemanget eller ej återstår att se.

  Tor-rörelsen är i mina ögon djupt problematisk så till vida att dess ledning har nära band med starka och högst verkliga högerextremistiska krafter. Nyligen intervjuades på Tor-rörelsens nya kanal Frihetsnytt en person som klassats av Säkerhetspolisen som en inhemsk terrorist. Expo, SvD och Expressen har i artiklar granskat denne person och hans maktnätverk. Personen figurerar som Tor-rörelsens “livvakt”.

  Intervjun i Frihetsnytt med denne person är allt annat än grillande utan snarare gullande. För mig är det inte bra journalistik att gulla med en sådan person. Grilla istället, ställ utmanande frågor, personen i fråga tål det och måste tåla det.

  Wilson i sammanhanget är en inkluderande person som tål grillande frågor. Hon är i mina ögon en person med stark lyskraft i debatten. Hon har intervjuat många personer inom den internationella oppositionen mot megaföretagens förtryck, mot läkemedelsbolagens och NGO:ernas diktatoriska restriktioner och beteenden.

  Wilson är inte en del av Tor-rörelsen, men hon vågar tala med personer i Tor-rörelsen utan att ängslas för vad de PK-hysteriska robotarna kräver av alla människor dvs lydnad och konformitet. Dialogen är urviktig i det civiliserade samhället och Wilson har den med alla tex de som ställer sig framför henne för att de vill ha henne i sitt eget hägn för att med henne bli vittvättade.

  Tor-rörelsen har försökt rekrytera Wilson med en intensiv charmoffensiv och höga positioner i sin eget kluster av nystartade organ som tex i partiet Rikslagen, men utan att lyckas eftersom Wilson har integritet. Hon förblir en oberoende röst i etern precis som min röst i NewsVoice.

 • Jag håller inte alls med Stenlund om att Nya Dagbladet smutskastar arrangörerna. NyD har endast kritiserat en person och inte alla som var med och arrangerade.
  Inte heller jag har kritiserat varken mässan eller arrangemanget. Jag har öppet berömt mässans arrangemang och deltagarnas prestationer. Min kritik handlar om det jag skriver i en artikel idag.

 • Jag håller inte alls med Stenlund om att Nya Dagbladet smutskastar arrangörerna. NyD har endast kritiserat en person och inte alla som var med och arrangerade.
  Inte heller jag har kritiserat varken mässan eller arrangemanget. Jag har öppet berömt mässans arrangemang och deltagarnas prestationer. Min kritik handlar om det jag skriver i en artikel idag.

 • Om jag nu inte missförstått menar Magnus att det handlar om infiltration för att kanske redan från ett tidigt skede förbereda för organisationens sönderfall.
  När jag nu för första gången läste artikeln i Nya Dagbladet blev jag förvånad för det dom beskriver är som taget ur Carroll Quigleys analys av uppbyggnaden av Cecil Rhodes hemliga sällskap där grundarna var frimurare men hade en kanske ännu mer hemlig uppbyggnad.

  Men Magnus förklarar och försvarar att man kan behöva en del hemlighetsmakeri så det verkar ju inte ha varit en överraskning utan kanske ngt som man accepterade som nödvändigt?

  Så då skulle det alltså vara på individnivå som ngt utvecklats på ett ogynnsamt sätt.

  Frågan är om avhoppandet var planerat av någon utomstående redan från början.

  Vi vet att imperiet har många kanaler för att finansiera och utföra infiltration.
  Vi ser ibland uppgifter om att alla tänkbara radikala organisationer och för människorätt finansieras av tex US och UK på regeringsnivå även om dom inte låtsas om det.

  Jag gissar att det omfattande spioneriet från Five Eyes (även med hjälp av Sverige?) har inriktats på de seriösa medlemmarna och betalat eller utpressat infiltratörer.

  Diverse radikaler är kanske villiga att låta sig värvas av den nämnda imperialistiska eliten både för spioneri och att spela likasinnad för infiltration i samband med organiserandet?

  • Ja, tyvärr infiltreras välmenande grupperingar som arbetar emot etablissemanget förr eller senare om de är centralstyrda och hierarkiskt uppbyggda. Därigenom saboteras alla goda intentioner.

   PG, Carroll Quigleys analys av uppbyggnaden av Cecil Rhodes hemliga sällskap stämmer säkert i stort, men är enbart en del av sanningen. Carroll Quigley fokuserar blicken på det som hänt i kulisserna i det brittiska imperiet under de senaste seklerna och därigenom blir helhetsintrycket starkt förvrängt. Den anglikanska kyrkan och det brittiska imperiet kapitulerade slutgiltigt till Vatikanen i och med The Oxford Movement och händelserna i detta imperium kom då att styras direkt från Rom.
    
   Carroll Quigley var precis som Adam Weisshaupt professor vid ett jesuitiskt universitet.

   • Det är betecknande att en av portalfigurerna i “The Oxford Movement”, den engelske medlemmen av den anglikanska kyrkan, John Henry Newman, kom att ge namn åt Sveriges första jesuitiska universitet, Newmaninstitutet i Uppsala. 

    Formellt sett var denna engelska präst inte jesuit – ändå har svenska jeuiter valt just honom att representera deras romerska brohuvud i vårt land.

    Newman symboliserar nämligen segern över den kraftfullt sista nationella stridande enheten mot Roms makt.

   • Som du kanske minns har jag flera ggr påpekat att jesuiterna från starten fanns i både protestantisk och katolsk nominell tappning framskapade som ett motsatspar att spela ut mot varandra för att till att börja med förstöra Tyskland det var det uttalade målet redan kanske femtio år före 30-åriga kriget och Venedig och Genua var källan till den adel som bredde ut sig Norrut och så småningom blev brittiska imperiet. Där huserade båda varianterna av jesuiter och var inte i ngn som helst grad underställda vatikanen.
    Jag har sagt det förut men den katolska kyrkan i Frankrike forlorade stora egendomar där efter det att jesuiterna Lord Shelburne mfl iscensatte ‘revolutionen’ i det katolska Frankrike.
    Det gemensamma draget för alla som driver opinionen mot katolska kyrkan är att dom förtiger att jesuiterna var på båda sidor. Att det fanns även nominellt protestantiska jesuiter.

    • Jovisst minns jag det, men du har aldrig gett minsta bevis – dina lösa påståenden behöver ledsagas av bevis. Varsågod!

 • Om jag nu inte missförstått menar Magnus att det handlar om infiltration för att kanske redan från ett tidigt skede förbereda för organisationens sönderfall.
  När jag nu för första gången läste artikeln i Nya Dagbladet blev jag förvånad för det dom beskriver är som taget ur Carroll Quigleys analys av uppbyggnaden av Cecil Rhodes hemliga sällskap där grundarna var frimurare men hade en kanske ännu mer hemlig uppbyggnad.

  Men Magnus förklarar och försvarar att man kan behöva en del hemlighetsmakeri så det verkar ju inte ha varit en överraskning utan kanske ngt som man accepterade som nödvändigt?

  Så då skulle det alltså vara på individnivå som ngt utvecklats på ett ogynnsamt sätt.

  Frågan är om avhoppandet var planerat av någon utomstående redan från början.

  Vi vet att imperiet har många kanaler för att finansiera och utföra infiltration.
  Vi ser ibland uppgifter om att alla tänkbara radikala organisationer och för människorätt finansieras av tex US och UK på regeringsnivå även om dom inte låtsas om det.

  Jag gissar att det omfattande spioneriet från Five Eyes (även med hjälp av Sverige?) har inriktats på de seriösa medlemmarna och betalat eller utpressat infiltratörer.

  Diverse radikaler är kanske villiga att låta sig värvas av den nämnda imperialistiska eliten både för spioneri och att spela likasinnad för infiltration i samband med organiserandet?

  • Ja, tyvärr infiltreras välmenande grupperingar som arbetar emot etablissemanget förr eller senare om de är centralstyrda och hierarkiskt uppbyggda. Därigenom saboteras alla goda intentioner.

   PG, Carroll Quigleys analys av uppbyggnaden av Cecil Rhodes hemliga sällskap stämmer säkert i stort, men är enbart en del av sanningen. Carroll Quigley fokuserar blicken på det som hänt i kulisserna i det brittiska imperiet under de senaste seklerna och därigenom blir helhetsintrycket starkt förvrängt. Den anglikanska kyrkan och det brittiska imperiet kapitulerade slutgiltigt till Vatikanen i och med The Oxford Movement och händelserna i detta imperium kom då att styras direkt från Rom.
    
   Carroll Quigley var precis som Adam Weisshaupt professor vid ett jesuitiskt universitet.

   • Det är betecknande att en av portalfigurerna i “The Oxford Movement”, den engelske medlemmen av den anglikanska kyrkan, John Henry Newman, kom att ge namn åt Sveriges första jesuitiska universitet, Newmaninstitutet i Uppsala. 

    Formellt sett var denna engelska präst inte jesuit – ändå har svenska jeuiter valt just honom att representera deras romerska brohuvud i vårt land.

    Newman symboliserar nämligen segern över den kraftfullt sista nationella stridande enheten mot Roms makt.

   • Som du kanske minns har jag flera ggr påpekat att jesuiterna från starten fanns i både protestantisk och katolsk nominell tappning framskapade som ett motsatspar att spela ut mot varandra för att till att börja med förstöra Tyskland det var det uttalade målet redan kanske femtio år före 30-åriga kriget och Venedig och Genua var källan till den adel som bredde ut sig Norrut och så småningom blev brittiska imperiet. Där huserade båda varianterna av jesuiter och var inte i ngn som helst grad underställda vatikanen.
    Jag har sagt det förut men den katolska kyrkan i Frankrike forlorade stora egendomar där efter det att jesuiterna Lord Shelburne mfl iscensatte ‘revolutionen’ i det katolska Frankrike.
    Det gemensamma draget för alla som driver opinionen mot katolska kyrkan är att dom förtiger att jesuiterna var på båda sidor. Att det fanns även nominellt protestantiska jesuiter.

    • Jovisst minns jag det, men du har aldrig gett minsta bevis – dina lösa påståenden behöver ledsagas av bevis. Varsågod!

 • Hade varit bättre att simpelt ta avstånd ifrån vad han “tobbe” har gjort. Att försvara och försöka minimera ett våldsbrott emot en kvinna gör att man blir mer fundersam över varför man försöker förmildra det. Tycker situationen är märklig och delvis onödig över en snubbe. Hemskt det han gjort och om han ångrar sig bör han uttala sig. Alla kan ändras. Men att ändra sitt namn och gömma sig visar inget intresse av att stå för vad man gjort, utan ett försök till att fly undan sitt förflutna. Oavsett kommer vi vinna vår frihet. Fortsätt kämpa den bra kampen!

  Med vänliga hälsningar

  • Jag håller med dig! Det känns olustigt att försvara eller hylla en förövare – oavsett hur duktig han är på att organisera en bokmässa. Det finns absolut situationer där det är OK att skilja sak från person, och han borde gått ut offentligt INNAN lämpligheten ställdes på sin spets. Jag såg intervjun som Jesper Johansson hade med “Tobbe” i PerspektivTV, och där verkade han kunna förklara det som ifrågasatts.Torbjörn Sassersson verkar ha mer information, så vi får väl se hur det utvecklar sig…

 • Greta är väl granskad. Hon agerar för Rockefeller agendan att blåsa folket på 150 biljoner dollar samt orsaka misär och kaos.

 • Visst påminner det om 68-rörelsens vänster som splittrades i smågrupper av leninister mot trotskister, maoister mot … Osv där alla företrädde den “riktiga” kommunismen.

  • Ja tyvärr verkar alla mänskliga rörelser bli en yttre projektion av människans splittrade psyke förr eller senare. Först smekmånad, och sen börjar de blinda fläckarna göra sig påminda. Människor kan då välja att utvecklas tillsammans, eller att gå in i medberoende där man blundar för det som är uppenbart galet.

   Tillslut blir dock medberoendet för tungt att bära, hur stora de goda visionerna än var från början, och rörelsen splittras.

   Att förlåta, växa i förståelse, och utvecklas. Hoppas alla inblandade kan komma dithän.

   Själv brukar jag ofta stå vid sidan och se båda perspektiven. Ser båda sidors goda sidor, liksom de inte så goda…..

   Nästan all pajkastning brukar dock bli likadan. Man anklagar sina motståndare för exakt samma saker som man gör själv. Vilka inte sällan uppges som oförlåtliga.

   En stor eloge till Torbjörn som jag tycker lyckats navigera människan skuggsidor med stor ödmjukhet.

   Öppen dialog, alla kort på borden. Om alla som kallar sig “sverigevänner”, “nationalsocialister”, “systemkritiska” osv ställde sig upp årligt och rakt för sin åsikt så fanns ju inga onda avsikter att konspirera om. Och om alla bortom alla epitet, men med vad som kan kallas sunt förnuft, bara ställde sig upp.

   Skulle då inte Sveriges alla galenskaper få ge vika. Nog är vi större än detta dårhus trots våra olikheter och fel och brister. I grund och botten tror jag de flesta inblandade drivs av kärlek.

 • Hade varit bättre att simpelt ta avstånd ifrån vad han “tobbe” har gjort. Att försvara och försöka minimera ett våldsbrott emot en kvinna gör att man blir mer fundersam över varför man försöker förmildra det. Tycker situationen är märklig och delvis onödig över en snubbe. Hemskt det han gjort och om han ångrar sig bör han uttala sig. Alla kan ändras. Men att ändra sitt namn och gömma sig visar inget intresse av att stå för vad man gjort, utan ett försök till att fly undan sitt förflutna. Oavsett kommer vi vinna vår frihet. Fortsätt kämpa den bra kampen!

  Med vänliga hälsningar

  • Jag håller med dig! Det känns olustigt att försvara eller hylla en förövare – oavsett hur duktig han är på att organisera en bokmässa. Det finns absolut situationer där det är OK att skilja sak från person, och han borde gått ut offentligt INNAN lämpligheten ställdes på sin spets. Jag såg intervjun som Jesper Johansson hade med “Tobbe” i PerspektivTV, och där verkade han kunna förklara det som ifrågasatts.Torbjörn Sassersson verkar ha mer information, så vi får väl se hur det utvecklar sig…

 • Greta är väl granskad. Hon agerar för Rockefeller agendan att blåsa folket på 150 biljoner dollar samt orsaka misär och kaos.

 • Visst påminner det om 68-rörelsens vänster som splittrades i smågrupper av leninister mot trotskister, maoister mot … Osv där alla företrädde den “riktiga” kommunismen.

  • Ja tyvärr verkar alla mänskliga rörelser bli en yttre projektion av människans splittrade psyke förr eller senare. Först smekmånad, och sen börjar de blinda fläckarna göra sig påminda. Människor kan då välja att utvecklas tillsammans, eller att gå in i medberoende där man blundar för det som är uppenbart galet.

   Tillslut blir dock medberoendet för tungt att bära, hur stora de goda visionerna än var från början, och rörelsen splittras.

   Att förlåta, växa i förståelse, och utvecklas. Hoppas alla inblandade kan komma dithän.

   Själv brukar jag ofta stå vid sidan och se båda perspektiven. Ser båda sidors goda sidor, liksom de inte så goda…..

   Nästan all pajkastning brukar dock bli likadan. Man anklagar sina motståndare för exakt samma saker som man gör själv. Vilka inte sällan uppges som oförlåtliga.

   En stor eloge till Torbjörn som jag tycker lyckats navigera människan skuggsidor med stor ödmjukhet.

   Öppen dialog, alla kort på borden. Om alla som kallar sig “sverigevänner”, “nationalsocialister”, “systemkritiska” osv ställde sig upp årligt och rakt för sin åsikt så fanns ju inga onda avsikter att konspirera om. Och om alla bortom alla epitet, men med vad som kan kallas sunt förnuft, bara ställde sig upp.

   Skulle då inte Sveriges alla galenskaper få ge vika. Nog är vi större än detta dårhus trots våra olikheter och fel och brister. I grund och botten tror jag de flesta inblandade drivs av kärlek.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *