Regeringen: Vaccinationsbevis kan krävas för tillträde till allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 18 november 2021
- Redaktionen
Vaccinpass. Licens: Shutterstock.com
Vaccinationsbevis kan krävas för tillträde till allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Licens: Shutterstock.com
Vaccinpass. Licens: Shutterstock.com

Regeringen avser att gå vidare med förslaget om att möjliggöra användning av vaccinationsbevis vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar från och med den 1 december 2021. Syftet är att begränsa smittspridning bland framför allt ovaccinerade genom att förhindra att ovaccinerade personer samlas i större grupper, samtidigt som verksamheter kan fortsätta att ta emot besökare.

“Pandemin är inte över och i vår omvärld sprids nu smittan. Den negativa utvecklingen är oroande även om vi ännu inte sett en liknande utveckling i Sverige. Regeringen och Folkhälsomyndigheten ser därför behov av att kunna använda vaccinationsbevis som en smittskyddsåtgärd för att begränsa smittkedjor”, säger socialminister Lena Hallengren.

Regeringen har i dag tagit emot en hemställan från Folkhälsomyndigheten, där myndigheten ser behov av att få tillgång till vaccinationsbevis som en smittskyddsåtgärd. Regeringen remitterade i september ett förslag som innebär att de restriktioner som gäller för ett arrangemang kan lättas om arrangören kan garantera att deltagarna är vaccinerade genom att deltagarna visar upp ett vaccinationsbevis som visar att de är fullvaccinerade, det vill säga vaccinationsdelen i EU:s digitala covidbevis.

Detta innebär att om arrangören väljer att kräva vaccinationsbevis behöver de inte beakta de deltagarbegränsningar som Folkhälsomyndigheten ser behov av för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Enligt Folkhälsomyndigheten gället det de som hålls inomhus med fler än 100 deltagare.

“Det är prioriterat för regeringen att ge möjligheter att verka för såväl kulturen, idrotten som andra viktiga evenemang och sammankomster. När vi nu ser att läget riskerar att bli sämre avser vi att direkt gå vidare med det sedan tidigare förberedda förslaget om vaccinationsbevis, för att ge arrangörer av kultur- och idrottsevenemang möjligheten att upprätthålla sina verksamheter”, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Regeringen har för avsikt att gå vidare med förslaget, som ska börja gälla den 1 december 2021. Eftersom sittande regering är en övergångsregering kommer frågan att förankras med riksdagen.

Kort om förslaget

 • Förslaget syftar i första hand till att minska risken för smittspridning genom att begränsa ovaccinerade personers möjligheter att delta i allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.
 • Endast vaccinationsbevis kommer att godtas, det vill säga vaccinationsdelen i EU:s digitala covidbevis, vilket innebär att man måste vara vaccinerad.
 • Målsättningen är att de nya reglerna börjar gälla den 1 december 2021.

Covidbevis

Vaccinationsbevis kan beställas på www.covidbevis.se

För personer utan e-legitimation tar det längre tid att beställa ett vaccinationsbevis eftersom det blir fler manuella moment för att säkerställa att alla vaccinationsbevis hamnar hos rätt personer. Så är det redan idag och det kan bli ännu längre väntetider nu när vaccinationsbeviset ska användas nationellt.

Om du inte vill vänta i onödan uppmanar vi dig som ännu inte har skaffat e-legitimation att göra detta, till exempel i form av ett mobilt bank-ID. Då kan du beställa ditt vaccinationsbevis på bara några minuter.

Text (pressmeddelande): Elin Aarflot, pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
  • Vaccinationsbevis JO-anmäls, 7200 inkomna
   AV BAKOMNYHETERNA den 24 NOVEMBER, 2021 • 1 )

   2021-11-23

   Förslaget om vaccinationsbevis har resulterat i en stor mängd anmälningar till Riksdagens ombudsmän (JO).I fredags hade ca 5000 anmälningar inkommit och 3 dagar senare hade ca 7200 anmälningar inkommit varav ca 900 anmälningar i inkorgen som ännu inte hunnit registreras, enligt Anders Jansson informationsansvarig på JO.
   https://bakomkulisserna.biz/2021/11/24/vaccinationsbevis-jo-anmals-7200-inkomna/

   • Det verkar finnas många organisationer och arrangörer av olika slag som tror att det går att åsidosätta bestämmelserna i Diskrimineringslagen med hjälp av en förordning som utfärdas av Regeringen. Så är inte fallet.
    Det finns ingen gällande lagstiftning som medger några sådana undantag. I synnerhet gäller detta i fallet med krav på vaccinationsbevis, då det är vetenskapligt fastställt att vaccinerade är minst lika benägna att sprida infektion som de ovaccinerade. 
    https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8481107
    I 2 kap. 21 § Regeringsformen framgår det att begränsningar av de fri- och rättigheter som listas i kapitlet aldrig får “gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som har föranlett den”.
    https://lagen.nu/1974:152#K2P21
    När det gäller kravet på vaccinationspass, så uppfyller enligt vetenskapen inte åtgärden något ändamål överhuvudtaget i att förhindra någon smittspridning och åtgärden måste då anses gå utöver vad som är nödvändigt. Kravet på vaccinationsbevis är alltså grundlagsstridigt.Då kravet på vaccinationsbevis är grundlagsstridigt, så får domstolar enligt 11 kap. 14 § Regeringsformen inte tillämpa bestämmelsen, vilket gör att den inte på något sätt kan användas som ursäkt för den arrangör som diskriminerar individer genom att exkludera dem från någon allmän sammankomst, offentlig tillställning, deltagande i utbildning, praktik, lägerverksamhet e.dyl.  
    https://lagen.nu/1974:152#K11P14

    • Diskrimineringslagen blir således fullt tillämplig och det blir, enligt 6 kap. 3 §, den som kräver vaccinationsbevis som har bevisbördan för att en tillämpning av kravet på vaccinationsbevis inte är en diskriminerande åtgärd, dvs en åtgärd som grundas på föreställningen om att en ovaccinerad på något sätt skulle ha ett sämre immunförsvar och därmed utgöra en mer potentiell smittkälla än en vaccinerad.
     https://lagen.nu/2008:567#K6R3
     Lyckas inte den som kräver vaccinationsbevis leda i bevisning om att åtgärden inte är diskriminerande, så blir denne skyldig att utge diskrimineringsersättning (skadestånd) till den diskriminerade enligt 5 kap Diskrimineringslagen. https://lagen.nu/2008:567#K5
     Den som enligt det ovanstående tvingas utge diskrimineringsersättningar till de diskriminerade kan i sin tur sedan kräva staten på skadestånd genom framställan till JK.
     Då diskrimineringsersättningarna kan förväntas bli omfattande till antalet och i varje enskilt fall uppgå till ett sexsiffrigt belopp, så finns kanske risken att flertalet företag, organisationer etc. kommer att hinna försättas i konkurs långt tidigare än vad JK hunnit besluta om utbetalning av skadestånd från staten.
     Det kan alltså vara på sin plats att de som avser att, eller överväger att, tillämpa något krav på vaccinationsbevis tänker till både en och tre gånger innan de fattar något slutligt sådant beslut. Redan nu tycks det stå tusentals individer i avvaktan på att framställa krav på diskrimineringsersättning.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *