Globalisternas plan för den Nya Globala Sprutordningen – 7 faser

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 9 december 2021
- NewsVoice redaktion
Sprutsvertige. Foto: Renato Marques. Licens: Unsplash.com. Montage: NewsVoice

DEBATT. Britten Michael Yeadon som tidigare arbetat på Pfizer som farmakolog och Chief Scientific Officer presenterade den 21 oktober en strategisk plan för hur en global kupp kan gå till. Texten kan dels betraktas som en historiebeskrivning om vad som redan hänt och dels som en prognos på den utveckling vi hittills sett får fortlöpa. Är planen en ”konstruktion” utan verklighetsförankring? Diskutera.

NewsVoice har kompletterat med statuskommentarer. Punkt 7 har tillförts. Texten är uppdaterad kl 10:41. | Bild: Sprutsverige kommer. Foto: Renato Marques. Licens: Unsplash.com. Montage: NewsVoice

Fas 1: Simulera ett hot och skapa rädsla (december 2019 – mars 2020)

 • Initiera en pandemi med startpunkt i Kina (Wuhan). Detta är realiserat.
 • Låt tusentals äldre människor dö. Detta är realiserat.
 • Öka antalet smittfall (mha PCR-tester) och antalet dödsfall (genom bristande vård). Detta är realiserat.
 • Förklara vacciner som den enda lösningen. Detta är realiserat.
 • Fokusera all uppmärksamhet i media på Covid-19. Detta är realiserat.

Fas 2: Söndra och härska (mars – december 2020)

 • Inför onödiga, motsägelsefulla, frihetskränkande och grundlagsstridiga tvångsåtgärder. Detta är realiserat.
 • Förlama handel och ekonomier. Detta är realiserat.
 • En majoritet underkastar sig och en rebellisk minoritet gör motstånd. Stigmatisera rebellerna. Censurera dissidenta ledare. Bestraffa olydnad. Detta är realiserat.
 • Generalisera PCR-tester. Detta är realiserat.
 • Skapa förvirring mellan smittfall, sjuka, inlagda på sjukhus och döda. Detta är realiserat.
 • Diskvalificera alla effektiva behandlingar (Ivermektin, Hydroklorokin mfl). Detta är realiserat.

Fas 3: Introducera lösningarna (december 2020 – juni 2021)

 • Erbjud ett gratis vaccin för alla. Detta är realiserat.
 • Tillåt folk återgå till normalitet. Detta är realiserat.
 • Upprätta ett mål för flockimmunisering. Detta är realiserat.
 • Simulera en partiell återhämtning av ekonomin. Detta är realiserat.
 • Dölj statistik över biverkningar och dödsfall från injektioner. Detta är realiserat.
 • Biverkningar av injektionerna framställs som ”naturliga” effekter av viruset och sjukdomen. Detta är realiserat.
 • Skapa uppfattningen om en virusvariant som en naturlig mutation av viruset. Detta är realiserat.
 • Motivera bibehållandet av tvångsåtgärder för att säkra ”flockimmunitet”. Detta är realiserat.
 • Straffa läkare som vårdar med fungerande läkemedel (Ivermektin, Hydroklorokin mfl). Detta är realiserat.

Fas 4: Inför Apartheid och QR-kod (juni – oktober 2021)

 • Inför vaccinationspass (QR-kod) för att belöna de vaccinerade och straffa de som gör motstånd. Detta har redan börjat i många länder.
 • Skapa en apartheid mellan de privilegierade och de som gör motstånd. Detta har redan börjat.
 • Ta bort rätten att arbeta eller studera för ovaccinerade. Detta har redan börjat.
 • Ta bort grundläggande samhällstjänster för ovaccinerade (neka tex sjukvård). Detta har redan börjat.
 • Tvinga de ovaccinerade att betala för PCR-tester. Detta är realiserat.

Fas 5: Instigera kaos och upprätta krigslagar (november 2021 – mars 2022)

 • Skapa brister på varor och livsmedel. Detta har redan börjat.
 • Orsaka förlamning av realekonomin och nedläggning av fabriker och butiker.
 • Låt arbetslösheten explodera.
 • Kräv booster-vaccineringar. Detta har redan börjat.
 • Fortsätt med palliativ vård av de äldre. 70+ får diagnos covid och terminerande vård. Detta pågår löpande.
 • Inför obligatorisk vaccination för alla. Detta har redan börjat i vissa länder.
 • Förstärk myterna om virusvarianter, vaccinets påstådda effektivitet och flockimmunitet genom vaccination. Detta har redan börjat.
 • Demonisera vaccinmotståndare och håll dem ansvariga för de som dör. Detta har redan börjat.
 • Arrestera oppositionsledare. Detta har redan börjat i vissa länder. Ofta handlar det om ovaccinerade som sätts i covidläger.
 • Påtvinga alla digital identitet (QR-kod) för födelsebevis, identitetshandling, pass, körkort, sjukförsäkringskort etc. Detta har redan börjat i vissa länder.
 • Upprätta krigslagar för att besegra oppositionen. Fängsla och isolera vaccinmotståndare. Österrike börjar fängsla vaccinmotståndare första kvartalet 2022.

Fas 6: Avsluta skulderna och inför kontantlöshet (mars – september 2022)

 • En ekonomisk och finansiell kollaps utlöses. Bankerna sätts i konkurs.
 • Privata bankkunder (vanligt folk) får betala för bankkonkurserna.
 • Aktivera The Great Reset.
 • Inför en kontantlös ekonomi.
 • Cancellera skulder och lån.
 • Påtvinga en digital portfölj (e-valuta).
 • Beslagta privatpersoners fastigheter, bostadsrätter och mark.
 • Alla av myndigheter icke godkända läkemedel förbjuds (alternativmedicin elimineras).
 • Påtvinga vaccination kvartalsvis, halvårsvis eller årligen.
 • Påtvinga matransonering och en diet baserad på Codex Alimentarius (hälsokost elimineras).
 • Utvidga och påtvinga alla åtgärder så att de även omfattar tredje världen.

Fas 7: Global individ- och populationskontroll (sep 2022 och framåt)

 • Ett globalt socialt kreditsystem införs, som i Kina.
 • Medborgarlön lanseras.
 • Övervakning och bevakning av allt och alla.
 • Samhället militäriseras.
 • Slutgiltigt eliminera alla oppositionella.
 • Total kontroll av beteenden, tänkande, emotioner och fysiologi.
 • Depopulation och totalitär befolkningskontroll (vaccinerna har en nyckelroll).

Sammanställning och översättning: NewsVoice

Relaterat

https://www.youtube.com/watch?v=ZJ5XS3IgEoY


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq