Så blir du en internetenhet för din hälsas skull – “Internet of Bodies”

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 27 december 2021
- NewsVoice redaktion
People. Foto: Ryoji Iwata (iwataryoji.com/). Licens: Unsplash.com

TEKNIK. Denna spanska forskare förklarar hur du som en internetenhet blir uppkopplad mot cloud computing med hjälp av det internetstöd som alla medborgare idag gratis har tillgång till. Teknologin är kontroversiell, men tillämpas idag över hela världen, enligt forskaren.

Du som läsare får själv avgöra om du tror tekniken fungerar och om du tror att den redan tillämpas som forskaren beskriver. Med denna reservation vill vi stimulera till en debatt om konceptet Internet of Bodies.

Forskaren förklarar även riskerna om din kropp används som både sändare och mottagare tack vara den nya nanotekniken. Fynden som presenteras i videon uppges vara resultatet av ett helt team av forskare som arbetat i månader med att studera vad som populärt kallas Project Human 2.0 (se Stanford-video).

Fördelen för regeringar är att dessa i samarbete med Big Tech-bolagen (Google, Facebook och satellit-företag etc) i samarbete med de stora kända kemtekniska vårdgiganterna kan övervaka och administrera vård per distans. Hela populationer kan bättre hanteras.

World Economic Forum skriver på sin hemsida:

“We’re entering the era of the “Internet of Bodies”: collecting our physical data via a range of devices that can be implanted, swallowed or worn.”

“For health professionals, the Internet of Bodies opens the gate to a new era of effective monitoring and treatment.”Tracking how our bodies work could change our lives, WEF

Rand Corporation är också inne på denna teknikutveckling.

“Internet of Bodies technologies fall under the broader IoT umbrella. But as the name suggests, IoB devices introduce an even more intimate interplay between humans and gadgets.
IoB devices monitor the human body, collect health metrics and other personal information, and transmit those data over the internet. Many devices, such as fitness trackers, are already in use.”
The Internet of Bodies Will Change Everything…, Rand Corporation

Internet of Things. Källa: WEF.org
Internet of Things. Källa: WEF.org

Text: NewsVoice | Foto (överst): Ryoji Iwata (iwataryoji.com). Licens: Unsplash.com

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq