Margareta Skantzes brev till Sveriges EU-parlamentariker: ”visa samma mod som era kolleger från det forna Sovjetblocket”

Margareta Skantze är frilansande dramatiker, regissör och föreläsare med ett tjugoårigt förflutet vid Sveriges Radio som producent av kulturprogram. Sedan år 1979 är hon bosatt i Karlskrona i Blekinge.
publicerad 9 december 2021
- Margareta Skantze
Margareta Skantze. Pressfoto: Staffan Lindbom

Margareta Skantze mejlade detta brev till samtliga svenska EU-parlamentariker den 30 november 2021. Ingen svarade. Vi publicerar därför brevet som parlamentarikerna inte vill besvara eller kommentera. Vi publicerar namnen på parlamentarikerna nedan. / redaktören

Sveriges EU-parlamentariker 2019-2024

Sveriges EU-parlamentariker 2019-2024: Överst: Abir Al-Sahlani (C), Fredrick Federley (C), David Lega (KD), Sara Skyttedal (KD) och Karin Karlsbro (L). Andra raden: Arba Kokalari (M), Jessica Polfjärd (M), Jörgen Warborn (M), Tomas Tobé (M) och Alice Bah Kuhnke (MP). Tredje raden: Pär Holmgren (MP), Erik Bergkvist (S), Evin Incir (S), Heléne Fritzon (S) och Johan Danielsson (S). Sitta raden: Jytte Guteland (S), Charlie Weimers (SD), Jessica Stegrud (SD), Peter Lundgren (SD) och Malin Björk (V). Montage: Bild: Monica Kleja och Natacha López

Till Sveriges EU-parlamentariker

Jag som skriver till dig är en i den växande skara av människor som känner en djup fruktan inför den utveckling som Europa är på väg mot. Steg för steg skärs våra medborgerliga rättigheter ner i strid med allt det som en gång utgjorde grunden för den Europeiska Unionen: lagstiftningen som ett värn för individen.

Min förhoppning är att du som representant för Sveriges folk ska göra allt du kan för att hejda denna utveckling. Den fråga som nu är särskilt aktuell gäller vaccinpassen.

Jag vill påminna om Europarådets resolution nr 2361 Covid-19 vacciner: etiska, juridiska och praktiska överväganden antogs med överväldigande majoritet den 27 januari 2021. Den beskriver de problem som Covid-19-pandemin har orsakat i form av arbetslöshet, ekonomisk nedgång och fattigdom.

I punkt 7.3 påbjuds alla medlemsländer att säkerställa att medborgarna informeras om att vaccinationer INTE (det enda ordet som skrivs med versaler i den fyrasidiga resolutionen) är obligatorisk och att ingen ska utsättas för politisk, social eller annan sorts press att vaccinera sig om de inte själva vill det.

Medlemsländerna uppmanas att säkerställa att ingen som avstår från vaccin får diskrimineras, vare sig detta skett på grund av möjliga hälsorisker eller för att personen helt enkelt inte vill bli vaccinerad.

Var blev denna resolution av? Vi ser ju precis det motsatta hända i Europa! Det aggressiva och direkt hotfulla tonläget mot icke vaccinerade ökar kraftigt i den offentliga debatten.

När det visar sig att vaccinen inte ger den utlovade effekten, nämligen att skydda mot smitta, dirigeras människors rädsla och frustration inte mot läkemedelsbolagen utan mot dem som avstått från de nödgodkända injektionerna. De många svåra biverkningar och dödsfall som följer i vaccinens spår tystas ner.

Idén om ett vaccinpass i syfte att bromsa smittspridningen är helt ologisk.

De som tydligast inser det egentliga syftet bakom vaccinpassen är en grupp EU-parlamentariker bestående av Cristian Terhes från Rumänien, Ivan Sincic från Kroatien och Stasys Jakeliunas från Litauen. De har upplevt det kommunistiska förtrycket i Sovjetunionen och känner igen den stegvisa förvandlingen av EU till en diktatur.

Vaccinpassen utgör ett viktigt led som metod att skapa kontroll över varje enskild individ.

Cristian Terhes sammanfattar:

”I en demokrati vet folket allt om makthavarna. I en tyranni vet makthavarna allt om folket.”

Vaccinpassen presenterades av den belgiske kommissionären Didier Reynders som ett medel för att underlätta rörelsefriheten för EU:s medborgare, men, säger Cristian Terhes, effekten är den rakt motsatta. Mängder med människor kan inte längre utöva sina lagstadgade rättigheter om de inte har detta pass. Han påminner också om EU-parlamentarikernas uppgift att kontrollera hur kommissionen hanterar de europeiska medborgarnas pengar.

Men när det gäller upphandlingen av vaccin är detta omöjligt. Han håller upp en kopia av kontraktet med Pfizer, bläddrar igenom det och visar att sida efter sida består av tjocka svarta streck, som döljer innehållet och han ställer frågan: Vad är det Ursula von der Leyen gått med på? Detta hemlighetsmakeri strider mot själva andan i EU:s fördrag.

I artikel 1 står det:

”This Treaty marks a new stage in the process of creating an ever closer union among the peoples of Europe, in which decisions are taken as openly as possible and as closely as possible to the citizen.”

Jag uppmanar er att lyssna på presskonferensen med dessa modiga EU-parlamentariker från den 24 november 2021.

Här möter vi EU-parlamentariker som tar sitt uppdrag på allvar och som kämpar för att återfinna de värden som en gång präglade tankegångarna bakom den Europeiska Unionen. I dem ingår respekten för människors fysiska integritet. Precis som sägs i resolution 2361.

Min förhoppning är att någon – några – av de svenska EU-parlamentarikerna ska visa samma mod som era kolleger från det forna Sovjetblocket.

Text: Margareta Skantze | Pressfoto: Staffan Lindbom

Svenska Europaparlamentariker 2019–2024

Socialdemokraterna
Ilan de Basso
Erik Bergkvist
Heléne Fritzon
Jytte Guteland
Evin Incir

Miljöpartiet de gröna
Alice Bah Kuhnke
Jakop Dalunde
Pär Holmgren

Vänsterpartiet
Malin Björk

Centerparitet
Abir Al-Sahlani
Emma Wiesner

Liberalerna
Karin Karlsbro

Moderaterna
Arba Kokalari
Jessica Polfjärd
Tomas Tobé
Jörgen Warborn

Kristdemokraterna
David Lega
Sara Skyttedal

Sverigedemokraterna
Peter Lundgren
Jessica Stegrud
Charlie Weimers


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq