Margareta Skantzes brev till Sveriges EU-parlamentariker: “visa samma mod som era kolleger från det forna Sovjetblocket”

Margareta Skantze är frilansande dramatiker, regissör och föreläsare med ett tjugoårigt förflutet vid Sveriges Radio som producent av kulturprogram. Sedan år 1979 är hon bosatt i Karlskrona i Blekinge. Pressfoto: Staffan Lindbom.
publicerad 9 december 2021
- Margareta Skantze
Margareta Skantze. Pressfoto: Staffan Lindbom

Margareta Skantze mejlade detta brev till samtliga svenska EU-parlamentariker den 30 november 2021. Ingen svarade. Vi publicerar därför brevet som parlamentarikerna inte vill besvara eller kommentera. Vi publicerar namnen på parlamentarikerna nedan. / redaktören

Sveriges EU-parlamentariker 2019-2024

Sveriges EU-parlamentariker 2019-2024: Överst: Abir Al-Sahlani (C), Fredrick Federley (C), David Lega (KD), Sara Skyttedal (KD) och Karin Karlsbro (L). Andra raden: Arba Kokalari (M), Jessica Polfjärd (M), Jörgen Warborn (M), Tomas Tobé (M) och Alice Bah Kuhnke (MP). Tredje raden: Pär Holmgren (MP), Erik Bergkvist (S), Evin Incir (S), Heléne Fritzon (S) och Johan Danielsson (S). Sitta raden: Jytte Guteland (S), Charlie Weimers (SD), Jessica Stegrud (SD), Peter Lundgren (SD) och Malin Björk (V). Montage: Bild: Monica Kleja och Natacha López

Till Sveriges EU-parlamentariker

Jag som skriver till dig är en i den växande skara av människor som känner en djup fruktan inför den utveckling som Europa är på väg mot. Steg för steg skärs våra medborgerliga rättigheter ner i strid med allt det som en gång utgjorde grunden för den Europeiska Unionen: lagstiftningen som ett värn för individen.

Min förhoppning är att du som representant för Sveriges folk ska göra allt du kan för att hejda denna utveckling. Den fråga som nu är särskilt aktuell gäller vaccinpassen.

Jag vill påminna om Europarådets resolution nr 2361 Covid-19 vacciner: etiska, juridiska och praktiska överväganden antogs med överväldigande majoritet den 27 januari 2021. Den beskriver de problem som Covid-19-pandemin har orsakat i form av arbetslöshet, ekonomisk nedgång och fattigdom.

I punkt 7.3 påbjuds alla medlemsländer att säkerställa att medborgarna informeras om att vaccinationer INTE (det enda ordet som skrivs med versaler i den fyrasidiga resolutionen) är obligatorisk och att ingen ska utsättas för politisk, social eller annan sorts press att vaccinera sig om de inte själva vill det.

Medlemsländerna uppmanas att säkerställa att ingen som avstår från vaccin får diskrimineras, vare sig detta skett på grund av möjliga hälsorisker eller för att personen helt enkelt inte vill bli vaccinerad.

Var blev denna resolution av? Vi ser ju precis det motsatta hända i Europa! Det aggressiva och direkt hotfulla tonläget mot icke vaccinerade ökar kraftigt i den offentliga debatten.

När det visar sig att vaccinen inte ger den utlovade effekten, nämligen att skydda mot smitta, dirigeras människors rädsla och frustration inte mot läkemedelsbolagen utan mot dem som avstått från de nödgodkända injektionerna. De många svåra biverkningar och dödsfall som följer i vaccinens spår tystas ner.

Idén om ett vaccinpass i syfte att bromsa smittspridningen är helt ologisk.

De som tydligast inser det egentliga syftet bakom vaccinpassen är en grupp EU-parlamentariker bestående av Cristian Terhes från Rumänien, Ivan Sincic från Kroatien och Stasys Jakeliunas från Litauen. De har upplevt det kommunistiska förtrycket i Sovjetunionen och känner igen den stegvisa förvandlingen av EU till en diktatur.

Vaccinpassen utgör ett viktigt led som metod att skapa kontroll över varje enskild individ.

Cristian Terhes sammanfattar:

”I en demokrati vet folket allt om makthavarna. I en tyranni vet makthavarna allt om folket.”

Vaccinpassen presenterades av den belgiske kommissionären Didier Reynders som ett medel för att underlätta rörelsefriheten för EU:s medborgare, men, säger Cristian Terhes, effekten är den rakt motsatta. Mängder med människor kan inte längre utöva sina lagstadgade rättigheter om de inte har detta pass. Han påminner också om EU-parlamentarikernas uppgift att kontrollera hur kommissionen hanterar de europeiska medborgarnas pengar.

Men när det gäller upphandlingen av vaccin är detta omöjligt. Han håller upp en kopia av kontraktet med Pfizer, bläddrar igenom det och visar att sida efter sida består av tjocka svarta streck, som döljer innehållet och han ställer frågan: Vad är det Ursula von der Leyen gått med på? Detta hemlighetsmakeri strider mot själva andan i EU:s fördrag.

I artikel 1 står det:

”This Treaty marks a new stage in the process of creating an ever closer union among the peoples of Europe, in which decisions are taken as openly as possible and as closely as possible to the citizen.”

Jag uppmanar er att lyssna på presskonferensen med dessa modiga EU-parlamentariker från den 24 november 2021.

Här möter vi EU-parlamentariker som tar sitt uppdrag på allvar och som kämpar för att återfinna de värden som en gång präglade tankegångarna bakom den Europeiska Unionen. I dem ingår respekten för människors fysiska integritet. Precis som sägs i resolution 2361.

Min förhoppning är att någon – några – av de svenska EU-parlamentarikerna ska visa samma mod som era kolleger från det forna Sovjetblocket.

Text: Margareta Skantze | Pressfoto: Staffan Lindbom

Svenska Europaparlamentariker 2019–2024

Socialdemokraterna
Ilan de Basso
Erik Bergkvist
Heléne Fritzon
Jytte Guteland
Evin Incir

Miljöpartiet de gröna
Alice Bah Kuhnke
Jakop Dalunde
Pär Holmgren

Vänsterpartiet
Malin Björk

Centerparitet
Abir Al-Sahlani
Emma Wiesner

Liberalerna
Karin Karlsbro

Moderaterna
Arba Kokalari
Jessica Polfjärd
Tomas Tobé
Jörgen Warborn

Kristdemokraterna
David Lega
Sara Skyttedal

Sverigedemokraterna
Peter Lundgren
Jessica Stegrud
Charlie Weimers


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Tack för info! Tragiskt och verkligt kan man väl säga kanske?.Beroende lite på var man vill börja historien i detta skeende.Och ur vilket perspektiv man vill se det.Detta är egentligen bara ett litet steg i människans “utveckling” i universum.
  Dvs resultatet av orsak och verkan vars destruktiva infrastruktur byggts upp under de senaste århundradena.
  En konsekvens av den “nya” tidens kommande system i kombination med den “gamla” tidens desperata dödsryckningar där ett feodalsystem regerade.Och det som sker nu är en gigantisk transformation som befinner sig i Zenith.
  Fauci och alla de andra sk “onda” människorna existerar av en anledning som vi sk “goda” människor ifrågasätter och försöker stoppa.Men systemet accepterade att dessa människor kom fram av olika anledningar tyvärr.Och det måste vi ta lärdom av. I synnerhet inför kommande generationer. Och visst finns det “hintar” om detta i Bibeln naturligtvis!

 • Tack för info! Tragiskt och verkligt kan man väl säga kanske?.Beroende lite på var man vill börja historien i detta skeende.Och ur vilket perspektiv man vill se det.Detta är egentligen bara ett litet steg i människans “utveckling” i universum.
  Dvs resultatet av orsak och verkan vars destruktiva infrastruktur byggts upp under de senaste århundradena.
  En konsekvens av den “nya” tidens kommande system i kombination med den “gamla” tidens desperata dödsryckningar där ett feodalsystem regerade.Och det som sker nu är en gigantisk transformation som befinner sig i Zenith.
  Fauci och alla de andra sk “onda” människorna existerar av en anledning som vi sk “goda” människor ifrågasätter och försöker stoppa.Men systemet accepterade att dessa människor kom fram av olika anledningar tyvärr.Och det måste vi ta lärdom av. I synnerhet inför kommande generationer. Och visst finns det “hintar” om detta i Bibeln naturligtvis!

 • En av Sveriges viktigaste hälsoprofiler genom tiderna, Ingemar Ljungqvist, var tidigt ute med att ge information om AIDS och HIV i sin bok “AIDS TABU Ursprung – Utveckling – Behandling” Här är en recension av den avslöjande boken av Pia Hellertz:

  http://www.piahellertz.com/AIDS.pdf

 • Tack! Pandemin ”började” med själva injiceringarna..nu börjar förmodligen jakten på motgift.Eller i värsta fall den slutgiltiga ”lösningen” vad gäller de ”ovaccinerade” Allt känns som Bröderna Grimms sagor tyvärrBortom tragiskt!

 • En av Sveriges viktigaste hälsoprofiler genom tiderna, Ingemar Ljungqvist, var tidigt ute med att ge information om AIDS och HIV i sin bok “AIDS TABU Ursprung – Utveckling – Behandling” Här är en recension av den avslöjande boken av Pia Hellertz:

  http://www.piahellertz.com/AIDS.pdf

 • Tack! Pandemin “började” med själva injiceringarna..nu börjar förmodligen jakten på motgift.Eller i värsta fall den slutgiltiga “lösningen” vad gäller de “ovaccinerade” Allt känns som Bröderna Grimms sagor tyvärrBortom tragiskt!

 • Ställde fråga till Jessica Stegrud varför SD inte va med i denna grupp men hon svarade inte. Så SD är nog för diktatur också.

 • Ställde fråga till Jessica Stegrud varför SD inte va med i denna grupp men hon svarade inte. Så SD är nog för diktatur också.

 • Min besvikelse är stor över Sveriges EU representanter, men tyvärr inte förvånad. hoppas ändå att en reaktion kommer från dem. Tack Margareta för ord i rättan tid. Jag kommer skriva och ställa frågan till SD politikerna, vilka jag förväntat mig ett svar av.

  • Det är inte folket, utan de politiska partiernas ledning som utser de individer som ges avgörande formell politisk makt.

   Inte en enda av dem har valts ut av folket.

   Väldresserade labradorer har lyhördheten helt riktad mot husse.

 • Min besvikelse är stor över Sveriges EU representanter, men tyvärr inte förvånad. hoppas ändå att en reaktion kommer från dem. Tack Margareta för ord i rättan tid. Jag kommer skriva och ställa frågan till SD politikerna, vilka jag förväntat mig ett svar av.

  • Det är inte folket, utan de politiska partiernas ledning som utser de individer som ges avgörande formell politisk makt.

   Inte en enda av dem har valts ut av folket.

   Väldresserade labradorer har lyhördheten helt riktad mot husse.

 • Tack Margareta och jag har aldrig tidigare varit så orolig som nu, vi måste rensa bland politikerna ordentligt och åtala dom som förtjänar det annar går det riktigt illa för oss alla!

 • Hej.

  Vad EU är, är detta:

  Om nationellt parlament/regering vill genomföra impopulär åtgärd, hänvisa till EU-förordning, lag eller överenskommelse.

  Om nationellt parlament/regering inte vill genomföra av folket begärd åtgärd, hänvisa till EU-förordning, lag eller överenskommelse.

  Men svenskar är trögfattade lata naiva idealister när det gäller politik och ideologier.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

 • Tack Margareta och jag har aldrig tidigare varit så orolig som nu, vi måste rensa bland politikerna ordentligt och åtala dom som förtjänar det annar går det riktigt illa för oss alla!

 • Hej.

  Vad EU är, är detta:

  Om nationellt parlament/regering vill genomföra impopulär åtgärd, hänvisa till EU-förordning, lag eller överenskommelse.

  Om nationellt parlament/regering inte vill genomföra av folket begärd åtgärd, hänvisa till EU-förordning, lag eller överenskommelse.

  Men svenskar är trögfattade lata naiva idealister när det gäller politik och ideologier.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

 • Hej.
  Håller med om det vådliga med obligatoriskt vax-pass.

  Mejla återigen, mep-korgar är ju inte privata utan de passerar genom något slags spamfilter, ofta även via sekreterare.

  • Allt registreras i minsta detalj! Varför?
   Undrar om dom som tagit detta gentest någonsin kan lyfta något ben, utan kontroll.
   Nyttiga idioter som Lenin sagt 1921. stämpeln i panna som uppenbarelse skriften förtäljer.
   Är vi där idag. Ja om man tagit denna vätska av halvledare som är en stor komponent.
   Om så i nano nivå.
   Sen då?

 • Eftersom dom inte svarar så beror detta på att det du säger är det som dom vet och därför inget svar mannen vet vad det handlar om men det kommer inte att fullföljas eftersom folken i dom länder som är emot detta och vet vad det handlar om inte kommer godta detta man kommer att revoltera emot med kraft

 • Bra skrivet! Jag skriker jag också men med liten röst. Ursula ligger dåligt på det just nu, korruption och uppenbar intressekonflikt då hennes man är injektionsproducent, jag har meddelat alla i parlamentet och hälften kände inte ens till detta då dom märkligt nog svarat, refererat till bl.a kommissionens roadmap Detta visar på vilket nivå av naivitet som utnyttjas av strategerna bakom detta och konceptet i helhet. Cristian Teres m.fl är en hård kille som inte kommer ge sig, inte någon av oss heller! Dom har nu gått all in utan egentligt motstånd, långt ifrån fullskaligt och 99% är goda, snart blir det slakt av vansinnet. Till er som oroar över detta, gör inte det, försök att inte stressa upp er över denna nivån av idioti och korruption som just nu syns, detta är nödvändigt för att vi ska kunna rensa ut denna sortens människor. Allt är bara rutten politik och smutsig propaganda och det räcker att bara säga NEJ. Det är vi som är majoriteten och det är vi som betalar deras löner! Inget har godkänts av rättsväsendet eller ens nuddat nivån av godkännande för att gynna agendan, inte ens i staterna. Våra förfäder har slagit sig blodiga över den värld vi nu bor i, det är inget koncept som föråldras bara för att teknokratiska psykopater får fixidéer.

  Meredith Miller är en oerhört intelligent kvinna som förklarar mycket kring mentaliteten om varför det mest uppenbara blir så långsökt och konspiratoriskt för många, värt att lyssna till.

  https://www.bitchute.com/video/CATXk9Dry80o/

  Fascinerande och roliga tider och så länge alla bara finner lunget i sig själva så kommer motståndet bli överväldigande ganska omgående även om propagandan kommer att bli värre ju mer desperation vi ser från motståndarsidan.

  • Jag hann inte redigera det där men det jag i första handa ville förmedla är att propaganda bara biter på känslan av uppgivelse och när helhetskonceptet är långt ifrån logiskt stadgat så blir uppvaknelsen desto mer påtaglig och ofrånkomligt.

  • Det har ingenting med desperation att göra. Allt är kalkulerat i elitens IQ-stinna tankesmedjor. Vi behöver bevara vår ödmjukhet.

   Vår triumf är att vi står på sanningens och rättfärdighetens sida.

 • Hej.
  Håller med om det vådliga med obligatoriskt vax-pass.

  Mejla återigen, mep-korgar är ju inte privata utan de passerar genom något slags spamfilter, ofta även via sekreterare.

  • Allt registreras i minsta detalj! Varför?
   Undrar om dom som tagit detta gentest någonsin kan lyfta något ben, utan kontroll.
   Nyttiga idioter som Lenin sagt 1921. stämpeln i panna som uppenbarelse skriften förtäljer.
   Är vi där idag. Ja om man tagit denna vätska av halvledare som är en stor komponent.
   Om så i nano nivå.
   Sen då?

 • Eftersom dom inte svarar så beror detta på att det du säger är det som dom vet och därför inget svar mannen vet vad det handlar om men det kommer inte att fullföljas eftersom folken i dom länder som är emot detta och vet vad det handlar om inte kommer godta detta man kommer att revoltera emot med kraft

 • Bra skrivet! Jag skriker jag också men med liten röst. Ursula ligger dåligt på det just nu, korruption och uppenbar intressekonflikt då hennes man är injektionsproducent, jag har meddelat alla i parlamentet och hälften kände inte ens till detta då dom märkligt nog svarat, refererat till bl.a kommissionens roadmap Detta visar på vilket nivå av naivitet som utnyttjas av strategerna bakom detta och konceptet i helhet. Cristian Teres m.fl är en hård kille som inte kommer ge sig, inte någon av oss heller! Dom har nu gått all in utan egentligt motstånd, långt ifrån fullskaligt och 99% är goda, snart blir det slakt av vansinnet. Till er som oroar över detta, gör inte det, försök att inte stressa upp er över denna nivån av idioti och korruption som just nu syns, detta är nödvändigt för att vi ska kunna rensa ut denna sortens människor. Allt är bara rutten politik och smutsig propaganda och det räcker att bara säga NEJ. Det är vi som är majoriteten och det är vi som betalar deras löner! Inget har godkänts av rättsväsendet eller ens nuddat nivån av godkännande för att gynna agendan, inte ens i staterna. Våra förfäder har slagit sig blodiga över den värld vi nu bor i, det är inget koncept som föråldras bara för att teknokratiska psykopater får fixidéer.

  Meredith Miller är en oerhört intelligent kvinna som förklarar mycket kring mentaliteten om varför det mest uppenbara blir så långsökt och konspiratoriskt för många, värt att lyssna till.

  https://www.bitchute.com/video/CATXk9Dry80o/

  Fascinerande och roliga tider och så länge alla bara finner lunget i sig själva så kommer motståndet bli överväldigande ganska omgående även om propagandan kommer att bli värre ju mer desperation vi ser från motståndarsidan.

  • Jag hann inte redigera det där men det jag i första handa ville förmedla är att propaganda bara biter på känslan av uppgivelse och när helhetskonceptet är långt ifrån logiskt stadgat så blir uppvaknelsen desto mer påtaglig och ofrånkomligt.

  • Det har ingenting med desperation att göra. Allt är kalkulerat i elitens IQ-stinna tankesmedjor. Vi behöver bevara vår ödmjukhet.

   Vår triumf är att vi står på sanningens och rättfärdighetens sida.

 • EU har alltid varit en diktatur…Vem har valt Ursula t ex? Och visst är det gamla Sovjet som är förebilden till EU och EU-byråkraterna vill ha samma makt som politbyrån hade i Sovjet!

 • Största möjliga tysssssssssstnad!

  Precis samma erfarenhet har jag gjort med mina talrika mail till svenska riksdagsledamöter under en lång tid!

  Jag har givit dem mängder av vittnesmål av läkare, vaccinexperter och forskare inom mikrobiologi och andra närliggande områden som alla mycket kraftfullt varnat för den pågående agendan och jag har redovisat statistik som tydligt visar att massmedias bild är starkt missvisande.

  ¡Nada!

  • Hej Hans!

   Så förklarar Robert O Young DSc, PhD, folkmordens tystnad/uppskattade storlek.


   Säger inte ditt sunda förnuft dig det?
   Alla varningar från de kvalificerade medicinska experterna, all publicering av vaccinets dödliga ingredienser, alla personliga vittnesmål från dem som önskar att de aldrig hade tagit injektionen, allt detta tillsammans , det finns inget mer övertygande lögner än de “dåliga skådespelarnas” egna kraftigt underskattade siffror.
   De sammanlagda summorna för CDC:s VAERS (US) och EudraVigilance (Europe) rapporterande organ är följande (siffrorna nedan representerar mindre än 10 procent av de faktiska dödsfallen och skadorna som har inträffat sedan inokuleringarna började i januari 2021):

   34 052 DÖDA & 5 410 944 SKADADE*

   (Mindre än 1 procent som faktiskt rapporteratsUSA rapporterade 545 337 skador och 12 366 dödsfall och européer rapporterade 1 960 607 skador och 20 525 dödsfall till och med 30 juli 2021) Uppskattade icke-rapporterade dödsfall och skador över hela världen

   34 052 000 DÖDA & 541 410,00 SKADADE*[*2010 Harvard Pilgrim Health Care Study]

   Så igen, om inget annat har imponerat på dig, titta bara på VAERS och EudraVigalnce NUMMER och låt sedan sanningens ljus tala till din själ och börja lära dig allt som du bör veta och göra för att skydda dig själv och dina nära och kära!”

   https://www.drrobertyoung.com/post/forget-everything-else-you-ve-heard-just-look-at-the-numbers

 • EU har alltid varit en diktatur…Vem har valt Ursula t ex? Och visst är det gamla Sovjet som är förebilden till EU och EU-byråkraterna vill ha samma makt som politbyrån hade i Sovjet!

  • Ursula är gift med Heiko som är högste chef och delägare i ett medicinföretag vilket sysslar med mRNA/DNA teknik. Kan här finnas samband till Ursula;s vilja att vaccinera hela EU?

  • EU eller EEG är en förlängning av nationalsocialisternas vilja där man ville ha ett s,k (lebensraum) EU eller EEG infördes 1948 och den första ordföranden var en fd SS- officer namnet kommer jag inte ihåg och allt detta planerades 1943 när man insåg att kriget skulle förloras och till hjälp hade man (OSS) nuvarande CIA som också tog hem tyska nazister till USA allt har en tavla men nu sitter det en ram runt och detta EU vill nu även bestämma om (minimilöner) som ska ingå i (world new order) och som ska gynna eliten i världen alltså lägger man då till denna s,k (pandemi) som handlar om kontroll så faller allt på plats man har satt olika namn på denna pandemi för att fortsätta med kontrollen man inför s,k vaccinpass för starkare kontroll.

 • Största möjliga tysssssssssstnad!

  Precis samma erfarenhet har jag gjort med mina talrika mail till svenska riksdagsledamöter under en lång tid!

  Jag har givit dem mängder av vittnesmål av läkare, vaccinexperter och forskare inom mikrobiologi och andra närliggande områden som alla mycket kraftfullt varnat för den pågående agendan och jag har redovisat statistik som tydligt visar att massmedias bild är starkt missvisande.

  ¡Nada!

  • Hej Hans!

   Så förklarar Robert O Young DSc, PhD, folkmordens tystnad/uppskattade storlek.


   Säger inte ditt sunda förnuft dig det?
   Alla varningar från de kvalificerade medicinska experterna, all publicering av vaccinets dödliga ingredienser, alla personliga vittnesmål från dem som önskar att de aldrig hade tagit injektionen, allt detta tillsammans , det finns inget mer övertygande lögner än de “dåliga skådespelarnas” egna kraftigt underskattade siffror.
   De sammanlagda summorna för CDC:s VAERS (US) och EudraVigilance (Europe) rapporterande organ är följande (siffrorna nedan representerar mindre än 10 procent av de faktiska dödsfallen och skadorna som har inträffat sedan inokuleringarna började i januari 2021):

   34 052 DÖDA & 5 410 944 SKADADE*

   (Mindre än 1 procent som faktiskt rapporteratsUSA rapporterade 545 337 skador och 12 366 dödsfall och européer rapporterade 1 960 607 skador och 20 525 dödsfall till och med 30 juli 2021) Uppskattade icke-rapporterade dödsfall och skador över hela världen

   34 052 000 DÖDA & 541 410,00 SKADADE*[*2010 Harvard Pilgrim Health Care Study]

   Så igen, om inget annat har imponerat på dig, titta bara på VAERS och EudraVigalnce NUMMER och låt sedan sanningens ljus tala till din själ och börja lära dig allt som du bör veta och göra för att skydda dig själv och dina nära och kära!”

   https://www.drrobertyoung.com/post/forget-everything-else-you-ve-heard-just-look-at-the-numbers

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *