Tack för att du ställde upp som testpilot för experimentvaccinerna

publicerad 30 december 2021
- Gästskribent
Person intar fosterställning. Arrangerad foto från Crestock.com
Person intar fosterställning. Arrangerat foto från Crestock.com
Arrangerat foto från Crestock.com

IRONISK INSÄNDARE. Tack för att ni ställt upp och gått före i att ta vaccinet. Ett vaccin tar ofta många år att utveckla och utvärdera. När en pandemi slår till finns ibland inte den tiden. Endast genom modiga människor som vågar ta ett vaccin trots att det inte är fullt säkerställt kan man på kortare tid få nödvändiga svar.

Det är genom er osjälviskhet vi nu vet att sprutorna inte hindrar sjukdom eller spridning. Det är tack vare att ni är så många som vi vet hur vanligt det är med biverkningar som myokarditis, proppar i lungorna, cellförändringar mm.

Utan att ställa upp på massvaccination hade vi inte heller kunnat återuppliva den gamla kunskapen om flyktmutationer där virus, ungefär som vid antibiotikaresistens, lär sig att förändra sig så att vaccinet inte biter. Genom er beslutsamhet kan även betydelsen av flockimmunitet av naturlig immunitet få ny aktualitet.

Genom att våra beslutsfattare hållit fast vid att inte tillåta andra behandlingar så har utvärderingen av vaccinationerna blivit enklare. Tack alla för att ni inte pressat fram användning av de preparat som visat sig minska dödligheten på annat sätt.

När man ställer upp ’för laget’ hoppas man ibland på någon slags gratifikation utöver att behandlingen ska fungera. Det är förstås en besvikelse att distansering, masktvång, begränsningar i rörelsefrihet och samlingar mm och inte kunnat tas bort trots att man tagit sprutan.

Jag hoppas i alla fall att känslan av rädsla har minskat hos alla som vaccinerat sig. Rädsla för att bli smittad, rädsla för att gå ut, rädsla för ovaccinerade, för nya varianter osv. Jag hoppas också att rädsla för biverkningar på sikt, såsom cancer eller infertilitet, inte har tillkommit.

Mänsklighetens historia är full av hjältar. Ni är nutidens hjältar. Inte alla hjältar kan gå vinnande ur striden. Vi kommer alla att minnas er med tacksamhet när de överlevande kan återgå till ett normalt liv på en planet med en självreducerad befolkning.

Stort tack!

Anonym person i Vaxholm


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Det oproportionerligt stora fokuset på plandemin och injiceringarna, eller snarare: den totalt vettlösa propagandan som matas ut i media är ofta felaktig, vinklad, ibland lögn, men framförallt ren massmanipulation! Folk i allmänhet köper budskapet rakt upp och ned om teve basunerar ut det. Teveapparaterna får samma funktion som äldre tiders präster som kunde tuta i folk vad som helst – kom det från en präst så måste det ju vara sant!

  Något kritiskt tänkande är inte nödvändigt om teve är källan, men möter man motargument så ska källor anges och dess trovärdighet noga övervägas, om de inte omgående avfärdas. Senast idag fick jag höra att pandemin inte kommer gå över eftersom alla inte har injicerats, för det hade man sagt på teve. Argument som att teve knappast är en pålitlig källa och att injektion inte är en garanti för att inte sprida smitta betraktades som desinformation.

  Det ställs betydligt högre krav på argument som utmanar etablissemangets narrativ än vice versa och det blir svårt att föra diskussion överhuvudtaget om man inte tydligt kan ange vederhäftiga källor. Ibland räcker inte det heller för teve innehar en närmast oantastlig piedestal-position för många. Sunt förnuft och förmåga till nyanserade resonemang är en bristvara i detta galenskapens tidevarv. Den värsta faran är dock troligen oförmågan (modet) att ifrågasätta det som betraktas som auktoriteter. Men jag tror vi just nu är inne i det som egentligen är en uppbyggnadsfas för den motreaktion som kommer att sopa undan etablissemangets maktposition och dess strukturer. Ju mer som offrats, desto större backlash och det krävs krafter av stor magnitud för att förändra och skapa nya grundvalar.

  • Men blev testpiloterna informerade om riskerna?

   Dr Sanna Ehdins öppna brev den 8/12 2020 till statsminister Stefan Löfven och Johan Carlson, generaldirektör på Folkhälsomyndigheten, FHM, påpekade en rad brister i strategin runt planerade Covid-vaccinationer.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *