Så här kan du delta i upprop mot restriktioner och hot mot din frihet

publicerad 16 december 2021
- Gästskribent
Temabild: Man som skriver. Foto: Dean Drobot. Licens: Mostphotos.com

Protesterna mot restriktioner ökar kraftigt och kampen för vår grundlagsskyddande frihet blir allt viktigare. Det finns många upprop att skriva under för att protestera och på sociala medier växer grupper och folkrörelser fram. Det gäller att agera snabbt nu och att vi alla samarbetar och drar åt samma håll.

Många människor har fått nog av att ekonomiska särintressen styr, att vår frihet hotas och att lagar och konventioner kränks. Det har skapat en mängd protester.

Andra veckan i december hade JO fått in fler än 10 800 anmälningar angående covidpass, vilket är fler än det totala antalet anmälningar som brukar komma in under ett helt år. Marcus Agnvall, chef för registraturen på JO, konstaterar att det aldrig tidigare har kommit in så många anmälningar som gäller en och samma sak.

Referens (P4 Östergötland): Anmälningar om covidpass skapar hårt tryck på JO

Fem jurister arbetar med att ta hand om alla dessa anmälningar och sortera dem i ”samlingsärenden” med totalt 2 000 anmälningar i varje ärende. Hitintills har JO fem sådana samlingsärenden som rör Folkhälsomyndigheten och ett som rör regeringen. Utöver det finns ett antal anmälningar som riktar sig mot andra myndigheter, till exempel Läkemedelsverket och E-hälsomyndigheten.

Sammanställning: Ann Rosenqvist


Nedan listas några folkrörelser och upprop. Tipsa gärna om fler på kommentarssidorna!

INSTRUKTION: UPPROP ATT SKRIVA UNDER

Brev mot vaccinpass till regeringen, FHM och politiker att skicka in senast på fredag 17/12 kl 17.

Advokat Fatemeh Pakyari har författat nedanstående text som du enkelt kan underteckna och mejla.

 • Kopiera in texten i ett mejl och lägg till ditt namn efter advokatens längst ner.
 • Kopiera mejladresserna, klistra in och skicka mejlet till en i taget, annars blir det spam!

Mer information finns på en video

TILL REGERINGEN, FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN OCH POLITIKER

Jag med flera skriver till er för att påkalla er uppmärksamhet på att en stor del av landets befolkning inte är för drakoniska begränsningar i sina grundlagsstadgade fri- och rättigheter. Med backning av såväl jurister som läkare, vet vi att dessa så kallade åtgärder är både juridiskt och medicinskt inkorrekta.

Eftersom Sverige saknar en författningsdomstol vad gäller Regeringsformen 2 kap., är det enda sättet för medborgare att göra sina röster hörda och underkänna grundlagsvidrig lagstiftning och beslut, att rösta bort de ansvariga lagstiftarna.

För den enskilda politiker eller parti som vågar ta våra röster på allvar, väntar däremot stor uppslutning och tacksamhet. Frågan om vaccinationsbevis är just nu för många väljare en ännu viktigare fråga än den om exempelvis gängkriminalitet, migration eller skattepolitik.

Många har övergivit sina tidigare politiska partitillhörigheter för enbart denna fråga, eftersom den är så pass fundamental för vårt liberala och demokratiska samhälles fortsatta tillstånd.

Skyddet för den enskildes kroppsliga integritet stadgas i Regeringsformen 2 kap. 6 §. För den som av olika skäl väljer att inte vaccinera sig, följer betydande inskränkningar i bland annat sin rörelsefrihet, mötesfrihet och demonstrationsfrihet.

Åtgärderna vilar på en ovetenskaplig och populistisk grund, där viljan att ”göra något” uttrycks genom irrationella åtgärder som i själva verket har mycket begränsad effekt.

Vi står enade tillsammans mot regeringens och Folkhälsomyndighetens ovetenskapliga, ineffektiva och illiberala förslag, och kommer inte låta våra demokratiska och grundlagsstadgade fri- och rättigheter trampas på utan vidare.

Det ligger i alla vanliga medborgares intresse att bevara det fria och öppna samhället. Vi ber er därför ödmjukast om uppslutning i denna fundamentala fråga.

Advokat Fatemeh Pakyari & ditt eget namn

Skicka till dessa adresser, en i taget:

 • info@socialdemokraterna.se
 • info@moderaterna.se
 • info@sd.se
 • info@centerpartiet.se
 • info@vansterpartiet.se
 • info@kristdemokraterna.se
 • info@liberalerna.se
 • info@mp.se
 • socialdepartementet.registrator@regeringskansliet.se
 • info@folkhalsomyndigheten.se
 • lars.beckman@riksdagen.se,
 • jan.ericson@riksdagen.se
 • karin.ragsjo@riksdagen.se
 • lina.nordquist@riksdagen.se
 • anders.w.jonsson@riksdagen.se,
 • Ilan.sade@medborgerligsamling.se

Fler UPPROP att skriva under

Nordisk Covid-deklaration
Info på svenska:
https://ncd2021.org/sv/svenska-3/?fbclid=IwAR0hCGWXNKty7t5k2LRL-TP1ebpd71ghbCxjGtFwwBeuCDI7cQX4XMixyoA

Great Barrington Declaration
https://gbdeclaration.org/

Vi som säger NEJ till tvångsvaccinering!
https://www.skrivunder.com/vi_som_sager_nej_tvangsvaccinering

Upprop mot regeringens utökade och förlängda krav på vaccinationsbevis:
https://nejtillapartheid.nu/

Läkaruppropet:
http://lakaruppropet.se/?fbclid=IwAR1OZ6OnbStvlzPOPIWGJDCJKXU_OgaH7v1FCSiavGqvw7s_c7u8kSxe9tc

Mitt Skifte:
www.mittskifte.org/petitions/stoppa-vaccinpass-i-sverige

The Planetary Liberation Petition:
https://www.change.org/p/the-awakened-population-planetary-liberation-now

English promotional video:
https://www.youtube.com/watch?v=uoZlY7ipQSg&list=PLUZKzwhLC6g5_TBt0YcfP4exL8lc5gE6p

Källa: http://2012portal.blogspot.com/

FOLKRÖRELSER

Nej till vaccinpass:
https://www.nejtillvaccinpass.se

Den 22 januari 2022 i Stockholm kommer tusentals människor att samlas för den största manifestationen för frihet i Sveriges historia.

Mer info här: https://www.nejtillvaccinpass.se/aktioner

Föreningen Frihet Sverige:
https://www.frihetsverige.se/

Vi tillsammans:
https://vi-tillsammans.nu/

Frihet och hälsa:
https://frihetochhalsa.se/

Folkets rättigheter i samhället:
Offentlig Facebookgrupp med 32 700 medlemmar
https://www.facebook.com/groups/252997535398070/

Stoppa Restriktionerna!!:
Offentlig Facebookgrupp med 12 200 medlemmar
https://www.facebook.com/groups/869967650214758/

1 miljon (vägrar injektion och restriktioner):
Offentlig Facebookgrupp med 16 400 medlemmar
https://www.facebook.com/groups/4375748522514785


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
  • Matteus 24:2-14 (kursiv fet text gjord av mig):

   När Jesus senare satt på Olivberget och var ensam med sina lärjungar, kom de fram till honom och frågade: ”Berätta för oss, när ska detta hända? Vad blir tecknet som visar att du kommer tillbaka, och att tidsålderns slut närmar sig?

   ”Jesus sa till dem: ”Se upp så att ingen lurar er. Många ska komma i mitt namn och säga: ’Jag är Messias’, och de ska leda många vilse. Ni kommer att få höra om krig och rykten om krig, men låt er inte skrämmas. Det måste ske, men det betyder inte att slutet har kommit. Folk och länder ska resa sig mot varandra, och det blir hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra. Men allt detta är bara början på födslovärkarna.

   Man ska tortera och döda er, och ni ska bli hatade av alla för mitt namns skull. Många kommer då att förneka sin tro och förråda och hata varandra. Många falska profeter ska framträda och lura många, och när laglösheten ökar, kommer kärleken hos de flesta att kallna. Men den som håller ut till slutet ska bli räddad. Och evangeliet om riket ska förkunnas i hela världen, till vittnesbörd för alla folk. Sedan ska slutet komma.

  • Laglöshet Ann!

   Förbluffande, grundlag efterföljs inte av myndigheter och JO skiter i uppdrag.


   Justitieombudsmannen (JO), eller Riksdagens ombudsmän som är det officiella namnet, granskar att myndigheterna arbetar enligt de lagar och regler som styr deras arbete – särskilt sådana lagar som berör enskildas rättigheter och skyldigheter i förhållande till det allmänna.”

   Trots rekordmånga anmälningar – vaccinpass prövas inte av JO
   https://sverigesradio.se/artikel/trots-rekordmanga-anmalningar-vaccinpass-provas-inte-av-jo

   • Tyvärr är detta inte enda gången JO agerar mot lagar och regler. JO, liksom Radionämnden är endast en kuliss för att riksdag och regering skall slippa protester.

  • Matteus 24:2-14 (kursiv fet text gjord av mig):

   När Jesus senare satt på Olivberget och var ensam med sina lärjungar, kom de fram till honom och frågade: “Berätta för oss, när ska detta hända? Vad blir tecknet som visar att du kommer tillbaka, och att tidsålderns slut närmar sig?

   “Jesus sa till dem: “Se upp så att ingen lurar er. Många ska komma i mitt namn och säga: ‘Jag är Messias’, och de ska leda många vilse. Ni kommer att få höra om krig och rykten om krig, men låt er inte skrämmas. Det måste ske, men det betyder inte att slutet har kommit. Folk och länder ska resa sig mot varandra, och det blir hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra. Men allt detta är bara början på födslovärkarna.

   Man ska tortera och döda er, och ni ska bli hatade av alla för mitt namns skull. Många kommer då att förneka sin tro och förråda och hata varandra. Många falska profeter ska framträda och lura många, och när laglösheten ökar, kommer kärleken hos de flesta att kallna. Men den som håller ut till slutet ska bli räddad. Och evangeliet om riket ska förkunnas i hela världen, till vittnesbörd för alla folk. Sedan ska slutet komma.

  • Laglöshet Ann!

   Förbluffande, grundlag efterföljs inte av myndigheter och JO skiter i uppdrag.


   Justitieombudsmannen (JO), eller Riksdagens ombudsmän som är det officiella namnet, granskar att myndigheterna arbetar enligt de lagar och regler som styr deras arbete – särskilt sådana lagar som berör enskildas rättigheter och skyldigheter i förhållande till det allmänna.”

   Trots rekordmånga anmälningar – vaccinpass prövas inte av JO
   https://sverigesradio.se/artikel/trots-rekordmanga-anmalningar-vaccinpass-provas-inte-av-jo

   • Tyvärr är detta inte enda gången JO agerar mot lagar och regler. JO, liksom Radionämnden är endast en kuliss för att riksdag och regering skall slippa protester.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *