I USA har 200,000 människor dött av coronavaccinerna tom oktober 2021

70
Margareta Lundström och Christer Nilsson
Margareta Lundström och Christer Nilsson

LIVSSTIL & OPINION. Vi försöker här förklara varför vi väljer att inte låta oss vaccineras. Det är inget vi i normala sammanhang talar om i sällskap med redan vaccinerade. Det skapar bara onödiga konflikter.

Text: Margareta Lundström, legitimerad sjuksköterska, Christer Nilsson, medicinhistoriker, författare

Vi har gjort vårt val och respekterar naturligtvis de vaccinerades val eftersom de inte kan låta det vara ogjort. Redan 1843 ställde filosofen Sören Kirkegaard frågan på sin spets i skriften EntenEller, som blev hans genombrott.

”Du har alltid ett val: antingen gifter du dig, eller så gör du det inte”.

För dagens människa gäller samma: antingen låter du dig vaccineras eller så gör du det inte.

Vi tycker det är tragiskt att covid 19 nu har gett upphov till en uppdelning av mänskligheten, mellan vaccinerade och ovaccinerade. Från den 1 december kommer Sverige att införa vaccinintyg men några specifika krav att uppvisa intyget införs inte i nuläget.

I detta sammanhang åstadkom den nytillträdda generaldirektören för FHM en tankevurpa av sällan skådat slag:

Ingen ska avstå från ett evenemang av rädsla för att sitta bredvid ovaccinerade personer”, uttryckte sig Karin Tegmark Wisell.

Det är en missuppfattning att det är de ovaccinerade som sprider smittan. Har man inga symtom på sjukdom så smittar man inte sina medmänniskor. Det har vi vetat i alla tider. De vaccinerade kan smittas och sprida precis lika mycket smitta som de ovaccinerade. Men nu vill man stigmatisera de ovaccinerade även om de är fullt friska. Vi låter därför Tegmark Wisell svara på frågan:

”Menar du på fullt allvar att en ovaccinerad person hotar den vaccinerade, genom att smitta/honom/henne/ med den sjukdom som denne har vaccinerats emot?”

Man kan säga att de ovaccinerade har ett problem. De vaccinerade som blir infekterade känner sig friska men sprider galet mycket virus. Så det vi egentligen behöver göra är att skydda de ovaccinerade mot de vaccinerade. Förklaringen är att viruset har muterat så mycket att vaccinet inte längre skyddar.

Det har helt enkelt ersatts med en ny stam och detta bidrar till att vaccinerade personer frambringar virusmutationer som är alltmer resistenta. En studie vid Danderyds sjukhus visade att nivåerna antikroppar hos vaccinerade hade halverats redan efter tre månader och efter ytterligare fyra månader var de nere i endast cirka 15 procent.

En ignorant och faktaresistent regering grundar sina beslut på att ”vaccination är det viktigaste redskapet för att lindra följderna av pandemin”, och utgår från att vaccinerade inte smittar, medan ovaccinerade utgör en fara för de vaccinerade. Av samma anledning kör regeringen med de nya vaccinintygen helt rättsvidrigt över svenska folket vad gäller bestämmelserna om grundläggande fri- och rättigheter: i Regeringsformen, i Europakonventionen och i EU:s stadgar om de grundläggande rättigheterna.

Här traskar man i spåren efter länder som Österrike, Australien och Tyskland som nu gripits av panik och tänker tvångsvaccinera hela sin befolkning och eventuellt sätta dem i husarrest. I en debattartikel i Dagens Juridik påpekar en grupp jurister att detta inskränker grundläggande rättigheter som demonstrations- och mötesfrihet och rätten till kroppslig integritet. Hur länge dröjer det innan svenska arbetsgivare tar ”lagen” i egna händer med integritetskränkande och diskriminerande hot om tillträdesförbud eller avsked för den ovaccinerade? ”Nyttiga idioter” kallades sådana arbetsgivare på Stalins tid.

Skarp kritik mot vaccinintygen

En grupp parlamentariker inom EU-parlamentet höll den 22 oktober en konferens där de framförde stark kritik mot de restriktioner (vaccinpass, tvångsvaccinering, lockdown) som Europas medborgare utsätts för.

”Vaccinpassen ger en falsk känsla av trygghet, de är ologiska, ovetenskapliga och måste slopas. Vi ser nu alltmer vetenskaplig forskning, fakta och bevis för att de som har vaccinpass kan smitta andra människor. Ett vaccinpass fungerar alltså som en licens att sprida smitta och infektera andra”, säger EU-parlamentarikern Ivan Vilibor Cincic.

För enkelheten skull skriver vi vaccin och vaccinationer i fortsättningen även om coronavaccinet är ett helt nytt koncept som nu rullas ut globalt och som kan bli en värre mardröm än vad som går att föreställa sig.

Varje influensa tar sin tribut bland multisjuka gamla och sköra. Men de allra flesta som blir sjuka i covid-19 överlever.  När det gäller denna så kallade pandemi och dessa experimentvacciner så är vår uppfattning att boten är långt värre än soten.

Hämtar man sin huvudsakliga information om denna ”pandemi” från våra vanliga dagstidningar med presstöd (GP, SvD, DN med flera) och våra skattefinansierade SR och SVT så talar alla dessa med en och samma röst – att vi är utsatta för ett hot från ett nytt dödligt virus vars enda bot är ett vaccin. Detta har skapat en masspsykos.

De som inte håller med om denna beskrivning av ”verkligheten” tystas och censureras på olika sätt. Den verklighetsbeskrivningen som gäller officiellt måste vi förhålla oss till och agerar därefter. Det tog inte så lång tid förrän vi började kontrollera varandra. Alla skall med på vaccintåget!

Så ser propaganda ut. Goebbels, på sin tid, delade ut en radioapparat till varje tyskt hem. Sedan strömmade det nazistiska budskapet ut dagarna i ända.

Någon tycker kanske att vi överdriver men Vera Sharav, en människorättsadvokat i New York och överlevare från ett koncentrationsläger, menar att hon känner igen det som händer nu med det som hände i Tyskland på 1930-talet, fast nu i global skala.

Precis det som är censurerat och nedtystat är vi nyfikna på. Det hittar man på de nya fria plattformarna som dykt upp på nätet och oberoende nättidningar och TV-sändningar, både svenska och utländska. Många oberoende läkargrupper, jurister, epidemiologer och avhoppade visselblåsande vaccinforskare är här starkt kritiska till hur nyhetsrapporteringen censureras framför allt på de sociala medierna.

Detta ”vaccin” är effektivt och säkert, sägs det. Men statistik och siffror säger något helt annat. När du läser rubriken på vårt dokument så betänk att det är friska människor som injicerats med något som tagit livet av dem.

Det är också talande att så många inom sjukvården i flera västländer väljer att säga upp sina anställningar för att slippa sprutan. I New York har detta skapat så stora personalproblem på de stora sjukhusen att man överväger att kalla in militär för att ersätta sjukvårdspersonal.

Vad är det de ser som inte vi ser? Sjuksköterskor i USA vittnar om att de som dör och som strömmar in på sjukhusen och registreras som covidsjuka är fullt vaccinerade. Begravningsentreprenörer både i USA och England vittnar om att de inte sett fler döda år 2020 än under tidigare år. Det har till och med varit färre. Men de flesta döda hade fått diagnosen covid-19. Är det någon som undrar varför?

Kvalitetskravet på de kliniska prövningarna, som alla nya läkemedel måste genomgå, för att säkerställa både effektivitet och säkerhet har inte uppfyllts för covid-19 vaccinet. Försöksperioden har varit för kort och antalet försökspersoner för få och de obligatoriska djurförsöken har inte gjorts. Barn, gamla, sjuka och gravida har uteslutits ur prövningarna. Det har inte hindrat att man ändå injicerat dessa grupper med genpreparaten.

Det har länge saknats ett formellt godkännande från den tillståndgivande myndigheten. (FDA = Food and Drug Administration U.S.) På det svenska Läkemedelverkets hemsida står att det är godkänt av EU. Något som är godkänt av EU-byråkrater lugnar inte oss.

Många av oss är noga med att läsa innehållsförteckningen på de matvaror som vi köper. Men hur många tar reda på vad som sprutas in i den egna kroppen? Det får ingen veta därför att varje tillverkare har hemligstämplat innehållet – av konkurrensskäl påstår de.

ORDETS MAKT

Ordets makt över tanken är stor, därför är det viktigt i en propagandasituation att de ord man använder associeras rätt för att passa agendan. Begrepp som vaccin, pandemi och flockimmunitet som används flitigt är exempel på hur man för oss bakom ljuset eller rent av ljuger.

Vaccin

En kortfattad definition på de tidigare vacciner som vi, våra barn och barnbarn fått låter så här:

“Vaccin är en injektionslösning innehållande levande, döda eller försvagade bakterier eller virus med avsikt att stimulera kroppens immunförsvar mot en specifik infektionssjukdom.”

I ärlighetens namn måste det sägas att det innehåller fler ingredienser som kanske inte är så oskyldiga, men i alla fall låter de dina gener vara ifred.

Detta kallas numera också vaccin:

“Injektionen innehåller ett budbärar(messenger)RNA som är programmerat för att stimulera kroppen att tillverka spikproteiner. Dessa är den del av viruset som hjälper det att komma in i kroppen. Det är också spikproteinerna som antikropparna riktar in sig på. Viruset kan inte komma in i vår kropp hur som helst, det behöver en nyckel. Spikproteinerna är denna nyckel. Det handlar om nanoteknik och rent tekniskt talar vi om genterapi och inte om ett traditionellt framställt influensavaccin.
Ett annat viktigt skäl för att använda begreppet ”vaccin” är således att vaccintillverkarna är befriade från allt ansvar för ”vaccinskador”.

Spikproteinerna anses av många seriösa forskare vara giftiga och ställa till med skador i blodkärl, hjärta, lungor, äggstockar och hjärna där spikproteinet enkelt kan passera blod-hjärnbarrären och förorsaka tromboser. Här står ord mot ord mellan vaccintillverkarna och deras kritiker.

Sedan den första alfavarianten av coronaviruset upptäcktes har en rad nya mutationer påträffats. Deltavarianten har 10-12 mutationer medan man i den nyupptäckta varianten (omikron) i Sydafrika har funnit 32 mutationer i spikproteinet. Vi ställer oss djupt skeptiska till Anders Tegnells påstående att vaccintillverkarna ”relativt enkelt kan ändra ’vaccinet’ om det skulle behövas för en ny variant”. Vilket skulle betyda dos fyra och dos fem osv. i all oändlighet.

PANDEMI

För att få kallas pandemi måste sedan länge vissa kriterier uppfyllas. Det skall handla om en sjukdom med hög smittsamhet, vidsträckt spridning och som drabbar urskillningslöst unga, gamla, friska, sjuka och med mycket hög dödlighet. Man har beskrivit det som när människor faller ner och dör på gatorna. Typ kolera eller böldpest.

Corona, SARS-CoV-2 eller covid-19, vad man nu väljer att kalla den, är ingen pandemi enligt den tidigare vedertagna definitionen. Vid den nuvarande påstådda pandemin är dödligheten bara marginellt högre än vid en svårare säsongsinfluensa och t.o.m. lägre jämfört med flera andra influensautbrott. Den grupp som drabbas är i första hand de äldre som har ett försvagat immunförsvar och som har en eller flera andra sjukdomar.

WHO:s officiella definition på en pandemi fram till maj 2009 var:

”en specifik samtidig epidemi av en allvarlig sjukdom över hela världen med enormt antal döda och svårt sjuka”.

Denna definition ändrades 2009, månaden innan svininfluensa-pandemin lanserades. Man uteslöt då kriterierna allvarlig sjukdom och hög dödlighet i definitionen. Nu kunde man kalla svininfluensan en pandemi och det gav stöd för skräckpropagandan och en massiv marknadsföringen av ett vaccin.

Svenskarna var världsbäst på att köa upp, skrämda för svininfluensan. Vi vet också hur det gick. Ett livslångt svårt handikapp drabbade 400–500 unga och vuxna i Sverige.

Konformistiska, lydiga gentemot staten och faktaresistenta lät vi oss ännu en gång ledas till vaccinatörerna. Kvinnor och män, gamla och unga, friska och sjuka. Som propaganda betraktat var detta en makalös succé.

FLOCKIMMUNITET

Principen för flockimmunitet utvecklades utifrån observationer av naturlig smitta, inte vid vaccination. Äkta immunitet mot en smittosam sjukdom kan man endast få genom att genomgå sjukdomen. Vaccin ger bara ett temporärt skydd. En naturlig smitta sprider sig i en befolkning exponentiellt och när antalet smittade når en höjdpunkt avtar den och förvinner. (ex. mässling.). Det är mönstret för smittosamma bakterie- och virussjukdomar. En flockimmunitet har uppstått.

De som blivit smittade är immuna mot denna specifika sjukdom, vanligen för livet.

Denna naturliga process har man nu extrapolerat till att också gälla vaccinering.

Vaccinindustrin sprider myten att flockimmunitet skapas om 95 procent av populationen är vaccinerad. I Kina är 100 procent av barnen vaccinerade mot mässling, men Kina drabbas gång på gång av mässlingsutbrott. USA ligger inte långt efter.

Flockargumentet används felaktigt för att skuldbelägga föräldrar som inte vaccinerar sina barn. Samma argument används nu i covid-19 tider. Detta trots att covid-19 vaccinet inte visat sig ge immunitet mot smitta. Det enda man tror sig kunna utlova är att man får mildare symtom, men det hindrar inte att man kan smitta andra.

Påståendet att vaccin ger flockimmunitet handlar om falsk marknadsföring. Från juni 2020 ändrade WHO sin definition av flockimmunitet för att få oss att tro att det är ett begrepp som endast gäller vaccination.

”Herd immunity against COVID-19 should be achieved by protecting people through vaccination, not by exposing them to the pathogen that causes the disease.”

SMITTA – ÖVERLEVNAD – VACCINSKADOR

Smitta

Vaccinerna anses ge ett visst skydd de första månaderna, men avtar med tiden. Efter cirka sex månader återgår man till ett ovaccinerat tillstånd. Vaccinerade och ovaccinerade löper då samma risk för att bli smittade. En studie från England visar att 60 procent av de som är intagna på sjukhus med diagnosen covid-19 är fullvaccinerade och risken att dö är större för vaccinerade än för ovaccinerade. Den så kallade booster, eller tredje vaccindosen, har inte alls den träffsäkerhet som utlovats. Eftersom SARS-CoV-2 viruset muterar hela tiden kan effekten i värsta fall helt utebli på grund av att immunförsvaret inte känner igen den nya varianten.

Vi kan aldrig vaccinera bort och utrota ett luftburet andningsvirus som använder djur som reservoar. Det cirkulerar året runt och väntar bara på att vårt immunsystem skall svikta som det gör under vintern när vi lider brist på D-vitamin. Det är då sjukdomssymtomen kommer. Vi kan inte bli av med förkylning, influensa, eller RSV (Respiratoriskt Syncytial Virus). Stressar vi kroppen med vacciner så kommer viruset igen i ny form.

Överlevnad och död

Av dem som 2020 påstås ha dött i eller med Covid-19 är 70 % över 80 år. Medelåldern bland dem som dog var 84 år, två år högre än förväntad livslängd. Alltså människor som inte har så lång förväntad återstående livslängd. För unga och friska är detta ingen dödlig sjukdom.

Men med tanke på sjukdomens verkliga hot är vår reaktion på ”pandemin” oproportionerligt stor och skadlig för samhället och för individen. Enligt Läkartidningen bedöms covid-19 vara den direkta dödsorsaken i 15 procent av dödsfallen bland äldre.

Enligt Worldometer ska tills nu 1 198 000 svenskar ha smittats med coronavirus och de allra flesta har sedan tillfrisknat. Denna siffra är totalt osann. De PCR-tester som utförts är helt otillförlitliga och falskt positiva svar har hela tiden stått som spön i backen. Samma sak gäller för siffran över antalet döda, 15 113 personer. Här kan man tala om verklig

skräckpropaganda som vi dagligen matats med i SR, SVT och i pappersmedierna. Där har man nogsamt, och okunnigt, angett att de döda avlidit i eller med covid-19. Man har således omsorgsfullt aktat sig för uppge att dessa avlidit på grund av covid-19. För om det vet man ingenting. Tala om fake news från Socialstyrelsen och FHM! I nästan alla dessa dödsfall har det funnits en rad underliggande sjukdomar som cancer, fetma, diabetes eller hjärt- och kärlsjukdomar, som varit de verkliga dödsorsakerna. Ett par dussin obduktioner har faktiskt gjorts på avlidna för att kontrollera om dödsattesten verkligen har stämt: död av, i, med covid-19. Enligt Elisabeth Ohlin i Läkartidningen tar en sådan obduktion fem timmar pga smittorisken och stor osäkerhet råder om personen verkligen avlidit av covid-19 eller av något annat.

En av världens mest respekterade epidemiologer, professor John Ioannidis, publicerade en sammanvägning av de studier som finns om dödligheten vid covid-19. Infektionsdödligheten är globalt cirka 0,15 procent, som dödligheten vid en svår influensa. Människor under 70 år överlever en infektion till 99,95 procent.

Surviving Covid-19

Vaccinskador

USA har ett rapporteringssystem (VAERS) för vaccinskador. Det har visat sig att endast

1 procent av vaccinskadorna rapporteras trots att läkarna är skyldiga att göra det.

Det som är signifikativt är att så fort man började injicera med covid-19 vaccin så skenade dödssiffrorna. Samma mönster i alla länder.

En statistisk beräkning kom fram till att 200 000 amerikaner dött av covid-19 vaccinet sedan vaccinationerna startade och fram till oktober 2021. Multiplicerar man denna summa med tio så får man en uppfattning om hur många som är allvarligt skadade. Nu skördar Pfizer, Moderna, Astra Zeneca inte bara gamlas liv utan även ungdomars och barns.

En jämförelse

En vaccinationskampanj mot svininfluensa genomfördes i USA år 1976. När 40 miljoner amerikaner var vaccinerade, med ett i hast framtaget vaccin, konstaterades 45 dödsfall och 500 svårt neurologiskt skadade orsakat av vaccinet. Då bröt man vaccinationskampanjen. En person dog av själva svininfluensan.

BEHÖVS COVID-19 VACCINET?

När det föreligger en nödsituation och ingen annan bot finns för en sjukdom så kan man få ett nödgodkännande av ett läkemedel. Det låter som en god tanke.

Men varken det ena eller det andra föreligger i denna pandemisituation.

Det finns två preparat som använts mot covid-19 – ivermektin – upptäcktes på 1970-talet och belönades med Nobelpriset, det andra – hydroxiklorokin – är godkänt som malariaprofylax och för autoimmuna sjukdomar, dock är kunskapsläget fortfarande otillräckligt vad gäller att bota covid 19. Båda är billiga. Man talar då om mycket hög effektivitet, åtminstone vad gäller ivermektin. Dessutom finns flera effektiva metoder där intravenöst C-vitamin utgör basen i behandlingen av svåra, långt gångna fall.

Med totalt förakt för människoliv och oinskränkt makt så såg man till att dessa läkemedel inte längre var tillgängliga. Inget och ingen fick hota det globala vaccineringsprojektet.  Således förbjöds i början av pandemin både hydroxiklorokin och ivermektin. I dessa dagar går det med viss svårighet att skaffa dem även här (företrädesvis då på nätet), men den läkare som skriver ut ivermektin får göra det på egen risk, enlig Socialstyrelsen.

Det var hydroxiklorokin som fick president Trump att så snabbt vara på benen igen efter sin covid-19 infektion.

Vi säger inte att ingen hade behövt dö i covid-19. Men väldigt få hade behövt hamna på sjukhus och ändå färre hade behövt dö, om man gett rätt och tidig behandling. Mycket hade också kunnat förebyggas med höga doser D-vitamin.

VI BEHÖVER INGET VACCIN

Vilka som ligger bakom denna gigantiska globala vaccinationshysteri vet vi inte.

Men uppenbarligen har man makt över både WHO, presidenter, regeringar, politiker, myndigheter, den medicinska vetenskapen och – media.

Man har bestämt att alla människor på planeten skall injiceras med ett genpreparat och att inget får stå i vägen.

Men ett vet vi, att detta inte har ett spår med vår hälsa att göra. Det handlar om pengar, gigantiska belopp. Vaccinjättarnas vinst: 1000 dollar i sekunden, eller 93,5 miljoner dollar per dag. Biontechs-Pfizers aktie har stigit över 200 procent i år, Modernas har ökat med 120 procent.

SPIKPROTEINERNA

Kvinnor över hela världen rapporterar om rubbningar i sin menstruationscykel efter Covid-19 vaccinet. I USA har 140 000 rapporter kommit in, i England 30 000.

Man misstänker att de triljoners spikproteiner som de vaccinerade har i kroppen efter injektionen är orsaken. De ansamlas i alla vitala organ men främst i äggstockarna och leder till menstruationsrubbningar, stora och oregelbundna blödningar samt infertilitet.

MAGNETISM

Att man kan bli magnetisk av coronavaccinet låter ju fullständigt bisarrt. Vissa forskare har dock funnit en sådan magnetism över injektionsstället. Innan mer tillförlitlig data har presenterats, ställer vi oss skeptiska till detta. Men det finns olika sorters genpreparat och det kan ju inte uteslutas att någon variant ger just detta magnetiska utslag.

GRAFENOXID

Att grafenoxid skulle ha hittats av en spansk forskargrupp är något som har cirkulerat på alternativa medierna. Vad meningen skulle vara med detta i vaccinerna är höljt i dunkel. Somliga forskare menar att det är ren konspirationsteori, andra menar att det existerar i vissa preparat. Här är det bara att avvakta tills vi vet mer.

DET FINNS HOPP

Vårt hopp står till den tysk-amerikanske stjärnadvokaten Reiner Fuellmich som haft stora framgångar i brottmål mot bland annat Deutsche Bank och Volkswagen bakom sig. Han förbereder nu i The Corona Investigative Committee en grupptalan mot de ansvariga för brott mot mänskligheten i vad han kallar ”coronaskandalen”.

Under drygt ett år har kommittén intervjuat mer än 150 expertvittnen på olika vetenskapliga områden. Lyssna på Reiner Fuellmich.

SLUTSATSER

Vi har hela tiden strävat efter, så långt vi någonsin kunnat, att informera oss om denna pandemi, om coronaviruset och om de fatala genpreparat som nu globalt massinjiceras. Detta har vi redovisat i denna artikel. Vår gemensamma slutsats är av vi båda tänker förbli ovaccinerade. Vi litar på att vårt immunförsvar räcker till för att besegra SARS-CoV-2 viruset och covid-19. Vi har sett till att rusta oss så mycket som möjligt med zink samt C- och D-vitaminer i så höga doser som möjligt och att, i ett tidigt skede, kunna använda hydroxiklorotin och ivermektin – om olyckan ändå skulle vara framme.

Text: Margareta Lundström, legitimerad sjuksköterska, Christer Nilsson, medicinhistoriker, författare

Relaterat

Lämna Twitter - Byt till Twitter och friheten
Prenumerera
Notify of
guest

70 Kommentarer
Nyast
Äldst Mest röstad
Inline Feedbacks
Se alla kommentarer
Christian Selberg
Christian Selberg
Gäst
14 december 2021 kl 10:05

Anmälan gjord till ICC av Hannah Rose, anmälan samt ‘kvitto’ på anmälan finns att läsa på hannahroselaw.co.uk/icc-complaint-uk/

Mats Rosengren
Mats Rosengren
Gäst
9 december 2021 kl 19:07

I detta inslag förekommer mikroskopbilder av konstiga förmodligen metalliska partiklar som svävar omkring i vaccinvätskan, se till exempel vid tiden 31:20. Hela inslaget är ytterst sevärt men är tyvärr på tyska vilket inte alla förstår

https://odysee.com/@springphul:0/Pathologie-Konferenz-Reutlingen-Teil-1:3

Margareta LundströmD
Margareta Lundström
Reply to  Mats Rosengren
18 december 2021 kl 12:44

https://odysee.com/@en:a5/PK_Tot-durch-Impfung_english:aHär presskonferensen dubbat till engelska.

Magnus Lindgren
Magnus Lindgren
Gäst
6 december 2021 kl 08:39

Rumble — Dr. David Martin tar här bladet från munnen och avslöjar namn och bild på de som står bakom det globala massmördandet (se också länkar nedan). Han anger även de företag och nationer som styr denna ondskefulla plan.

Denna video är ett måste för de som ännu inte vaknat!

https://rumble.com/vq5lx3-ystein-rnne-216-dr-david-martin-det-r-dessa-som-str-bakom.html

Last edited 1 år sedan by Magnus Lindgren
Michael Andersson
Michael Andersson
Gäst
5 december 2021 kl 23:02

En utmärkt översikt av Corona-situationen i världen. Visst tjänar Big Pharma kopiöst på de utomordentligt ineffektiva vaccinerna, som uppenbarligen dessutom är giftigare än själva SARS-CoV-2-viruset, men det finns det som är ännu mer anmärkningsvärt:

Det är hur många “Diktaturens Kreatur” det finns i de politiska partier, som säger sig vara demokratiska. Politiker överallt tycks inte veta till sig, hur många personliga fri- och rättigheter de nu skall plocka av medborgarna. Covidpass – våra dagars motsvarighet till nazisternas judepass – införs nu raskt i land efter land. I Österrike och Tyskland växer koncentrationslägren återigen som svampar ur jorden. I Australien har man redan börjat internera de, som vägrar gift-injektionerna, och i Nya Zeeland sitter deras egen Mussolini, Jacinda Ardern, och gottar sig åt att hon gör sitt land till en diktatur.

Förbryllande är också hur journalister agerar inom stats- och koncernmedia. Intensivt piskar dessa upp covid-skräck, över denna ganska beskedliga farsot, och uppviglar de vaccinerade mot de, som kräver sin rätt att få bestämma över sin egen kropp. Dessa media skiljer sig – trots alla sina fina ord om hur demokratiska de är och hur de sååå värnar om människors rättigheter – på intet sätt ifrån kommunist- och fascist-staters regimtrogna propaganda-centraler.

Lika skrämmande, och ändå ganska fascinerande, är hur lätt det har gått att sprida splittring inom befolkningarna och hur man fått medborgarna att hata varandra. På nära håll inom bekantskapskretsen är det ett par stycken, som välkomnar covid-passen och som öppet förordar tvångsvaccinationer av oss andra. Inom sjukvården – åtminstone i Dalarna, varifrån jag har erfarenhet – har man helt släppt på den medicinska sekretessen, när det gäller Covid-19, och där mobbar läkare och sköterskor helt öppet dem, som vägrar låta sig injiceras.

Magnus Lindgren
Magnus Lindgren
Gäst
Reply to  Michael Andersson
6 december 2021 kl 02:26

Och visst är det konstigt att Svenska “valda” statsministerkandidater i modern tid, av en händelse allihop varit Wallenbergsbjudna gäster till Bilderbergermöte.

Bilderberggruppens möte 2016 – Vilka beslut tar ni, Magdalena Andersson? NewsVoice – 10 juni 2016 

https://newsvoice.se/2016/06/bilderberggruppens-mote-2016/

Bilderbergmötet 2019 handlar om att skapa ”strategisk ordning”wsVoice –
3 juni 2019

https://newsvoice.se/2019/06/bilderbergmotet-2019-handlar-om/

Bilderberggruppen och Wallenberg bakom selekteringen av svenskt regeringsstyre sedan 1950-talet

Svensk regeringspolitik är Wallenbergs industripolitik

NewsVoice -11 augusti 2018

https://newsvoice.se/2018/08/bilderberggruppen-wallenberg-svenska-regeringar/

Last edited 1 år sedan by Magnus Lindgren
Anna Grahn Danehammar
Anna Grahn Danehammar
Gäst
5 december 2021 kl 11:09

Hur kan en statistisk beräkning komma fram till det som världen idag inte ännu inte kan konstatera: ”
En statistisk beräkning kom fram till att 200 000 amerikaner dött av covid-19 vaccinet sedan vaccinationerna startade och fram till oktober 2021″… ? Och var är källan på detta? Skrämselsiffror och trixande med statistik skulle jag säga.

Margareta LundströmD
Margareta Lundström
Reply to  Anna Grahn Danehammar
18 december 2021 kl 12:52

Latest VAERS estimate: 388,000 Americans killed by the COVID vaccinesAn independent derivation of the VAERS URF using the CMS death data leads to a URF of 44.64 which then leads to a 388K excess death estimate.https://stevekirsch.substack.com/p/latest-vaers-estimate-388000-americans

Rune Aronsson
Rune Aronsson
Gäst
4 december 2021 kl 18:29

Då ska man inte heller ta vaccin mot smittkoppor, TBC, polio, gulsot, HPV, malaria, tbe, lunginflammation och vanligt influensavaccin, osv , osv. Är det rätt uppfattat enligt ert sätt att se det hela?

Lars Sundström
Lars Sundström
Gäst
3 december 2021 kl 12:43

Hur mycket har reaktionerna på den här epidemin att göra med världens generella hälsostatus att göra? Nivån av underliggande sjukdommar är väldigt hög och då har vi egentligen bara siffror på de som har en medicinsk diagnos. Men troligen är det många fler.
Jag menar, om folk var väldigt friska – diabetes, hjärt-kärl besvär, högt blodtryck, astma, etc – så hade i princip ingen blivit mer sjuk än en vanlig förskylning. För att inte ta tag i det underliggande problemet vilket jag anser är dålig föda (läs processad mat) så låser vi in oss, använder masker och hysteriskt vaccinerar alla.

Rune Olsson
Rune Olsson
Gäst
2 december 2021 kl 22:01

Det här är inte ok. Det finns inga “externa virus” ellet “virusstammar”. Lika lite finns det något som “smittar”. Det som hittepåordet virus är, är något som skapas i våra egna kroppar kring cellers processer för utrensning. De är en Effekt, och är inte orsak till någonting.

Kajsa K
Kajsa K
Gäst
Reply to  Rune Olsson
3 december 2021 kl 00:32

Tack för ditt inlägg! Bra sagt. Håller fullständigt med dig. Om alla förstod detta så skulle det bli slut med pandemier och tvångsvaccineringar och vaccinpass. Vilken lättnad och lycka!

cecilia flodin
cecilia flodin
Gäst
Reply to  Rune Olsson
3 december 2021 kl 12:31

Helt rätt. Utan tro på smittande virus ingen rädsla. Tack

StefanD
Stefan
2 december 2021 kl 20:34

Länder måste ta det säkra före det osäkra. Hade varit intressant att se en simulering ifall man helt hade skippat vaccinerna och resultatet därav.
Med stor sannolikhet hade det blivit flera tragiska fall liknande dessa:
https://duckduckgo.com/?q=mother+of+*+dies+in+covid&t=ffab&ia=web
och
https://www.sorryantivaxxer.com/

Torbjörn Sassersson red.
Reply to  Stefan
2 december 2021 kl 21:42

Vi har hela den afrikanska kontinenten där man i stora drag vägrat ta vaccinerna. Det finns ingen epidemi där.

Lennart Gunnarsson
Lennart Gunnarsson
Gäst
Reply to  Torbjörn Sassersson red.
2 december 2021 kl 22:19

Är det inte så att där malaria och andra parasitsjukdomar florerar finns och används Hydroxychloroquine och Ivermectin?

StefanD
Stefan
Reply to  Torbjörn Sassersson red.
2 december 2021 kl 22:57

Glömde; Duckduckgoa så hittar man svaret ang Afrika.

Kjell Holmsten
Kjell Holmsten
Gäst
Reply to  Torbjörn Sassersson red.
3 december 2021 kl 10:27

Epidemi finns bara hos propaganda medierna din TV och SR mfl inte där utanför ditt fönster.
På 1700-talet kunde en by råka ut för 80-90 % döda då kan vi prata om epidemi.

Lennart Johnsson
Lennart Johnsson
Gäst
2 december 2021 kl 18:40

Intressant,är ju ingen forskare så ja fattar ju inte riktigt alltmen ja är inte vaccinerad och tänker inte göra det,har inte trott på att den här sk influensan skulle ha tagit död på så många människor enbart,har frågat mej många gånger hur många skulle ha dött ändå som nu räknas in som covidoffer,varför säger inte myndigheterna det?
Väldigt många som dött under åren av vanlig säsongsinfluensa,långt innan corona kom på modet,varför redovisar inte myndigheterna med Tegnell i spetsen,är ju inte nått nytt fenomen att människor dör i influensa varje år…
Mvh Lennart

Michael Andersson
Michael Andersson
Gäst
Reply to  Lennart Johnsson
5 december 2021 kl 21:22

Den topp i influensa-döda vi såg i vårt land, under april-maj 2020, berodde på att åldringar förvägrades sjukhusinläggning och adekvat behandling. I stället avlivades de med andningshämmande morfin. Det kallades för en corona-epidemi, men någon riktig diagnos ställdes aldrig – man testade bara med det värdelösa PCR-testet, vilket man i svensk ‘sjukvård’ kör i 40-45 cykler. Då får även motorolja och en papaya ett positivt svar…

Lennart Gunnarsson
Lennart Gunnarsson
Gäst
2 december 2021 kl 12:19

Jag läser i artikeln att ivermektin kan positivt påverka autoimmuna sjukdomar är godkänt som malariaprofylax och för autoimmuna sjukdomar”. Finns det något underlag för det uttalandet? Då jag själv har Myosit som i mitt fall har speciellt slagit sig på lungorna och är ovaccinerad. Jag tror ni förstår min poäng (two birds with one stone).

Magnus Lindgren
Magnus Lindgren
Gäst
Reply to  Lennart Gunnarsson
2 december 2021 kl 18:07

Hej Lennart!

Ivermektin är parasitmedel medan Myosit är samlingsnamn för fler tillstånd.


Alla tillstånd förenade med muskelinflammation kallas inflammatoriska myopatier eller myositer. I denna beteckning ingår följande åkommor:
 

  • Infektiösa (inducerade av exempelvis bakterier, virus, svamp eller parasiter)
  • Toxiska (t ex läkemedelsinducerade)
  • Idiopatiska inflammatoriska, förmodat autoimmuna”

https://www.internetmedicin.se/behandlingsoversikter/reumatologi/idiopatiska-inflammatoriska-myopatier/

Om dina besvär kommer av bakterier, virus, svamp eller parasiter bör Ivermektin fungera men om det handlar om kemisk/toxisk skada finns ju ingenting att “döda” och då kan det vara dags att utesluta kemisk tillförsel.

Naturligt lungstärkande medel är bla

Vitamin C | Askorbinsyra
http://www.alternativmedicin.se/Vitaminer/Vitamin_C%7CAskorbinsyra.html

http://www.alternativmedicin.se/built_pages_pictures/silicon.jpgKisel

Kisel (åkerfräkente)
http://www.alternativmedicin.se/Mineraler/Kisel.html

Zink
http://www.alternativmedicin.se/Mineraler/Zink.html

mvh Magnus

Last edited 1 år sedan by Magnus Lindgren
Lennart Gunnarsson
Lennart Gunnarsson
Gäst
Reply to  Magnus Lindgren
2 december 2021 kl 21:24

Vad ska man säga? Jo “man” ska säga: Tack så mycket Magnus!
Nu är väl polymyosit den mest troliga varianten jag har lyckats att “få till”. Nu har jag planerat och bestämt att överleva det här med Corona och dess sk. vaccin. Och jag vill se upplösningen! Detta med Ivermektin och de alternativpreparat du har listat. Försöker att hitta rätt läkare till det uppdraget.

Mvh Lennart

Iona Lorentzen
Iona Lorentzen
Gäst
Reply to  Lennart Gunnarsson
2 december 2021 kl 22:39

Finns också Quermetin, på hälsokosten, som vissa säger har samma verkan. Kolla upp det. Ivermektin säljs även till hästar, så en veterinär kan skriva ut, du behöver kolla dosen dock. Som du förstår så är jag varken läkare eller har egen erfarenhet av dessa preparat, men det finns info att söka. Lycka till och hoppas verkligen att du blir frisk.
Mvh Iona

Magnus Lindgren
Magnus Lindgren
Gäst
Reply to  Lennart Gunnarsson
2 december 2021 kl 23:01

Roligt att du inte avfärdade tipsen Lennart!

Relaterat om mrna “vaccinerna”

Professor Dolores Cahill: mRNA-vaccinerna kan orsaka organsvikt och sepsishttps://newsvoice.se/2021/02/dolores-cahill-mrna-vaccinerna-organsvikt-sepsis/

men

Syresättning handlar ju om att pumpa blodet genom lungorna och man bör därför stärka hjärtats kondition om syremättnaden gått ner.

För att själv kunna utvärdera vad som fungerar är det klokt att skaffa Pulsoximeter som är en “mätklädnypa” att sätta på fingret.

Blodgas, tolkning vid andningsproblem
https://www.internetmedicin.se/behandlingsoversikter/lungmedicin/blodgas-tolkning-vid-andningsproblem/

Hagtorn (för hjärtat)
http://www.fytomedicin.se/files/rterna_-Hagtorn.pdf

forts på medel för lungorna

Svavel (msm)
http://www.alternativmedicin.se/Mineraler/Svavel.html

Vitamin A (torsklevertran)
http://www.alternativmedicin.se/Vitaminer/Vitamin_A.html

Last edited 1 år sedan by Magnus Lindgren
Carina Agrell
Carina Agrell
Gäst
2 december 2021 kl 11:59

Tack Margareta och Christer för en belysande artikel, ur en mängd perspektiv dessutom! Överallt ser man nu fantastiska klipp och texter som är skarpt kritiska mot bedrägeriet. Fauci är ju avslöjad och med honom också hans kriminella polare i WHO, EU och vi kan själva räkna ut att de svenska representanterna och förespråkarna för “vaccinet” inom politik, myndigheter och näringsliv frivilligt har satt sig – och sitter fortfarande kvar – på covid- & vaccintåget. Trots att det är uppenbart, och en logisk konsekvens att det är vaccinerna som genererar sjukhusbeläggningarna.

Margareta LundströmD
Margareta Lundström
2 december 2021 kl 11:33

Hej M.Ström! Varifrån vi har fått siffran 200 000 frågar du.
Dr Jessica Rose gjorde en statistisk beräkning och kom fram till att minst 150000 dött av vaccinet. https://healthimpactnews.com/2021/study-governments-own-data-reveals-that-at-least-150000-probably-dead-in-u-s-following-covid-19-vaccines/
Inbäddad i länken ligger en PDF där du kan läsa om hur beräkningarna gick till.
Senare uppräknar dr Mercola att dödssiffran till 200 000.
Dr Mercola är noga med sin faktakontroll och det hade passerat en tid efter dr Rose beräkning, så vi använde oss av den siffran. Problemet är att dr Mercola tvingas att radera sina inlägg efter 48 timmar och de går inte att söka.Vissa av hans inlägg gör jag en PDF av och sparar. Det tar lite tid att leta upp just det inlägget. Får jag fram det så återkommer jag till det. Så gäller det frågan om hur man beräknar antalet allvarligt skadade. För några månader sedan visades på nätet en tysk flera timmar lång video där en panel sakkunniga personer bestående av mycket erfarna och namnkunniga patologer, statistiker och en jurist, den senare från Reiner Fuellmich team som redovisade vad de funnit när de analyserat covid-19 vaccinet och dess effekter. Ett antal avlidna efter en injektion med covid-19 vaccinet hade obducerats och det var uppseendeväckande fynd man redogjorde för.
Ett annat team som deltog på länk hade gjort lika uppseendeväckande blodanalyser.
Det var vid denna redovisning som statistikern förklarade att genom multiplicerar antalet döda med 10 kan beräkna man antalet svårt skadade.
Detta tog vi ad notam.
Jag hittar inte länken till videon just nu.Men jag ville svara ändå. Men kanske någon som läser detta kan hjälpa till med länken till denna intressanta videon.Hela sessionen översattes till Engelska av en speakerröst.
Dr Fuellmich nämner 500 000 döda som tänkbart.
Mike Adams nämner en miljon.

Magnus Lindgren
Magnus Lindgren
Gäst
Reply to  Margareta Lundström
2 december 2021 kl 20:29

Hej Margareta!

Kanske inte rätt video men en intressant genomgång av bevisläget i maj 2021.

Advokat Dr. Reiner Fuellmich: ‘Pandemin är ett brott, vi har bevisen!
https://bakomkulisserna.biz/2021/05/03/advokat-dr-reiner-fuellmich-pandemin-ar-ett-brott-vi-har-bevisen/

Last edited 1 år sedan by Magnus Lindgren
björn wiklund
Gäst
2 december 2021 kl 07:38

För enkelheten skull skriver vi vaccin och vaccinationer i fortsättningen även om coronavaccinet är ett helt nytt koncept som nu rullas ut globalt och som kan bli en värre mardröm än vad som går att föreställa sig.”
OKK för att göra det riktigt enkelt så är det så att pandemi numer grundar sig på många smittade, inte avlidna, och som ovan hur vet man att någon är smittat med dessa test? Den nästa definitionen som ändrats är vad som är ett vaccin… kolla på MerriamWebster lexikon så under punkt b så finns mRNA och DNA preparaten och f:n vet om inte proteinvaxen finns under pkt någon som läst 1984?


ö?

Last edited 1 år sedan by björn wiklund
björn wiklund
Gäst
2 december 2021 kl 07:20

men 200.000 trodde det var 20.000 antal döda med viruset är 800.000 och av viruset dör de äldre som flugor nästan iaf….. var är avvägningen boten vs soten…

Last edited 1 år sedan by björn wiklund
Fredrik Svensson
Fredrik Svensson
Gäst
1 december 2021 kl 22:11

I en sån här artikel hade man önskat att Margareta och Christer hade skrivit en mening om att SARS-Cov-2 inte är isolerat. Det finns inte, alltså finns inte sjukdomen Covid-19 heller. Det är en bluff och ett gigantiskt globalt bedrägeri.

Last edited 1 år sedan by Fredrik Svensson
Fredrik Eriksson
Reply to  Fredrik Svensson
1 december 2021 kl 22:46

Sars-Cov 2 dvs Covid-19 är inget annat än ett vanligt förkylningsvirus (Sars/Mers) modifierat med 4 strängar av Hiv-1.
Dess HIV-strängar i viruset är och ger inte Aids men symtom som påminner om Aids.
Proteinet som ger Hiv-1 är Gp120 och är det som folk kallar spikproteinet.
Samma spikproteiner finns också i vaccinet som ger 16 strängar med Gp120.

Skillnaden är att du kan modifiera människans mottaglighet för viruset genom olika metoder.
1.Sänka syrenivån med 5G i 60 Ghz-spektrumet. Iom att syre är världens sämsta elektriska ledare. Samt att virus hatar syre.
2. Sänka immunförsvaret med isolering.
3. Sänka immunförsvaret med munskydd.
4. Sänka immunförsvaret med hjälp av vaccinet.
5. Sätta ut Ivermectin,Hydrocloroquin samt Klordioxid). Malaria mask eller vattenreningsmolekyler/medicin.
Vardera av dessa molekyler har i princip utrotat Covid. Som alltså är ett helt vanligt förkylningsvirus som har genetiskt modifierats genom spikproteinet Gp120. Det är DÄRFÖR de inte vill isolera proteinets DNA.
Då skulle de förstå att viruset är designat som ett respiratoriskt neurologiskt förstärkt biovapen maskerat som en vanlig förkylning.
På så sätt kan du misstänkliggöra varje hostning och nysning och sätta igång en kedjereaktion av rädsla i hela världen.
Samtidigt gör detta bortfall av information att gemene man tror att viruset är på låtsas.
Vilket det alltså inte är. Viruset är dödligt men har många accentueringspunkter.

björn wiklund
Reply to  Fredrik Eriksson
2 december 2021 kl 19:39

Kollade på mikrovågsugnar och där verkar det ligga strax över 2GHz/15cm våglängd funktionen här är ju att få vattenmolekyler att vibrera och på det viset skapa friktion/värme…. 60GHz 5mm våglängd…. gissar att effekten för att “värma” är proportionell med frekvensen dvs 1.000W mikrovåg motsvarar 30W vid 60GHz jaa inte helt osannolikt…. radaranläggningar sänder ju där det inte finns folk typ… eller folk längt borta… men mobilen är ju ganska nära…. och Ryssarna har alltid haft mycket större försiktighet rörande strålning …. sent i videon kommer han ju in på samma lika det trista är att man inte forskar mer på detta….

Josef Persson
Josef Persson
Gäst
Reply to  björn wiklund
2 december 2021 kl 23:48

Finns de som säger att mikrons 2,4 GHz inte alls är vattnets resonansfrekvens, utan att det helt enkelt är ekonomins “resonansfrekvens”. Dvs efter 2a världskriget hade man massor med magnetroner på 2,4 GHz som skulle gått till radar som man nu hittade ett “nyttigt” användningsområde för. Tyvärr gör det ju också maten tillagad i den otjänlig.

Att “värma” och resonansfrekvens och att förändra materials energinivåer är inte riktigt samma sak. Hittar man tex syrets absorbtionsspektrum, som vissa säger är 60GHz, så handlar det kanske inte så mycket om att “värma” det, utan att få det att ändra sin elektriska potential så vårat hemoglobin inte kan binda det i lungorna.

Vi fortsätter andas, men får inte syre. Lite som kolmonoxidförgiftning.

Roger P
Roger P
Gäst
1 december 2021 kl 21:19

Magnus Stenlund ge sina synpunkter, väldigt bra sammanfattning.

https://swebbtv.se/w/qZ5s2pXToWaiweAvXiCeGP

jonnyjonson
jonnyjonson
Gäst
1 december 2021 kl 20:59

Idag gick Vårt Älskade Foster o Syskonland (vare sig vi är infödda el inflyttade) in i ett diktatur’stat’s liknande tillstånd (100 år efter demokrt införande) (finns en mening eftersom ‘de” dels är vidskepliga + att ‘de’ gillar att håna). Så, första steget är nu taget av ‘dem’ som haft försöksgrepp om Vårt Land i iallafall 200år. ‘de’ jobbar’ långsiktigt, mkt långsiktigt, o därför märker få det,, vilket också är syftet. Vi bör alltså inte prata el skriva om vaccn (som jag ser det iallafall) som om vore det ett livgivande prep, utan om ‘vccn’. Dvs ‘deras’ semantik o övr av narrativ ska iinte gälla utan allt som är otillbörligt i detta o andras av ‘deras’ sammanhang, bör sättas inom citationstecken. Pga att de facto sanning klargöra att Vi har att göra med gangsters, ‘de’ värsta världshistorien hitintills bemött. För det är det det handlar om, om att bemöta,,Iinte möta, för det är deef kört,, trust me, Ngn sk deal existerar inte för ‘dem’,, 8-9/10 ska ‘bort’ enl ‘dem’, resten ca 500mlj-1mdr ska ‘kontrolleras,, trust me det är ‘deras’ ‘plan’, Vi vet bara inte om det ännu

Demo2demo
Demo2demo
Gäst
1 december 2021 kl 20:12

Bryssel 01.11.2021 Valloniens rättvisa huvudstad – Namur erkänner den “uppenbara olagligheten” för säkerhetsbiljetten – KUAR-koden.
I sitt avgörande noterade domstolen bland annat den “klara motsägelsen” mellan det vallonska dekretet av den 21 oktober angående användningen av cuar-koder och bärande av masker och den nationella lagstiftningen i Belgien och Europeiska unionen, vilket representerar ett tydligt brott mot den vallonska regeringens legalitetsprincip.

Demo2demo
Demo2demo
Gäst
1 december 2021 kl 20:08

Vår rätt.Notre Bon Droit är en allians av sjukvårdspersonal, forskare, advokater och belgiska medborgare som anser att regeringens svar på covid-19 är missriktat och inte baserat på de bästa vetenskapliga bevisen som finns tillgängliga. 
Kollektiva beslut flyr oss, en självutnämnd elit påtvingar oss sin framtid frikopplad från vardagen.
Vad kan vi göra som medborgare för att ta tillbaka våra rättigheter?
Hur kan man dra fördel av denna kris för att samskapa morgondagens värld? 
Tillsammans kan vi utöva vår medborgarkontroll och genom kollektiv fackförening och våra rättsliga handlingar kan vi skriva vår framtid.
Vår goda lag syftar till att på bästa sätt försvara belgiska medborgares och invånares specifika intressen inom ramen för förvaltningen och åtgärder som vidtagits för att bekämpa SARS-cov2-epidemin och deras konsekvenser i ett demokratiskt samhälle.
https://notrebondroit.be/
https://twitter.com/NotreBonDroit

björn wiklund
Reply to  Demo2demo
2 december 2021 kl 19:49

Sjukvårdspersonalen är stacklad även i Sverige Rekommendation och vägledning av ovaccinerade… | Vårdgivarguiden


KarlMagnus
KarlMagnus
Gäst
1 december 2021 kl 17:17

vad gäller grafenet, så hävdar följande kemist från Österrike (med stor erfarenhet inom kolprodukter) att det i själva verket handlar om grafenhydroxid, ett extremt stabilt ämne som fungerar som ett mikroskopiskt rakblad som skär sönder kroppen inifrån (speciellt om det handlar i blodomloppet, där det skär sönder epitelet).

https://www.bitchute.com/video/X9oMvf6dbhCi/

kemisten vid namn Andreas Noack, rapporteras ha dött strax efter att videon ovan spelades in. detta för någon vecka sedan.

KarlMagnus
KarlMagnus
Gäst
Reply to  KarlMagnus
1 december 2021 kl 17:20

äsch, borde läsa kommentarerna bättre, ser nu att det redan finns flera som handlar om honom. sorry!

men kul ändå att kunna konstatera vigilansen här!

jonnyjonson
jonnyjonson
Gäst
Reply to  KarlMagnus
2 december 2021 kl 01:04

Ajaj, låter som ‘de’ varit igång igen när det t ex handlar om s s s ‘eliminering,,,de’ som fixade till 11/9,, det är ju som sagt så ‘de’ agerar; tztztztztz..man blir bara såå trött på ‘dem’

Annie G
Annie G
Gäst
1 december 2021 kl 16:46

Nu har även eu:s ursula totalt tappat det – tvångsvax i hela eu är hennes nästa giv. Panikslagna rädda politiker är nog vårt största hot på planeten just nu

https://www.dailymail.co.uk/news/article-10262737/Europe-Covid-Time-think-mandatory-vaccines-Ursula-von-der-Leyen-says.html

JohnnyD
Johnny
Reply to  Annie G
1 december 2021 kl 18:02

Tror inte de är rädda, de vill tvinga på folket ett livsfarligt vaccin som inte fungerar och förbjuda läkemedel som fungerar av andra skäl. En rent fascistisk politik.

Carina Agrell
Carina Agrell
Gäst
Reply to  Johnny
2 december 2021 kl 12:12

Även om det finns de som är rädda och ångrar sitt engagemang, så står många med fler medaljer bakom dem och håller dem i schack. Rent psykologiskt är det också svårt att backa från en inslagen väg, som man investerat i och behöver hålla fast vid. I annat fall erkänner man ju att man hade fel – och det vill inte gärna människodjuret göra.

Fredrik Eriksson
Reply to  Johnny
2 december 2021 kl 14:25

De är allt annat än rädda.
Bibeln beskriver att de är förtjusta av all makt de har fått (av vaccineringen).
De kommer att inskränka icke vaccinerades rösträtt, handlingssätt och ägorätt inte på en gång inte allt men syftet är sådant.
Politikerna inser vilken enorm makt de har fått med detta Neurologiskt Förstärkta Vaxxin. De kan urskulda sig totalt.

Josef Persson
Josef Persson
Gäst
Reply to  Annie G
1 december 2021 kl 20:55

Det var länge sedan den damen “tappade det”.

PatrikD
Patrik
Reply to  Annie G
2 december 2021 kl 02:13

Hon blev sur och grinig när hon och Klaus tvingades att ställa in deras senaste World Economic Forum gala. Det var för mycket mordhot så den kunde inte genomföras. Jag tycker lite synd om henne till viss del, hon blir duktigt utnyttjad och på deras senaste globalist gala där bl.a Albert Bourla fick det zionistiska fredspriset så betedde hon sig som en maktkåt fjortis.

Last edited 1 år sedan by Patrik
Carina Agrell
Carina Agrell
Gäst
Reply to  Annie G
2 december 2021 kl 12:09

Ursula van der Leiden tillhör den absoluta toppen av de sweiziska blodlinjearistokraterna, så hon är förstås angelägen…

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leiden_wapen.svg

Sandra
Sandra
Gäst
1 december 2021 kl 16:20

Otroligt bra sammanfattad artikel! Tack för det ni gör.

Angelin Smid
Angelin Smid
Gäst
1 december 2021 kl 14:58

Fantastiskt bra artikel! En stor eloge till er sanningshjältar!❤️

Margareta LundströmD
Margareta Lundström
1 december 2021 kl 14:04

RUNE N Det var roligt att du frågade om vaccinationskampanjen 1976.
Detta hände på president Fords tid.
En soldat på Fort Dix i USA hade insjuknat och dog efter ett hårt träningspass. Det konstaterades att han var infekterad med något som man benämnde svininfluensa. En tidigare aldrig sedd vaccinationskampanj drogs i gång. Hela det medicinindustriella komplexet gick upp på högvarv och en motvillig president Ford pressades att bevilja medel för massvaccination av det amerikanska folket. Det är lätt att dra paralleller med hysterin under 2009 i Sverige och dagens masspsykos.
Vaccin fick snabbt tillverkas och godkännas på ett undermåligt underlag.
En forskare på FDA, Anthony Morris MD, blåste i visselpipan och varnade ledningen för ett farligt vaccin som kunde ge både hypersensibilitet och neurologiska skador. Därtill saknade det effekt mot det som det skulle skydda mot. Morris blev avskedad.

När 40 miljoner personer hade vaccinerats avbröts kampanjen.
Hade man lyssnat på Morris hade 35 liv sparats och 500 hade sluppit svåra neurologiska skador och skattebetalarna hade sparat många miljarder dollar både på vaccineringen och på skadestånden. En person dog i svininfluensan.
Så här säger Morris till Washington Post 1979
“There is no evidence that any influenza vaccine, thus far developed, is effective in preventing or mitigating any attack of influenza. The producers of these [influenza] vaccines know they are worthless, but they go on selling them anyway. . . . It’s a medical rip-off. . . I believe the public should have truthful information on the basis of which they can determine whether or not to take the vaccine.” And he adds, “I believe that, given full information, they won’t take the vaccine.” (The Washington Post, 1979)
 
Morris kämpade för sin sak fick juridisk upprättelse men hans namn kom i vanrykte.
Han ägnade sig därefter åt att hjälpa vaccinskadade människor.
Läs mer här om Dr Anthony Morris
http://ahrp.org/john-anthony-morris-md/

M Strom
M Strom
Gäst
1 december 2021 kl 12:25

“En statistisk beräkning kom fram till att 200 000 amerikaner dött av covid-19 vaccinet sedan vaccinationerna startade och fram till oktober 2021. Multiplicerar man denna summa med tio så får man en uppfattning om hur många som är allvarligt skadade.”

Någon som vet referensen på detta… ny siffra jag inte sett tidigare.

Däremot har jag sett cirka 20 000 döda och detta skulle man kunna multiplicera med en faktor mellan 1 – 10 för att få den verkliga siffran enligt undersökningar på rapporteringssystemen och andra visselblåsare.

Kan det vara en enkel felskrivning här eller…?

PatrikD
Patrik
Reply to  M Strom
1 december 2021 kl 17:53

Det är tyvärr ingen felskrivning och siffrorna är garanterat ännu värre då mörkeltalet är gigantiskt. Man får ju tänka på att majoriteten av dom som dör av injektionerna dör i blodproppar, hjärtfel och strokes etc. och det är inget som dom direkt kopplar till injektionerna, inte när CDC har en ovaccinerad stämpel ändå fram tills 9-10 veckor efter första dosen, som nu nyligen ändrades till att även klassa dom tidigare fullvaccinerade som ovaccinerade fram tills boostern och så kommer det fortsätta för att kontrollera och manipulera datan. Bara här i sverige är det garanterat minst 10000 personer hittills som dött av injektionerna, troligen det dubbla men denna statistiken kommer vi inte få se förens i Mars nästa år, för detta året. Om det inte hade funnits en ond agenda om att utrota den vita rasen och hade det varit en samordnad och ärlig rapportering, vilket borde vara självklart vid en experimentell kampanj så har VEARS normalt en underraportering med 41x enligt flertalet algoritmer och forskningsinstitut men även större universitet som under årtionden har granskat denna datan. Så slå deras officella data x41 så får du en ganska korrekt bild om hur verkligen sorgligt nog ser ut, om inte värre än så..Sen är ju såklart allting relativt och bör ställas i proportion som du säger, men bakom varje dödstal så finns det ett människoliv som har velat gjort sin sak för något bättre, men blivit förråd av regeringen och förlorat livet.

Last edited 1 år sedan by Patrik
M Strom
M Strom
Gäst
Reply to  Patrik
1 december 2021 kl 20:13

Tack för infot ovan i svaren.
 
Själv så har jag inga problem med att multiplicera de officiella siffrorna med 10 – 100 gånger –
då flera referenser finns på detta och dessutom så är det bevisat att VAERS siffrorna är tweakade osv.
Så dagens cirka 20 000 döda i USA skulle hamna mellan 200 000 och 2 000 000 enligt detta i verkligheten.
(däremot har jag inte sett 200 000 * 10 – 100 någonstans än)
I världen betyder detta att vi har officiellt cirka 100 000 döda och mellan 4 – 5 miljoner skadade idag vilket gör mellan 1M – 10M döda i verkligheten.
Jag känner personligen till flera som inte rapporterat in skadorna till systemen och jag kan undra hur det står till med ett par plötsliga dödsfall…
 
Detta är mer än historiens största hälsokatastrof – detta är en kampanj – utförd av en maffia med bedrägliga metoder utan vetenskaplig grund och med psykologisk krigföring mot en naiv snarast infantil kollektivistisk feminiserad – nerdummad och förgiftat befolkning.
 
https://brandnewtube.com/watch/hypnotist-reveals-government-brainwashing-tactics-hugo-talks-lockdown_YQoz1qil6ASl6Cf.html
Intressant video där en hypnotisör beskriver hans perspektiv på det som händer….
 
Någonstans ser jag ändå att det här kommer slå tillbaka big time – kanske redan nästa år då medvetandet om de verkliga skadorna kommer till allmänheten.

THIESE ARE NOT LAWS – THIESE ARE ONLY CORPORATE RULES – A FOREIGN CORPORATE AGENDA – THAT ARE RECTRICTING OUR FREEDOMS….

jonnyjonson
jonnyjonson
Gäst
Reply to  M Strom
1 december 2021 kl 19:36

Exakt, ‘de’ som äger lkmbolgn’ har även kapat/köpt all’media’ med stulna penningtryckplåtar), (Eustace Mullins om ‘fed’ o ‘bnk of englnd’). Därför hr ‘de’ s a s lyckats, inte via nåågt annat, så är det

Örjan Wedin
Örjan Wedin
Gäst
Reply to  M Strom
2 december 2021 kl 12:03

Det skulle alltså betyda att en majoritet av alla döda har dött av vaccinet . om inte antalet döda har ökat enormt . I fjol var antalet döda i USA 3,3 miljoner .

Rob Carl
Rob Carl
Gäst
Reply to  M Strom
3 december 2021 kl 01:37

20 000 var en siffra för EU, men är nu uppe i över 30 000….(multiplicera med 1-10)…;-)

Lars Sundström
Lars Sundström
Gäst
Reply to  M Strom
3 december 2021 kl 12:52

Om så är fallet att vi har dödsfall genom vaccinet så borde väl det också synas i svensk statistik? SCB (Preliminär statistik över döda (Excel))visar ju dag för dag och hittills har jag inte kunnat uttyda några stora förändringar.

Margareta LundströmD
Margareta Lundström
Reply to  M Strom
18 december 2021 kl 13:05

Här under en presskonferens på tre timmar snappade jag upp uppgiften om hur man beräknar antalet svårt skadade om man känner till antalet döda. Man multiplicerar med faktor 10.
https://odysee.com/@en:a5/PK_Tot-durch-Impfung_english:a

Douglas
Douglas
Gäst
1 december 2021 kl 11:41

Grafenhydroxid – inte grafenoxid – är nu bekräftat av en av Europas främsta kemister och nanokol-forskare, Andreas Noack. Det ska tydligen fungera som ett rakblad inne i blodbanan och skära upp blodkärlen som sedan byggs igen med plack och blodproppar. Jag tror honom till 100 %. Enda anledningen till att fler inte dör beror på att somliga injektioner träffar blodkärl och andra inte, beroende ibland på om den som injicerar aspirerar eller inte (alltså drar ut nålen innan innehållet injiceras för att kontrollera om ett blodkärl träffats eller inte). Rysk roulette med andra ord. Vidare är orsaken till att så många elitidrottsmän drabbas pga att deras blodflöde håller en högre hastighet överlag. Tro vad ni vill, men jag köper resonemanget och det finns alltför många saker som indikerar grafenhydroxid/grafenoxid för att jag ska fnysa åt det.

PatrikD
Patrik
1 december 2021 kl 10:31

Dr Andreas Noack, en av (om inte den) mest meriterade grafen forskaren i Europa blev sorgligt nog mördad här om dagen kort efter att han publicerade sin varning till folket om innehållet i injektionerna. Han bekräftade förekomsten av grafen hydroxid, dvs. ännu värre än grafen oxid då det är ännu svårare att upptäcka och är inte biologiskt nedbrytbart och dessutom har en ännu starkare atom sammansätting. Många här som redan visste om detta men att få det bekräftat av en av få specialister i världen är väldigt sorgligt. Jag lägger en länk här med ett par videor till minne av honom, numera en martyr som slagits fär rättvisa sedan detta började och samtidigt blivit terroriserad av Österrikes korrupta politiker och nazipoliser.

https://strangerinajewishworld.com/2021/11/28/dr-andreas-noack/

Rune N
Rune N
Gäst
1 december 2021 kl 09:08

En vaccinationskampanj mot svininfluensa genomfördes i USA år 1976″?
Men detta måste väl vara fel? Kom inte svininfluensan senare? 2009 eller så?

Torbjörn Sassersson red.
Reply to  Rune N
1 december 2021 kl 11:22

The Swine Flu of 1976 – CBS News 60 Minutes with Mike Wallace

https://newsvoice.se/2021/05/the-swine-flu-of-1976-cbs-news-60-minutes-with-mike-wallace/

Å. Södergren
Å. Södergren
Gäst
1 december 2021 kl 08:27

https://en.wikipedia.org/wiki/Nuremberg_Code
Nürnberg koden behöver nog dammas av nu.
Du som håller i sprutan bör nog tänka dig för redigt nu!

Lennart Gunnarsson
Lennart Gunnarsson
Gäst
Reply to  Å. Södergren
1 december 2021 kl 10:32

Det torde väl stå i “journalen” vem som har gjort vad.