Sverige slösade bort 26 miljarder på onödiga PCR-tester – Skandal

publicerad 26 januari 2022
- Gästskribent
Björn Hammarskjöld, eget verk
Björn Hammarskjöld, eget verk
Professor Björn Hammarskjöld, eget verk

ANALYS. I Läkartidningen den 14 januari 2022 konstaterar smittskyddsläkare Bengt Wittesjö: “När smittspridningen är så stor som den är nu har testning och smittspårning väldigt liten betydelse”. Äntligen en eftertänksam läkare! Då blir frågan självklar: Hur många dödsfall har förhindrats av alla dessa rtRT-PCR-tester? Svar: inga!

Text: Björn Hammarskjöld, assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi

Regeringen har kommit överens med den ideella föreningen Sveriges kommuner och regioner (SKR) att regionerna får ersättning för att genomföra rtRT-PCR-test.

Enligt uppgifter från den senaste överenskommelsen har regionerna fram till 2022-01-01 fått 1 500 SEK för varje test man gör. Från och med 2022-01-01 har SKR accepterat att regeringens bidrag minskas till 1 100 SEK per prov.

Hur många nya dödsfall kan vi förhindra med den synnerligen dyra rtRT-PCR-testningen?

Vanligtvis finner man mindre än 7 % positiva tester trots att man kör testerna med upp till dubbelt så många cykler (50) som rekommenderas av WHO (25)

Vecka 1 och 2 år 2022 togs 918 038 tester på unika individer, en del individer togs mer än ett prov så det togs ytterligare 34 784 prov så att den sammanlagda kostnaden för de senaste två veckorna blev 1 048 104 000 SEK. En dryg miljard på två veckor.

Samtidigt vårdades sammanlagt 91 patienter på IVA

(148 personer intagna v 1 och 2 (14 dagar)/14 dagar*8,65 dagar (Medelvårdtid enligt SIR)=91 personer) till en kostnad av 40 000 SEK/dag =3,66 MSEK).

Det är billigare att vårda patienter på IVA än att testa och det blir ingen förändring av antalet dödsfall eller antalet IVA-inläggningar oavsett antalet rtRT-PCR-tester.

Det kostar 286 gånger mer att testa knappt 1 miljon prover under två veckor utan att det på något sätt ändrar kostnaderna för IVA-vård.

Inte heller dödsfallen har ändrat sedan 20 maj 2021, ligger under 10 dödsfall per dag, under januari 2022 har dödsfallen ökat till som mest 18 döda per dag jämfört med max 99 döda i april 2020 och 99 döda i december 2020.

Staten och regionerna slösar 1 miljard på två veckor på onödig provtagning. De pengarna kan användas för att stärka sjukvården på kort och lång sikt och ändå få pengar över till annan verksamhet.

Antalet rtRT-PCR-tester som tagit sedan 2020-02-28 är 16 305 351 enligt FHM:s individstatistik. Sedan tillkommer omkring 3,5 % extratester på grund av att några behöver ta mer än ett test per dag.

Dessa knappt 17 miljoner tester har kostat oss skattebetalare omkring 26 miljarder kronor, eller 2 500 SEK per invånare i Sverige.

Alla dessa prover har inte minskat dödligheten över huvud taget. Alla dessa prover har inte minskat antalet personer inlagda på IVA över huvud taget.

Staten och regionerna slösar 26 miljarder på två år på onödig provtagning. De pengarna kan användas för att stärka sjukvården på kort och lång sikt och ändå få pengar över till annan verksamhet.

Vi kan bara fantisera hur mycket mer sjukvård skulle kunna fixas. Då skulle den överansträngda sjukvården kunna repa sig. Väntetiderna kan försvinna helt.

Jag finner det besynnerligt att Staten till synes utan egen tankeförmåga har accepterat att vräka 26 miljarder SEK på en testmetod som allt sedan begynnelsen har använts på ett vetenskapligt felaktigt sätt med alltför många testcykler, 50 cykler i stället för högst 25.

Jag finner det besynnerligt att Staten till synes utan egen tankeförmåga har accepterat att vräka 26 miljarder SEK på en testmetod som allt sedan begynnelsen inte kan ställa diagnos.

Det enda rtRT-PCT-tester kan göra är att finna genetiskt material i form av RNA, men det går inte att ställa en diagnos med rtRT-PCR-test.

Enligt myndigheternas påbud ska positivt rtRT-PCR-test av en ledstång anmälas till smittskyddet. Infektiöst virus kan inte med rtRT-PCR-test skiljas från virus som har torkat ut inom någon minut.

Dessutom har rtRT-PCR-test stora felmarginaler enligt WHOs rekommendation till rtRT-PCR-lab.

Dels beroende på att metoden vid högre cykelvärden än 25 ger ökande falskt positiva och dels att vid den låga andelen positiva tester (omkring 7 %) är få i förhållande till antalet prover.

Tänk att regeringen har slösat bort 26 000 miljoner kronor till ingen som helst nytta.

Det enda som dessa onödiga tester har gjort är att skrämma oss (nästan) alla till att acceptera restriktioner som att vi inte får umgås längre, stänga ned all social verksamhet, slå ihjäl företag, förhindra oss att resa fritt och alla andra grundlagsfäst friheter och mänskliga rättigheter.

Tänk att regeringen har slösat bort 26 000 miljoner kronor till den våldsamt rika läkemedelsindustrin. Är det lika i hela världen så har alla stater gett 19 250 miljarder till läkemedelsbolagen bara i testkostnader.

Lika stor summa kan de medicinska preparaten som innehåller modRNA ge läkemedelsbolagen.

Ställ dig upp, ta kontroll över din rädsla och ditt liv, viruset är precis som en vanlig förkylning som i alla år har skördat sina offer bland våra äldre, inse att du är blåst av din egen regering, bli glad och social och återgå till ett samhälle utan restriktioner på samma sätt som före 2020.

Text: Björn Hammarskjöld, assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Tags: PCR-tester