Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

34%

34.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera. Uppd. 19/4 kl 01:30.

Advokat: Ansvariga ska ställas inför lagen för brott mot mänskligheten – Attackerades av näthatare

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 27 januari 2022
- Torbjörn Sassersson
Anna de Buisseret. Pressfoto

“Detta är mycket allvarligt – det här är de största brotten mot mänskligheten som någonsin begåtts i mänsklighetens historia”, säger advokaten Anna de Buisseret.

I en intervju från slutet av oktober 2021 förklarar advokat Anna de Buisseret att de ansvariga kommer att hållas ansvariga enligt lagen i förhållande till de experimentella injektioner som rullats ut i hela världen.

Hon beskriver hur de som uttryckligen eller underförstått har hjälpt regeringar i en psykologisk operation av militärklass i huvudsak har begått brott mot mänskligheten och att de oundvikligen kommer att ställas till svars, vilket också har hänt tidigare i historien.

Efter att ha blivit anklagad för att ha utfärdat hot förklarar Anna att hon helt enkelt är en budbärare och att lagen är lagen. Hon påpekar helt enkelt vad lagen är eftersom människor måste vara medvetna om vad de gör och de skador de orsakar.

Den 27:e december 2021 skriver hon på Twitter:

“I predict a tsunami of arrests in 2022. All those who are participants in these crimes against humanity, genocide, discrimination, medical apartheid, offences against the person, assault, fraud, harassment, coercion and other criminal acts are facing arrests and trials.”

Den 4:e januari gjorde Buisseret ett offentligt framträdande där hon förklarar de ovaccinerades legala rättigheter.

Efter att hennes uttalanden tagit skruv angreps Buisseret med styrka från etablissemanget som verkar ha använt en grupp av näthatare vilket resulterade i att Buisseret gav upp kampen för de ovaccinerade likväl som för de vaccinerade, två grupper i samhället som hon anser lurats att ta vaccinerna utan vetskap om deras skadliga innehåll.

Den 20 januari 2022 ger hon upp med följande ord på Twitter:

“I’m resigning.
I’ve provided everyone with free legal expertise for 2 years.
And I’ve just spent 30 hours being abused every minute of those hours by the Twitter community.
Only 2 or 3 people came to my defence.
So you’ve all now just silenced me.
I’m done.”

Textkälla: Global Research

Transkription

Detta är mycket allvarligt. Det här är de största brotten mot mänskligheten som någonsin har begåtts i mänsklighetens historia. Läs “Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna 1948.”  Läs “Europeiska konventionen om mänskliga rättigheter.” Läs “United Kingdoms lag om mänskliga rättigheter.” Läs “Den internationella konventionen om sociala, politiska och ekonomiska rättigheter.”

Orsaken till detta är följande. Människor känner inte till lagen. De vet alltså inte hur de ska upprätthålla den och hävda den. De personer som kommer undan med detta, gör det därför att människor inte upprätthåller lagen.

Håll linjen. Stå på din plats. Ta steget in i din suveränitet. För allt detta är bara en tidsfråga. Ett av de andra sätten att ta itu med detta är att identifiera vilka förövarna är som orsakat denna skada.

Den allmänna principen i civilrätt, är att inte skada någon. Först och främst: Skada ingen. Det innebär att du inte får skada någon person, hans egendom, frihet etcetera. Och det är en konstitutionell skyldighet att agera för att förhindra skada. Att underlåta att agera är precis lika allvarligt som att agera för att orsaka skada.

Vad vi gör är att vi identifierar personer som injicerar människor, vem som påtvingar munskydd, vem som testar dem, vem som kränker individens kroppsliga och psykiska integritet. Tanken att ett gäng byråkrater 2020-2021 ska kunna komma och åsidosätta vår rättsstat och hävda att det råder en nödsituation på folkhälsoområdet är inte enligt lagen. Det är inte lagligt. Det är inte moraliskt eller etiskt.

Det vi gör är att identifiera personer som bryter mot lagen. Vi skickar ett meddelande om ansvar till dem, som säger till individen – du personligen orsakar skada. Du personligen bryter inte bara mot civilrätten, utan även mot de internationella fördragen, de europeiska konventionerna och brittisk nationell lagstiftning. Det finns ingenstans att fly. Det finns ingenstans att gömma sig.

Jag är Anna de Bouisseret. Jag är en erfaren advokat i Storbritannien. Jag har praktiserat juridik i cirka 27 år, studerat det i över 30 år. Jag har arbetat med ett team av brittiska jurister och internationella jurister i ungefär ett år. Vi har gått igenom den juridiska analysen, bevisanalysen, samarbetat med experter över hela världen och lyssnat till deras vittnesmål om vad som händer – medicinska experter, vetenskapliga experter.

Den rättsliga analysen är att det rör sig om brott mot mänskligheten. Det är folkmord. Det är biologisk krigföring. Det är uppfattningen hos ledande jurister över hela världen. Vi är alla erfarna jurister som kan läsa lagen, förstå den och tillämpa den.

De flesta av oss som står i frontlinjen är processledare, och det är det här vi gör. Vi tittar på bevisen, vi tittar på lagen. Vi tar upp ärenden för att reda ut dem och upprätthålla rättsstatsprincipen. Det innebär att vi alla blir granskade av varandra.

Ett av de andra sätten att ta itu med detta är att identifiera vilka förövarna är för den skada som orsakats. För er som inte förstår, vi är en jurisdiktion enligt civilrätten i det här landet. Många länder runt om i världen hävdar att de har sin jurisdiktion från Storbritannien.

Civilrättens allmänna princip är att inte skada någon. För det första, gör ingen skada. Det betyder att du inte får skada någon person, hans egendom, frihet osv. Det är en konstitutionell skyldighet att agera för att förhindra skada. Att underlåta att agera är precis likadant som att agera för att orsaka skada.

Vad vi gör är att vi identifierar vem som injicerar människor, vem som påtvingar munskydd, vem som testar dem, vem som kränker individens kroppsliga och psykiatriska integritet. För enligt civilrätten, Voluntas greti suprema lex [latin], är individen suverän över sitt eget sinne och sin egen kropp.

Ingen får göra avsteg från denna grundläggande, omistliga mänskliga rättighet. Vi är alla suveräna. Vi är alla lika i Guds ögon. Vi är alla lika inför lagen.  Ingen står över den. En grundläggande lagprincip är att du har suveränitet över ditt eget sinne och din egen kropp. Ingen får bryta mot det, inte ens i tider av allmän nödsituation som hotar nationens liv.

Det finns ingen rätt till undantag från den grundläggande rätten till liv, från rätten att inte bli torterad eller utsatt för grym, omänsklig eller förnedrande behandling, och att inte ha rätt till privatliv och familjeliv. Dessa rättigheter kan inte fråntas ens i krig.

Den enda gången det är lagligt är om det är en laglig krigshandling. När man läser krigskonventionerna är medel och metoder för krigföring inte obegränsade. Man kan till exempel inte bedriva en terrorkampanj mot den ockuperade fienden. Man kan inte utföra experiment på levande människor, ge människor medicinsk behandling utan deras informerade samtycke – som de frivilligt har gett. Det strider mot lagen, även i krigstid.

Tanken att ett gäng byråkrater år 2020-2021 ska kunna komma och åsidosätta vår rättsstat och hävda att det råder en nödsituation på folkhälsoområdet är inte lagligt. Det är inte lagligt. Det är inte moraliskt. Det är inte etiskt.

Vad vi gör är att identifiera personer som bryter mot lagen. Vi skickar ett meddelande om ansvar till dem, som säger till individen: Du personligen orsakar skada. Du personligen bryter inte bara mot den allmänna lagen, utan även mot internationella fördrag, europeiska konventioner och brittisk nationell lagstiftning.

Vi säger till människor att du är individuellt ansvarig och ansvarig i din personliga kapacitet, både straffrättsligt och civilrättsligt. Det finns ingenstans att fly. Det finns ingenstans att gömma sig. Ingen  kommer att försvara dig, eftersom lagen säger att du måste upprätthålla lagen. Du får inte orsaka skada, och du är personligen ansvarig.

Vad vi har gjort är att vi har utarbetat ett meddelande om ansvar. Det omfattar 170 sidor. I detta dokument anger man personens namn och i vilken position han agerar. Jag har till exempel använt namnet Jane Brown, som agerar som skolans rektor, namn och adress, och sedan alla andra som är inblandade för att begå dessa brott.

Vad vi gör är att vi fastställer lagen. Den första är “Primum non nocere”. Primum non nocere betyder “Först och främst gör inte skada”. Du har en omsorgsplikt. Du har juridiska, lagliga, moraliska och etiska krav på att få ett fritt informerat samtycke. Och sedan har jag bokstavligen satt in sidor och sidor och sidor av lagen, inklusive, till exempel: Nürnbergkoden, del 1 i Förordningen om läkemedel för mänsklig användning, Förordningen för kliniska prövningar 2004, Helsingforsdeklarationen, [ej hörbart] konventionen, The Universal Declaration of Human Rights, [Den allmänna deklarationen om mänskliga rättigheter.]

Jag läste upp detta för dig tidigare. Får jag bara läsa upp ingressen? Jag vill bara läsa lite från ingressen där det står: “Erkännandet av den inneboende värdigheten och de lika och oförytterliga rättigheterna för alla medlemmar av den mänskliga familjen är grunden för frihet, rättvisa och fred i världen. Missaktning och förakt för de mänskliga rättigheterna har resulterat i barbariska handlingar som har upprört mänsklighetens samvete…”

Tänk på att det här är 1948. “…och tillkomsten av en värld där människor ska åtnjuta yttrandefrihet.” Notera det, Reuters och Facebook, och alla andra plattformar som försöker censurera oss. “…och tro och frihet från rädsla och nöd har proklamerats som den högsta strävan efter det gemensamma syftet.”

Detta är den viktigaste punkten: ”Det är viktigt, om människan inte skall tvingas att som en sista utväg tillgripa åtgärder och uppror mot tyranni och förtryck, att de mänskliga rättigheterna skyddas av rättsstatsprincipen.”

Det fortsätter med artikel 1: “Alla människor föds fria och lika i värdighet och rättigheter.” Artikel 1 i den Internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter står det: “Alla folk har rätt till självbestämmande. I kraft av denna rättighet bestämmer de fritt sin politiska status och kan fritt utöva sin ekonomiska, sociala och kulturella utveckling.”

Artikel 2: ”Alla har rätt till de rättigheter och friheter som anges i den förklaringen.”

Artikel 3: ”Alla har rätt till liv, frihet och personlig trygghet.” Vidare förklaras att dessa artiklar ur den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna är inskrivna i flera olika fördrag och konventioner om mänskliga rättigheter – internationella, europeiska och brittiska.

Det innehåller alla dessa lagar och rättigheter. Det står att det inte finns någon rätt att göra undantag, som jag sa. Sedan talar man om bevisen, om det faktum att det inte finns någon folkhälsokris på grundval av bevisen. Det finns alternativa behandlingar. Det finns tidiga behandlingar som förvägras människor.

Jag har redogjort för bevisen, till exempel, där dödligheten har minskat med 70 %, i länder där Hydroxiklorokin är tillåtet. Där Ivermektin användes i Indien, är de mest framträdande exemplen i följande områden: Delhi, Arunachal Pradesh, etcetera. Fallen har minskat med 98 %, 97 %, 94 %. Arunachal Pradesh är COVID-fri.

Jag har lagt fram sidor och sidor av bevismaterial från världsexperter, öppna brev – uppmaningar att stoppa detta, sidor och sidor av det.

Därefter beskrivs den rättsliga situationen, vilket är att man inte får bryta mot lagen. Den innehåller avtalsbestämmelserna. De har faktiskt svurit en ämbetsed. De har en omsorgsplikt. Ni är ansvariga.

GMC:s  – God medicinsk vårds riktlinjer, NMC:s – Rådet för sjuksköterskor och barnmorskors vägledning. Det finns en uppmaning till bevisföring. Fyrtiofem punkter av bevis som måste uppfyllas eftersom bevisbördan ligger på dem som hävdar rätten att göra undantag, för att bevisa att det är nödvändigt. Det är proportionerligt. Det är evidensbaserad. Det är rimligt. Det är rationellt. Det är den minst restriktiva åtgärden.

I punkt 58 i Siracusaprinciperna står det uttryckligen att du inte får göra detta. Här fastställs allt detta och det säger till människorna att ni kommer att hållas ansvariga. Det är mycket kraftfullt, för när människor inser att de kommer att hållas personligen ansvariga måste de sluta. Det är också ett “Cease and Desist”- upphör och avbryt”.

[Intervjuare] Absolut. Tack för att du förklarade allt detta och visade oss. Betyder det att om någon skulle delge ett meddelande om ansvar till vaccinationscentralen eller en skola, skulle det omfatta alla inom den verksamheten?

[AdB] Ja, i grund och botten. Som sagt, den person som injicerar någon, begår själva handlingen. Alla som underlättar detta, främjar detta, marknadsför detta, är medhjälpare. Om de är tysta är de medskyldiga. Som jag säger, ni har en konstitutionell skyldighet att agera – för att förhindra skador. Att vara tyst är inget alternativ.

[Intervjuare] Tack. Måste alla namnges på det [meddelande om ansvar]?

[AdB] Ja. För det är individen, man eller kvinna.

[Intervjuare] När någon ska delges detta, måste de vara just där?

[AdB] Ja. De måste ge dem det. Till exempel sjuksköterskor, enligt NMC-koden, läkare, måste ange vilka de är. De måste uppge sina personnummer. Det krävs av dem.

[Intervjuare] Måste de återkomma till dig inom en viss tid?

[AdB] Ja, 14 dagar anges här. Det fina med detta är att det innehåller ett affidativ [skriftlig förklaring].  Ett affidavit för dem som inte vet, är en sanningsförsäkran som du avger till det bästa av din kunskap och tro, så hjälp mig, Gud. Det är en högtidlig ed. Det du säger är så gott du vet och tror.

Poängen med detta är att du svär det som en ed inför kommissionären för eden. Om inte någon kan motbevisa allt du har sagt i din egen affidavit, din egen sanningsförsäkran, så Gud hjälpe dem. Din försäkran står fast.

Detta meddelande om ansvarsskyldighet innehåller ett affidativ, en försäkran om att allt som står här är sant såvitt jag vet och tror. Om de inte kan motbevisa detta med egna bevis, för att bara säga saker som: “Åh, vi har inte tid att svara”, det kommer inte att hålla.

Problemet är att de personer som utför detta, de kan inte lämna en sådan försäkran. De kan inte säga att de kan motbevisa 175 sidor med lagar och bevis.

[Intervjuare] När kan vi förvänta oss att höra?

[AdB] Jag tror, till exempel att det var lärarförbundet som sa att 79 procent av skolorna har delgivits information. Skolorna i Dorset har dragit sig tillbaka eftersom de har delgivits så många meddelanden [om ansvar]. Ett team i Chester håller för närvarande på att få till stånd en arresteringsorder för en rektor. Den skolan fick en anmälan i somras.

De har nu bevis för att en 12-årig flicka injicerades utan informerat samtycke. Hon informerades inte om de materiella riskerna. Hon visades inte det gula kortet. Hon tog injektionen eftersom hon fick veta att utan den kunde hon inte kunde åka på semester med sin mormor. Hon gjorde det under tvång och blev inte informerad. Hon var tolv år. Hon har blivit utsatt för experiment med en experimentell ny genetisk behandling och visste inte ens om det.

Det är ett brott. Om hon lider skada av detta är den person som har injicerat henne och den skola som har underlättat detta skyldiga till brott och civilrättsliga överträdelser. Polisen har anlitats. De har också fått ett meddelande [om ansvar]. Det går nu vidare till åklagarmyndigheten. Brottsreferensen som erhålls…

[Intervjuare] Vad är en brottsreferens?

[AdB] För det här fallet just nu vet jag inte, men det finns en annan familj vars barn har dött och de har fått en brottsreferens. Det är uppenbart att om ett antal poliser ges en brottsreferens för samma händelse, visar bevisen på det faktum att det är “skadegörelse med uppsåt” enligt avsnitt 20 i lagen om brott mot person.

I det ögonblick då du genomborrar någons hud är det ett sår. Det är bara lagligt om personen har gett sitt samtycke – lagligt samtycke. Om de inte har gjort det, har du begått brottet att skada dem. Och du hade för avsikt att göra det, eftersom du hade för avsikt att sticka in nålen.

Allt som följer av detta är ditt personliga ansvar och alla andra som har underlättat detta. Folk måste förstå det. De befinner sig på fel sida av lagen och på fel sida av historien. Människor säger till mig att jag hotar dem – jag hotar dem inte. Jag är en budbärare. Jag läser lagen. Jag talar om för folk vad lagen säger. Det är lagen som hotar dem.

Domarna från den internationella militärtribunalen vid Nürnbergrättegångarna, fastställer mycket tydligt vad som gäller enligt lagen. Jag uppmanar alla att läsa dessa domar. Det är kritisk läsning. De säger tydligt att du är ansvarig för dina egna handlingar och utsläpp. Du kan inte säga: “Jag följde order.” Du får inte blunda för detta. De människor som gör det hålls ansvariga.

Tyvärr blev de som befanns skyldiga – eftersom dödsstraffet tillämpades – antingen hängda eller satta i fängelse. Det är vad människor ställs inför. De måste förstå det. Okunskap om lagen är inget försvar.

[Intervjuare] Du erbjuder dem en utbildning och en varning.

[AdB] Ja.

[Intervjuare] Tyvärr har jag förstått att det funnits några dödsfall i det jag ser.

[AdB] Ja, och frekvens av hjärtmuskelinflammation och stroke. Jag hörde en intervju med en flicka häromdagen som sa, att av en klass med 30 elever, var 12 av dem frånvarande efter att de fått injektionen. Vi vet att barn dör redan. Vi vet att de dör i rummet. Vi vet att barn som ammar dör. Vi vet att spädbarn dör.

De vill nu injicera 5-11-åringar. Hur får man ett informerat samtycke om de långsiktiga konsekvenserna för deras fertilitet, hälsa, hjärta och immunsystem av en injektion där ingen av oss vet – ingen vet vad som kommer att hända. Vi har inga uppgifter om långsiktig säkerhet. Hur kan ett barn på fem år gå med på det? Föräldrarna kan inte gå med på detta, eftersom det finns bevis på att man ljuger för dem. De blir vilseledda. Det är svekfullt. Det är bedrägligt – kriminellt bedrägligt.

Expertutlåtanden från psykiatriker och psykologer som har analyserat MINDSPACE-dokumentet har analyserat [Facebook] messenger från [sociala] medier etcetera. De har analyserat dokumentet från Stephen Hawking Foundation. De har sagt, och jag citerar och sammanfattar: “Det finns inte en enda person i Storbritannien som kan ge sitt informerade samtycke på grund av den psykologiska krigföring av militärklass som bedrivs mot dem – för att inte tala om barn.”

Det betyder att inget samtycke som har erhållits är rättsenligt eller lagligt. Det innebär att varje person som injicerats, även om det verkar som att de har gett sitt samtycke – har blivit misshandlade. De har blivit antastade. De har sårats. Så alla dödsfall, alla skador – är en brottslig handling.

Detta är mycket allvarligt. Detta är de största brotten mot mänskligheten som någonsin har begåtts i mänsklighetens historia. Faktum är att lagen förbjuder det. Vi har prejudikat. Vi har lagen. Det är inte så att detta är en ny situation. Vi har gått igenom allt detta förut.

Alla som tror att de inte kommer att få skulden och inte kommer att hållas ansvariga, känner inte till sin historia. Vad hände efter det senaste kriget? Folkdomstolar bildades i alla jurisdiktioner. Folk visste vilka förövarna var och vilka som var medskyldiga. De hittade dem I sina lokalsamhällen. De tog dem från sina hem. De ställde dem inför rätta. De dömde dem och avkunnade domen.

Jag såg till exempel avrättningen av Ceausescus från den rumänska revolutionen. Jag såg deras rättegång i går kväll, och de befanns skyldiga. De fördes ut och sköts.

Och tyvärr har jag inte skrivit den historien. Det har ingenting med mig att göra. Jag berättar för folk att det är så här det går till. Människor söker rättvisa bortom graven. Människor har dött i årtusenden för frihet. Den som tror att människor inte kommer att kämpa för rättvisa och frihet, jag vet inte vad de tänker. De behöver ruska om sina huvuden.

Håll linjen! Stå på din mark! Ta steget in i din suveränitet, för allt detta är bara en tidsfråga. Dessa åtgärder är illegala, olagliga, oetiska och omoraliska. De kommer inte att stå sig i domstolar [ej hörbart] runt om i världen. De kanske kommer undan med det i vissa domsrätter. Men det finns länder som driver dessa fall över hela världen.

Vi kommer att få rätt resultat. Ha tålamod. Håll linjen. Under tiden, använd den tiden till att sprida budskapet. Läs på om dina rättigheter. Det är lika enkelt som att säga nej.

Vi styrs av samtycke. Vi är faktiskt inte styrda. Dessa är våra offentliga tjänstemän. Vi styrs genom samtycke. Om du inte samtycker till dessa åtgärder kan de inte tvinga dig. De kan hävda att de kan. Men vi har upptäckt att många av de fall som har gått till domstol har lagts ned eftersom de är olagliga. Allt är bara ett hot och påtvingande. Det är ett sätt att få dig att rätta dig efter det.

Håll linjen. Stå på din plats. Upprätthåll rättsstatsprincipen. Ta steget in I din suveränitet. Lagen är till för att skydda dig. Men du kommer inte att få skydd om du inte känner till den och upprätthåller den.


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq