“Endast 20 % av oss står emot auktoriteter och masspsykos”

publicerad 5 januari 2022
- Harriet Larsson
Harriet Larsson
Harriet Larsson
Harriet Larsson

OPINION. När svartmålning, demonisering och utstötning ur samhället av icke vaccinerade personer haglar i både i makthavarnas medier och på sociala plattformar, kommer undertecknad att tänka på både Jesuiternas valspråk ”Inte tänka bara blint lyda, när en överordnad befaller” och Stanley Milgrams berömda lydnadsexperiment.

Text: Harriet Larsson (Harriets Blogg), Linköping

Stanley Milgram var forskare och psykolog vid Yale Universitet, som 1963 beskrev sina försök, där han mätte personers vilja att lyda en auktoritet som beordrar personen att utföra smärtsamma handlingar på en individ, som han eller hon normalt inte skulle utföra.

Resultaten var skrämmande, eftersom Milgram konstaterade att endast 20 % hade förmåga att stå emot en auktoritets order. Senare publicerades boken: ”Lydnad och auktoritet – experimentssituationer, resultat och utvärdering”.

Skrämmande är att det endast 20 % av oss står emot auktoriteter och masspsykos och skrapar vi på den korrekta ytan så finns det en liten sadist i flertalet av oss.

Trots alla pandemilagar, så är all vaccinering frivillig. Att då hota med utebliven eller betalbelagd sjukvård, begravningskostnad, uppsägning från jobb, människojakt med kartläggning och tom fängelse, då rör vi oss mot avhumanisering och det lika människovärdet riskerar att gå i kras, med undantag av ekonomiska migranters, som varken behöver testas eller inneha vaccinpass.

Vaccinet har av politiska makthavare och läkemedelsbolagen förvandlats till en helig graal, som alla måste ta för att får stopp på smitta med mutationer från Covid-19, trots att det troligen är tvärtom.

Tyvärr är det en sanning med stor variation, eftersom även fullvaccinerade både kan smitta och smittas. Vilken grupp som är farligast diskuteras bland experter och forskare. Ett viktigt hjälpmedel är ofullständiga och opålitliga PCR tester, som förvandlat Covid-19 till en testpandemi. WHO var tidigt ute, redan under 2009 beslöt man att ändra definition av en pandemi till antal smittade i stället för som tidigare antal döda.

Den senaste varianten omikron drabbar friska individer enbart med lätta influensa symptom. Då borde flockimmunitet eftersträvas i stället för booster sprutor, eftersom naturlig immunitet har betydligt längre skyddseffekt än från de olika vaccinerna. Dessa snabbframtagna och nödgodkända mRNA vacciner är inte vaccin i egentlig mening, utan genetiska medicinska experiment. Där okontrollerad produktion av spikeprotein kan sättas i gång mot nya virus, samtidigt som vårt naturliga immunförsvar försvagas. Big buisness således för Big Pharma.

Massvaccineringen har skapat ett evolutionärt tryck som frambringar ständigt nya virusvarianter, vilket kräver ytterligare vaccinationer” skriver läkaren Sebastian Rushworth i sin nyligen uppdaterade bok ”Varför det mesta du vet om Covid-19 är fel.”

Samma budskap ger läkaren Angeligue Coetzee, som upptäckte omikron varianten i Sydafrika. Hon anser att världen överreagerar med sina drakoniska lock down åtgärder och önskar att vi nu tog chansen till naturligt och mer bestående immunitet (Aftonbladet 30 nov 2021).

När till och med mRNA teknikens uppfinnare Robert Malone är kritisk mot massvaccinationer inte minst av barn, bortsett från sköra grupper, då borde allmänheten vakna och inse att något är fel. Likaså att läkemedelsbolagen har friskrivit sig från alla framtida biverkningar och vaccindöd, vars eventuella ersättningar snabbt vältrades över på oss skattebetalare.

Mönstret känns igen från tidigare bankkriser, där bankerna tog vinsterna och skattebetalarna förlusterna. Malones uttalande att vaccinet orsakar mer skada än det hjälper fick Twitter att stänga av honom, för att inte rädslan och sadismen mot ovaccinerade skall avta.

Att lydiga belönas och olydiga straffas har alltid varit förtryckares redskap, som pågår i hela världen i dag. Makthavare vill behålla sin kontrollmakt över oss och Big Pharma sin oanständiga profit, eftersom denna troligt iscensatta pandemi är dörröppnaren mot NWO.

Text: Harriet Larsson (Harriets Blogg), Linköping

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq