Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

23%

23.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

Covid-19-lagen och tillfälliga smittskyddsåtgärder på restauranger förlängs till 31 maj 2022

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete (inkl granskningar, utlandsreportage) genom att annonsera, donera eller sponsra.
publicerad 20 januari 2022
- NewsVoice redaktionen
Överlever restaurangbranschen coronakrisen 2021? Licens: Shutterstock.com
Överlever restaurangbranschen coronakrisen 2021? Licens: Shutterstock.com
Överlever restaurangbranschen coronakrisen? Licens: Shutterstock.com

Regeringen har idag utfärdat förlängningar av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen till och med den 31 maj 2022, efter att riksdagen röstat för regeringens förslag om förlängning. Riksdagen riktar även ett tillkännagivande till regeringen att återkomma med ett förslag om att lagarna ska gälla endast till och med den 31 mars 2022.

“Det är positivt att riksdagen beslutat att förlänga covid-19-lagen och serveringslagen. Lagarna är viktiga för att ha god beredskap inför snabba förändringar i den pågående pandemin och snabbt kunna införa smittskyddsåtgärder om det behövs, till exempel om det skulle uppstå en ny virusvariant”, säger socialminister Lena Hallengren.

I och med förlängningen av lagarna genomförs också vissa förändringar i lagarna:

När det gäller covid-19-lagen innebär ändringarna bland annat att regeringens möjlighet att meddela föreskrifter om att verksamheter behöver stänga tas bort. Detsamma gäller regeringens möjlighet om att förbjuda sällskap av en viss storlek på allmän plats. Därtill tas även kommunernas möjlighet att meddela förbud om att vistas på särskilt angivna platser bort.

Vidare ändras lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen, den så kallade serveringslagen. Ändringen innebär att serveringsställen och de verksamheter som träffas av covid-19-lagen framöver kommer att regleras mer lika när det gäller vilka krav på smittskyddsåtgärder som regleras i lag. Även möjligheten för regeringen att meddela föreskrifter om att serveringsställen ska hållas stängda tas bort.

Riksdagen riktar två tillkännagivanden till regeringen rörande förlängningen av lagarna. Dels ska regeringen återkomma med ett förslag om att covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen ska gälla till och med den 31 mars 2022, och inte till 31 maj, dels ska regeringen senast under mars 2022 redovisa en uppföljning av resultaten av regionernas arbete med testning och smittspårning.

Text: Sofia Brändström, pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq