Folk och Försvar vill sätta dit vaccinkritiker

publicerad 17 januari 2022
Markus Andersson från Nya Dagbladet vid "DN-skrapan", 2018. Foto: NewsVoice.se
Markus Andersson från Nya Dagbladet vid "DN-skrapan", 2018. Foto: NewsVoice.se
Markus Andersson från Nya Dagbladet vid “DN-skrapan”, 2018. Foto: NewsVoice.se

ÖVERVAKNING. Organet Folk och Försvar arrangerade den 10-11 januari sin årliga rikskonferens. Regeringspolitiker, underrättelsetjänst, mediaprofiler och företagsledare samlades för att diskutera hur man ska bekämpa vaccinkritiker mot den pågående massvaccinationskampanjen och klimatpolitiken. Markus Andersson på Nya Dagbladet skrev denna strax innan konferensen. Den utgör en viktig pusselbit för att förstå den toitalitära utvecklingen i Sverige.

Text: Markus Andersson, Nya Dagbladet

Sedan 1993 har konferensen hållits vid Sälens Högfjällshotell, men på grund av rådande coronapolitik kommer årets konferens att arrangeras digitalt och istället sändas från Stockholm.

Vanligtvis samlar konferensen cirka 350 prominenta gäster och mellan 60 och 70 talare fördelat över tre dagar. Arrangörerna hävdar själva att ”världens trygghet, Sveriges försvar, människors trygghet och samhällets krisberedskap” står i fokus. Av programpunkterna att döma tycks man dock i praktiken framförallt fokusera på hur politiska oliktänkare och avvikande uppfattningar i stort ska bekämpas.

En av punkterna är nämligen ”Civil beredskap och den nya informationsmiljön” där man fokuserar på hur ”felaktig och missvisande information kan användas som påtryckningsmedel eller till och med vapen i en hybridkonflikt”. Man menar bland annat att information som går emot det officiella narrativet innebär ”stora svårigheter för offentliga, privata och ideella aktörer att agera i kris”.

Man hävdar vidare att avvikande åsikter, särskilt i form av vaccinkritik och kritik mot klimatpolitiken, på sikt ”hotar demokratin” och utgör ett hinder ”på vägen mot en hållbar värld”.

Under pandemin har vi till exempel sett utbredd vaccinskepsis i stora delar av världen, vilket kan ha lett till mer omfattande smittspridning. Den här typen av problem skapar också sårbarheter vad gäller klimatet, eftersom förnekande av klimatförändringarna är ett hinder på vägen mot en hållbar värld. På sikt är ett bristande mellanmänskligt och samhälleligt förtroende skadligt för vår demokrati”.

SR-chefen Cilla Benkö. Pressfoto: Mattias Ahlm
SR-chefen Cilla Benkö. Pressfoto: Mattias Ahlm

Arena för makteliten

På konferensen kommer man mot nämnda bakgrund att diskutera hur maktetablissemanget ska bli mer motståndskraftigt mot bland annat ”informationsrelaterade hot”. Under denna punkt kommer såväl Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) generaldirektör Charlotte Petri-Gornitzka och Henrik Landerholm, generaldirektör för den nybildade myndigheten för psykologiskt försvar (MPF) att tala.

Skattefinansierade Sveriges radios vd Cilla Benkö, Google Sveriges samhällspolitiska chef Sara Övreby och den vänsteraktivistiske journalisten Jack Werner kommer också att hålla anföranden om ”yttrandefrihet och oberoende medier när krisen eller kriget kommer” samt om hur ”samhällets aktörer kan bli bättre på att bemöta falsk information”.

Noterbart är att nämnde Werner tidigare drev Metros ”Viralgranskaren”, där han bland annat felaktigt hävdade att det var en myt att tiggeriet i Sverige organiserades av ligor. Han arbetar nu med att faktagranska innehåll på Facebook i ett projekt som finansieras av EU-kommissionen.

Folk och försvar skriver vidare att det ”övergripande temat” på årets konferens är ”hållbara vägval i en föränderlig säkerhetsordning” och att samtliga programpunkter har koppling till detta tema.

Under de senaste åren har förekomsten av hybridhot i form av påverkansoperationer och desinformation ökat, något som inte minst har varit tydligt under pandemin. Detta utgör allt större samhällsutmaningar och Rikskonferensen kommer därför att lyfta hur den nya informationsmiljön kan påverka vår demokrati och hur demokrati och hållbarhet kopplar an till Sveriges inre säkerhet”, skriver Folk och försvars generalsekreterare Maud Holma von Heijne.

Stefan. Löfven och Morgan Johansson. Foto: Sten-Åke Stenberg. Licens: Mostphotos.com
Stefan. Löfven och Morgan Johansson. Foto: Sten-Åke Stenberg. Licens: Mostphotos.com

Nya medier hotar maktens dominans

Några andra etablissemangsprofiler som kommer att hålla anföranden är Heidi Avellan, politisk chefredaktör vid Sydsvenskan och Helsingborgs Dagblad, Grön ungdoms språkrör Aida Badeli, Robert Dalsjö från Totalförsvarets forskningsinstitut, Lena Hallin från Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (MUST) samt Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S).

Även aktörer från andra dagstidningar, European Council on Foreign Relations, Säkerhetspolisen och politiska partier kommer att tala under konferensen.

Den sjunkande tilltron till politiker och andra makthavare i Sverige och det faktum att allt fler söker information från andra arenor än de traditionella etablissemangsmedierna är någonting som arrangörerna av konferensen upplever som mycket problematiskt och någonting som måste bekämpas.

Hotet som påverkanskampanjer och desinformation utgör mot det svenska samhället har blivit alltmer omfattande och komplext i takt med att vår informationsmiljö digitaliserats. När individer i allt högre utsträckning inhämtar information och nyheter från sociala medier snarare än traditionella mediekanaler har det blivit enklare för desinformation att dels nå mottagare, dels spridas vidare till andra som missinformation genom ryktesspridning”, hävdade Henric Svenningsson på Folk och försvar i oktober förra året.

Svenningsson påstår vidare att ”Säpo har slagit fast” att det är Kina och Ryssland som ”ligger bakom de påverkanskampanjer och den desinformationspridning som drabbar Sverige idag” och att ”trollarméer” används för att sprida det han betraktar som ”desinformation”. Han går så långt som att vidhålla att politiska oliktänkare och oberoende mediaprojekt ”fungerar som ombud” för utländska fiender.

Ett annat problem som myndigheten kommer ställas inför redan nu är vilket förhållningssätt som ska intas gentemot de konspirationsteoretiker, alternativmediakanaler och antidemokratiska organisationer i Sverige som fungerar som ombud för utländska antagonisters desinformation”, fortsätter han och beklagar sig över att ”en tidigare ganska perifer grupp vaccinskeptiker” kunnat nå ut till allmänheten med andra perspektiv än de officiella.

Den desinformation och missinformation som sprids av svenska medborgare har en söndrande effekt på samhällets motståndskraft och gynnar antagonisternas intressen”, dundrar Svenningsson.

Enligt Folk och försvar är det ”traditionella nyhetsmedier” – som spelar en viktig roll när det kommer till att ”bygga motståndskraft i samhället och utbilda källkritiska medborgare” – vanliga eufemismer som ofta används för att beskriva systematiskt bekämpande av andra perspektiv än det dominerande maktetablissemangets.

”Demokratin i fara”

De systemlojala mediernas primära uppgift beskriver man vara att identifiera, falsifiera och ”förklara” desinformationen för medborgarna så att dessa slutar sprida icke godkänd information om exempelvis eventuella hälsorisker med vaccinen.

Noterbart är att det var just under Folk och försvars rikskonferens 2020 som den dåvarande statsministern Stefan Löfven (S) tillkännagav att en ny myndighet skulle bildas med fokus på det ”psykologiska försvaret”.

Mikael Damberg, 2017. Pressfoto: Mynewsdesk.com
Mikael Damberg, 2017. Pressfoto: Mynewsdesk.com

Nya Dagbladet har tidigare rapporterat om hur den nya myndigheten för psykologiskt försvar kommer att lägga mycket stort fokus på att bekämpa vaccinkritik och andra avvikande uppfattningar som makten uppfattar som ett ”hot mot demokratin” och istället göra dem mer mottagliga och mer positivt inställda till statligt sanktionerad propaganda.

Även inrikesminister Mikael Damberg använde samma typ av retorik och slagord som de som används på Folk och försvar när den nya myndigheten lanserades och där kontentan var att information som makthavarna bestämt är vilseledande eller desinformation också ”hotar demokratin.”

“Informationspåverkan i form av till exempel desinformation, ryktesspridning och annan spridning av vilseledande information kan utgöra ett hot mot Sveriges demokrati, vårt beslutsfattande och vårt självbestämmande.”

Andra föreläsningar som tidigare arrangerats av Folk och försvar innefattar bland annat ”Trumps första år vid makten”, ”Den liberala världsordningen under press”, ”Covid-19 i media och myt” samt ”Demokrati och desinformation i en digital tid.”

Text: Markus Andersson, Nya Dagbladet

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq