Folk och Försvar vill sätta dit vaccinkritiker

publicerad 17 januari 2022
- Nya Dagbladet
Markus Andersson från Nya Dagbladet vid "DN-skrapan", 2018. Foto: NewsVoice.se
Markus Andersson från Nya Dagbladet vid "DN-skrapan", 2018. Foto: NewsVoice.se
Markus Andersson från Nya Dagbladet vid “DN-skrapan”, 2018. Foto: NewsVoice.se

ÖVERVAKNING. Organet Folk och Försvar arrangerade den 10-11 januari sin årliga rikskonferens. Regeringspolitiker, underrättelsetjänst, mediaprofiler och företagsledare samlades för att diskutera hur man ska bekämpa vaccinkritiker mot den pågående massvaccinationskampanjen och klimatpolitiken. Markus Andersson på Nya Dagbladet skrev denna strax innan konferensen. Den utgör en viktig pusselbit för att förstå den toitalitära utvecklingen i Sverige.

Text: Markus Andersson, Nya Dagbladet

Sedan 1993 har konferensen hållits vid Sälens Högfjällshotell, men på grund av rådande coronapolitik kommer årets konferens att arrangeras digitalt och istället sändas från Stockholm.

Vanligtvis samlar konferensen cirka 350 prominenta gäster och mellan 60 och 70 talare fördelat över tre dagar. Arrangörerna hävdar själva att ”världens trygghet, Sveriges försvar, människors trygghet och samhällets krisberedskap” står i fokus. Av programpunkterna att döma tycks man dock i praktiken framförallt fokusera på hur politiska oliktänkare och avvikande uppfattningar i stort ska bekämpas.

En av punkterna är nämligen ”Civil beredskap och den nya informationsmiljön” där man fokuserar på hur ”felaktig och missvisande information kan användas som påtryckningsmedel eller till och med vapen i en hybridkonflikt”. Man menar bland annat att information som går emot det officiella narrativet innebär ”stora svårigheter för offentliga, privata och ideella aktörer att agera i kris”.

Man hävdar vidare att avvikande åsikter, särskilt i form av vaccinkritik och kritik mot klimatpolitiken, på sikt ”hotar demokratin” och utgör ett hinder ”på vägen mot en hållbar värld”.

Under pandemin har vi till exempel sett utbredd vaccinskepsis i stora delar av världen, vilket kan ha lett till mer omfattande smittspridning. Den här typen av problem skapar också sårbarheter vad gäller klimatet, eftersom förnekande av klimatförändringarna är ett hinder på vägen mot en hållbar värld. På sikt är ett bristande mellanmänskligt och samhälleligt förtroende skadligt för vår demokrati”.

SR-chefen Cilla Benkö. Pressfoto: Mattias Ahlm
SR-chefen Cilla Benkö. Pressfoto: Mattias Ahlm

Arena för makteliten

På konferensen kommer man mot nämnda bakgrund att diskutera hur maktetablissemanget ska bli mer motståndskraftigt mot bland annat ”informationsrelaterade hot”. Under denna punkt kommer såväl Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) generaldirektör Charlotte Petri-Gornitzka och Henrik Landerholm, generaldirektör för den nybildade myndigheten för psykologiskt försvar (MPF) att tala.

Skattefinansierade Sveriges radios vd Cilla Benkö, Google Sveriges samhällspolitiska chef Sara Övreby och den vänsteraktivistiske journalisten Jack Werner kommer också att hålla anföranden om ”yttrandefrihet och oberoende medier när krisen eller kriget kommer” samt om hur ”samhällets aktörer kan bli bättre på att bemöta falsk information”.

Noterbart är att nämnde Werner tidigare drev Metros ”Viralgranskaren”, där han bland annat felaktigt hävdade att det var en myt att tiggeriet i Sverige organiserades av ligor. Han arbetar nu med att faktagranska innehåll på Facebook i ett projekt som finansieras av EU-kommissionen.

Folk och försvar skriver vidare att det ”övergripande temat” på årets konferens är ”hållbara vägval i en föränderlig säkerhetsordning” och att samtliga programpunkter har koppling till detta tema.

Under de senaste åren har förekomsten av hybridhot i form av påverkansoperationer och desinformation ökat, något som inte minst har varit tydligt under pandemin. Detta utgör allt större samhällsutmaningar och Rikskonferensen kommer därför att lyfta hur den nya informationsmiljön kan påverka vår demokrati och hur demokrati och hållbarhet kopplar an till Sveriges inre säkerhet”, skriver Folk och försvars generalsekreterare Maud Holma von Heijne.

Stefan. Löfven och Morgan Johansson. Foto: Sten-Åke Stenberg. Licens: Mostphotos.com
Stefan. Löfven och Morgan Johansson. Foto: Sten-Åke Stenberg. Licens: Mostphotos.com

Nya medier hotar maktens dominans

Några andra etablissemangsprofiler som kommer att hålla anföranden är Heidi Avellan, politisk chefredaktör vid Sydsvenskan och Helsingborgs Dagblad, Grön ungdoms språkrör Aida Badeli, Robert Dalsjö från Totalförsvarets forskningsinstitut, Lena Hallin från Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (MUST) samt Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S).

Även aktörer från andra dagstidningar, European Council on Foreign Relations, Säkerhetspolisen och politiska partier kommer att tala under konferensen.

Den sjunkande tilltron till politiker och andra makthavare i Sverige och det faktum att allt fler söker information från andra arenor än de traditionella etablissemangsmedierna är någonting som arrangörerna av konferensen upplever som mycket problematiskt och någonting som måste bekämpas.

Hotet som påverkanskampanjer och desinformation utgör mot det svenska samhället har blivit alltmer omfattande och komplext i takt med att vår informationsmiljö digitaliserats. När individer i allt högre utsträckning inhämtar information och nyheter från sociala medier snarare än traditionella mediekanaler har det blivit enklare för desinformation att dels nå mottagare, dels spridas vidare till andra som missinformation genom ryktesspridning”, hävdade Henric Svenningsson på Folk och försvar i oktober förra året.

Svenningsson påstår vidare att ”Säpo har slagit fast” att det är Kina och Ryssland som ”ligger bakom de påverkanskampanjer och den desinformationspridning som drabbar Sverige idag” och att ”trollarméer” används för att sprida det han betraktar som ”desinformation”. Han går så långt som att vidhålla att politiska oliktänkare och oberoende mediaprojekt ”fungerar som ombud” för utländska fiender.

Ett annat problem som myndigheten kommer ställas inför redan nu är vilket förhållningssätt som ska intas gentemot de konspirationsteoretiker, alternativmediakanaler och antidemokratiska organisationer i Sverige som fungerar som ombud för utländska antagonisters desinformation”, fortsätter han och beklagar sig över att ”en tidigare ganska perifer grupp vaccinskeptiker” kunnat nå ut till allmänheten med andra perspektiv än de officiella.

Den desinformation och missinformation som sprids av svenska medborgare har en söndrande effekt på samhällets motståndskraft och gynnar antagonisternas intressen”, dundrar Svenningsson.

Enligt Folk och försvar är det ”traditionella nyhetsmedier” – som spelar en viktig roll när det kommer till att ”bygga motståndskraft i samhället och utbilda källkritiska medborgare” – vanliga eufemismer som ofta används för att beskriva systematiskt bekämpande av andra perspektiv än det dominerande maktetablissemangets.

”Demokratin i fara”

De systemlojala mediernas primära uppgift beskriver man vara att identifiera, falsifiera och ”förklara” desinformationen för medborgarna så att dessa slutar sprida icke godkänd information om exempelvis eventuella hälsorisker med vaccinen.

Noterbart är att det var just under Folk och försvars rikskonferens 2020 som den dåvarande statsministern Stefan Löfven (S) tillkännagav att en ny myndighet skulle bildas med fokus på det ”psykologiska försvaret”.

Mikael Damberg, 2017. Pressfoto: Mynewsdesk.com
Mikael Damberg, 2017. Pressfoto: Mynewsdesk.com

Nya Dagbladet har tidigare rapporterat om hur den nya myndigheten för psykologiskt försvar kommer att lägga mycket stort fokus på att bekämpa vaccinkritik och andra avvikande uppfattningar som makten uppfattar som ett ”hot mot demokratin” och istället göra dem mer mottagliga och mer positivt inställda till statligt sanktionerad propaganda.

Även inrikesminister Mikael Damberg använde samma typ av retorik och slagord som de som används på Folk och försvar när den nya myndigheten lanserades och där kontentan var att information som makthavarna bestämt är vilseledande eller desinformation också ”hotar demokratin.”

“Informationspåverkan i form av till exempel desinformation, ryktesspridning och annan spridning av vilseledande information kan utgöra ett hot mot Sveriges demokrati, vårt beslutsfattande och vårt självbestämmande.”

Andra föreläsningar som tidigare arrangerats av Folk och försvar innefattar bland annat ”Trumps första år vid makten”, ”Den liberala världsordningen under press”, ”Covid-19 i media och myt” samt ”Demokrati och desinformation i en digital tid.”

Text: Markus Andersson, Nya Dagbladet

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • Folk och Försvars årliga rikskonferens har år efter år hållits vid Sälens Högfjällshotell. Det får mig att tänka på vår nationalsång, som börjar med orden: “Du gamla, Du fria, Du fjällhöga nord”.

  Här är första strofen i vår nationalsång:

  Du gamla, Du fria, Du fjällhöga nord,
  Du tysta, Du glädjerika sköna!
  Jag hälsar Dig, vänaste land uppå jord,
  Din sol, Din himmel, Dina ängder gröna.
  Din sol, Din himmel, Dina ängder gröna.

  Detta som en påminnelse om hur destruktiva krafter förstört vårt tidigare så fina land.

  Folk och Försvar är en av de aktörer som bör ställas till svars för det.

 • Myndighetspersoner och politiker av idag tycks leva i en värld långt borta från verkligheten. Eller sakna insikten om att det de gör för folket ibland blir fel. De nedvärderar vår förmåga att tänka till och att ha kloka synpunkter och värderingar som avviker från narrativet. Just FOF’s agenda o talare inför årets möte avslöjar denna brist på insikt och hur man med alla medel nu ska straffa medier och människor som framför avvikande åsikter och förslag. Trodde att FOF arbetade för, inte mot folket. Skrämmande utveckling, ett allvarligt hot mot vår demokrati.

  • De har all insikt de behöver och är tillräckligt medvetna om vad de gör. Och nej, dessvärre jobbar de inte för oss utan rakt emot oss, och har så gjort sedan Tage lämnade politiken -68. Och nej, de straffar inte de ‘medier som borde straffas, utan jo som du nämner de medier som söker och vill presentera fakta/sanning för medborgarna på det sätt som riktig journalistik bedrevs, för säg 100 år sedan, samt försöker de också ta fram metoder för att tysta även enskilda (lilla wef mötet i lilla davos 10-11/1-2022 skall iinte glömmas bort..)

 • 1984 i ett nötskal. Allt de gör och säger är tvärt emot sunt förnuft.
  Att vaccinkritik av ett vaccin som inte ger immunitet, skulle öka smittspridningen. Okunnigheten lyser som en strålkastare, jag tycker det är otäckt, som de håller på.

 • Kanske borde jag ta sådana här psykoperationer på större allvar eftersom jag själv ju är en “samhällsfarlig konspirationsteoretiker”? Inte för att jag roar mig med att sitta och konspirera hela dagarna, men måste erkänna att jag tänkt en och annan kritisk tanke om vaccin.

  Men har svårt att ta de här tomtarna på allvar. Någon borde göra en oros anmälan till psyket, deras vanföreställningar om Ryssland och Kina börjar ju bli rätt tröttande nu, har de någon gång haft någon substans i det de säger?

  Och när vuxna människor inte ens kan enas om vad ett ord betyder. Det eviga jä… tjatande om demokratiproblem. Demokrati betyder inget annat än folkstyre, något världen aldrig sett en tillstymmelse till, och som per automatik inte behöver betyda något annat än pöbelstyre. Under förutsättning att demokrati faktisk var det rådande styrelseskicket i ett land så skulle enbart 51 % idioter krävas för att leva i den sämsta av världar.

  Men de här trollen menar ju på fullt allvar att kritiskt tänkande och vetenskaplig diskussion skulle vara ett hot mot demokratin. Vaxxinismen verkar vara någon slags statsreligion som inte får ifrågasättas.

  Hur vore det att komma med lite fakta för en gångs skull istället för en massa överbetalt svammel från personer som aldrig besökt någon annan verklighet än den de konstruerat i hjärnkontoret under oändliga timmar bakom ett skrivbord på propagandaministeriets mest inrökta korridorer.

  Förlåt om jag låter negativ. Men blotta existensen av dessa mentalsjukhus är ju ett bevis på att “demokratin” inte fungerar. Vad skulle dessa tomtar och troll ha att göra i en fungerande demokrati?

  • Kan bara styrka dig i ditt inlägg. Några är ute efter att blåsa mänskligheten!
   Inget nytt i och för sig! Men att det tillåts få fortsätta, talar för sig själv.

   En länk till rumble! Vet inte om det kan hjälpa den stora allmänheten?
   Gör ett försök, men det är väl att kasta pärlor till svinen. ( flockdjuren )

   Tyvärr en viss fördröjning på detta inlägg, vilket några till kan skriva under på
   men den som väntar på något gott väntar inte för länge.
   Förlåt min ärlighet. Mvh

   https://rumble.com/vsrca4-ystein-rnne-250-frklaringen-p-svenska.html

  • Josef, var var du på historielektionerna.
   Alla vet ju att ryssen försökt ta över landet i flera hundra år. Nu har dom äntligen hittat det tillfälle dom väntat på. 70+% av alla svenskar är nu lobotomerade kemiskt o resten är nysvenskar.
   Hade vi inte haft våra vakna friska politiker skulle vi inte förstått allvaret i hotet från Putin.
   Tack storasyster Magda att du skyddar oss!

  • Vad oväntat?

   Folk och försvar som skall försvara demokratin åt folket……
   Ägs av enskilda superrika “filantroper”.

   Dokussåpan Sweden kingdom of börjar bli lite uttjatad nu. Känns som reprisen om och om igen. Samma “oberoende” sponsorer överallt.

  • Tack för länken, nog bland det sjukaste jag läst på länge, men ännu en bekräftelse på att det är ett ‘lilla davos’. Blir värre o värre, el rättare sagt,, mer o mer shit dyker upp..

 • Den här sammankomsten har alltid haft som tema att forma och implementera den åsiktskorridor som skall gälla för stunden.
  Det må vara klimat, migration, nazister eller ryssar.

  För dom flesta av oss som stängt av SVT o SR tänds varningslampor efter varje konferens. Konferens är väl också fel ord för att beskriva sammankomsten. Borde kanske hellre benämnas “Massformeringskonferensen”.
  Tycker det är bra att den finns.
  Vi får direkt kvitto på vilka som är lojala mot vem.
  LeifB

 • Det är bra att sjukt folk som borde vara i psykiatriskt förvar lyfter fram och identifierar vilka det är som är ett reellt hot mot den svenska allmänna folkhälsan.

  Sen beror den sjunkande tilltron till politiker och andra makthavare på att sociopaterna helt enkelt är patologiska lögnare. Så lite sjukdomsinsikt skulle kunna vara ett första steg mot ett eventuellt tillfrisknande. Men då definitionen av vansinne är att fortsätta göra om samma sak och förvänta sig ett helt annat utfall varje gång, så är den fortsatta lögnen bara ett sjukdomssymptom i mängden.

  Att sen försöka skydda “demokratin” med allt fler totalitära åtgärder låter som motsatsen till den “demokrati” de vill skydda, så de borde nog även fila lite på den haltande retoriken.

  Men FRA har väl redan kartlagt alla vi med osunt tänkande. Så snart kanske det kommer en dag då de sparkar in dörren för vidare färd till ett av de fem barackkomplex de byggt utanför fem olika kriminalvårdsanstalter i det sköna nya Sverige.

   • De skulle nog mer gömma hedersutsatta kvinnor efter samma metoder som t.ex. vittnesskydd istället för att sätta dem på en plats där någon bara behöver leta på fem ställen. Fem komplex bredvid fem fängelser ger ett lite mer fängslande intryck än ett skyddande dito.

    Sen är det ju bara att lyssna på vad de säger för att förstå i vilken riktning vi är på väg och det här kommer ske stegvis.

    • Brukar själv använda citationstecken när jag är ironisk för att undvika såna här “missförstånd”. Eftersom det faktiskt finns människor som på fullt allvar menar det vi ironiserar över. Men nu när du har förklarat ser jag din poäng. 🙂

     • Utdrag ur artikeln i Samnytt:
      “Inledningsvis konstateras det i broschyren att det är svårt för en enskild kommunikatör att avgöra om det handlar om informationspåverkan från främmande makt eller någon annan informationspåverkan. Det ska dock inte behövas, enligt handboken, eftersom det viktigaste är att identifiera och reagera. Vidare hävdas det att informationspåverkan ligger i en ”gråzon” – det vill säga lagliga handlingar som MSB dock klassar som fientliga.”

      En MSB-klassad “gråzon” är alltså lagliga aktiviteter som de tycker är fientliga och anser uppenbarligen det viktigt att “reagera” utan att reflektera!

      Betyder det att de vill handla enligt principen “Skjut först och fråga sen?

      Vad är laglöshet?

      Här är en artikel av prästen Helena Edlund om gråzonsutredaren och rikspolischefen Anders Thornberg:
      https://newsvoice.se/2020/01/typfall-5-alternativa-medier-sekretess/

      Helena Edlund skriver att ett gråzonsläge i klartext innebär “att polis och militär ska kunna sättas in mot Sveriges egen befolkning”.

      Vår nationalskald Gustaf Fröding har satt ord på hur det står till på Gråberget:
      https://www.youtube.com/watch?v=2CLxSMOyOJE

  • Om sjukvården kan begära polishandräckning när en person som misstänks ha klamydia inte infinner sig till test. Så skulle de framöver även kunna göra detsamma för Convid bara genom att ändra lite i regelverket.

   Tror det stora antalet halvlobotomerade svenskar som låtit sig injiceras också varit ett visst skydd mot alltför hårda tag mot den tänkande delen av befolkningen. Men eftersom alla ska med så kan ju det där ändra sig rätt snabbt. Hoppas det blir lite roliga lekar på lägret.

 • Ska inte myndigheten FOLK OCH FÖRSVARA försvara FOLKET, d.v.s. vi medborgare som bor i Sverige och vår rätt att ha våra åsikter och erfarenheter. Vi har enligt lag åsiktsfrihet, yttrandefrihet m.m.

 • När blev vetenskaplig diskuss demokratihotande.
  Levande demokratier bygger även på öppen diskussion och där ingår ifrågasättande.
  Har Folk och försvar blivit fientligt övertaget av marknaden, kan tänka?

  • ‘Folk o försvar’ håller på att bli nordens davos, om det inte redan är det. Detta är en oerhört viktig artikel för oss. Vi vet nu vad de tänker göra där fortsättningsvis och inte minst Vad de gjorde där och i samklang med ‘deras’ representativa org’ ‘council on foreign relations’ (jo jag tackar jag..) (europeiska ‘grenen’, vilket skämt) (cfr) och det säger allt i princip, samt vilken agendafråga de fokuserade på,, tystandet el div försök och metoder att tysta kritik..Vi vet nu

  • Än mer…
   En avgörande del i själva den vetenskapliga processen är ju resonemang och att ifrågasätta – både vetenskapligt men även i samhället i stort.
   En isolerad vetenskapsman i ett lab är en galen vetenskapsman.
   Det är därför vi på många sätt har Scientism idag…. (istället för the real deal)

   https://youtu.be/bewXLpN8wxc
   Ja, vad har våra galna professorer (och poliltker) förvandlats till… egentligen…?
   (Avslöja inte mitten av filmen…! Kan antagligen ses som en påverkansoperation i dagens läge)

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *