Geokrati och slutet på det koldioxidalarmerande etablissemanget

publicerad 8 januari 2022
- Tege Tornvall

RECENSION. Geokrati kallas den utvidgade demokrati som omfattar inte bara människan, inte bara Jordens hela liv med växter och djur utan även Jordens hela natur med mark och vatten.

Enligt denna syn har också djur, växter och minsta sten och vattendroppe samma rättigheter som människor, men utan att kunna tala eller skriva måste de företrädas av människor.

Géocratia, Benoît Rittaud
Géocratia, Benoît Rittaud

Geokrati

Denna utvidgade syn på världen skildras i boken ”Géocratia”, skriven av den franske matematikern Benoît Rittaud. Han är ordförande i föreningen ”Climato-réalistes”, som samlar franska forskare och experter som betvivlar tesen att mer koldioxid skulle farligt värma atmosfären.

Boken utspelas i en nära framtid och bygger på att nya franska rön slutligt kan visa att Jordens klimat (dess marknära temperatur över tid) främst styrs av hur mycket kosmisk strålning som cykliskt växlande solvind släpper in i atmosfären.

Dessa rön skall presenteras på en klimatkonferens i Lissabon, men den forskare som gjort rönen upplever dessförinnan den nya alternativrörelsen Géoctratia på ett läger när han försöker återfinna sin försvunna dotter.

Arrangören i Lissabon vill ogärna släppa in en talare till, men måste böja sig, när den ryske presidenten Vladimir Putin personligen anländer med krav att talet måste hållas. Ryssland erkänner inte att koldioxid skulle hota klimatet.

Samtidigt inträffar ett stort vulkanutbrott i Mexiko med ett växande stoftmoln, som kan minska värmande solstrålning de närmaste åren.

Forskaren finner sin dotter i Lissabon och avstår från att hålla sitt tal. Det hålls i stället av hans chef, likaså kvalificerad forskare. Tillsammans med vulkanhotet får de franska rönen hela teorin om koldioxidens klimatverkan att falla.

Boken avslutas med hur hela det CO2-alarmerande etablissemanget världen runt upplöses, hur dess många aktörer mister positioner och inflytande och hur forskarvärlden inriktar sig på samspelet mellan cykliskt växlande solmagnetism och inkommande kosmisk strålning.

Rittaud förutspår att detta kan ge forskarna Henrik Svensmark och Nir Shaviv ett delat Nobelpris några år senare.

Med även utan CO2-driven global uppvärmning tilltalar en geokratisk världssyn många naturvetenskapligt okunniga. Sedan tusentals år ser många människan som skyldig till världens alla problem. Det har givit och ger dem en bekväm försörjning på andras bekostnad.

Text: Tege Tornvall, nätverket Klimatsans

Tege Tornvall skrev den klimatpolitiska boken: “Tänk om det blir kallare?”, en kritisk sammanfattning av de olika klimatteorierna och den politik de lett fram till. Rikt illustrerad med grafer och bilder i färg.

Geokrati och slutet på det koldioxidalarmerande etablissemanget
Tege Tornvall, eget verk

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Tags: Geokrati
 • SMHI skriver på sin hemsida
  Metan är en av de viktigaste växthusgaserna och är efter koldioxid den gas med störst påverkan på växthuseffekten. Metan står för 20% av växthuseffekten om vattenånga ej tas med. https://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/kortlivade-klimatpaverkande-luftfororeningar-slcp/metan-1.99802
  Det är bara att kolla. Mängden CO2 ökar med en tämligen konstant hastighet från 0,03 % för drygt 100 år sedan till 0,04 % idag. Hur kan den lilla mängden CO2 styra temperaturen momentant?
  Libb på en solig strand och njut av solen, det är varmt och skönt. Helt plötsligt blir det mycket kallare, från en sekund till nästa. Varför sjönk temperaturen?
  Jo den sjönk för att ett elakt litet cumulusmoln ställde sig mellan mig och solen. Molnet reflekterar den värmande solstrålningen rakt ut i rymden. Samma med en kall vinternatt, temperaturen sjunker för att värma upp rymden och ingen sol i sikte. Nästa natt råkar vara molnig och och 10-talet ºC varmare på grund av att molnen reflekterar värmestrålningen tillbaka till Jorden och läcker inte ut i rymden lika mycket.
  Blir Jorden varmare stiger mer vattenånga upp och kondenseras till vattendroppar och iskristaller som reflekterar solens värmande strplar varvid temperaturen sjunker, mindre moln och temperaturen kan öka igen.
  Brukar kallas självstabilt system med negativ återkoppling.
  Slutsats: Det är solen och mängden moln som reglerar temperaturen på Jorden, inte några andra minimala gaser som kan på något sätt påverka temperaturen på vare sig global eller regional nivå över variabel tid.
  Och SMHI bortser från vattenånga. . . . . . .
  https://kostkunskap.blogg.se/2015/march/fjorton-forskare-saknar-kunskap.html

 • SMHI skriver på sin hemsida
  Metan är en av de viktigaste växthusgaserna och är efter koldioxid den gas med störst påverkan på växthuseffekten. Metan står för 20% av växthuseffekten om vattenånga ej tas med. https://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/kortlivade-klimatpaverkande-luftfororeningar-slcp/metan-1.99802
  Det är bara att kolla. Mängden CO2 ökar med en tämligen konstant hastighet från 0,03 % för drygt 100 år sedan till 0,04 % idag. Hur kan den lilla mängden CO2 styra temperaturen momentant?
  Libb på en solig strand och njut av solen, det är varmt och skönt. Helt plötsligt blir det mycket kallare, från en sekund till nästa. Varför sjönk temperaturen?
  Jo den sjönk för att ett elakt litet cumulusmoln ställde sig mellan mig och solen. Molnet reflekterar den värmande solstrålningen rakt ut i rymden. Samma med en kall vinternatt, temperaturen sjunker för att värma upp rymden och ingen sol i sikte. Nästa natt råkar vara molnig och och 10-talet ºC varmare på grund av att molnen reflekterar värmestrålningen tillbaka till Jorden och läcker inte ut i rymden lika mycket.
  Blir Jorden varmare stiger mer vattenånga upp och kondenseras till vattendroppar och iskristaller som reflekterar solens värmande strplar varvid temperaturen sjunker, mindre moln och temperaturen kan öka igen.
  Brukar kallas självstabilt system med negativ återkoppling.
  Slutsats: Det är solen och mängden moln som reglerar temperaturen på Jorden, inte några andra minimala gaser som kan på något sätt påverka temperaturen på vare sig global eller regional nivå över variabel tid.
  Och SMHI bortser från vattenånga. . . . . . .
  https://kostkunskap.blogg.se/2015/march/fjorton-forskare-saknar-kunskap.html

 • Ingen tvekan om att solens cykler styr klimatet, det har historien visat genom århundradena.
  CO2 måste finns annars kan inget växa. Vi behöver mer CO2 för att odla allt mer livsmedel till en växande världsbefolkning.

 • Ingen tvekan om att solens cykler styr klimatet, det har historien visat genom århundradena.
  CO2 måste finns annars kan inget växa. Vi behöver mer CO2 för att odla allt mer livsmedel till en växande världsbefolkning.

 • Sen verkar det faktiskt som om någon sällsynt blomma eller “rödlistad” skalbagge har ett större värde än människan eftersom de gör precis vad som helst för de två förstnämnda och livet hur surt som helst för det senare.

  • Alla djur är lika mycket värda! Men en del är värda mer! G.O. djurfarmen.
   Undrar om inte det är där som allas lika värde har sitt ursprung?
   Problemet är i så fall att den som tolkat det inte förstått innebörden. Ironin.

   • Det var faktiskt: “alla djur är jämlika, men en del djur är mer jämlika än andra” Det var ju en socialistisk diktatur det handlade om . . .

  • Georgia Guidestones är ett granitmonument i Georgia, USA. På monumentet finns ett längre meddelande skrivet på åtta moderna språk (engelska, spanska, swahili, hindi, hebreiska, arabiska, kinesiska och ryska) och ett kortare meddelande som är skrivet på fyra antika språk: babyloniska, klassisk grekiska, sanskrit och egyptiska hieroglyfer. Monumentet kallas ibland för Amerikas Stonehenge. Det är inte känt på vems eller vilkas initiativ monumentet uppfördes. Pseudonymen “R. C. Christian” anlitade ett lokalt stenhuggarföretag att åta sig projektet. Invinningen ägde rum den 22 mars 1980.

   På monumentet finns det bland annat tio bud. Det tionde budet ger uppmaningen att lämna plats för naturen:

   Be not a cancer on the earth – Leave room for nature – Leave room for nature.”

   Prins Charles far, Prins Philip, Duke of Edinburgh, yttrade offentligt orden:

   “I händelse av att jag blir reinkarnerad skulle jag vilja återvända som ett dödligt virus, för att bidra med något för att lösa problemet med överbefolkningen.”

   I följande enormt intressanta föredrag berättar föredragshållaren att han en gång åhörde en predikan av Prins Philip i St. George’s Chapel, Windsor. Budskapet var mycket enkelt, nämligen att alla världens religioner måste gå samman för att rädda jordens vilda djur och växter!

   https://www.youtube.com/watch?v=jMAza_qbxyc&list=PLfk5IZQHKovIkgLDSrHwL-c3c8fB7IgE9

   (The Challenge of Islam to Christians, David Pawson – Official 1/6)

 • Den ide som recenseras verkar inte innehålla ngt nytt av vetenskapligt intresse jmf med dem som redan misstror vetenskapen om CO2s verkan.
  Och det iden går ut på som jag ser det är att den arrogans som annars riktas mot människans rovdrift nu ist riktas mot dom som försöker ingjuta en på kunskap baserad vaksamhet.

  Emellertid har jag samma kritiska syn som skeptikerna på hur det politiska etablissemanget agerar oavsett den vetenskapliga bakgrunden.
  Man kan fortfarande kritisera dem som larmar utan att önsketänka bort CO2s verkan som långsiktigt kräver en genomtänkt strategi.

  Vidare anser jag att det finns en plats för spekulationer om både realistiska och fantastiska ideer om hur vårt agerande kan tänkas verka tillbaka på oss.
  Både simuleringsteorin och den vanliga religionen utgör exempel på fantastiska teorier.

  • Det är inte Människan som utövar ngn rovdrift, utan predatorerna/den 1% som roffat år sig 99/% av jordens tillgångar

   • miljarderna av vanligt folk sitter i bilar och flygplan och konsumerar.
    Tragedy of the commons – allmänningens tragedi – att inte se hur individuell egennytta kan leda till kollektiv skada

    Dom eliterna vill lösa problemet med att ta stryptag på folket men om man som dom struntar i människor kan man minska trycket på naturen.

    • Du ger dig på vanliga människor som åker bil och kanske reser med flyg någon gång ibland och menar att eftersom de är många så blir konsumtionen för stor.

     Det är rätt avslöjande när du menar “att inte se hur individuell egennytta kan leda till kollektiv skada”

     Det för tankarna till några liknande ord av Katolska kyrkans främste teolog och filosof Thomas av Aquino (1225-1274):

     ”Det som skapar mest kollektiv nytta för samhället är större och viktigare än någon enskild individ. Livet hos vissa fördärvliga skadegörare är ett hinder för det allmänna bästa, för att harmoni ska råda inom det mänskliga samhället. Därför måste vissa människor avlägsnas genom döden från människosamhället.”
     – Summa Contra Gentiles, Bok 3, kapitel 146

     Det är intressant att inkvisitionen tog sin början i samband med Thomas Aquinos dödsdom till alla som inte passar in i kollektivet.

     Inkvisitionen torterade och mördade därefter 50 miljoner människor som inte passade in i kollektivet.

     Är du en jesuit, PG?

     • När det gäller begränsning av vanliga människors rörelsefrihet, yttrandefrihet, tryckfrihet och frihet överhuvudtaget står det illa till i världen och i vårt land nu.

      Miljardären och den passionerade eugenikern David Rockefeller:

      “All that we need is a right major crisis and nations will accept the new world order”.

      Människor behöver stiga upp från den bekväma TV-soffan och fimpa sin “aftonguldklimp” och ta kamp mot lögn och frihetsavskaffning!

      En påminnelse om hur det kan bli igen – om vi inte är vaksamma mot onda krafters dominans:

      Foxe’s Book of Martyrshttps://en.wikipedia.org/wiki/Foxe%27s_Book_of_Martyrs

      Läs den, den som orkar!
      https://www.bokus.com/bok/9780199236848/foxes-book-of-martyrs/

    • All bilism utgör bara ca sex procent av CO2 utsläppen, om det nu skulle vara ett problem (med CO2) vilket jag inte tror. Det är skeppsnäringen som står för de stora utsläppen. Sedan är flyget utslaget per capita, lägst vad gäller CO2-utsläppen och så är det alltid när vi färdas kollektivt. Flyget stänger ofta av sina motorer och kan glidflyga. Vanliga inflygningar glidflyger man ofta mer eller mindre från att man lämnar marschhöjd till cirka 1 000 meters höjd – alltså sista delen av resan och här släpper man inte ut avgaser.  

 • Kan man tänka sig att det är sättet och tanken bakom utplundringen av medborgarna på LIV och EGENDOM som resulterat i världens tillstånd?
  Vad fxn är ALLEMANSRÄTT?

 • Tänkvärt. Allas lika värde i ordets rätta bemärkelse: minsta vattendroppar har samma värde som en människa och ingen skall förtrycktas vilket innebär att alla förtrycks.

 • Sen verkar det faktiskt som om någon sällsynt blomma eller “rödlistad” skalbagge har ett större värde än människan eftersom de gör precis vad som helst för de två förstnämnda och livet hur surt som helst för det senare.

  • Alla djur är lika mycket värda! Men en del är värda mer! G.O. djurfarmen.
   Undrar om inte det är där som allas lika värde har sitt ursprung?
   Problemet är i så fall att den som tolkat det inte förstått innebörden. Ironin.

   • Det var faktiskt: “alla djur är jämlika, men en del djur är mer jämlika än andra” Det var ju en socialistisk diktatur det handlade om . . .

  • Georgia Guidestones är ett granitmonument i Georgia, USA. På monumentet finns ett längre meddelande skrivet på åtta moderna språk (engelska, spanska, swahili, hindi, hebreiska, arabiska, kinesiska och ryska) och ett kortare meddelande som är skrivet på fyra antika språk: babyloniska, klassisk grekiska, sanskrit och egyptiska hieroglyfer. Monumentet kallas ibland för Amerikas Stonehenge. Det är inte känt på vems eller vilkas initiativ monumentet uppfördes. Pseudonymen “R. C. Christian” anlitade ett lokalt stenhuggarföretag att åta sig projektet. Invinningen ägde rum den 22 mars 1980.

   På monumentet finns det bland annat tio bud. Det tionde budet ger uppmaningen att lämna plats för naturen:

   Be not a cancer on the earth – Leave room for nature – Leave room for nature.”

   Prins Charles far, Prins Philip, Duke of Edinburgh, yttrade offentligt orden:

   “I händelse av att jag blir reinkarnerad skulle jag vilja återvända som ett dödligt virus, för att bidra med något för att lösa problemet med överbefolkningen.”

   I följande enormt intressanta föredrag berättar föredragshållaren att han en gång åhörde en predikan av Prins Philip i St. George’s Chapel, Windsor. Budskapet var mycket enkelt, nämligen att alla världens religioner måste gå samman för att rädda jordens vilda djur och växter!

   https://www.youtube.com/watch?v=jMAza_qbxyc&list=PLfk5IZQHKovIkgLDSrHwL-c3c8fB7IgE9

   (The Challenge of Islam to Christians, David Pawson – Official 1/6)

 • Den ide som recenseras verkar inte innehålla ngt nytt av vetenskapligt intresse jmf med dem som redan misstror vetenskapen om CO2s verkan.
  Och det iden går ut på som jag ser det är att den arrogans som annars riktas mot människans rovdrift nu ist riktas mot dom som försöker ingjuta en på kunskap baserad vaksamhet.

  Emellertid har jag samma kritiska syn som skeptikerna på hur det politiska etablissemanget agerar oavsett den vetenskapliga bakgrunden.
  Man kan fortfarande kritisera dem som larmar utan att önsketänka bort CO2s verkan som långsiktigt kräver en genomtänkt strategi.

  Vidare anser jag att det finns en plats för spekulationer om både realistiska och fantastiska ideer om hur vårt agerande kan tänkas verka tillbaka på oss.
  Både simuleringsteorin och den vanliga religionen utgör exempel på fantastiska teorier.

  • Det är inte Människan som utövar ngn rovdrift, utan predatorerna/den 1% som roffat år sig 99/% av jordens tillgångar

   • miljarderna av vanligt folk sitter i bilar och flygplan och konsumerar.
    Tragedy of the commons – allmänningens tragedi – att inte se hur individuell egennytta kan leda till kollektiv skada

    Dom eliterna vill lösa problemet med att ta stryptag på folket men om man som dom struntar i människor kan man minska trycket på naturen.

    • Du ger dig på vanliga människor som åker bil och kanske reser med flyg någon gång ibland och menar att eftersom de är många så blir konsumtionen för stor.

     Det är rätt avslöjande när du menar “att inte se hur individuell egennytta kan leda till kollektiv skada”

     Det för tankarna till några liknande ord av Katolska kyrkans främste teolog och filosof Thomas av Aquino (1225-1274):

     “Det som skapar mest kollektiv nytta för samhället är större och viktigare än någon enskild individ. Livet hos vissa fördärvliga skadegörare är ett hinder för det allmänna bästa, för att harmoni ska råda inom det mänskliga samhället. Därför måste vissa människor avlägsnas genom döden från människosamhället.”
     – Summa Contra Gentiles, Bok 3, kapitel 146

     Det är intressant att inkvisitionen tog sin början i samband med Thomas Aquinos dödsdom till alla som inte passar in i kollektivet.

     Inkvisitionen torterade och mördade därefter 50 miljoner människor som inte passade in i kollektivet.

     Är du en jesuit, PG?

     • När det gäller begränsning av vanliga människors rörelsefrihet, yttrandefrihet, tryckfrihet och frihet överhuvudtaget står det illa till i världen och i vårt land nu.

      Miljardären och den passionerade eugenikern David Rockefeller:

      “All that we need is a right major crisis and nations will accept the new world order”.

      Människor behöver stiga upp från den bekväma TV-soffan och fimpa sin “aftonguldklimp” och ta kamp mot lögn och frihetsavskaffning!

      En påminnelse om hur det kan bli igen – om vi inte är vaksamma mot onda krafters dominans:

      Foxe’s Book of Martyrshttps://en.wikipedia.org/wiki/Foxe%27s_Book_of_Martyrs

      Läs den, den som orkar!
      https://www.bokus.com/bok/9780199236848/foxes-book-of-martyrs/

    • All bilism utgör bara ca sex procent av CO2 utsläppen, om det nu skulle vara ett problem (med CO2) vilket jag inte tror. Det är skeppsnäringen som står för de stora utsläppen. Sedan är flyget utslaget per capita, lägst vad gäller CO2-utsläppen och så är det alltid när vi färdas kollektivt. Flyget stänger ofta av sina motorer och kan glidflyga. Vanliga inflygningar glidflyger man ofta mer eller mindre från att man lämnar marschhöjd till cirka 1 000 meters höjd – alltså sista delen av resan och här släpper man inte ut avgaser.  

 • Kan man tänka sig att det är sättet och tanken bakom utplundringen av medborgarna på LIV och EGENDOM som resulterat i världens tillstånd?
  Vad fxn är ALLEMANSRÄTT?

 • Tänkvärt. Allas lika värde i ordets rätta bemärkelse: minsta vattendroppar har samma värde som en människa och ingen skall förtrycktas vilket innebär att alla förtrycks.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *