Geokrati och slutet på det koldioxidalarmerande etablissemanget

publicerad 8 januari 2022
- av Tege Tornvall

RECENSION. Geokrati kallas den utvidgade demokrati som omfattar inte bara människan, inte bara Jordens hela liv med växter och djur utan även Jordens hela natur med mark och vatten.

Enligt denna syn har också djur, växter och minsta sten och vattendroppe samma rättigheter som människor, men utan att kunna tala eller skriva måste de företrädas av människor.

Géocratia, Benoît Rittaud
Géocratia, Benoît Rittaud

Geokrati

Denna utvidgade syn på världen skildras i boken ”Géocratia”, skriven av den franske matematikern Benoît Rittaud. Han är ordförande i föreningen ”Climato-réalistes”, som samlar franska forskare och experter som betvivlar tesen att mer koldioxid skulle farligt värma atmosfären.

Boken utspelas i en nära framtid och bygger på att nya franska rön slutligt kan visa att Jordens klimat (dess marknära temperatur över tid) främst styrs av hur mycket kosmisk strålning som cykliskt växlande solvind släpper in i atmosfären.

Dessa rön skall presenteras på en klimatkonferens i Lissabon, men den forskare som gjort rönen upplever dessförinnan den nya alternativrörelsen Géoctratia på ett läger när han försöker återfinna sin försvunna dotter.

Arrangören i Lissabon vill ogärna släppa in en talare till, men måste böja sig, när den ryske presidenten Vladimir Putin personligen anländer med krav att talet måste hållas. Ryssland erkänner inte att koldioxid skulle hota klimatet.

Samtidigt inträffar ett stort vulkanutbrott i Mexiko med ett växande stoftmoln, som kan minska värmande solstrålning de närmaste åren.

Forskaren finner sin dotter i Lissabon och avstår från att hålla sitt tal. Det hålls i stället av hans chef, likaså kvalificerad forskare. Tillsammans med vulkanhotet får de franska rönen hela teorin om koldioxidens klimatverkan att falla.

Boken avslutas med hur hela det CO2-alarmerande etablissemanget världen runt upplöses, hur dess många aktörer mister positioner och inflytande och hur forskarvärlden inriktar sig på samspelet mellan cykliskt växlande solmagnetism och inkommande kosmisk strålning.

Rittaud förutspår att detta kan ge forskarna Henrik Svensmark och Nir Shaviv ett delat Nobelpris några år senare.

Med även utan CO2-driven global uppvärmning tilltalar en geokratisk världssyn många naturvetenskapligt okunniga. Sedan tusentals år ser många människan som skyldig till världens alla problem. Det har givit och ger dem en bekväm försörjning på andras bekostnad.

Text: Tege Tornvall, nätverket Klimatsans

Tege Tornvall skrev den klimatpolitiska boken: "Tänk om det blir kallare?", en kritisk sammanfattning av de olika klimatteorierna och den politik de lett fram till. Rikt illustrerad med grafer och bilder i färg.

Geokrati och slutet på det koldioxidalarmerande etablissemanget
Tege Tornvall, eget verk