Jeff Berwick – Bra läge nu att köpa Bitcoin

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 24 januari 2022
- Torbjörn Sassersson
Jeff Berwick, 23 jan 2021, selfie

EKONOMI. Jeff Berwick som gjort sig en förmögenhet på kryptovaluta säger att det är ett bra läge nu att investera i Bitcoin. Kryptovalutan har rasat rejält senaste tiden och den är fortfarande låg.

Text: Torbjörn Sassersson | Denna artikel är inte reklam | Källa: Jeff-video på Odysee

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Tags: Bitcoin