Medborgarresan – Så kan folket återerövra makten över Staten och sina liv

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 31 januari 2022
- Torbjörn Sassersson
Kent Lagerquist, Medborgarresan. Foto: eget verk. Retousch: NewsVoice.se

Kent Lagerquist är initiativtagaren till Medborgarresan, en gräsrotsrörelse som vill hjälpa medborgare återerövra sin demokratiska kraft och makten över sina liv och Staten. Vi betalar minst 70% av vår livsinkomst i skatt, men ändå kan vi inte påverka hur pengarna används och Staten håller inte sitt löfte i samhällskontraktet, anser Lagerquist.

Text och videoredigering: Torbjörn Sassersson | Originalinspelning: Ulf Bejerstrand | NewsVoice fick tillåtelse att korta ner och återpublicera materialet

Kent gick bort den 29:e januari 2022 och NewsVoice vill med denna artikel och video hedra honom för hans arbete med Medborgarresan.

Medborgarresan och Demokratisystemet

Några väsentliga punkter från samtalet mellan Kent Lagerquist, Anders Axner (partiet Enhet) och Ulf Bejerstrand (partiet Knapptryckarna):

 • Intro: Vi betalar 70-75% av vår livsinkomst i skatt. Då har vi rätt att ställa motkrav. Vi måste bryta ner skattesystemet i levererade tjänster som vi får tillbaka, och till vilket pris, säger Kent Lagerquist.
 • Flera småpartier vill in i Riksdagen i valet 2022. Syftet med Medborgarresan är att införa ett nytt demokratisystem, säger Anders Axner.
 • Kent Lagerquist beskriver sin yrkesmässiga bakgrund där han specialiserat sig på projektstyrning. Kent största projekt var omdaningen av Rikspolismyndigheten.
 • Bakgrunden till Medborgarresan beskrivs. Demokratisystemet måste kravställas och kvalitetsgranskas. Det är politikerna som utvecklat demokratisystemet och det har skett bakom stängda dörrar.
 • Tjänstemannaansvaret och KU. Hur ska vi människor komma till tals? Ansvarsbefrielse för politiker måste avskaffas. Det kostar människoliv, hälsa och natur. Pandemin är en stor väckarklocka. Politikerna tog snabbt ifrån oss våra fri- och rättigheter under 2020-2021.
 • Människor diskuterar och debatterar egentligen aldrig demokratisystemets utformning.
 • De nya småpartierna bör samspela inför valet i en gemensam “turnébuss” inför valet 2022, menar Anders Axner. Politikerna måste veta vad som ska göras när minst ett av dessa kommer in i Riksdagen. Folkomröstningar har en central roll och en regering måste efterfråga medborgarna vad de vill ha.
 • Vi ska ha rätt att bestämma vad våra skatter ska användas till kommunalt och statligt. Skattebetald sjukvård måste till exempel ha högsta klass. Friskvård måste prioriteras mer.
 • Vi betalar 70-75% av vår livsinkomst i skatt. Då har vi rätt att ställa motkrav. Vi måste bryta ner skattesystemet i levererade tjänster som vi får tillbaka, och till vilket pris, säger Kent Lagerquist. Idag är skattesystemet en “svart låda”.
 • 100-tals samhällstjänster och de tillhörande leveranserna måste säkras. Pensionssystemet är något som alla påverkas av. Beslutsunderlaget för hur pengarna används måste redovisas enligt ett beslutsstödssystem av samma typ som tillämpas i näringslivet. Förändringar ska kunna klassas och kvalitetsgranskas. Partiet Direktdemokraterna har bra lösningar för det.
 • Medierna idag subventioneras av skattefinansierat presstöd.
  “Så egentligen har vi på ett centralt håll beslutat om vilka medier som ska vara Sveriges kommunikatörer, via vårt presstöd. Men låt oss delegera ner det till våra medborgare istället. Ge presstödet till varje person…” … “Varför ska det [utdelandet] ske på central nivå?” – Lagerquist
 • En viktig del av medborgarförvaltningen är medborgarna får feedback på hur deras skattepengar används. Denna typ av information ska kommuniceras till medborgarna så att de ser vilken effekt deras styrning har.
 • “Push and pull” måste diskuteras, säger Lagerquist. Stora mängder information trycks på medborgarna (push). Egentligen borde mer information var sökbar (pull). Ett bra exempel är C19-informationen som medborgarna utsätts för genom push. Lagerquist anser att kampanjen #KavlaUpp är larvig i ljuset av att varje enskild person själv har kapaciteten att få fram information om vad som är bäst.
 • Politikerna bör föras in i ett ackrediteringssystem som i princip innebär att de måste tala sanning och håller de sig inte till fakta och sanning bör de lämna sina uppdrag. Sedan finns behovet av en oberoende (ej jäviga) tredjepartsgranskning. Grävande journalister bör samarbeta med tredjepartsgranskare. Detta kan jämföras med statliga utredningar som normalt inte följs upp med åtgärdsplaner.
 • Anders Axner föreslår att att alla som blir myndiga uppmanas att signera ett samhällskontrakt där man förbinder sig att göra sitt bästa för samhället i stort. Ingen bör ta allt för givet och unga bör förstå att de äldre har betalt och arbetat för allt det som vi har idag.
 • Ulf Bejerstrand efterlyser filosoferna i samhällsstyrningen och Lagerquist avslutar med att säga att hjulen måste sättas ner backen, dessa idéer måste testas nu och det är bråttom.

Uppdatering: Medborgarresans hemsida ligger på Citizenwell.se innan den flyttas permanent till domänen Medborgarresan.se

Relaterat

Kent Lagerquist, Medborgarresan. Foto: eget verk. Retousch: NewsVoice.se
Kent Lagerquist, Medborgarresan. Foto: eget verk. Retousch: NewsVoice.se


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Hej alla,har Newsvoice taget bort kommentar sektionen på nya videos?
  Eller är det bara jag som det strular för?

   • Nu är kommentarsfunktionen påslagen under de nya artiklarna. Var så man för ett kort ögonblick funderade på om vi alla hade blivit cancelled och om så skulle varit fallet så finns det ju faktiskt inget bra sätt att “break the news”. Utan det är väl mer en avsaknad av funktion man är tvungen att smyga in innan skiten träffar fläkten så reaktionerna från the cancelled hamnar under äldre artiklar som de flesta intresserade redan läst. Det är i alla fall det Machiavelliska tillvägagångssätt jag själv skulle använda mig utav. Men eftersom Torbjörn är en sån godhjärtad snubbe var det nog mer en stressrelaterad miss än ett rent dumpningsförsök.

 • Hej alla,har Newsvoice taget bort kommentar sektionen på nya videos?
  Eller är det bara jag som det strular för?

   • Nu är kommentarsfunktionen påslagen under de nya artiklarna. Var så man för ett kort ögonblick funderade på om vi alla hade blivit cancelled och om så skulle varit fallet så finns det ju faktiskt inget bra sätt att “break the news”. Utan det är väl mer en avsaknad av funktion man är tvungen att smyga in innan skiten träffar fläkten så reaktionerna från the cancelled hamnar under äldre artiklar som de flesta intresserade redan läst. Det är i alla fall det Machiavelliska tillvägagångssätt jag själv skulle använda mig utav. Men eftersom Torbjörn är en sån godhjärtad snubbe var det nog mer en stressrelaterad miss än ett rent dumpningsförsök.

 • Under någon månad skickade jag brev med svarskuvert till politiker med frågorna:
  Vad har du gjort idag?
  Blev det som tänkt?
  Hur mycket kostade det ur våra skattepengar?
  Är det värt det?
  Berätta hur det gagnar mej och mina vänners familjer!
  Hur ser planen ut för imorgon, nästa vecka?

  Av kanske 75 brev fick jag 6 svar 😉
  Alla trevliga, sossarnas sekt svarade ALDRIG!

  • Jag har liknande erfarenheter av “våra” rikspolitiker.

   En enda gång har en socialdemokrat svarat, men det var innan hon blev EU-parlamentariker och sedan riksdagsledamot. Då var hon kommunpolitiker i Linköping. Därefter har hon tigit.

   Därför anser jag att vi ska vända oss till politiker på kommunal och regional nivå.

   När de nått Olympens höjder kan de skita i och på folket utan påföljd, tror de i alla fall.

   • Jag är också övertygad om att det är lokalt vi måste agera i alla sammanhang. Dom andra är helt ogiltiga. Bara djävligt tråkigt att det blivit så eller kanske var det meningen redan från början….
    Känner några som hoppat av redan inom första mandatperioden då dom känt att utrymmet är väldigt begränsat för att driva dom frågor dom brinner för.
    LeifB

    • Ja, utrymmet att ha en annan åsikt än partiledningen är minimalt. De som försöker brukar tillrättavisas bryskt.

     Fredrik Reinfrldts legendariska ord när han läxade upp några riksdagsledamöter i det egna partiet: “Ni ska inte tro att ni är någon remissinstans!”

     Och det finns ingen anledning att anta att det skulle förhålla sig på något annorlunda sätt i de andra riksdagspartierna, eftersom de som försökt att handla enligt sitt eget samvete och omdöme snart blivit så kallade “politiska vildar”, det vill säga politiskt exkommunicerade, innan de vid mandatperiodens slut centrifugierats ut långt bort från gräddfilslivets alla bekvämligheter.

 • Jag har arbetat med Kent och Medborgarresan under ett år, varje onsdag träffades jag och Kent och bollade ideer och tankar om hur det skulle kunna forma sig och bli den resa som Kent talar om. Den gemesamma resan som vi medborgare gör tillsammans med drivkraften att skapa det goda och välmående samhället. Vi packar det som är bra i samhället och lämnar det vi inte vill ha med på resan, som Kent alltid sa – alla samhällstjänster skall mätas i välmående.Det är med en enorm sorg det sakta sjunker in hos mig att han inte finns kvar i vår värld, att samtalet tagit slut. Men minnet av alla samtal, minnet av Kents passion för riktig demokrati och hans enorma ödmjukhet finns kvar inom mig. Vi i gruppen har talat mycket om vad vi gör nu, vi finns i många kommuner. Vi är många och vi ska forsätta framåt: För minnet av Kent och förverkligandet av medborgarresan fortsätter vi i Kents anda. För er som är intresserade av att delta hör gärna av er till mig/Elena Malmefeldt – hemsida: https://citizenwell.se/

 • Många skulle uppskatta Medborgarresans webadress i eller under ingressen, Torbjörn!
  Så länge kommer den här:

  citizenwell.se

 • Under någon månad skickade jag brev med svarskuvert till politiker med frågorna:
  Vad har du gjort idag?
  Blev det som tänkt?
  Hur mycket kostade det ur våra skattepengar?
  Är det värt det?
  Berätta hur det gagnar mej och mina vänners familjer!
  Hur ser planen ut för imorgon, nästa vecka?

  Av kanske 75 brev fick jag 6 svar 😉
  Alla trevliga, sossarnas sekt svarade ALDRIG!

  • Jag har liknande erfarenheter av “våra” rikspolitiker.

   En enda gång har en socialdemokrat svarat, men det var innan hon blev EU-parlamentariker och sedan riksdagsledamot. Då var hon kommunpolitiker i Linköping. Därefter har hon tigit.

   Därför anser jag att vi ska vända oss till politiker på kommunal och regional nivå.

   När de nått Olympens höjder kan de skita i och på folket utan påföljd, tror de i alla fall.

   • Jag är också övertygad om att det är lokalt vi måste agera i alla sammanhang. Dom andra är helt ogiltiga. Bara djävligt tråkigt att det blivit så eller kanske var det meningen redan från början….
    Känner några som hoppat av redan inom första mandatperioden då dom känt att utrymmet är väldigt begränsat för att driva dom frågor dom brinner för.
    LeifB

    • Ja, utrymmet att ha en annan åsikt än partiledningen är minimalt. De som försöker brukar tillrättavisas bryskt.

     Fredrik Reinfrldts legendariska ord när han läxade upp några riksdagsledamöter i det egna partiet: “Ni ska inte tro att ni är någon remissinstans!”

     Och det finns ingen anledning att anta att det skulle förhålla sig på något annorlunda sätt i de andra riksdagspartierna, eftersom de som försökt att handla enligt sitt eget samvete och omdöme snart blivit så kallade “politiska vildar”, det vill säga politiskt exkommunicerade, innan de vid mandatperiodens slut centrifugierats ut långt bort från gräddfilslivets alla bekvämligheter.

 • Jag har arbetat med Kent och Medborgarresan under ett år, varje onsdag träffades jag och Kent och bollade ideer och tankar om hur det skulle kunna forma sig och bli den resa som Kent talar om. Den gemesamma resan som vi medborgare gör tillsammans med drivkraften att skapa det goda och välmående samhället. Vi packar det som är bra i samhället och lämnar det vi inte vill ha med på resan, som Kent alltid sa – alla samhällstjänster skall mätas i välmående.Det är med en enorm sorg det sakta sjunker in hos mig att han inte finns kvar i vår värld, att samtalet tagit slut. Men minnet av alla samtal, minnet av Kents passion för riktig demokrati och hans enorma ödmjukhet finns kvar inom mig. Vi i gruppen har talat mycket om vad vi gör nu, vi finns i många kommuner. Vi är många och vi ska forsätta framåt: För minnet av Kent och förverkligandet av medborgarresan fortsätter vi i Kents anda. För er som är intresserade av att delta hör gärna av er till mig/Elena Malmefeldt – hemsida: https://citizenwell.se/

 • Vad skönt att läsa och ta del av Kents tankevärld som inte bara pekar ut eländet utan också kommer med attraktiva lösningar.

 • Många skulle uppskatta Medborgarresans webadress i eller under ingressen, Torbjörn!
  Så länge kommer den här:

  citizenwell.se

 • Vad skönt att läsa och ta del av Kents tankevärld som inte bara pekar ut eländet utan också kommer med attraktiva lösningar.

 • En video som belyser just det att socialismen strävar mot en icke-fungerande marknad i avsikt, att göra folket beroende av staten.
  När butikshyllor ställs tomma är det något som hindrar marknadsfunktioner. Saboterad kommunikation!
  När butikshyllor i t.ex. Venezuela stor tomma är bristen definitivt skapad. Där t.o.m. tomater växer som “ogräs”!!
  https://rumble.com/vtol80-why-the-shelves-are-empty-and-getting-emptier.html?mref=6zof&mc=dgip3&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Dinesh+D%27Souza&ep=2

  Ex. Det första man gjorde vid ankomst till Venezuela efter en Atlantsegling, var att äta en storslagen fantastisk lunch på kyckling eller lobster, så riklig och god sådan, att dess like finns inte i Sverige. Och detta på en servering typ, hål i väggen. Detta före Chavez och (nu Maduro (betyder Hård)).

  • Intressant analogi med creepy joe som dement pilot,, en bra crasch course i mikroekonomi där dagens stackars usa fungerar som ett katastrofexempel på ett land som håller på att sabbas på ett orkestrerat sätt. Men svängen om Venezuela gick lite väl snabbt, för de borde nog ha nämnt att sit där inte är dirigerad utan en konsekvens av washingtons 20 år långa handelsbojkott/-blockad mot landet,, jmf samma mot Iran, Kina etc samtidigt som de kwetcher om det skulle ske mot dem själva el deras alliers

   • Med Dementia-Joe kan de få destruktionen att se ut som ett symptom av demens istället för den medvetna illvilja det är. Vår egen variant var ju när Steffe-efterbliven spelade dummare än vad han är.

  • Äke Södergren, om USA inte uppförde sig så illa skulle andra länder tillåtas använda marknadsekonomi för välstånd men det är ju USA som bekämpar den överallt inklusive i Kuba och Nicaragua där de tidigare västorienterade och USA-beundrande ledarna hindrades att göra detta därför att USA störtade Battista och förde Castro till makten och analogt störtade Somosa och förde sandinisterna till makten. Venezuela bojkottas som du väl vet av USA och bojkotter och interna subversiva aktiviteter som USA ofta sysslar med brukar inte underlätta eller hur?
   Hur vore det om USA blev en konstruktiv part i stället. Kanske bra även för dom själva eller vad tror du?
   Du skriver om hur bra det var när det var som USA föredrar och så var det säkert för dollarturister men livet är inte bara till för dom
   Latinamerika anser mobbaren USA vara sin bakgård och var har USA eller britterna nånsin uppfört sig rimligt?
   Tucker Carlsson och andra som många av er tycks ha som idol har inga lösningar på det.
   BRICS försöker vrida världen rätt.
   USA trampar vatten på femton famnar som gamla sjöbjörnar uttrycker det.

 • Lyssnat på Bejerstrand några gånger, synd jag inte haft mer tid till det. Mycket konstruktiva samtal.

  Det som bara slår mig när jag lyssna på det här klippet är ju hur uppenbart det är att de 349 pajasarna i riksdagen uppenbarligen inte vill ha demokrati. De vill ju bara bestämma en massa själva, möjligtvis inte med negativa avsikter?

  Men hade Sveriges politiker velat att vi skulle ha demokrati, då hade man ju gjort om systemet så att folkets röst blev hörd, begrundad och verkställd. Som jag ser det är de flesta av dem ju direkt demokratifientliga. Alternativt kan man ju se dem som efterblivna. I vilket fall är det ju en katastrof för Sverige.

  Man rapar upp “alla människors lika värde på löpande band”. Om det vore så skulle väl inte Fascistministern ha mer i månadslön av skattebetalarnas pengar, än vad jag får på ett helt år av desamma.

  • Exakt Josef , därför måste huset på Helgeandsholmen saneras, pronto. Detta är den möjlighet vi får, via den förevändning ‘de’ ‘gett’ oss som ‘gåva’. Tidigare ha marodörerna agerat utan att lämna några direkta spår, vi har bara kunnat märka hur mycket i vårt land som förstörs. Nu v e t vi, och nu kan vi agera legitimt..

 • En video som belyser just det att socialismen strävar mot en icke-fungerande marknad i avsikt, att göra folket beroende av staten.
  När butikshyllor ställs tomma är det något som hindrar marknadsfunktioner. Saboterad kommunikation!
  När butikshyllor i t.ex. Venezuela stor tomma är bristen definitivt skapad. Där t.o.m. tomater växer som “ogräs”!!
  https://rumble.com/vtol80-why-the-shelves-are-empty-and-getting-emptier.html?mref=6zof&mc=dgip3&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Dinesh+D%27Souza&ep=2

  Ex. Det första man gjorde vid ankomst till Venezuela efter en Atlantsegling, var att äta en storslagen fantastisk lunch på kyckling eller lobster, så riklig och god sådan, att dess like finns inte i Sverige. Och detta på en servering typ, hål i väggen. Detta före Chavez och (nu Maduro (betyder Hård)).

  • Intressant analogi med creepy joe som dement pilot,, en bra crasch course i mikroekonomi där dagens stackars usa fungerar som ett katastrofexempel på ett land som håller på att sabbas på ett orkestrerat sätt. Men svängen om Venezuela gick lite väl snabbt, för de borde nog ha nämnt att sit där inte är dirigerad utan en konsekvens av washingtons 20 år långa handelsbojkott/-blockad mot landet,, jmf samma mot Iran, Kina etc samtidigt som de kwetcher om det skulle ske mot dem själva el deras alliers

   • Med Dementia-Joe kan de få destruktionen att se ut som ett symptom av demens istället för den medvetna illvilja det är. Vår egen variant var ju när Steffe-efterbliven spelade dummare än vad han är.

  • Äke Södergren, om USA inte uppförde sig så illa skulle andra länder tillåtas använda marknadsekonomi för välstånd men det är ju USA som bekämpar den överallt inklusive i Kuba och Nicaragua där de tidigare västorienterade och USA-beundrande ledarna hindrades att göra detta därför att USA störtade Battista och förde Castro till makten och analogt störtade Somosa och förde sandinisterna till makten. Venezuela bojkottas som du väl vet av USA och bojkotter och interna subversiva aktiviteter som USA ofta sysslar med brukar inte underlätta eller hur?
   Hur vore det om USA blev en konstruktiv part i stället. Kanske bra även för dom själva eller vad tror du?
   Du skriver om hur bra det var när det var som USA föredrar och så var det säkert för dollarturister men livet är inte bara till för dom
   Latinamerika anser mobbaren USA vara sin bakgård och var har USA eller britterna nånsin uppfört sig rimligt?
   Tucker Carlsson och andra som många av er tycks ha som idol har inga lösningar på det.
   BRICS försöker vrida världen rätt.
   USA trampar vatten på femton famnar som gamla sjöbjörnar uttrycker det.

 • Smart drag att begränsa dig till skattefrågan. Måste också tillstå att förslagen är bland de mest genomtänkta och vassaste jag tagit del av. Märks att den avlidne har arbetat mycket med projektering med ingående resurser och vad som kommer ut i resultat samt vem det gynnar.

 • AFS, MED, Knapptryckarna, Medborgarresan mfl mfl
  har i mångt och mycket samma uppfattning. -Det totatlitära polistiska
  systemet måste ersättas av ett mer transparant system
  där medborgarnas vilja och medborgarnas bästa hamnar i centrum.
  Fri debatt, fri media och där politiskt tillsatta tjänstemän
  får lämna sina poster samt att tjänstemannansvaret återinförs.
  Med sorg i hjärtat måste jag tillstå att det kommer aldrig att hända.
  Hela samhället är korrupt, alla politiker och tjänstemän ner till
  minsta beslutsfattare är köpta och politiskt tillsatta.
  Ju fler mikropartier som bildas och som inte kan enas ju längre
  blir avståndet till 4% spärren och inflytande.

  • Det finns en möjlig lösning på problemet med 4%-spärren och det är valsamverkan. Se Nix-to-the-Six där Hans Jensevik presenterar lösningen: https://www.nix-to-the-six.se/sv/blogg/300-fokuspartiernas-vaeljarhanterade-medlemsregister. Nix-to-the-Six håller på att utveckla en valplattfom där ett antal småpartier kan samverka men fokusera på en eller två specifika frågor vardera, samtidigt som deras medlemmar ges inflytande genom en digital röstningsmekanism. På så sätt kan 4%-spärren nås och mandaten fördelas efter det antal röster respektive parti får. Då hamnar dessa partier i riksdagen och får en officiell röst som inte lika lätt kan ignoreras av media. Dessutom kan en sådan grupp bli vågmästare, förutom att det blir ett steg närmare direktdemokrati genom möjligheten till digital omröstning i viktiga frågor.

  • Kent sa vid ett annat tillfälle att den beställda förändringen på Rikspolisstyrelsen var en katastrof, milt sagt. (min tolkning)

   • Så kan det vara. Känner inte så mycket till detta. Den som jag vet bäst är bekant med omorganisationen (möjligen undantaget Peter Springare) är Lennart Martikainen som genomförde över 300 djupintervjuer av poliser i olika positioner. Vad jag förstår så lät man polischefer föreslå organisationsförändringar. Uttalat var att sammanställa förslagen i projektet och utifrån detta presentera en ny bättre och effektivare organisation där man gick från 21 oberoende polisdistrikt till en sammanhållande som motiverade med att sammanslagning skulle få positiva synergieffekter. Sedan behövde alla chefer ”bara” säga upp sig för att söka samma tjänster de tidigare haft – en teknikalitet som hade med avtal om en ny organisation att göra. En tendens som syns i många statliga myndigheter är önskan från de styrande är att gå från specialister till generalister – alla ska kunna byta arbetsuppgifter med varandra med motiveringen att få en rörligare och effektivare organ där man kan rikta åtgärderna ditt där de behövs mest. Detta har två implikationer: för det första slår man sönder och splittrar all samlad erfarenhet och expertis, som uppstår om samma människor arbetar med samma uppgifter under en längre period (det man tycker är roligt blir man i regel bra på och det man är bra på tycker man i regel är kul också). För det andra för arbetsgivaren större makt över varje anställd om man inte behöver ta hänsyn till var och ens kompetens.

   • Har var anställd så individuella och specialiserade arbetsuppgifter kan inte arbetsgivaren flytta på de anställda hur som helst och måste gå från ”chef” till ”samordnare”: ”på vilket sätt kan jag underlätta och stödja dig i ditt arbeta”? I själva verket återanställdes bara politiskt lojala till Dan Eliasson. Sedan presenterades en organisation där få eller inga av de inkomna förslagen fanns med i nya organisationen. Om du blivit våldtagen vill du naturligtvis att de bästa experterna ska utreda. Om din fru blivit mördad, vill du naturligtvis att de vassaste mordutredarna skall ta sig an fallet. På samma sätt som du vill att den bästa kirurgen skall operera dig, inte en AT-läkare.        

   • Något som gått lite under radarn är omdaning av SKL (Statens kriminaltekniska Laboratorium) till
    Forensiska. Tidigare var SKL en oberoende statlig myndighet som polismyndigheten inte hade kontroll över. I dag ingår den. Det ger möjligheter att påverka arbetet, tillsättande av chefer osv. Operation Playa är ett exempel på hur polismyndigheten “lånar” några kilo kokain på obestånd framtid för att plantera ut du är man behagar. All narkotika som kommer in till Forensiska skall lämnas över för destruktion, vilket alltså inte alltid sker.

     • Läste artikeln när den publicerades men kan inget om fallet.

      De facto dök nio kilo kokain upp på en segelbåt som upptäcktes av polisen i Göteborg, men båten passerade innan tullen, ingen upptäckt? Polis och åklagare blir nu själva anklagade för att ha planterat kokainet. Vems är det egentligen? Var kom det ifrån? Vem saknar kokain värt över 30 miljoner kronor?

      Värt att de SVT-dokumentären: “Operation Playa” avsnitt 3: ”Kokain utan ägare”. Det kryper fram i dokumentären att ingen saknar kokainet (som alltid är en beställningsvara och som säljs i gram: alltså det finns alltid en säljare och en köpare) men ingen tycks sakna det – finns det någon säljare som glömmer ta betalt för kokain värt 30 miljoner? De nio kilona återfinns på Forensiska och har överförts för destruktion. När SVT tar kontakt med Forensiska för tredje gången har kokainet fortfarande inte förstörts.

      Jag tror att kokainet lånades ut av annan polismyndighet utomland eller annan polisiär underrättelseverksamt till den svenska polisen för utplantering. Det var alltså tänkt att knarkets skall lämnas tillbaka, därav blir det bara liggande. Nåväl till slut känner sig Forensiska manade till att förstöra narkotikan (som de är ålagda att alltid göra) då uppmärksamheten och trycket från media blir för svår. Med historien i färskt minna är det inte omöjligt att narkotika kan planteras ut. Det är en av konsekvenserna av att gå från SKL till Forensiska.   

      • Planteringen i Playmalet var helt uppenbar. Man var ute efter att hitta en knarkkung for att anvandas i msmpressen. Nu blev det ju Jonas Falk. De 9k som hittades i Mauritz fartyg kom fran en sopcontainer som fanns i en vaska pa Prags flygplats dar jag kastat skiten i oktober 2005 i samband med en avresa till Karibien. Inget jag precis hemlighalligt. TS har nog adressen till den text som funnits publicerad ett antal ganger. Tryck ut den igen och dra egna slutsatser. Lite svensk juridisk nutidshitoria med internationella kopplingar.

 • Lyssnat på Bejerstrand några gånger, synd jag inte haft mer tid till det. Mycket konstruktiva samtal.

  Det som bara slår mig när jag lyssna på det här klippet är ju hur uppenbart det är att de 349 pajasarna i riksdagen uppenbarligen inte vill ha demokrati. De vill ju bara bestämma en massa själva, möjligtvis inte med negativa avsikter?

  Men hade Sveriges politiker velat att vi skulle ha demokrati, då hade man ju gjort om systemet så att folkets röst blev hörd, begrundad och verkställd. Som jag ser det är de flesta av dem ju direkt demokratifientliga. Alternativt kan man ju se dem som efterblivna. I vilket fall är det ju en katastrof för Sverige.

  Man rapar upp “alla människors lika värde på löpande band”. Om det vore så skulle väl inte Fascistministern ha mer i månadslön av skattebetalarnas pengar, än vad jag får på ett helt år av desamma.

  • Exakt Josef , därför måste huset på Helgeandsholmen saneras, pronto. Detta är den möjlighet vi får, via den förevändning ‘de’ ‘gett’ oss som ‘gåva’. Tidigare ha marodörerna agerat utan att lämna några direkta spår, vi har bara kunnat märka hur mycket i vårt land som förstörs. Nu v e t vi, och nu kan vi agera legitimt..

 • Och när skall vi ta itu med organisationer som Black Rock Foundation? Den som på ett G7 möte i aug 2019 krävde enorma summor av västvärldens regeringar för att stödja börsuppgång och förhindra ny finanskris – samt ett kamoflage. Ett halvår senare kom pandemin! Svenska insatsen = 34 miljarder!
  https://steigan.no/2021/09/i-2019-la-blackrock-fram-planen-for-den-kommende-krisa-en-finansiell-operasjon-uten-sidestykke/
  Hur stoppar vi läkemedelsindustrin? Tjänar 1000 dollar i sekunden på vaxet (OXFAM) och behärskar WHO.
  https://steigan.no/2021/11/who-er-ikke-lenger-en-en-internasjonal-organisasjon-men-et-instrument-for-farmasoytisk-industri/

 • Folket måste få avgöra hur våldsamt politiker kan plundra medborgarna på skatter.
  Det minsta folket kan begära är att det finns begränsningsregler i grundlagen.

 • Det börjar röra på sig – otroligt bra initiativ! Staten ska lära sig veta hut och bete sig såsom lagen stipulerar, d v s att medborgarna har bildat och står över staten. Myndighetsanställda är våra tjänstehjon, med en enda uppgift – att serva medborgarna.

  Tråkigt att Kent lämnat jordelivet, men är förstås en inspirationskälla ändå! <3

  • Hmm, ne instämmer inte i att iallafall riktiga politiker är våra tjänstehjon, däremot att de och statsapparuten ska tjäna o serva oss. dom/de korrupta ‘politikerna’ däremot, betraktar oss som hjon och värdelösa ätare, men som sagt det är dom det.
   Riktiga politiker, dom vet redan, därför de använder sin intelligens smart, att dom tjänar oss likväl som sig själva då de också är vanliga medborgare. Därför skall och måste fake’politikerna’ bort snarast. Det är ett axiom för fortsättningen och utan det kan iinget börjas om, inget förändras. För vilken normalsund individ som helst, torde det vara otänkbart att ‘rösta’ på potentiella brottslingar av grövsta art. Dessutom kan vi faktiskt rent juridiskt dras in i deras unkna situation, genom att; vet man att ett brott kan ha begåtts och man stöttar dem (genom att t ex rjööstja, jo jag hånar dom) istället för att anmäla dom, då vet vi än mindre hur det slutar. Meen Vi vet hur det slutar om vi kräver deras omedelbara avgång (hela parlamentet, alla ‘partier, hela ‘regeringen’) (inte de som haft stamina att ställa sig upp för oss..), tillsättande av en övergångsregering (ickekorrupt, utan några som heelst affilieringar), arresteringar av samtliga involverade, rättsprocesser och krigsstraffutmätelser. de korrupta har uppsåtligen startat det största kriget i människominne, mot oss. Vi ska avsluta det..

   Så bl a, kan vi hedra Kent och Hans Rosling och andrasom kämpat för det rätta, dvs fakta och sanning.

 • Smart drag att begränsa dig till skattefrågan. Måste också tillstå att förslagen är bland de mest genomtänkta och vassaste jag tagit del av. Märks att den avlidne har arbetat mycket med projektering med ingående resurser och vad som kommer ut i resultat samt vem det gynnar.

 • AFS, MED, Knapptryckarna, Medborgarresan mfl mfl
  har i mångt och mycket samma uppfattning. -Det totatlitära polistiska
  systemet måste ersättas av ett mer transparant system
  där medborgarnas vilja och medborgarnas bästa hamnar i centrum.
  Fri debatt, fri media och där politiskt tillsatta tjänstemän
  får lämna sina poster samt att tjänstemannansvaret återinförs.
  Med sorg i hjärtat måste jag tillstå att det kommer aldrig att hända.
  Hela samhället är korrupt, alla politiker och tjänstemän ner till
  minsta beslutsfattare är köpta och politiskt tillsatta.
  Ju fler mikropartier som bildas och som inte kan enas ju längre
  blir avståndet till 4% spärren och inflytande.

  • Det finns en möjlig lösning på problemet med 4%-spärren och det är valsamverkan. Se Nix-to-the-Six där Hans Jensevik presenterar lösningen: https://www.nix-to-the-six.se/sv/blogg/300-fokuspartiernas-vaeljarhanterade-medlemsregister. Nix-to-the-Six håller på att utveckla en valplattfom där ett antal småpartier kan samverka men fokusera på en eller två specifika frågor vardera, samtidigt som deras medlemmar ges inflytande genom en digital röstningsmekanism. På så sätt kan 4%-spärren nås och mandaten fördelas efter det antal röster respektive parti får. Då hamnar dessa partier i riksdagen och får en officiell röst som inte lika lätt kan ignoreras av media. Dessutom kan en sådan grupp bli vågmästare, förutom att det blir ett steg närmare direktdemokrati genom möjligheten till digital omröstning i viktiga frågor.

  • Kent sa vid ett annat tillfälle att den beställda förändringen på Rikspolisstyrelsen var en katastrof, milt sagt. (min tolkning)

   • Så kan det vara. Känner inte så mycket till detta. Den som jag vet bäst är bekant med omorganisationen (möjligen undantaget Peter Springare) är Lennart Martikainen som genomförde över 300 djupintervjuer av poliser i olika positioner. Vad jag förstår så lät man polischefer föreslå organisationsförändringar. Uttalat var att sammanställa förslagen i projektet och utifrån detta presentera en ny bättre och effektivare organisation där man gick från 21 oberoende polisdistrikt till en sammanhållande som motiverade med att sammanslagning skulle få positiva synergieffekter. Sedan behövde alla chefer “bara” säga upp sig för att söka samma tjänster de tidigare haft – en teknikalitet som hade med avtal om en ny organisation att göra. En tendens som syns i många statliga myndigheter är önskan från de styrande är att gå från specialister till generalister – alla ska kunna byta arbetsuppgifter med varandra med motiveringen att få en rörligare och effektivare organ där man kan rikta åtgärderna ditt där de behövs mest. Detta har två implikationer: för det första slår man sönder och splittrar all samlad erfarenhet och expertis, som uppstår om samma människor arbetar med samma uppgifter under en längre period (det man tycker är roligt blir man i regel bra på och det man är bra på tycker man i regel är kul också). För det andra för arbetsgivaren större makt över varje anställd om man inte behöver ta hänsyn till var och ens kompetens.

   • Har var anställd så individuella och specialiserade arbetsuppgifter kan inte arbetsgivaren flytta på de anställda hur som helst och måste gå från “chef” till “samordnare”: “på vilket sätt kan jag underlätta och stödja dig i ditt arbeta”? I själva verket återanställdes bara politiskt lojala till Dan Eliasson. Sedan presenterades en organisation där få eller inga av de inkomna förslagen fanns med i nya organisationen. Om du blivit våldtagen vill du naturligtvis att de bästa experterna ska utreda. Om din fru blivit mördad, vill du naturligtvis att de vassaste mordutredarna skall ta sig an fallet. På samma sätt som du vill att den bästa kirurgen skall operera dig, inte en AT-läkare.        

   • Något som gått lite under radarn är omdaning av SKL (Statens kriminaltekniska Laboratorium) till
    Forensiska. Tidigare var SKL en oberoende statlig myndighet som polismyndigheten inte hade kontroll över. I dag ingår den. Det ger möjligheter att påverka arbetet, tillsättande av chefer osv. Operation Playa är ett exempel på hur polismyndigheten “lånar” några kilo kokain på obestånd framtid för att plantera ut du är man behagar. All narkotika som kommer in till Forensiska skall lämnas över för destruktion, vilket alltså inte alltid sker.

     • Läste artikeln när den publicerades men kan inget om fallet.

      De facto dök nio kilo kokain upp på en segelbåt som upptäcktes av polisen i Göteborg, men båten passerade innan tullen, ingen upptäckt? Polis och åklagare blir nu själva anklagade för att ha planterat kokainet. Vems är det egentligen? Var kom det ifrån? Vem saknar kokain värt över 30 miljoner kronor?

      Värt att de SVT-dokumentären: “Operation Playa” avsnitt 3: “Kokain utan ägare”. Det kryper fram i dokumentären att ingen saknar kokainet (som alltid är en beställningsvara och som säljs i gram: alltså det finns alltid en säljare och en köpare) men ingen tycks sakna det – finns det någon säljare som glömmer ta betalt för kokain värt 30 miljoner? De nio kilona återfinns på Forensiska och har överförts för destruktion. När SVT tar kontakt med Forensiska för tredje gången har kokainet fortfarande inte förstörts.

      Jag tror att kokainet lånades ut av annan polismyndighet utomland eller annan polisiär underrättelseverksamt till den svenska polisen för utplantering. Det var alltså tänkt att knarkets skall lämnas tillbaka, därav blir det bara liggande. Nåväl till slut känner sig Forensiska manade till att förstöra narkotikan (som de är ålagda att alltid göra) då uppmärksamheten och trycket från media blir för svår. Med historien i färskt minna är det inte omöjligt att narkotika kan planteras ut. Det är en av konsekvenserna av att gå från SKL till Forensiska.   

      • Planteringen i Playmalet var helt uppenbar. Man var ute efter att hitta en knarkkung for att anvandas i msmpressen. Nu blev det ju Jonas Falk. De 9k som hittades i Mauritz fartyg kom fran en sopcontainer som fanns i en vaska pa Prags flygplats dar jag kastat skiten i oktober 2005 i samband med en avresa till Karibien. Inget jag precis hemlighalligt. TS har nog adressen till den text som funnits publicerad ett antal ganger. Tryck ut den igen och dra egna slutsatser. Lite svensk juridisk nutidshitoria med internationella kopplingar.

 • Och när skall vi ta itu med organisationer som Black Rock Foundation? Den som på ett G7 möte i aug 2019 krävde enorma summor av västvärldens regeringar för att stödja börsuppgång och förhindra ny finanskris – samt ett kamoflage. Ett halvår senare kom pandemin! Svenska insatsen = 34 miljarder!
  https://steigan.no/2021/09/i-2019-la-blackrock-fram-planen-for-den-kommende-krisa-en-finansiell-operasjon-uten-sidestykke/
  Hur stoppar vi läkemedelsindustrin? Tjänar 1000 dollar i sekunden på vaxet (OXFAM) och behärskar WHO.
  https://steigan.no/2021/11/who-er-ikke-lenger-en-en-internasjonal-organisasjon-men-et-instrument-for-farmasoytisk-industri/

 • Folket måste få avgöra hur våldsamt politiker kan plundra medborgarna på skatter.
  Det minsta folket kan begära är att det finns begränsningsregler i grundlagen.

 • Det börjar röra på sig – otroligt bra initiativ! Staten ska lära sig veta hut och bete sig såsom lagen stipulerar, d v s att medborgarna har bildat och står över staten. Myndighetsanställda är våra tjänstehjon, med en enda uppgift – att serva medborgarna.

  Tråkigt att Kent lämnat jordelivet, men är förstås en inspirationskälla ändå! <3

  • Hmm, ne instämmer inte i att iallafall riktiga politiker är våra tjänstehjon, däremot att de och statsapparuten ska tjäna o serva oss. dom/de korrupta ‘politikerna’ däremot, betraktar oss som hjon och värdelösa ätare, men som sagt det är dom det.
   Riktiga politiker, dom vet redan, därför de använder sin intelligens smart, att dom tjänar oss likväl som sig själva då de också är vanliga medborgare. Därför skall och måste fake’politikerna’ bort snarast. Det är ett axiom för fortsättningen och utan det kan iinget börjas om, inget förändras. För vilken normalsund individ som helst, torde det vara otänkbart att ‘rösta’ på potentiella brottslingar av grövsta art. Dessutom kan vi faktiskt rent juridiskt dras in i deras unkna situation, genom att; vet man att ett brott kan ha begåtts och man stöttar dem (genom att t ex rjööstja, jo jag hånar dom) istället för att anmäla dom, då vet vi än mindre hur det slutar. Meen Vi vet hur det slutar om vi kräver deras omedelbara avgång (hela parlamentet, alla ‘partier, hela ‘regeringen’) (inte de som haft stamina att ställa sig upp för oss..), tillsättande av en övergångsregering (ickekorrupt, utan några som heelst affilieringar), arresteringar av samtliga involverade, rättsprocesser och krigsstraffutmätelser. de korrupta har uppsåtligen startat det största kriget i människominne, mot oss. Vi ska avsluta det..

   Så bl a, kan vi hedra Kent och Hans Rosling och andrasom kämpat för det rätta, dvs fakta och sanning.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *