Medborgarresan – Så kan folket återerövra makten över Staten och sina liv

publicerad 31 januari 2022
- Torbjörn Sassersson red.
Kent Lagerquist, Medborgarresan. Foto: eget verk. Retousch: NewsVoice.se

Kent Lagerquist är initiativtagaren till Medborgarresan, en gräsrotsrörelse som vill hjälpa medborgare återerövra sin demokratiska kraft och makten över sina liv och Staten. Vi betalar minst 70% av vår livsinkomst i skatt, men ändå kan vi inte påverka hur pengarna används och Staten håller inte sitt löfte i samhällskontraktet, anser Lagerquist.

Text och videoredigering: Torbjörn Sassersson | Originalinspelning: Ulf Bejerstrand | NewsVoice fick tillåtelse att korta ner och återpublicera materialet

Kent gick bort den 29:e januari 2022 och NewsVoice vill med denna artikel och video hedra honom för hans arbete med Medborgarresan.

Medborgarresan och Demokratisystemet

Några väsentliga punkter från samtalet mellan Kent Lagerquist, Anders Axner (partiet Enhet) och Ulf Bejerstrand (partiet Knapptryckarna):

 • Intro: Vi betalar 70-75% av vår livsinkomst i skatt. Då har vi rätt att ställa motkrav. Vi måste bryta ner skattesystemet i levererade tjänster som vi får tillbaka, och till vilket pris, säger Kent Lagerquist.
 • Flera småpartier vill in i Riksdagen i valet 2022. Syftet med Medborgarresan är att införa ett nytt demokratisystem, säger Anders Axner.
 • Kent Lagerquist beskriver sin yrkesmässiga bakgrund där han specialiserat sig på projektstyrning. Kent största projekt var omdaningen av Rikspolismyndigheten.
 • Bakgrunden till Medborgarresan beskrivs. Demokratisystemet måste kravställas och kvalitetsgranskas. Det är politikerna som utvecklat demokratisystemet och det har skett bakom stängda dörrar.
 • Tjänstemannaansvaret och KU. Hur ska vi människor komma till tals? Ansvarsbefrielse för politiker måste avskaffas. Det kostar människoliv, hälsa och natur. Pandemin är en stor väckarklocka. Politikerna tog snabbt ifrån oss våra fri- och rättigheter under 2020-2021.
 • Människor diskuterar och debatterar egentligen aldrig demokratisystemets utformning.
 • De nya småpartierna bör samspela inför valet i en gemensam “turnébuss” inför valet 2022, menar Anders Axner. Politikerna måste veta vad som ska göras när minst ett av dessa kommer in i Riksdagen. Folkomröstningar har en central roll och en regering måste efterfråga medborgarna vad de vill ha.
 • Vi ska ha rätt att bestämma vad våra skatter ska användas till kommunalt och statligt. Skattebetald sjukvård måste till exempel ha högsta klass. Friskvård måste prioriteras mer.
 • Vi betalar 70-75% av vår livsinkomst i skatt. Då har vi rätt att ställa motkrav. Vi måste bryta ner skattesystemet i levererade tjänster som vi får tillbaka, och till vilket pris, säger Kent Lagerquist. Idag är skattesystemet en “svart låda”.
 • 100-tals samhällstjänster och de tillhörande leveranserna måste säkras. Pensionssystemet är något som alla påverkas av. Beslutsunderlaget för hur pengarna används måste redovisas enligt ett beslutsstödssystem av samma typ som tillämpas i näringslivet. Förändringar ska kunna klassas och kvalitetsgranskas. Partiet Direktdemokraterna har bra lösningar för det.
 • Medierna idag subventioneras av skattefinansierat presstöd.
  “Så egentligen har vi på ett centralt håll beslutat om vilka medier som ska vara Sveriges kommunikatörer, via vårt presstöd. Men låt oss delegera ner det till våra medborgare istället. Ge presstödet till varje person…” … “Varför ska det [utdelandet] ske på central nivå?” – Lagerquist
 • En viktig del av medborgarförvaltningen är medborgarna får feedback på hur deras skattepengar används. Denna typ av information ska kommuniceras till medborgarna så att de ser vilken effekt deras styrning har.
 • “Push and pull” måste diskuteras, säger Lagerquist. Stora mängder information trycks på medborgarna (push). Egentligen borde mer information var sökbar (pull). Ett bra exempel är C19-informationen som medborgarna utsätts för genom push. Lagerquist anser att kampanjen #KavlaUpp är larvig i ljuset av att varje enskild person själv har kapaciteten att få fram information om vad som är bäst.
 • Politikerna bör föras in i ett ackrediteringssystem som i princip innebär att de måste tala sanning och håller de sig inte till fakta och sanning bör de lämna sina uppdrag. Sedan finns behovet av en oberoende (ej jäviga) tredjepartsgranskning. Grävande journalister bör samarbeta med tredjepartsgranskare. Detta kan jämföras med statliga utredningar som normalt inte följs upp med åtgärdsplaner.
 • Anders Axner föreslår att att alla som blir myndiga uppmanas att signera ett samhällskontrakt där man förbinder sig att göra sitt bästa för samhället i stort. Ingen bör ta allt för givet och unga bör förstå att de äldre har betalt och arbetat för allt det som vi har idag.
 • Ulf Bejerstrand efterlyser filosoferna i samhällsstyrningen och Lagerquist avslutar med att säga att hjulen måste sättas ner backen, dessa idéer måste testas nu och det är bråttom.

Uppdatering: Medborgarresans hemsida ligger på Citizenwell.se innan den flyttas permanent till domänen Medborgarresan.se

Relaterat

Kent Lagerquist, Medborgarresan. Foto: eget verk. Retousch: NewsVoice.se
Kent Lagerquist, Medborgarresan. Foto: eget verk. Retousch: NewsVoice.se

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice